Module: Task List for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Task List
Description: Task List Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/05/08 09:31 PM
% translated: 75.0% (126 out of 168)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Show only to monitoring Visa endast i samband med övervakning 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Monitor verification: {0} Verifiering av övervakning:{0} 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Error page Sida för felmeddelande 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Det uppstår en del fel i samband med din förfrågan. 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Task Lägg till uppgift 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Required task Obligatorisk uppgift 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow Learners to add comment(s) Tillåt lärande att lägga till kommentar/er 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comment required to complete task Det krävs en kommentar för att fullfölja uppgiften 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add file(s) Tillåt användare att lägga till fil/er 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
File required to complete task Det krävs en fil för att fullfölja uppgiften 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show to all learners Visa för alla lärande 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Parent: Förälder: 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Task Uppgift 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: File Välj fil 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow Learners to contribute tasks Tillåt lärande att bidra med uppgifter 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete Minimalt antal uppgifter som måste fullföljas 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit conditions Redigera villkor 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Up Flytta uppåt 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Down Flytta nedåt 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add condition Lägg till villkor 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Condition name Namn på villkor 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Order Beställ 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no conditions Det finns inga villkor 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
There must be at least one task to be saved. Det måste finnas minst en uppgift att spara. 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank. Fältet för titel kan inte vara tomt. 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Condition name can not be blank. Fältet för titel kan inte vara tomt. 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Det gick inte att ladda upp filen: {0} 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Det gick inte att hitta den uppladdade filen: {0} 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Task List Learner Uppgiftslista - användare 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tasks to do Uppgifter att genomföra 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
New task details: Nya detaljer kring uppgifter: 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Check for new Kolla efter nyheter 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comment/Instruction Kommentar/Instruktion 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
required tasks obligatoriska uppgifter 11/03/10 07:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
Task List Uppgiftslista 11/03/10 07:48 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Uppgiftslista 11/03/10 07:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Going through list of tasks. Går igenom uppgiftslista 11/03/10 07:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Task List Uppgiftslista 11/03/10 07:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Authoring Uppgiftslista 11/03/10 07:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Författande av uppgiftslista 11/03/10 07:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for task list Grundläggande ingående information för uppgiftslista 11/03/10 07:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for task list Var snäll och ange avancerade alternativ för uppgiftslista 11/03/10 07:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Task List Uppgiftslista 11/03/10 07:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Task List tool Verktyg för uppgiftslista 11/03/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for displaying task lisk. Verktyg för att visa uppgiftslista 11/03/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file Ladda upp fil 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Ladda upp 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
File list Lista över filer 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add comment Lägg till kommentar 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Post Inlägg 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
By Av 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Föreslagen av 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login name Inloggning namn 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners list Lista över lärande 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Overall summary Övergripande sammanfattning 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm completion Bekräfta fullföljande 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Task summary Sammanfattning av uppgift 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
this task is required to finish this activity den här uppgiften är obligatorisk för att avsluta den här aktiviteten 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Parent task Föräldra-uppgift 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments/files enabled Kommentarer/filer är aktiverade 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Completed Fullföljd 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Time and date Datum och tid 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments/Files Kommentarer/filer 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners are allowed to add comments Det är tillåtet för lärande att lägga till kommentarer 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments are required to complete the task Det är obligatoriskt med kommentarer för att fullfölja uppgiften 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners are allowed to add files Det är tillåtet för lärande att bifoga filer 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Files are required to complete the task Det är obligatoriskt med filer för att fullfölja uppgiften 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Noteringar i anteckningsbok 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Completed Fullföljd/a 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Ladda upp 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Det finns ingen tillgänglig session 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen anteckningsbok tillgänglig 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Access time Tid för åtkomst 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa notering i anteckningsbok 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructor Instruktör 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of tasks completed Antal uppgifter som har fullföljts 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner entered conditions Villkor som har angetts av lärande 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished: {0} Lås när det är avslutat:{0} 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Sequential order: {0} Sekventiell ordning:{0} 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete: {0} Minimalt antal uppgifter att fullfölja: {0} 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Participants are allowed to contribute tasks: {0} Deltagarna får lägga till uppgifter: {0} 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection: {0} Reflektion i anteckningsbok:{0} 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Items' titles Titlar på komponenter 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/03/10 10:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antal lärande 11/17/10 12:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Task List, you won't be able to change the status of any tasks. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här uppgiftslistan så kan du inte ändra status på några uppgifter. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Task List with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av listan över uppgifter med följande instruktioner: 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/27/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Don't display until parent task has been completed Label authoring basic task ischildtask Become a Translator!
Monitor needs to verify these tasks before letting Learners to complete activity Label authoring advance monitor verification required Become a Translator!
Tasks have to be completed in sequential order Label authoring advance run content sequentialorder Become a Translator!
There is a problem in task list authoring page, the reason is {0} Authoring exception Become a Translator!
Condition name can not contain # symbol. Please choose the name without this symbol. Error condition name contains wrong symbol Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Error condition duplicated name Become a Translator!
There are no tasks selected. Please select at least one. Error condition no tasklistitems selected Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Error msg file not found Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Error msg io exception Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Error msg invaid param upload Become a Translator!
Repository occurs exception while trying to upload file. Error msg repository Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Error msg default content not find Become a Translator!
Deletion of this item may affect existing conditions. Do you want to proceed? Warning msg authoring deletion affect conditions Become a Translator!
You cannot finish this activity until it is reviewed by your instructor. Click "Check for new" to see if the review is complete Label learning wait for monitor verification Become a Translator!
The instructor has set this activity to not allow changes after you have finished it. You are able to see all Tasks, but not allowed to change them anymore. Label learning responses locked reminder Become a Translator!
You are required to add a comment to complete this task Label learning info add comment required Become a Translator!
You are required to upload a file to complete this task Label learning info upload file required Become a Translator!
Tasks need to be completed in sequential order Label learning info sequential order Become a Translator!
You need to complete at least {0} task(s). You have completed {1} task(s). Lable learning minimum view number Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Task options label.task.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to view or complete tasks after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Download label.download Become a Translator!
Confirm label.confirm Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!