Module: Task List for Maori New Zealand

Module Information

Module Name: Task List
Description: Task List Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/05/08 09:31 PM
% translated: 91.66% (154 out of 168)

Translated Labels

English Maori Translation Dev task Last updated By Action
On Kāngia 09/01/08 08:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Off Wetohia 09/01/08 08:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners list Rārangi ākonga 02/08/09 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Tiro Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Tuhinga Tāuru 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kāore i taea te tiki ake te pūkete ihirangi taunoa mō tēnei taputapu. 02/02/09 09:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lock when finished Whakapūmautia ina oti 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lock when finished: {0} Whakapūmautia ina oti: {0} 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
You need to complete at least {0} task(s). You have completed {1} task(s). Whakamutua pai kia {0} ngā tūmahi. Kua mutu pai {1} ngā tūmahi. 01/28/09 05:18 PM Robin Ohia Become a Translator!
There must be at least one task to be saved. Kia kōtahi te tiaki tūmahi. 01/28/09 05:18 PM Robin Ohia Become a Translator!
Close Katia 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Description Rārangi Kaupapa 06/18/08 02:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ka hiahia koe ki te kati i te matapihi nei me te kore tiaki? 02/02/09 09:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
There are no tasks selected. Please select at least one. Kāore he tūmahi i kōwhirihia. Kōwhirihia i tētehi tūmahi. 01/28/09 05:18 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline Rā kati 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners will not be able to view or complete tasks after the set date and time. E kore ngā ākonga e āhei kia tiro, kia whakaoti taumahi rānei i muri i te rā me te wā i whakaritea 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Date/time: Rā/wā: 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Set restriction Tautuhi whakatiki 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Remove restriction Tango whakatiki 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. Kua whakaritea e te kaiako tētahi whakatiki mō tēnei ngohe atu i {0}. 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notification Whakamōhiotanga 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been set Kua oti te rā kati te tautuhi 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been removed Kua oti te rā kati te tango 11/15/12 07:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Statistics Tauanga 02/02/09 09:21 PM Robin Ohia Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Kia Mataara: Neke atu kia kōtahi ākonga i uru ki tēnei ngohe. Ka whakarerekē ngā ihiranga ka whakarerekētia ngā pārongo i whiwhi e ngā ākonga. 02/04/09 06:07 PM Robin Ohia Become a Translator!
Basic input information for task list Pārongo tāuru māmā mō rārangi tūmahi 02/02/09 08:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Please input advance options for task list Tāurutia kōwhiringa ara atu anō mō rārangi tūmahi 02/02/09 08:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Condition name can not contain # symbol. Please choose the name without this symbol. Kāore e taea te tohu # ki te ingoa tikanga. Kōwhirihia ki tētehi ingoa anō. 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learner entered conditions Tikanga Tāuru Ākonga 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Sequential order: {0} Raupapatanga: {0} 09/01/08 08:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete: {0} Itinga rawa o ngā tūmahi kia whakaoti: {0} 09/01/08 08:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Participants are allowed to contribute tasks: {0} Ka taea ngā kaimahi te tākoha mai: {0} 09/01/08 08:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Monitor verification: {0} Manatokonga Arotūruki: {0} 09/01/08 08:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deletion of this item may affect existing conditions. Do you want to proceed? Ka pā atu te whakakore o tēnei ki ngā tikanga e tū mai. Ka haere tonu? 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection: {0} Arotakenga Pukatuhi 02/02/09 08:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Condition name Ingoa Tikanga 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Task List Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Rārangi Tūmahi. 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Going through list of tasks. Kei te tiro i ngā rārangi tūmahi. 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Task List tool Taputapu Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Tool for displaying task lisk. Taputapu whakaatu rārangi tūmahi. 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Task List Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Error page Wharangi Hapa 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Authoring Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Kaituhi Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Basic Māmā 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Conditions Tikanga 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Advanced Ara Atu Anō 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add Task Tāpiri Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Required task Tūmahi Whakamutua 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comment required to complete task Tāpiri kōrero hei whakamutunga 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
File required to complete task Tāpiri kōnae hei whakamutunga 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Show only to monitoring Whakaatu ki aroturuki anake 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Show to all learners Whakaatu ki ākonga katoa 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Don't display until parent task has been completed Whakaatu hei te otinga tūmahi whaiaronga matua 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Parent: Whaiaronga Matua 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Task List Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Task Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Delete Whakakorea 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Description Whakaahua 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Monitor needs to verify these tasks before letting Learners to complete activity Kei te manatokonga e te aroturuki i mua i te whakaae Ākonga ki te mutu pai tēnei ngohe 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Task List with the following instructions: Tāpiri Pukatuhi ki te mutunga o te Rārangi Tūmahi me ngā tohutohu e whai ake: 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Tasks have to be completed in sequential order Whakaotia pai ngā Tūmahi i te raupapa tika 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete Tau maha mōrahi ki te mahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Edit conditions Whakatikatika Tikanga 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tiaki 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Up Neke Whakarunga 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Down Neke Whakararo 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add condition Tāpiri Tikanga 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Conditions Tikanga 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
There are no conditions Kāore he tikanga e tū ana 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Order Raupapatanga 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Condition name can not be blank. Kāore te ingoa tikanga te noho pīako 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
There is a problem in task list authoring page, the reason is {0} He raru kei te whārangi rārangi tūmahi, ko te take ko {0} 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Ingoa Tārua. Kōwhiri ingoa ahurei. 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Task List Learner Ākonga Rārangi Tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Tasks to do Hei mahi tūmahi 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
New task details: Ngā whakaahua tūmahi: 06/17/08 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Continue Haere tonu 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comment/Instruction Kōrero/Tohutohu 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
required tasks tūmahi kia mahia 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
You are required to add a comment to complete this task Me tāpiri kōrero kia whakamutua pai tēnei tūmahi 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Tasks need to be completed in sequential order Whakamutua pai ngā tūmahi i te raupapa tika 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
File list Rārangi kōnae 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comments Kōrero 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add comment Tāpiri kōrero 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Post Tukunga Kōrero 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
By E 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Summary Rāpopotonga 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Tapeke Ākonga 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Name Ingoa 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Group Rōpū 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learner Ākonga 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm completion Whakatūturu Whakaotinga 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Task summary Rāpopoto Tūmahi 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
this task is required to finish this activity Whakamutua tēnei ngohe kia oti 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Parent task Tūmahi Whaiaronga 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comments/files enabled Kōrero/kōnae āhei 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learner Ākonga 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Completed Kua Oti 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Time and date Wā me te Rā 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comments/Files Kōrero/Kōnae 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners are allowed to add comments Whakaaetia ngā ākonga te tāpiri kōrero 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comments are required to complete the task Tāpiri kōrero kia oti pai te tūmahi 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners are allowed to add files Whakaaetia ngā ākonga te tāpiri kōnae 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Files are required to complete the task Tāpiri kōnae kia oti pai te tūmahi 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Tuhinga Pukatuhi 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
View Tirohia 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Completed Kua Oti Pai 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add Tāpiritia 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Try again Whakamātauria Anō 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Instructor Kaiako 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Number of tasks completed Tau Tūmahi i Oti 06/17/08 07:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Task List, you won't be able to change the status of any tasks. Me mahara: A muri i te pāwhiri "Ngohe whai ake" a ka hoki mai koe ki tēnei Rārangi Tūmahi, kāore e taea te whakarerekē tūnga o ngā tūmahi katoa. 02/04/09 06:13 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by I Tokona E 02/01/09 06:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Kāore he Wātū i te Wātea 02/02/09 09:03 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: File Kōwhiria Kōnae 02/08/09 06:09 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Activity Whakatikatika Ngohe 02/04/09 05:52 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Activity Ngohe Whai Ake 02/03/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Activity Ngohe Whai Ake 02/03/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Kāore i kitea te kōnae tuku atu {0} 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload Tukuna Atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
You are required to upload a file to complete this task Me tāpiri kōnae kawe atu kia whakamutua pai tēnei tūmahi 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Login name Ingoa Takiuru 02/08/09 06:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Overall summary Rāpopotonga Whānui 02/08/09 06:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload Tukuna Atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload file Tuku kōnae atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Ka puta he Okotahi Tawhā Muhu i te tukunga atu o te Kōnae. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Ka puta he okotahi IO i te tukunga atu o te kōnae. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. I puta te okotahi kāore te kōnae i kitea i te tukunga atu o te kōnae 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Tatarihia kia oti i te kaiako ngā ihirangi o tēnei ngohe. 02/04/09 05:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Some error occurs when handling your request I puta he hapa i te wā e whaihangatia ana tō tono 02/08/09 06:02 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title can not be blank. Whakakiia te Taitara. 02/08/09 06:26 PM Robin Ohia Become a Translator!
No notebook available Kāore he pukatuhi i te wātea 02/08/09 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Access time Wā whakaāhei 02/08/09 06:32 PM Robin Ohia Become a Translator!
Allow Learners to contribute tasks Whakaaetia ngā ākonga te tāpiri tūmahi 02/09/09 06:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Allow Learners to add comment(s) Whakaaetia ngā ākonga ki te tāpiri kōrero 02/09/09 06:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add file(s) Whakaaetia ngā ākonga ki te tāpiri kōnae 02/09/09 06:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload file failed: {0} I hapa te kōnae tuku atu: {0} 02/09/09 06:50 PM Robin Ohia Become a Translator!
Check for new Tirohia tūmahi hōu 02/10/09 03:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: You cannot finish this activity until it is reviewed by your instructor. Click "Check for new" to see if the review is complete Kāore e taea te whakamutua tēnei ngohe i mua i te aroturuki o te kaiako. Pāwhirihia "Tirohia tūmahi hōu" kia kite i oti pai te aroturukitanga. 02/10/09 03:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Repository occurs exception while trying to upload file. Ka puta te okotahi pātaka i te tukunga atu o te kōnae. 02/10/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Whakaritenga Atu Anō 03/22/10 08:52 PM Robin Ohia Become a Translator!
Items' titles Tūemi taitara 05/05/10 08:14 PM Robin Ohia Become a Translator!
The instructor has set this activity to not allow changes after you have finished it. You are able to see all Tasks, but not allowed to change them anymore. Kua whakapūmautia e te kaiako te kore whakarerekē ina oti koe i tēnei ngohe. Ka taea te kite i ngā tūmahi i tuku engari kāore e taea te whakarerekē mai anō. 11/07/10 02:48 PM Robin Ohia Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Task options label.task.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Download label.download Become a Translator!
Confirm label.confirm Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!