Module: Task List for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Task List
Description: Task List Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/05/08 09:31 PM
% translated: 86.30% (145 out of 168)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Deletion of this item may affect existing conditions. Do you want to proceed? Bu maddenin silinmesi varolan koşulları etkileyebilir. Devam etmek istiyor musunuz? 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Learner entered conditions Öğrenci koşullar girdi. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Condition name Koşul adı. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Condition name can not be blank. Koşul adı boş olamaz. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no conditions Koşul yok 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add condition Koşul ekle 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit conditions Koşulları düzenle 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Condition name can not contain # symbol. Please choose the name without this symbol. Koşul adı # sembolünü içeremez. Lütfen koşul adını değiştiriniz. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişini görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There is a problem in task list authoring page, the reason is {0} Görev listesi tasarlama sayfasına bir problem oluştu, nedeni: {0} 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Görev listesi tasarım 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook available Herhangi bir not defteri yok. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Description Açıklama 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Description Açıklama 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Bu araç için varsayılan içerik getirilemiyor. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Task List Learner Öğrenci görev listesi 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: You cannot finish this activity until it is reviewed by your instructor. Click "Check for new" to see if the review is complete Bu etkinliği öğretmenininz kontrol etmeden bitiremezsiniz. Kontrol edilip edilmediğini görmek için "Yeni kontrol et" düğmesne tıklayın. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Task List, you won't be able to change the status of any tasks. Not: "Sonraki etkinlik" düğmesine tıklatıktan sonra Görev Listesine geri dönebilir ancak herhangi bi görevin durumunu değiştiremezsiniz. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You are required to add a comment to complete this task Bu görevi tamamlamak için yorum eklemelisiniz. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You are required to upload a file to complete this task Bu görevi tamamlamak için dosya yüklemelisiniz. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tasks need to be completed in sequential order Görevler belirli bir sırada tamamlanmalıdır. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You need to complete at least {0} task(s). You have completed {1} task(s). En az {0} görev tamamlamalısınız. {1} görev tamamladınız. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
this task is required to finish this activity Bu görev bu etkinliğin bitirilmesini gerektiriyor. 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Monitor verification: {0} İzleme onayı: {0} 12/28/08 09:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Dosya yüklenirken hata oluştu. Dosya bulunamadı. 12/28/08 09:05 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Dosya yüklenirken hata oluştu. 12/28/08 09:05 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Dosya yüklenirken geçersiz parametre hatası oluştu. 12/28/08 09:05 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Repository occurs exception while trying to upload file. Dosya yüklenirken Ambar istisnası oluştu. 12/28/08 09:05 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity to not allow changes after you have finished it. You are able to see all Tasks, but not allowed to change them anymore. Bu etkinlik bitirildiğinde geri dönüp değiştirilemeyecek biçimde düzenlendi. 12/28/08 09:05 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Task Görev ekle 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Required task Verilecek görev 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow Learners to add comment(s) Öğrencilerin yorum eklemesine izin ver. 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comment required to complete task Görevi tamamlamak için yorum eklenmeli 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add file(s) Öğrencilerin dosya eklemesine izin ver. 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File required to complete task Görevi tamamlamak için dosya eklenmeli 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show only to monitoring Yanlızca izlemede göster 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show to all learners Tüm öğrencilere göster 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Parent: Ana 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Task List Görev listesi 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Task Görev 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: File Dosya seç 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow Learners to contribute tasks Öğrencilerin göreve katkı sağlamalarına izin ver. 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title can not be blank. Başlık boş olamaz. 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Yinelenen ad. Başka ad seçiniz. 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no tasks selected. Please select at least one. Hiç görev seçikmedi. En az bir tane seçiniz. 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload file failed: {0} Yükleme hata verdi: {0} 12/28/08 08:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Task List Görev listesi 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Görev listesi 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Task List tool Görev listesi aracı 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tool for displaying task lisk. Görev listesi görüntüleme aracı 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Task List Görev listesi 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Error page Hata sayfası 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Some error occurs when handling your request İsteğiniz gerçekleştirilirken bazı hatalar oluştu. 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Authoring Görev listesi 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic input information for task list Görev listesi için temel bilgi 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please input advance options for task list Lütfen görev listesi için gelişmiş özellikleri giriniz. 12/28/08 08:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tasks have to be completed in sequential order Görevler belirli sıraya göre tamamlanmalı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete Tamamlanacak en az görev sayısı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Up Yükarı taşı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Down Aşağı taşı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Order Sırala 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Yüklenecek dosya bulunamadı: {0} 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tasks to do Yapılcak görevler 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
New task details: Yeni görev ayrıntıları 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Check for new Yeni kontrol et 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comment/Instruction Yorum/Yönerge 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
required tasks yapılacak görevler 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload file Dosya yükle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload Yükle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File list Dosya listesi 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments Yorumlar 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add comment Yorum ekle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Post Gönder 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
By Görüntüleyen 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik düzenle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Öneren 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Öğrenci sayısı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Login name Kullanıcı adı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group Grup 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners list Öğrenci listesi 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Overall summary Tüm özet 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm completion Tamamlamayı onayla 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Task summary Görev özeti 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Parent task Ana görev 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments/files enabled Yorum/dosya etkinleştir. 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Completed Tamamlandı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Time and date Saat-Tarih 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments/Files Yorumlar/dosyalar 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners are allowed to add comments Öğrencilerin yorum eklemesine izin verildi. 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments are required to complete the task Görevi tamamlamak için yorum eklenmeli 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners are allowed to add files Öğrencilerin dosya eklemesine izin verildi 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Completed Tamamlandı 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload Yükle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Ekle 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Access time Erişim saati 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off KApat 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished: {0} Bittiğinde kilitle: {0} 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Sequential order: {0} Akış sırası:{0} 12/28/08 08:44 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Files are required to complete the task Görevi tamamlamak için dosya gerekli 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Oturum yok 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Bu etkinliğin içeriğini tamamlamak için öğretmeninizi bekleyin. 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir yada daha çok öğrenci bu etkinliğe erişti. İçeriğin değiştirilmesi öğrencilerin farklı içerikle karşılaşmalarına neden olur. 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinik 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinik 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructor Öğretici 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of tasks completed Tamamlanacak görev sayısı 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete: {0} Tamamlanacak en az görev sayısı:{0} 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Participants are allowed to contribute tasks: {0} Katılımcıların göreve katkı yapmalarına izin verildi: {0} 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection: {0} Not derfteri yanızıması: {0} 12/28/08 08:49 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Going through list of tasks. Görev listesi gözden geçirme 12/28/08 08:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Don't display until parent task has been completed Ana görev tamamlanmadan görüntüleme. 12/28/08 08:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Monitor needs to verify these tasks before letting Learners to complete activity Öğrencilerin bu etkinliği tamamlamalarına izin vermeden önce görevlerin doğrulanması erekli. 12/28/08 08:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Task List with the following instructions: Aşağıdaki yönergelerle birlikte Görev listesinin sonuna not defteri ekle. 12/28/08 08:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There must be at least one task to be saved. Kaydetmek için en az bir görev olmalı 12/28/08 08:52 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Items' titles Öğe etiketleri 03/01/10 01:51 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 03/01/10 01:51 AM Serkan TURNA Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Task options label.task.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to view or complete tasks after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Download label.download Become a Translator!
Confirm label.confirm Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!