Module: Data Collection for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Data Collection
Description: Data collection tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 07:57 PM
% translated: 90.55% (230 out of 254)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Data Collection monitoring Övervakning av LAMS datasamling 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits a record Meddela den övervakande (distans)läraren när en lärande skickar in en datapost. 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner enters this activity Meddela den övervakande (distans)läraren när en lärande går in i den här aktiviteten. 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
The longitude in question {0} must not be blank. Longituden i fråga {0} får inte vara tom. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Max characters Maximalt antal tecken 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Max words Maximalt antal ord 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question list Lista över frågor 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question is required En fråga är obligatorisk 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Show additional options Visa ytterligare alternativ 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Hide additional options Dölj ytterligare alternativ 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Limit number of records Begränsa antalet poster 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
No limit Ingen begränsning 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
List Lista 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Record number: Antal poster 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Total record count Total sammanräkning av poster 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
No records added. Det har inte lagts till några poster 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add record Lägg till post 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Enter a single line of text Lägg till en enstaka rad med text 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Enter text Skriv in text 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Enter a number Skriv in ett tal 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Enter a date Skriv in ett datum 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Day: Dag: 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Month: Månad: 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Year: År: 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Choose a file Välj en fil 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Uploaded file: Uppladdad fil 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
No file uploaded. Det finns ingen uppladdad fil 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Data Collection Datasamling 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Collecting data with custom structure. Att samla data med en standardstruktur 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection tool Verktyg för datasamling 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for collecting data. Verktyg för att samla data 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error page Sida för felmeddelande 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Det uppstår några fel när din förfrågan ska bearbetas 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
None Ingen 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Sum Summa 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Average Medel 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Count Räkna 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Återställ 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Data Collection Datasamling 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum Minimum 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maximum Maximum 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Change view Ändra visningsvy 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection Authoring Datasamling 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advanced options for data collection Var snäll och ange avancerade alternativ för insamling av data 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answer options Svarsalternativ 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add option Lägg till alternativ 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Move Up Flytta uppåt 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Move down Flytta neråt 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add question Lägg till fråga 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Single line text text på en enstaka rad 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add single line text question Lägg till en fråga av typ en enstaka rad 11/03/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
Number Tal 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add number question Lagg till en fråga med tal 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner enters a number as an answer. De lärande anger ett tal som svar 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Digits after decimal point Siffror efter decimalkomma 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Date Datum 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add date question Lagg till en fråga (datum) 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner enters a date as an answer. De lärande anger ett datum som svar 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add single file Lägg till en enskild fil 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner uploads a file as an answer. De lärande laddar upp en enskild fil som svar 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Image Bild 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add image Lägg till en bild 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner uploads an image as an answer. De lärande laddar upp en bild som svar 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Radio buttons Radioknappar 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add radio buttons question Lägg till en fråga (radioknappar) 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. De lärande väljer ett svar av ett antal givna alternativ 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Dropdown menu Nedrullningsmeny 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add dropdown menu question Lägg till en fråga (Nedrullningsmeny) 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. De lärande väljer ett svar bland de givna alternativen. 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Checkbox Kryssruta 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add checkbox question Lägg till en fråga (kryssruta) 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner chooses multiple answers from the given options. De lärande väljer flera svar bland de givna alternativen. 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Longitude/Latitude Longitud/Latitud 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add longitude/latitude question Lägg till fråga (Longitud/Latitud) 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Choose the maps Välj kartorna 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner enters longitude and latitude as an answer. De lärande anger longitud och latitud som svar 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Min selected Minimalt antal valda 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Max selected Maximalt antal valda 11/03/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
Data Collection Learning Inlärning om datasamling 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Data Collection Datasamling 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number will be rounded to {0} decimal places. Talet kommer att rundas av till {0} decimaler. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose an image Välj en bild 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose an option Välj ett alternativ 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose an option Välj ett alternativ 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
SELECT VÄLJ 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
No answer was selected. Inget svar har valts 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Selected answer: Det valda svaret: 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose options Välj alternativ 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enter two decimal numbers Skriv in två decimaler 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Longitude: Longitud: 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
°N °N 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Latitude: Latitud: 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
°E °E 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summaries Sammanfattningar 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
You Du 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Empty answer Tomt svar 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic Statistik 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Name Fulla namnet 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Login Inloggningsnamn 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
None Ingen/a 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose learner Välj lärande 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
View all records Visa alla poster 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Suggested By Föreslagen av 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antal lärande 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Login Inloggningsnamn 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hidden Dold 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Update Uppdatera 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners list Lista över lärande 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
No learners have accessed this activity. Inga lärande har påbörjat den här aktiviteten 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
No question available for this group. Det finns ingen tillgänglig fråga för den här gruppen. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description can not be blank Beskrivningen kan inte vara tom. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
File can not be blank. Filen kan inte vara tom. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must not be blank. Den maximala begränsningen kan inte vara tom. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must be an integer number. Den maximala begränsningen måste vara ett heltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must be a decimal number. Den maximala begränsningen måste vara ett decimaltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must be a nonnegative number. Den maximala begränsningen måste vara ett icke-negativt tal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must be less than {0}. Den maximala begränsningen måste vara mindre än {0} 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must be less or equal to the answer option count. Den maximala begränsningen måste vara mindre än eller lika med sammanräkningen av svarsalternativet. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum constraint must be more than {0}. Den maximala begränsningen måste vara mer än {0}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must not be blank. Den minimala begränsningen får inte vara tom. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be an integer number. Den minimala begränsningen måste vara ett heltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be a decimal number. Den minimala begränsningen måste vara ett decimaltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be a nonnegative number. Den minimala begränsningen måste vara ett icke-negativt tal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be less than {0}. Den minimala begränsningen måste vara mindre än {0}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be less or equal to the answer option count. Den minimala begränsningen måste vara mindre än eller lika med sammanräkningen av svarsalternativet. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be more than {0}. Den minimala begränsningen måste vara mer än {0}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum constraint must be less than the maximum constraint. Den minimala begränsningen måste vara mindre än den maximala begränsningen. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The answer options {0} and {1} are the same. Svarsalternativen {0} och {1} är desamma. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
You should provide at least {0} answer options. Du borde tillhandahålla åtminstone {0} svarsalternativ. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be an integer number. Antalet siffror efter decimalkommat måste vara ett heltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be a nonnegative number. Antalet siffror efter decimalkommat måste vara ett icke-negativt tal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The minimum number of records must be less or equal to the maximum. Det minimala antalet poster måste vara mindre än eller lika med maximum. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
An answer for question {0} is required. Det är obligatoriskt med ett svar på fråga {0}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum number of words in question {0} is {1}. Det maximala antalet ord i fråga {0} är {1}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number in question {0} must be at least {1}. Talet i fråga {0} måste vara åtminstone {1}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number in question {0} should be no more than {1}. Talet i fråga {0} bör inte vara mer än {1}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The answer in question {0} must be a decimal number. Svaret på fråga {0} måste vara ett decimaltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The day field in question {0} is blank. Fältet för dag i fråga {0} är tomt. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The day field in question {0} must be an integer number. Fältet för dag i fråga {0} måste vara ett heltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The day field in question {0} must be between 1 and {1}. Fältet för dag i fråga {0} måste vara mellan 1 och {1}. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The month field in question {0} is blank. Fältet för månad i fråga [0} är tomt. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The month field in question {0} must be an integer number. Fältet för månad i fråga [0} måste vara ett heltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The month field in question {0} must be between 1 and 12. Fältet för månad i fråga [0} måste vara mellan 1 och 12. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The year field in question {0} is blank. Fältet för år i fråga [0} är tomt. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The year field in question {0} must be an integer number. Fältet för år i fråga [0} måste vara ett heltal. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you sure you want to delete this question? Är du säker på att du vill ta bort den här frågan? 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export to file Exportera till fil 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please choose format which you want to export Var snäll och välj det format som du vill exportera. 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
MS Excel MS Excel 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export Exportera 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Data Collection Export Export av datasamling 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Exported on Exporterad den 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool content Innehåll i verktyg 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Added on Tillagd den 11/15/10 06:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
The longitude in question {0} must be an decimal number. Longituden i fråga {0} måste vara ett decimaltal 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for data collection Grundläggande ingående information för datasamling 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner enters a single line of text as an answer. Lärande skriver in en enskild textrad som svar. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multi-line text Text på flera rader 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add multi-line text question Lägg till en fråga med text i flera rader 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner enters a multi-line text as an answer. Lärande skriver in ett flertal textrader som svar. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Questions Frågor 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Records Poster 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Record number Antal poster 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The record was added successfully. Posten lades till framgångsrikt. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The record was updated successfully. Posten lades till framgångsrikt. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS record list Lista över poster i LAMS 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Record count Räkning av poster 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook entries Noteringar i anteckningsbok 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection Lägg till en anteckningsbok i slutet av datasamlingen 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa noteringar i anteckningsbok 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export portfolio of Data Collection Exportera en portfolio av datasamlingen 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The latitude in question {0} must not be blank. Latituden i fråga {0} får inte vara tom. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no less than {1}. Antalet svar i fråga {0} får inte vara mindre än {1}. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no more than {1}. Antalet svar i fråga {0} får inte vara mer än {1}. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The latitude in question {0} must be an decimal number. Latituden i fråga {0} måste vara ett decimaltal. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
You should enter at least {0} records. Du bör lägga till åtminstone {0} poster. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
You should enter no more than {0} records. Du bör inte lägga till mer än {0} poster. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Det gick inte att ladda upp filen {0} 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Det gick inte att hitta den uppladdade filen {0} 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Ett undantag av typen "Det gick inte att hitta filen" uppstod när filen skulle laddas upp. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Ett undantag av typen "IOException" uppstår när filen ska laddas upp. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Ett undantag av typen "InvalidParameterException" uppstod när filen skulle laddas upp. 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of records added Den lärandes poster - antal 11/17/10 10:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
The file in question {0} must be an image (extensions: JPG, GIF or PNG). Filen i fråga {0} måste vara en bild (filnamnstillägg JPG, GIF eller PNG). 11/17/10 10:59 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av datasamlingen med följande instruktioner: 11/25/10 01:30 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after you complete this activity, you won't be able to continue adding new records. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här datasamlingen så kan du inte fortsätta att visa frågor. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Det uppstod ett 'arkiv'-fel när filen skulle laddas upp. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.learning.submit Become a Translator!
Asking questions with custom, limited answers. Activity helptext Become a Translator!
The modification of the content is not allowed since one or more participants has attempted the activity. Message learning alertcontentedit Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to add any more answers after you have finished it. Message learning activitylocked Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Error msg default content not find Become a Translator!
LAMS: A learner entered a data collection tool Event learnerentry subject Become a Translator!
The learner {0} entered a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Event learnerentry body Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a record in a data collection tool Event recordsubmit subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a record in a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Event recordsubmit body Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
and press export button. After successful export you may close this window. label.export.spreadsheet.instruction.continue Become a Translator!
Cancel label.authoring.cancel.button Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Average Number of Records label.monitoring.average.number.records.heading Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Allowed file formats: JPG, GIF or PNG. error.attachment.must.be.image Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!