Module: Task List for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Task List
Description: Task List Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/05/08 09:31 PM
% translated: 100.0% (168 out of 168)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
On 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished: {0} Lås når ferdig:{0} 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Sequential order: {0} Sekvensiell rekkefølge: {0}Foreleserens verifikasjon: 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete: {0} Minimum antall oppgaver som skal være ferdig {0} 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Participants are allowed to contribute tasks: {0} Deltagerne er tillatt til å bidra med oppgaver: {0} 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Monitor verification: {0} Foreleserens verifisering:{0} 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection: {0} Notatbok vurderinger/refleksjoner: {0} 07/14/08 04:41 PM erik engh Become a Translator!
Post Send inn 07/18/08 02:25 AM erik engh Become a Translator!
Task List Arbeidsoppgaver 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
File Fil 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 07/10/17 04:00 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 07/10/17 04:00 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:59 PM erik engh Become a Translator!
Download Last ned LDEV-3204 04/18/14 02:59 PM erik engh Become a Translator!
You are required to upload a file to complete this task Du må laste opp en fil for å kunne avslutte denne arbeidsoppgaven. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
You are required to add a comment to complete this task Du må legge til en kommentar for å kunne avslutte denne arbeidsoppgaven. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Monitor needs to verify these tasks before letting Learners to complete activity Foreleser må verifisere disse arbeidsoppgavene før studentene fullfører aktiviteten. 06/08/08 06:24 AM erik engh Become a Translator!
You need to complete at least {0} task(s). You have completed {1} task(s). Du må fullføre minst {0} arbeidsoppgaver. Du har utført kun {1}. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Overall summary Generell status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Deletion of this item may affect existing conditions. Do you want to proceed? Fjerning av dette element vil påvirke betingelsene. Ønsker du å fortsette ? 07/17/08 05:12 AM erik engh Become a Translator!
Parent: Opphav: 07/17/08 05:15 AM erik engh Become a Translator!
Files are required to complete the task Filer må legges til for å kunne avslutte denne arbeidsoppgaven 07/17/08 05:13 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity to not allow changes after you have finished it. You are able to see all Tasks, but not allowed to change them anymore. Foreleseren har definert oppgaven slik at du ikke får lov til å endre noe etter at du har forlatt den. Du kan få se arbeidsoppgavene, men vil ikke kunne endre disse. 07/17/08 05:15 AM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for task list Avanserte inngangsdata for arbeidsoppgaver 07/17/08 05:24 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem in task list authoring page, the reason is {0} Det er et problem med godkjenningen av arbeidsoppgavene, årsaken er {0} 06/08/08 06:24 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vil du lukke vinduet uten å lagre ? 07/17/08 04:58 AM erik engh Become a Translator!
There must be at least one task to be saved. Minst en arbeidsoppgave må forefinnes for å kunne lagere. 07/17/08 04:59 AM erik engh Become a Translator!
Show only to monitoring Vis kun i kontroll modus 07/17/08 05:01 AM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank. Tittel kan ikke være tom. 07/17/08 05:04 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Allow Learners to contribute tasks Tillat studentene å legge til arbeidsoppgaver 07/17/08 05:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Task List tool Verktøy for arbeidsoppgaver 04/06/11 07:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Task List Arbeidsoppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Arbeidsoppgaver. 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Going through list of tasks. Gjennomgå en liste over arbeidsoppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Task List Arbeidsoppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Error page Feilmeldinger 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Authoring Arbeidsoppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Required task Nødvendige oppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Task List Arbeidsoppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Task Arbeidsoppgave 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Delete Fjern 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit conditions Rediger betingelser 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add condition Legg til betingelse 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Order Rekkefølge 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
There are no conditions Det er ingen betingelser 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Condition name can not be blank. Betingelser kan ikke være tom 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Task List Learner Arbeidsoppgaver student 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Tasks to do Arbeidsoppgaver som må gjøres 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
New task details: Nye arbeidsoppgaver: 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Upload file Last opp fil 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Upload Lastet opp 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
File list Filliste 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Add comment Legg til kommentar 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
By Av 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Anbefalt av 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antall studenter 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Login name Logg inn navn 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Learners list Studentenes liste 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
There are no tasks selected. Please select at least one. Ingen arbeidsoppgaver er valgt. Vennligst velg minst en. 06/08/08 06:24 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke hente ut standard innhold for dette verktøyet. 06/08/08 06:24 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Task summary Oversikt av arbeidsoppgaver 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Time and date Dato og tid 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Comments/Files Kommentarer/filer 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
View Se på 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdig 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Se notater 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Instructor Foreleser 06/06/08 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Show to all learners Vis alle studenter 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Check for new Kontroller om det er nye 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Comment/Instruction Kommentar/informasjon 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm completion Bekreft ferdigstillelse 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Ingen sesjon er tilgjengelig 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notatbok er tilgjengelig 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of tasks completed Antall arbeidsoppgaver som er ferdig 06/06/08 03:22 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add file(s) Tillat studentene å legge til file(er) 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Tasks have to be completed in sequential order Oppgavene må utføres i rekkefølge 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete Minimum antall oppgaver som må ferdigstilles 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Dublisering av navn. Vennligst benytt et unikt navn. 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Kan ikke finne fil for opplasting {0} 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Learners are allowed to add comments Studentene tillates å gi kommentar 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Learners are allowed to add files Studentene tillates å legge til filer 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Notater 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Access time Tilgangs tid 06/07/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Allow Learners to add comment(s) Tillat studentene å gi kommentarer 06/07/08 01:39 AM erik engh Become a Translator!
Comment required to complete task Det er nødvendig med kommentar for å fullføre arbeidsoppgaven 06/07/08 01:39 AM erik engh Become a Translator!
File required to complete task Legg til fil for å fullføre arbeidsoppgaven 06/07/08 01:39 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Task List with the following instructions: Legg til notat på slutten av arbeidsoppgavene, med følgende informasjon: 06/07/08 01:39 AM erik engh Become a Translator!
Tasks need to be completed in sequential order Arbeidsoppgavene må ferdigstilles sekvensielt 06/08/08 06:24 AM erik engh Become a Translator!
required tasks påkrevede arbeidsoppgaver 06/08/08 06:29 AM erik engh Become a Translator!
Comments/files enabled Kommentar/filer er koblet til 06/08/08 06:29 AM erik engh Become a Translator!
Comments are required to complete the task Kommentarer må gis for å kunne avslutte arbeidsoppgaven 06/08/08 06:29 AM erik engh Become a Translator!
Condition name can not contain # symbol. Please choose the name without this symbol. En betingelse kan ikke inneholde tegnet #. Vennligst velg et navn uten dette symbolet. 06/08/08 06:33 AM erik engh Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IOException oppstår ved opplasting av fil 06/08/08 06:33 AM erik engh Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Ugyldig parameter exception oppsto ved opplasting av fil 06/08/08 06:33 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You cannot finish this activity until it is reviewed by your instructor. Click "Check for new" to see if the review is complete Du kan ikke avslutte denne aktiviteten før den er sett på av foreleseren. Klikk på Kontroller om ny, for å se om foreleseren er ferdig. 06/08/08 06:33 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner entered conditions Betingelser som er definert av studenten 06/08/08 06:33 AM erik engh Become a Translator!
Don't display until parent task has been completed Ikke vis før opphavs oppgave har blitt gjort ferdig 06/08/08 06:40 AM erik engh Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Filen er ikke funnet, feil oppstår ved opplasting. 06/08/08 06:40 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Task List, you won't be able to change the status of any tasks. Merk: Etter at du klikker på Neste oppgave og du kommer tilbake til denne listen, så vil du ikke kunne endre status for arbeidsoppgavene. 06/08/08 06:40 AM erik engh Become a Translator!
Parent task Opphavs arbeidsoppgave 06/08/08 06:40 AM erik engh Become a Translator!
Tool for displaying task lisk. Verktøy for å vise arbeidsoppgaver. 07/17/08 05:00 AM erik engh Become a Translator!
Add Task Legg til oppgave 07/17/08 05:00 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Condition name Betingelsens navn 07/17/08 05:03 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 07/17/08 05:05 AM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdig 07/17/08 05:05 AM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Mislykket opplasting av filer: {0} 07/17/08 05:09 AM erik engh Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Noen feil oppsto under håndteringen av din forespørsel 07/17/08 05:10 AM erik engh Become a Translator!
this task is required to finish this activity denne arbeidsoppgaven må utføres for å kunne avslutte aktiviteten 07/17/08 05:11 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent på at foreleseren har gjort ferdig innholdet for denne aktiviteten. 07/17/08 05:14 AM erik engh Become a Translator!
Repository occurs exception while trying to upload file. Database feil ved opplasting av fil 07/17/08 05:14 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for task list Grunndata for arbeidsoppgaver 04/06/11 07:14 AM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Varsel: En eller fler studenter har påbegynt denne aktiviteten. Endres innholdet vil det medføre at studentene vil få forskjelling innhold. 12/31/08 01:11 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Items' titles Tittel 03/11/09 01:36 AM erik engh Become a Translator!
Confirm Bekreft LDEV-3587 03/06/16 03:47 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 05/15/09 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to view or complete tasks after the set date and time. Hvis dato og tidsbegrensning er definert, så vil studentene ikke kunne se eller ferdigstille oppgaver spørsmål etter denne tid. 05/19/11 11:44 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato og tid: 05/19/11 11:44 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensning 05/19/11 11:44 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/19/11 11:44 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. Foreleseren har definert en begrensning for denne aktiviteten fra og med {0}. 05/19/11 11:44 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/19/11 11:44 AM erik engh Become a Translator!
Task options Alternative oppgaver LDEV-3868 07/05/17 01:46 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3868 07/05/17 01:46 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} Opplastet fil overskrider maksimum filstørrelse på: {0} LDEV-4232 07/05/17 01:46 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file is executable Opplastet fil er kjørbar LDEV-4237 07/05/17 01:46 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Opplastet fil kan ikke være kjørbar og ikke overskride filstørrelse på:{0} LDEV-4237 07/05/17 01:46 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:38 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:38 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:38 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:38 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:38 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations