Module: Google Maps for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Google Maps
Description: Google maps tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 10:34 PM
% translated: 85.29% (87 out of 102)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Gmap Monitoring Övervakning av Gmap 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Gmap Gmap 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Google Mapping Tool Verktyg för Google-kartor 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Gmap Gmap 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Google Mapping Tool Verktyg för Google-kartor 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Gmap for marking world map points Gmap för att markera poäng för världskartor 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Gmap Authoring Författande av Gmap 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Content: Innehåll: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions: Instruktioner: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Authored Författad 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Map: Karta: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Center map on location: Centrera kartan på plats: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you sure you want to remove this marker? Är Du säker på att Du vill ta bort den här markeringen? 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unable to find location: Det gick inte att hitta platsen: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add marker Lagg till markör 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Fit All Markers in Map Passa in alla markörer på kartan 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Go! Gå! 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Latitude-Longitude: Latitud-Longitud: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Description: Ny info från fönstertext: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remove Ta bort 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Editing options Alternativ för redigering 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to edit their own saved markers Tillåt lärande att redigera sina egna sparade markörer 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to see markers from other learners Tillåt lärande att se andra lärandes markörer 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marker Limits Begränsningar för markörer 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Limit the number of markers a learner can add Begränsa antalet markörer som lärande kan lägga till 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Map Options Alternativ för kartläggning 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow zoom control Tillåt kontroll genom zoomning 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Map Karta 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Markers Markörer 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unsaved: Ej sparad: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Saved: Sparad: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edited: Redigerad: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: User selected: Vald av användare: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antal lärande 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Totalt antal lärande i grupp: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Antal lärande som har avslutat: 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Inte tillgänglig 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Created Skapad 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last modified Senast ändrad 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Försök igen 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Nästa aktivitet 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not load map. Det gick inte att ladda in karta 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Map Läs in karta igen 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Reflection Reflektion 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View reflection Visa reflektion 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Gmap settings Inställningar för Gmap 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Return to maintain LAMS Återgå till att underhålla LAMS 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Place marker Placera markör 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
No groups found for activity. Det gick inte att hitta några grupper för aktiviteten. 11/07/10 07:55 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title is required for marker. Det är obligatoriskt med titel för markör 11/07/10 07:56 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Created by: Skapad av: 11/07/10 07:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klart 11/18/10 08:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok 11/18/10 08:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Gmap Lägg till en anteckningsbok i slutet av Gmap 11/18/10 08:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/18/10 08:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfigurationen sparades framgångsrikt 11/18/10 08:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Gmap with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av Gmap med följande instruktioner: 11/18/10 08:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/27/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
You have reached the marker limit, you cannot add any more. Label learner markerlimitreached Become a Translator!
Allow terrain map type Advanced allowterrain Become a Translator!
Allow satellite map type Advanced allowsatellite Become a Translator!
Allow hybrid map type Advanced allowhybrid Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Message definelaterset Become a Translator!
LAMS does not have a Google Maps API key set up, please contact your system administrator. Error gmapkeymissing Become a Translator!
You have one or more markers on the map without a title, if you continue these markers will not be saved. Do you want to continue anyway? Label unsavedmarkers Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Admin formerror Become a Translator!
Google Maps API Key Admin gmapkey Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Show on map label.show.on.map Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Name monitoring.user.fullname Become a Translator!
Notebook entry monitoring.user.reflection Become a Translator!