Module: Data Collection for Polish Poland

Module Information

Module Name: Data Collection
Description: Data collection tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 07:57 PM
% translated: 88.97% (226 out of 254)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Error page Błąd strony 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Average Średnia 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Count Licz 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to add any more answers after you have finished it. Po zakończeniu czynności nie możesz dodać więcej odpowiedzi, 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answer options Opcje odpowiedzi 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add single line text question Dodaj pojecyńcze pytanie jednolinijkowe 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Multi-line text Pytanie wieloliniowe. 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Radio buttons Przycisk radia 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose the maps Wybierz mapę 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question list Lista pytań 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
°N °N 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
°E °E 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Empty answer pusta odpowiedź 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistic Statystyka 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
File can not be blank. Plik nie może być pusty 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You should provide at least {0} answer options. Powienieneś dostarczyć conajmniej {0} możliwych odpowiedzi 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
An answer for question {0} is required. Wymagana jest odpwowiedź na pytanie {0} 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum number of words in question {0} is {1}. Maksymalna liczba słów w pytaniu {0} to {1} 12/25/09 12:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool for collecting data. Narzędzie do gromadzenia danych 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Data Collection Gromadzenie danych 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection tool Narzędzie gromadzenia danych 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Data Collection Gromadzenie danych 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection Authoring Gromadzenie danych 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Data Collection Gromadzenie danych 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Dane 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload file failed: {0} Ładowanie pliku nie powiodło się {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania pliku. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Podczas ładowania pliku wsytąpił błąd (błędny parametr) 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Nie można odnależć załadowanego pliku {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move Up Przesuń w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No question available for this group. Nie ma dostępnych pytań dla tej grupy. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Uploaded file: Załaduj plik 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No file uploaded. Nie załadowano pliku. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hide additional options Schowaj dodatkowe opcje 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show additional options Pokaż dodaktowe opcje 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No learners have accessed this activity. Żaden student nie ropzpoczął tego działania 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners list Lista studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner enters a single line of text as an answer. Odpowiedź w pojedyńczej lini 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner enters a multi-line text as an answer. Odpowiedź w kilu liniach 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner enters a number as an answer. Student wprowadaa liczbę jako odpowiedź 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner enters a date as an answer. Data jest odpowiedzią na to pytanie. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner uploads a file as an answer. Student załączył plik jako odpowiedź 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner uploads an image as an answer. Student załączył obraz jako odpwiedź 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. Student wybiera jedną odpowiedź z kilku zaproponowanych. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner chooses one answer from the given options. Studenci wybierają jedną odpwoiedź z kilku możliwych. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner chooses multiple answers from the given options. Studenci wyberają kilka odpowedzi z wielu podanych, 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of records added Liczba nagrań studenta. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner enters this activity Poinformuj nauczyciela jeśli studenci rozpoczną tę aktywność 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose learner Wybierz studentas 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits a record Poinformuj monitorującego nauczyciela jeśli student dołączy nagranie. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Limit number of records Ograniczona liczba nagrań. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Record number: Numer nagrania; 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No records added. Nie dodano nagrania. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add record Dodaj nagranie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Records Negrania 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Record number Numer nagrania; 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The record was added successfully. Nagranie zostało dodane pomyślnie 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The record was updated successfully. Alktualizowanie nagrania powiodło się 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS record list Lisaa nagrań w LAMSIE 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
View all records Zobacz wszytskie nagrania, 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum number of records must be less or equal to the maximum. Minimalna liczbą nagrań musi być mniejsza albo równa maksymalnej liczbie nagrań. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You should enter at least {0} records. Powinieneś uruchomić przynajmniej {0) nagrań. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You should enter no more than {0} records. Nie powinieneś wchodzić w więcej niź {0} nagrań 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to delete this question? Czy na pewno chcesz usunąć to pytanie? 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The modification of the content is not allowed since one or more participants has attempted the activity. Modyfikacja zawartości nie jest możliwa. Jeden lub więcej studentów korzysta z tej aktywności 12/16/09 07:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Update Odśwież 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Enter a date Wprowadź datę 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move down Przesuń w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
None Żaden 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Refresh Odśwież 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Zobacz 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Minimum Minimum 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Maximum Maximum 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Postawy 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add option Dodaj opcje 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add question Dodaj pytanie 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number Numer 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
File Plik 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add single file Dodaj plik 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Obraz 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add image Dodaj obraz 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question Pytanie 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question Pytanie 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question is required Pytanie jest wymagane 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No limit Bez limitu 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zalokuj jak skończysz 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapisywania? 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add Dodaj 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
List Lista 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Enter text Wprowadź tekst 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Enter a number Wprowadź numer 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Day: Dzień 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Month: Miesiąc 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Year: Rok 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose a file Wybierz plik 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose an image Wybierz obraz 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose an option Wybierz opcję 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose an option Wybierz opcję 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
SELECT WYBUERZ 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No answer was selected. Nie zaznaczyłeś odpowiedzi 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Selected answer: Zanaczone odpowiedzi: 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose options Wybierz opcje 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Questions Pytania 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summaries Podsumowania 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You Ty 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontnuuj 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Close Zamknij 12/20/09 04:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj czynność 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Name Pełna nazwa 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Login Login 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Widok 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
None Żaden 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On włączone 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Suggested By Zasugerowane przes 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hide Ukryj 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show Pokaż 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Login Login 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hidden Schowane 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Description can not be blank Opis nie może być pusty. 12/20/09 04:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Widok komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook entries Widok komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook available Komentarze niedostępne 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Data Collection with the following instructions: Wpis do notatnika na końcu Kolekcji Danych według następujących instrukcji: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Wystąpił bład podczas wykonywania zadania 12/26/09 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Change view Zmień podgląd 12/26/09 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Single line text Tekst jednolinijkowy 12/26/09 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Data Collection monitoring Monitorowanie Zbioru danych LAMS 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be less or equal to the answer option count. Minimalne ograniczenie musi być mniejsze lub równe liczbie opcji odpowiedzi. 02/19/10 03:13 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be more than {0}. Minimalne ograniczenie musi być większe niż {0} 02/19/10 03:13 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be less than the maximum constraint. Minimalne ograniczenie musi być mniejsze lub równe liczbie opcji odpowiedzi. 02/19/10 03:13 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The longitude in question {0} must not be blank. Długość geograficzna, o której mowa w pytaniu (0) nie może być pusta. 02/19/10 03:16 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The longitude in question {0} must be an decimal number. Długość geograficzna, o którejmowa w pytaniu (0) musi być liczbą dziesiętna 02/19/10 03:16 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The latitude in question {0} must not be blank. Szerokość geograficzna, o której mowa w pytaniu (0) nie może być pusta. 02/19/10 03:16 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The latitude in question {0} must be an decimal number. Szerokość geograficzna, o której mowa w pytaniu (0) musi być liczbą dziesiętna. 02/19/10 03:16 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Nie odnaleziono pliku. nastąpił błąd w czasie ładowania. 02/19/10 03:16 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The day field in question {0} is blank. Pole dnia w pytaniu {0} jest puste 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The day field in question {0} must be an integer number. Pole dnia w pytaniu {0} musi być liczbą całkowitą 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total record count Ogólna liczba rekordów 02/19/10 03:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number will be rounded to {0} decimal places. Liczba zostanie zaokrąglona do {0} miejsc po przecinku. 02/19/10 03:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Record count Liczba rekordów 02/19/10 03:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: A learner entered a data collection tool Lams: Student wszedł w narzędzia Kolekcja danych. 02/19/10 03:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The learner {0} entered a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Student {0} wszedł w narzędzia Kolekcja danych.\n\n Wiadomość wysłana automatycznie 02/19/10 03:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a record in a data collection tool LAMS: Student dokonał wpisu w narzędziach Kolekcja danych 02/19/10 03:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The learner {0} submitted a record in a data collection tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Student {0}dokonał wpisu w narzędziach Kolekcja danych.\n\n Wiadomość wysłana automatycznie 02/19/10 03:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The answer options {0} and {1} are the same. Opcje odpowiedzi {0} i {1} są takie same. 02/19/10 03:30 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The day field in question {0} must be between 1 and {1}. Pole dnia w pytaniu {0} musi byc pomiędzy {1} a {1} 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Checkbox Sprawdź 02/19/10 03:32 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The file in question {0} must be an image (extensions: JPG, GIF or PNG). Plik w pytaniu{0} musi być obrazem ( rozszerzenie: JPG, GIF lub PNG). 02/19/10 03:32 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Export portfolio of Data Collection Eksportu portfolio Kolekcji danych 02/19/10 03:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The month field in question {0} is blank. Pole miesiąca w pytaniu {0} jest puste 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The month field in question {0} must be an integer number. Pole miesiąca w pytaniu {0} musi być liczbą całkowitą 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The month field in question {0} must be between 1 and 12. Pole miesiąca {0} musi być między 1 i 12 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The year field in question {0} is blank. Pole roku w pytaniu {0} jest puste 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Date data 02/19/10 02:58 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add date question Dodaj datę do pytanie 02/19/10 02:58 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Dropdown menu Rozwijane menu 02/19/10 02:58 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add dropdown menu question Dodaj rozwijane menu pytanie 02/19/10 02:58 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add multi-line text question Dodaj wieloliniowe pytanie 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add number question Dodaj numer pytania 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Digits after decimal point Cyfry po przecinku 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add radio buttons question Dodaj przyciski radiowe pytanie 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Min selected Wybrano minimu 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Max selected Wybrano maximum 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Max characters Maksymlna liczba znaków 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Max words Maksymlna liczba słów 02/19/10 03:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Collecting data with custom structure. Zbieranie danych o strukturze niestandardowej. 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Asking questions with custom, limited answers. Zadawanie pytań z przyjętymi zwyczajami, z ograniczoną liczbą odpowiedzi. 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please input advanced options for data collection Proszę wprowadzić zaawansowane opcje zbierania danych 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic input information for data collection Proszę wprowadzić podsatwowe opcje zbierania danych 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Longitude/Latitude Długość / szerokość geograficzna 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add longitude/latitude question Dodaj pytanie o Długość / szerokość geograficzną 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner enters longitude and latitude as an answer. Student wprowadza Długość / szerokość geograficzną jako odpowiedź 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Longitude: Długość 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Latitude: Szerokość geograficzna 02/19/10 03:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Enter a single line of text Wprowadź jedną linię tekstu 02/19/10 03:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after you complete this activity, you won't be able to continue adding new records. Uwaga: Po kliknięciu "Następna czynność" ; i powrocie do Kolekcji danych, nie będziesz mógł przeglądać pytań 02/19/10 03:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must be a decimal number. Maksymalne ograniczenie musi być liczbą dziesiętną 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must be a nonnegative number. Maksymalne ograniczenie musi być nieujemną liczbę. 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must be less than {0}. Maksymalne ograniczenie musi być mniejsza niż {0} 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must be more than {0}. Minimalne ograniczenie musi być większe niż {0} 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must not be blank. Maksymalne ograniczenie nie może być puste 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be an integer number. Minimalne ograniczenie musi być liczbą całkowitą. 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be a decimal number. Minimalne ograniczenie musi być liczbą dziesiętną 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be a nonnegative number. Minimalne ograniczenie musi być nieujemną liczbę. 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The minimum constraint must be less than {0}. Minimalne ograniczenie musi być mniejsze niż {0} 02/19/10 03:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must not be blank. Makymalne ograniczene nie może być puste 02/19/10 03:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must be an integer number. Maksymalne ograniczenie musi być liczbą całkowitą 02/19/10 03:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum constraint must be less or equal to the answer option count. Maksymalne ograniczenie musi być mniejsze lub równe liczbie opcji odpowiedzi. 02/19/10 03:13 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The year field in question {0} must be an integer number. Pole roku w pytaniu {0} musi być liczbą całkowitą 02/19/10 03:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The answer in question {0} must be a decimal number. Odpowiedź na pytanie {0} musi być liczbą dziesiętną. 02/19/10 03:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no less than {1}. Liczba odpowiedzi na pytanie {0} nie może być mniejsza niż {1} 02/19/10 03:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number of answers in question {0} must be no more than {1}. Liczba odpowiedzi na pytanie {0} nie może być większa niż {1} 02/19/10 03:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number in question {0} must be at least {1}. Numer w pytaniu {0} to przynajmniej {1}. 02/19/10 03:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number in question {0} should be no more than {1}. Numer w pytaniu {0} nie powiniń byc większy niż {1} 02/19/10 03:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Enter two decimal numbers Wprowadź dwie liczby po przecinku 02/19/10 03:25 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be an integer number. Liczba cyfr po przecinku musi być liczbą całkowitą. 02/19/10 03:25 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The number of digits after decimal point must be a nonnegative number. Liczba cyfr po przecinku musi być nieujemną liczbę. 02/19/10 03:25 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Błąd IO podczas ładowania pliku. 02/19/10 03:35 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nie można pobrać domyślnej treści rekordu tego narzędzia. 02/19/10 03:35 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosimy poczekać na nauczyciela aby zakończyć tę czynność. 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.learning.submit Become a Translator!
Sum Label common summary sum Become a Translator!
Add checkbox question Label authoring basic checkbox add Become a Translator!
Data Collection Learning Label learning title Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Export to file title.export.spreadsheet Become a Translator!
Please choose format which you want to export label.export.spreadsheet.instruction Become a Translator!
MS Excel label.export.spreadsheet.choose.format.excel Become a Translator!
Export button.export Become a Translator!
and press export button. After successful export you may close this window. label.export.spreadsheet.instruction.continue Become a Translator!
Data Collection Export label.export.file.title Become a Translator!
Exported on label.export.file.date Become a Translator!
Tool content label.export.file.sheet Become a Translator!
Learner label.export.file.user Become a Translator!
Added on label.export.file.answer.date Become a Translator!
Cancel label.authoring.cancel.button Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Average Number of Records label.monitoring.average.number.records.heading Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Allowed file formats: JPG, GIF or PNG. error.attachment.must.be.image Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!