Module: Data Collection for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Data Collection
Description: Data collection tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 07:57 PM
% translated: 93.70% (238 out of 254)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Are you sure you want to delete this question? Bu soruyu silmek istediğinizden emin misiniz? 01/03/10 04:33 PM Serkan TURNA Become a Translator!
Month: Ay: 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişlerini görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Image Resim 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Year: Yıl: 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add image Resim ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. Öğrenci verilen seçeneklerden bir cevap seçer. 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add checkbox question Onay kutusu sorusu ekle 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner enters a single line of text as an answer. Öğrenci cevap olarak tek satırlık metin girer. 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner enters a multi-line text as an answer. Öğrenci cevap olarak çok satırlı metin girer. 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Max characters En çok harf sayısı 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose a file Dosya seç 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Digits after decimal point Ondalık nokta işaretinden sonraki basamaklar 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Type Tür 11/17/08 03:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Type Tür 11/17/08 03:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Uploaded file: Yüklenen dosya 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Data Collection Veri toplama 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Collecting data with custom structure. Özelleştirilmiş yapıda veri toplama 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Asking questions with custom, limited answers. Özelleştirilmiş ve sınırlı sorular sorma 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection tool Veri toplama aracı 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tool for collecting data. Veri toplama aracı 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Error page Hata sayfası 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Some error occurs when handling your request İsteğiniz gerçekleştirilirken bazı hatalar oluştu. 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
None Mevcut değil 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Sum Öz 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Average Ortalama 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Count Sayı 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Refresh Yenile 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Data Collection Veri toplama 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görüntüle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Minimum En az 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Maximum En çok 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook available Not defteri yok 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection Authoring Veri toplama 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Answer options Cevap seçenekleri 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add option Seçenek ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Move Up Yukarı taşı 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Move down Aşağı taşı 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add question Soru ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Single line text Tek satır metin 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add single line text question Tek satır metin sorusu ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Multi-line text Çoklu satır metin 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add multi-line text question Çoklu satır metin sorusu ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Number Sayı 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add number question Sayı sorusu ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner enters a number as an answer. Öğrenciler cevap olarak bir sayı girer 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Date Tarih 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add date question Tarih sorusu ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner enters a date as an answer. Öğrenciler cevap olarak tarih girerler 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File Dosya 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add single file Tek dosya ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner uploads a file as an answer. Öğrenciler yanıt olarak dosya yükler 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner uploads an image as an answer. Öğrenciler yanıt olarak resim yükler 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Radio buttons Radyo düğme 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add radio buttons question Radyo düğme sorusu 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Dropdown menu Açılır menü 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add dropdown menu question Açılır menü sorusu ekle 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Checkbox Kontrol kutusu 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Question Soru 12/28/08 09:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Data Collection Learning Veri toplama 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Data Collection Veri toplama 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Ekle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
List Liste 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Record number: Kayıt sayısı 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Total record count Toplam kayıt sayısı 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No records added. Kayıt eklenmedi 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add record Kayıt ekle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Enter a single line of text Tek satır metin gir 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Enter text Metin gir 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Enter a number Sayı gir 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Enter a date Tarih gir 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Day: Gün: 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No file uploaded. Dosya yüklenmedi 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose an image Resim seç 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose an option Seçenek seç 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose an option Seçenek seç 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
SELECT SEÇ 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No answer was selected. Cevap seçlmedi 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Selected answer: Seçilen cevaplar: 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose options - 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Enter two decimal numbers İki ondalık sayı gir 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Questions Sorular 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Records Kayıtlar 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Record number Kayıt numarası 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summaries Özetler 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You Sen 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group Grup 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Empty answer Boş cevap 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki etkinlik 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS record list LAMS kayıt listesi 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistic İstatistikler 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik düzenle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Name Tam ad 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Login Kullanıcı adı 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View all records Tüm kayıtları görüntüle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group Grup 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Suggested By Öneren 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Öğrenci sayısı 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hide Gizle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show Göster 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Login Kullanıcı adı 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hidden Gizli 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Update Güncelle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners list Öğrenci listesi 12/28/08 09:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Max words En çok kelime sayısı 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Question list Soru listesi 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Question Soru 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Question is required Soru gerekli 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show additional options Ek seçenekleri göster 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hide additional options Ek seçenekleri gizle 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection with the following instructions: Aşağıdaki yönergelerle birlikte Veri toplamanın sonuna Not defteri ekle 01/04/09 04:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Change view Değişiklikleri görüntüler 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose the maps Haritaları seç 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Min selected En az seçim sayısı 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Max selected En çok seçim sayısı 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Limit number of records Kayıt sayısını sınırla 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No limit Sınırsız 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner enters this activity Öğrenci bu etkinliğe girdiğinde izlemede olan öğretmenleri bilgilendir. 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits a record Öğrenci bir kayıt girdiğinde izlemede olan öğretmenleri bilgilendir. 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number will be rounded to {0} decimal places. Sayı {0} ondalık yuvarlanacaktır. 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be less than {0}. En az sınırlılığı {0}'dan küçük olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
°N °N 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be less or equal to the answer option count. En az sınırlılığı cevap sayısından az veya eşit olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
°E °E 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection monitoring LAMS Veri toplama izleme 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Record count Kayıt sayısı 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
None Yok 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose learner Öğrenci seç 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection Veri toplamaaracının sonuna Not defteri ekle 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No learners have accessed this activity. Bu etkinliğe hiçbir öğrenci erişmedi 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No question available for this group. Bu grup için herhangi bir soru yok 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Description can not be blank Açıklama boş olamaz. 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File can not be blank. Dosya boş olamaz. 01/13/09 04:41 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The record was added successfully. Kayıt başarıyla eklendi. 01/13/09 04:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The record was updated successfully. Kayıt başarıyla güncellendi. 01/13/09 04:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to add any more answers after you have finished it. Bu etkinlik bitirildikten sonra dönüp tekrar cevap veremeyeceğiniz biçimde oluşturulmuştur. 01/13/09 04:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Bu etkinliği tamamlamak için lütfen öğretmeninizi bekleyin. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please input advanced options for data collection Lütfen veri toplama için gelişmiş seçenekler giriniz. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic input information for data collection Veri toplama için temel bilgi. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. Öğrenci verilen seçeneklerden bir cevap seçer. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be more than {0}. En az sınırlılığı {0}'dan büyük olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must not be blank. En fazla sınırlılığı boş olamaz. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must be an integer number. En fazla sınırlılığı tamsayı omalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must be a decimal number. En fazla sınırlılığı ondalık sayı olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must be a nonnegative number. En fazla sınırlılığı negatif sayı olmamalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must be less than {0}. En fazla sınırlılığı {0}'dan küçük olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must be less or equal to the answer option count. En fazla sınırlılığı cevap sayısından az veya eşit olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum constraint must be more than {0}. En fazla sınırlılığı {0}'dan büyük olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must not be blank. En az sınırlılığı boş olamaz. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be an integer number. En az sınırlılığı tamsayı omalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be a decimal number. En az sınırlılığı ondalık sayı olmalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be a nonnegative number. En az sınırlılığı negatif sayı olmamalıdır. 01/13/09 04:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Longitude: Uzunluk 01/13/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner chooses multiple answers from the given options. Öğrenciler verilen seçenklerden birden fazla cevap seçebilirler. 01/13/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The modification of the content is not allowed since one or more participants has attempted the activity. Bu etkinliğin içeriği öğrenciler tarafından kullanılmaya başladıktan sonra değiştirilemez. 01/13/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after you complete this activity, you won't be able to continue adding new records. Not: "Sonraki etkinlik" düğmesine tıkladıktan sonra Veri toplama aracına geri döndüğünüzde soruları görüntüleyemeyeceksiniz. 01/13/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The answer options {0} and {1} are the same. {0} ve {1} cevapları birbirinin aynı. 01/13/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You should provide at least {0} answer options. En az {0} seçenek sağlamalısınız. 01/13/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
An answer for question {0} is required. Soru {0} için bir cevap gereklidir. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum number of words in question {0} is {1}. soru {0}'daki en fazla sözcük sayısı {1}'dir. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number in question {0} must be at least {1}. Soru {0}'daki sayı en az {1} olmalıdır. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number in question {0} should be no more than {1}. Soru {0}'daki sayı {1}'den büyük olamaz. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The answer in question {0} must be a decimal number. Soru {0}'daki cevap ondalık sayı olmalıdır. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The day field in question {0} is blank. Soru {0}'daki gün alanı boş. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Dosya yüklenirken "Dosya bulunamadı" hatası oluştu 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Dosya yüklenirken "Geçersiz değişken" hatası oluştu. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Bu araç için varsayılan içerik getirilemiyor. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Dosya yüklenirken "ambar" hatası oluştu. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS: A learner entered a data collection tool LAMS: Bir öğrenci veri toplama aracına girdi. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a record in a data collection tool LAMS: Bir öğrenci veri toplama aracına kayıt girdi. 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of records added Öğrencilerin kayıt sayısı 01/13/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You should enter at least {0} records. En az {0} kayıt girmelisiniz. 01/13/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You should enter no more than {0} records. {0}'dan fazla kayıt giremezsiniz. 01/13/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload file failed: {0} Dosya yüklenemedi: {0} 01/13/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Yüklenecek dosya {0} bulunamadı. 01/13/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Dosya yüklenirken hata oluştu. 01/13/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Longitude/Latitude Uzunluk/Genişlik 01/13/09 05:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add longitude/latitude question soruya uzunlu/genişlik ekle 01/13/09 05:11 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner enters longitude and latitude as an answer. Öğrenciler cevap olarak uzunluk ve genişlik girerler. 01/13/09 05:11 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Latitude: Genişlik 01/13/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum constraint must be less than the maximum constraint. En az sınırlılığı en fazla sınırlılığından küçük olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be an integer number. Ondalık sayıların virgülden sonraki basamakları tamsayı olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be a nonnegative number. Ondalık sayıların virgülden sonraki basamakları negatif olmamalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The minimum number of records must be less or equal to the maximum. En az kayıt sayısı en fazla sayısından az veya eit olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The day field in question {0} must be an integer number. Soru {0}'daki gün alanı tamsayı olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The day field in question {0} must be between 1 and {1}. Soru {0}'daki gün alanı 1 ve {1} arasında olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The month field in question {0} is blank. Soru {0}'daki ay alanı boş olamaz. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The month field in question {0} must be an integer number. Soru {0}'daki ay alanı tamsayı olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The month field in question {0} must be between 1 and 12. Soru {0}'daki ay alanı 1 ve 12 arasında olmalıdır. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The year field in question {0} is blank. Soru {0}'daki yıl alanı boş olamaz. 01/13/09 05:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The longitude in question {0} must not be blank. Soru {0} daki uzunluk boş olamaz. 01/13/09 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The longitude in question {0} must be an decimal number. Soru {0} daki uzunluk ondalık sayı olmalıdır. 01/13/09 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The latitude in question {0} must not be blank. Soru {0} daki genişlik boş olamaz. 01/13/09 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The latitude in question {0} must be an decimal number. Soru {0} daki genişlik ondalık sayı olmalıdır. 01/13/09 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The year field in question {0} must be an integer number. Soru {0}'daki yıl alanı tamsayı olmaıdır. 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The file in question {0} must be an image (extensions: JPG, GIF or PNG). Soru {0}'daki dosya resim olmalıdır (JPG, GIF veya PNG uzantılı). 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no less than {1}. Soru {0}'daki cevap sayısı {1}'den az olmamalıdır. 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no more than {1}. Soru {0}'ın cevap sayısı {1}'den büyük olmalıdır. 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The learner {0} entered a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Öğrenic {0} veri toplama aracına girdi.\n\nBu mesaj otomatik olarak gönderilmiştir. 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The learner {0} submitted a record in a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Öğrenic {0} veri toplama aracına kayıt girdi.\n\nBu mesaj otomatik olarak gönderilmiştir. 01/13/09 05:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Export to file Dış dosyaya aktar 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Please choose format which you want to export Lütfen aktarmak istediğiniz dosya biçimini seçiniz 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
MS Excel MS Excel 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Export Dışa aktar 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
and press export button. After successful export you may close this window. ve dışa aktar tuşuna basınız. Başarılı dışa aktarımın ardından pencereyi kapatabilirsiniz. 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Data Collection Export Veri Toplama Dışa Aktarımı 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Tool content Araç içeriği 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Learner Öğrenci 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Added on Eklendi 03/02/11 02:43 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Export portfolio of Data Collection Veri toplama dosyasını dışa aktar 03/06/11 02:13 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.learning.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Exported on label.export.file.date Become a Translator!
Cancel label.authoring.cancel.button Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Average Number of Records label.monitoring.average.number.records.heading Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Allowed file formats: JPG, GIF or PNG. error.attachment.must.be.image Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!