Module: Google Maps for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Google Maps
Description: Google maps tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 10:34 PM
% translated: 94.11% (96 out of 102)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Saved: Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Map Options Harita seçenekleri 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow terrain map type Arazi türü haritaya izin ver. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Bu etkinliğin içeriğini tamamlamak için öğretmeninizi bekleyin. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook available Herhangi bir not defteri yok. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Gmap Authoring Gmap Tasarım 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Gmap Gharita 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Google Mapping Tool Google Harita Aracı 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Gmap Gharita 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Google Mapping Tool Google Harita Aracı 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title: Başlık 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Content: İçerik 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions: Yönergeler 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Map: Harita 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Center map on location: Merkez harita 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Unable to find location: Yerleşke bulunamadı. 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Go! Git! 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Created by: tarafından oluşturuldu. 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Latitude-Longitude: Enlem-Boylam: 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Remove Kaldır 01/22/09 04:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Editing options Düzenleme seçenekleri. 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle. 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow zoom control Yakınlaşma kontrolüne izin ver. 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow satellite map type Uydu haritası türüne izin ver. 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow hybrid map type Hibrit harita türüne izin ver. 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Map Harita 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Unsaved: Kaydedilmedi 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edited: Düzenlendi 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: User selected: Kullanıcı seçimi 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Gmap Monitoring Gharita izleme 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinliği düzenle 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinliği düzenle 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Öğrenci sayısı 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
OK Tamam 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Sonraki 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Created Oluşturuldu. 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Last modified Son düzenleme 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Tekrar dene 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Sonraki etkinlik 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Gmap settings Gharita ayarları 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 01/22/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group Grup 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Gruptaki toplam öğrenci sayısı 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Bitiren öğrenci sayısı 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not load map. Harita yüklenemedi. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS does not have a Google Maps API key set up, please contact your system administrator. LAMS'in Google harita API anahtar kurulumu yok, sistem yöneticinizle görüşün. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Refresh Map Haritayı yenile. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Reflection Yansıma 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View reflection Yansıma Görünümü 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Gmap Ghariyanın sonuna Not defteri aracı ekle 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Configuration successfully saved. Yapılandırma başarıyla kaydedildi. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Return to maintain LAMS LAMS'e devam et. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Gmap with the following instructions: Aşağıdaki yönergelerle birlikte Gharitanın sonuna Not deftteri aracı ekle. 01/22/09 04:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Authored Düzenlendi 01/22/09 04:38 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Description: Yeni bilgi ekranı metni 01/22/09 04:38 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Mevcut değil 01/22/09 04:38 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir yada daha fazla öğrenci bu etkinliğe erişti. İçeriği değiştirmeniz öğrencilerin farklı bilgi ile karşılaşmasına neden olabilir. 01/22/09 04:38 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Beklenen değerler var, gerekli alanları doldurduğunuzdan emin olunuz. 01/22/09 04:38 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Google Maps API Key Google harita API anahtarı 01/22/09 04:38 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Markers İşaretler 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Are you sure you want to remove this marker? Bu işareti kaldırmak istediğinizden emin misiniz? 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title is required for marker. İşaretlemek için başlık gereklidir. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add marker İşaret ekle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have reached the marker limit, you cannot add any more. İşaretleme limitine ulaştınız, daha fazla ekleyemezsiniz. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to edit their own saved markers Öğrencilere kendi işaretlerini düzenleme izni ver. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to see markers from other learners Öğrencilere diğer öğrencilerin işaretlerini görme izni ver. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marker Limits İşaretleme limiti 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Limit the number of markers a learner can add Öğrencilerin işaretleme sayısını sınırla 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Gmap for marking world map points Gharita dünya haritası üzerinde işaretleme yapmaya yarar. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have one or more markers on the map without a title, if you continue these markers will not be saved. Do you want to continue anyway? Haritada bir yada daha fazla başlıksız işaretiniz var, devam ederseniz bu işaretler kaydedilmeyecek. Devam etmek istiyor musunuz? 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Place marker İşareti yerleştir. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Fit All Markers in Map Haritadaki tüm işaretleri donat. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No groups found for activity. Aktivite için grup bulunamadı. 03/01/10 01:45 AM Serkan TURNA Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish button.submit Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Show on map label.show.on.map Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Name monitoring.user.fullname Become a Translator!
Notebook entry monitoring.user.reflection Become a Translator!