Module: Data Collection for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Data Collection
Description: Data collection tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 07:57 PM
% translated: 100.0% (254 out of 254)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Data Collection Authoring Opphav for data innsamling 02/08/12 02:23 AM erik engh Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren har ferdigstilt innholdet for denne aktiviteten 02/08/12 02:23 AM erik engh Become a Translator!
Notify instructors when a learner enters this activity Varsle foreleserne når studenten starter denne aktiviteten 02/08/12 02:24 AM erik engh Become a Translator!
Collecting data with custom structure. Samle data i en tilpasset struktur 10/02/08 06:44 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 07/10/17 04:01 AM erik engh Become a Translator!
Login Logg inn 07/10/17 04:02 AM erik engh Become a Translator!
Login Logg inn 07/10/17 04:02 AM erik engh Become a Translator!
Asking questions with custom, limited answers. Stiller tilpassede spørsmål, begrensede svar. 10/02/08 06:44 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Notify instructors when a learner submits a record Varsle foreleserne når en student sender inn en opptegnelse. 02/08/12 02:24 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt LDEV-2765 02/08/12 02:25 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
The minimum number of records must be less or equal to the maximum. Minimum antall opptegnelser må være mindre enn eller lik maksimum 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Export to file Eksporter til fil 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Search... Søk... LDEV-3615 03/06/16 03:51 PM erik engh Become a Translator!
Average Number of Records Gjenomsnittlig antall filer LDEV-3615 03/06/16 03:51 PM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to add any more answers after you have finished it. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke får lov til å legge til flere oppgaver etter at du har avsluttet denne. 10/02/08 06:41 AM erik engh Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. En Fil ikke funnet regel oppstår når du laster opp filen 10/02/08 06:41 AM erik engh Become a Translator!
Please choose format which you want to export Vennligst velg hvilket filformat du ønsker til eksport 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summaries Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
The learner {0} submitted a record in a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Studenten {0} har sendt inn en opptegnelse vie et datafangst verktøy.\n\n Denne meldingen sendes automatisk, pga systeminnstillingene. 04/15/12 10:55 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
None Ingen 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose learner Velg student 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
On 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Type Type 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Suggested By Foreslått av 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antall studenter 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Data Collection Data innsamling 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection tool Data innsamling 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Tool for collecting data. Verktøy for innsamling av data 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Error page Feilmeldings side 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
None Ingen 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Sum Sum 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Average Gjennomsnittlig 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Count Summer 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Data Collection Data innsamling 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avslutt 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Delete Fjern 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Minimum Minimum 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Move Up Gå opp 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Move down Gå ned 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Number Tall 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Please input advanced options for data collection Vennligst skriv avanserte alternativ for data innsamling 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Answer options Svar på alternativer 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Add option Legg til alternativ 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Single line text Tekst for en linje 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Add single line text question Legg til et spørsmål på en linje 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Learner enters a number as an answer. Studenten gir et tall som svar 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Digits after decimal point Antall desimaler etter komma 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Learner enters a date as an answer. Studenten svarer med en dato 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Learner uploads a file as an answer. Studenten laster opp en fil som et svar 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Image Bilde 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Learner uploads an image as an answer. Studenten laster opp et bilde som svar. 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. Studenten velger et svar fra de oppgitte alternativer 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose the maps Vellg kart 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Max selected Maks. valgt 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Max characters Maks antall karakterer 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Max words Maks antall ord 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Question list Spørsmåls liste 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Type Type 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Question is required Det er nødvendig med spørsmål 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Show additional options Vis tilleggsalternativer 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Hide additional options Skjul tilleggsalternativer 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
No limit Ingen grense 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
You should enter no more than {0} records. Du må ikke sende inn mer enn {0} opptegnelser. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a record in a data collection tool LAMS: En student har sendt inn en opptegnelse via et datafangst verktøy. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Learner enters a single line of text as an answer. Studenten skriver en enkelt linje som svar. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Multi-line text Fler-linje tekst 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Add multi-line text question Legg til spørsmål over flere linjer 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
List List 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Enter text Skriv inn tekst 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Enter a number Skriv et tall 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Enter a date Skriv en dato 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Day: Dag: 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Month: Måned: 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Year: År: 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose a file Velg en fil 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Uploaded file: Opplastet fil: 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
No file uploaded. Ingen fil er lastet opp. 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose an image Velg et bilde 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose an option Velg et alternativ 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose an option Velg et alternativ 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
SELECT VELG 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
No answer was selected. Ingen svar er valgt 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Selected answer: Valgt svar: 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Choose options Velg alternativ 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Questions Spørsmål 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
You Du 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Empty answer Tomt svar 10/01/08 12:35 PM erik engh Become a Translator!
Add number question Legg til et tall spørsmål 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. Studenten velger et svar fra alternativene. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Add dropdown menu question Legg til spørmål på nedtrekksmeny 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Learner chooses multiple answers from the given options. Studenten velger flere svar fra alternativene. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection with the following instructions: Legg til en notatbok på slutten av data innsamling, med følgende informasjon: 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Date Dato 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
File Fil 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Add single file Legg til enkeltfiler 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Add image Legg til bilde 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Dropdown menu Nedtrekksmeny 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Hidden Skjult 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Update Oppdater 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 10/01/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Add date question Legg til et dato spørsmål 10/01/08 01:22 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 10/01/08 01:23 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Data Collection Learning Datafangst - student 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Data Collection Datafangst 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection monitoring LAMS datafangst foreleser 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Notebook entries Notatbok tilgang 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection Legg til en notatbok på slutten av datafangst 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
The answer options {0} and {1} are the same. Svaralternativet {0} og {1} er det samme. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
You should provide at least {0} answer options. Du burde sørge for minst {0} svar alternativer. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
An answer for question {0} is required. Et svar til spørsmålet {}} er påkrevet. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. En database feil oppsto i forbindelse med opplasting av filen. 10/01/08 01:58 PM erik engh Become a Translator!
Change view Endre betrakningsvinkel 10/02/08 01:45 AM erik engh Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IOException oppstår ved opplasting av filen 10/02/08 01:45 AM erik engh Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Invalid ParameterEXception oppstår når du forsøker å laste opp filen. 10/02/08 01:45 AM erik engh Become a Translator!
Maximum Maksimum 10/01/08 01:21 PM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 10/01/08 01:22 PM erik engh Become a Translator!
Some error occurs when handling your request En feil oppsto ved behandlingen av din forespørsel 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notatbok er tilgjengelig 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Radio buttons Radio-velger 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Add radio buttons question Velg spørsmål type radio-velger 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Longitude/Latitude Lengde-/breddegrad 03/24/11 01:41 PM erik engh Become a Translator!
Add checkbox question Legg til avkryssnings-spørsmål 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Add longitude/latitude question Legg til lengde-/breddegrad spørsmål 03/24/11 01:41 PM erik engh Become a Translator!
Learner enters longitude and latitude as an answer. Studenten oppgir lendegrad og breddegrad som svar 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Min selected Min. valgt 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Enter a single line of text Legg til kun en linje tekst 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The number will be rounded to {0} decimal places. Tallet vilbli avrundet til {0} desimaler. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Enter two decimal numbers Gi inn to desimaler 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Longitude: Lengdegrad 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
°N °N 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Latitude: Breddegrad 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
°E °E 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatbok informasjon 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Learners list Studentens liste 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Se på notatbok tekst 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
No learners have accessed this activity. Ingen studenter har tilgang til denne aktiviteten. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
No question available for this group. Ingen spørsmål er tilgjengelig for denne gruppen. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Export portfolio of Data Collection Eksporter mappe for datainnsamling 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Notebook entry Tilgang til notatbok 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Description can not be blank Beskrivelse kan ikke være tom 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
File can not be blank. Fil kan ikke være tom. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must not be blank. Maksimum begrensningen kan ikke være tom. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must be an integer number. Maksimum begrensningen må være et integral tall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must be a decimal number. Maksimum begrensningen må være et desimal tall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must be a nonnegative number. Maksimum begrensningen kan ikke være et negativt tall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must be less than {0}. Maksimum begrensningen må være mindre enn {0} 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must be less or equal to the answer option count. Maksimum begrensningen må være mindre eller lik svarets verdi. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum constraint must be more than {0}. Maksimum begrensningen må være mer enn {0}. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must not be blank. Minimum begrensningen kan ikke være tom. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be an integer number. Minimum begrensningen må være et integral tall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be a decimal number. Minimum begrensningen må være et desimal tall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be a nonnegative number. Minimum begrensningen kan ikke være et negativt tall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be less than {0}. Minimum begrensningen må være mindre enn {0} 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be less or equal to the answer option count. Minimum begrensningen må være mindre eller lik svarets verdi. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be more than {0}. Minimum begrensningen må være mer enn {0}. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The minimum constraint must be less than the maximum constraint. Minimum begrensningen måvære mindre enn maksimum begrensningen. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The longitude in question {0} must not be blank. Lengdegraden i spørsmålet {0} kan ikke være tomt. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The longitude in question {0} must be an decimal number. Lengdegraden i spørsmålet {0} må være et desimaltall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The latitude in question {0} must not be blank. Breddegraden i spørsmålet {0} kan ikke være tomt. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The latitude in question {0} must be an decimal number. Breddegraden i spørsmålet {0} må være et desimaltall. 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Opplasting av fil er mislykket {0} 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Kunne ikke finne den filen for opplasting {0} 10/01/08 01:42 PM erik engh Become a Translator!
The maximum number of words in question {0} is {1}. Maksimalt antall ord i spørsmål {0} er {1}. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The number in question {0} must be at least {1}. Tallet i spørsmål {0} må minst være {1}. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The number in question {0} should be no more than {1}. Tallet i spørsmål {0} må være mer enn {1}. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The answer in question {0} must be a decimal number. Svaret i spørsmål {0} må være et desimaltall. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The day field in question {0} is blank. Feltet: Dag i spørsmålet {0} er tomt. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The day field in question {0} must be an integer number. Feltet: Dag i spørsmål {0} må fylles ut med et integral tall. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The day field in question {0} must be between 1 and {1}. Feltet: Dag i spørsmål {0} må være mellom 1 og {1}. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The month field in question {0} is blank. Feltet: Måned i spørsmålet {0} er tomt. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The month field in question {0} must be an integer number. Feltet: Måned i spørsmål {0} må fylles ut med et integral tall. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The month field in question {0} must be between 1 and 12. Feltet: Måned i spørsmål {0} må være mellom 1 og 12. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The year field in question {0} is blank. Feltet: År i spørsmålet {0} er tomt. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The year field in question {0} must be an integer number. Feltet: År i spørsmål {0} må fylles ut med et integral tall. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The file in question {0} must be an image (extensions: JPG, GIF or PNG). Filen til spørsmålet {0} må være et bilde med filtype JPEG, GIF eller PNG. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no less than {1}. Antall svar til spørsmålet {0} kan ikke være mindre enn {1}. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no more than {1}. Antall svar til spørsmålet {0} kan ikke være større enn {1}. 10/02/08 01:42 AM erik engh Become a Translator!
Learner enters a multi-line text as an answer. Studenten svarer med en fler-linje tekst 10/02/08 01:50 AM erik engh Become a Translator!
The modification of the content is not allowed since one or more participants has attempted the activity. Det er ikke tillatt å modifisere innholdet fordi en eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. 10/02/08 01:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after you complete this activity, you won't be able to continue adding new records. Merk: Etter at du har klikket på Neste Aktivitet og deretter går tilbake til denne datafangsten, så vil du ikke kunne se spørsmålene. 10/02/08 01:50 AM erik engh Become a Translator!
The learner {0} entered a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Studenten {0} åpnet et datafangst verktøy.\n\n`Denne meldingen er sendt automatisk, pga systeminnstillingene. 02/14/12 05:25 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke hente ut standard innhold for dette verktøyet. 10/02/08 01:45 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: A learner entered a data collection tool LAMS: En student har åpnet et datafangst verktøy 10/02/08 01:45 AM erik engh Become a Translator!
Record number: Opptegnelse nummer. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Total record count Totalt antall opptegnelser 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
No records added. Ingen opptegnelser er lagt til. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Add record Legg til en opptegnelse 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Records Opptegnelser 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Record number Opptegnelse nr 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
The record was added successfully. Opptegnelsen ble lagt til korrekt 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
The record was updated successfully. Opptegnelsen ble lastet opp vellykket 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
LAMS record list LAMS liste for opptegnelser 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Statistic Statistikk 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Record count Tell opp opptegnelser 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
View all records Se alle opptegnelser 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be an integer number. Antall siffer etter komma må være et integral tall. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be a nonnegative number. Antall siffer etter komma kan ikke være negative. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
You should enter at least {0} records. Du må sende inn minimum {0} opptegnelser. 10/02/08 06:38 AM erik engh Become a Translator!
Limit number of records Begrens antall opptegnelser 10/02/08 06:41 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for data collection Grunndata for data innsamling 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of records added Studentens antall filer 11/15/08 09:26 AM erik engh Become a Translator!
MS Excel MS Excel 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Export Eksport 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
and press export button. After successful export you may close this window. og trykk på Eksport knappen. Etter en vellykket eksport kan du lukke dette vinduet. 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this question? Vil du virkelig slette dette spørsmålet ? 03/11/09 01:37 AM erik engh Become a Translator!
Data Collection Export Eksport av data fangst 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Exported on Eksportert den 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Tool content Verktøy innhold 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Added on Lagt til den 11/12/10 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Checkbox Avkryssningsrute 03/24/11 01:24 PM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3847 07/05/17 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Merknader LDEV-3847 07/05/17 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} Opplastet filoverskrider maksimal filstørrelse på:{0}Opplastet LDEV-4237 07/05/17 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file is executable Opplastet filer kjørbar LDEV-4237 07/05/17 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Allowed file formats: JPG, GIF or PNG. Aksepterte formater:JPG, GIF eller PNG LDEV-4237 07/05/17 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Opplastet må ikke være kjørbar og kan ikke overskride filstørrelse på: {0} LDEV-4237 07/05/17 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:40 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:40 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:40 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:40 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:40 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations