Module: LAMS Administration for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: LAMS Administration
Description: User and group management, Server configuration settings, etc
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/08/06 01:31 AM
% translated: 100.0% (659 out of 659)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Import Importer 12/06/06 04:16 PM erik engh Become a Translator!
Click the help icon above for more information. Klikk på hjelpe-ikonet for mer informasjon. 12/06/06 04:16 PM erik engh Become a Translator!
Results per page Resultat pr. side 12/06/06 04:16 PM erik engh Become a Translator!
Old password must be entered Det gamle passordetmå skrives LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
integrated server(s) in total totalt antall integrerte servere 07/09/07 12:52 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: can change status of course Kurs administrator kan endre kursstatus 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users were added to course/subcourse. {0} brukere ble lagt til grupper og undergrupper. 07/09/07 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: can browse all users in the system Kurs administrator kan liste alle brukere av systemet 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Only these symbols are allowed Kun disse symbolene er tillatt LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Enable remote server user registration Koble til brukerregistrering for server LDEV-2747 02/08/12 02:22 AM erik engh Become a Translator!
Edit integrated server Rediger integrert server 06/04/08 11:26 AM erik engh Become a Translator!
Course settings Kurs oppsett LDEV-4995 07/23/20 02:48 PM erik engh Become a Translator!
Global roles Globale roller 11/26/06 05:45 AM erik engh Become a Translator!
You must assign at least one role for each user. Du må tildele minst en rolle for hver bruker. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
You need to assign at least one role. Du må minst tildele en rolle. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
You must assign at least one role. Du må tildele minst en rolle. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
You need to have the sys admin role to do this. Du må ha systemadministrasjons rettighet for å utføre dette. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit default tool content Rediger standard verktøy innhold 06/04/08 11:27 AM erik engh Become a Translator!
Course managers can Kursleder kan LDEV-4995 07/23/20 02:48 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Job list Oppgave oversikt 06/04/08 11:26 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit user details Rediger bruker 06/04/08 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Password must contain Passord må inneholde LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Monitors Forelesere 06/04/08 11:48 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 upper case letter minimum 1 stor bokstav LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Maintain login page Vedlikehold logg inn side 06/04/08 11:33 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid operation for this type of course. Ugylding operasjon for denne type kurs. 04/05/11 04:33 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor screen size Skjermstørrelse i kontroll modus 06/04/08 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Allow Live Edit Tillat redigering i sann tid 06/04/08 11:47 AM erik engh Become a Translator!
User data validation Validering av brukerdata LDEV-3219 04/20/14 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Enforce username validation (only alphanumeric, hyphen (-), underscore (_), period (.), at sign (@) and single quote (') allowed) Kontroller at brukernavn er riktig formattert, bindestrek (-), (_), (.), (@) og apostrof (`) er tillatt LDEV-3219 04/20/14 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Enforce first and last name validation (only letters, hypen (-), space ( ) and single quote (') characters allowed) Kontroller at for- og etternavn er riktig formattert (kun bokstaver, bindestrek (-) og apostrof(`) er tillatt LDEV-3219 04/20/14 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Enforce properly formatted emails Kontroller at e-post er riktig formattert LDEV-3219 04/20/14 02:32 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 number minimum ett tall LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 symbol minimum ett symbol LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Deleting... Sletter... LDEV-3662 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Invalid theme Ugyldig tema LDEV-3674 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Name cannot contain any of these characters < > ^ * @ % $ Navn kan ikke inneholde noen av disse tegnene: < > ^ * @ % $ LDEV-3208 04/18/14 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Display login tab as default Vis Login arkfane som standard LDEV-2986 04/18/14 03:07 PM erik engh Become a Translator!
First name contains invalid characters Fornavn inneholder ugyldige karakterer LDEV-3208 04/18/14 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Last name contains invalid characters Etternavn inneholder ugyldige karakterer LDEV-3208 04/18/14 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces Brukernavn kan kun inneholde alfanumeriske karakterer og ingen mellomrom LDEV-3208 04/18/14 03:07 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Manage courses Administrere kurs 07/11/13 01:19 AM erik engh Become a Translator!
Add/edit new signup page Legg til/rediger registrerings siden. 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Enable profile editing Tillat å redigere profilen LDEV-1616 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Enable partial profile editing (only email and contact number can be changed) Tillater delvis redigering av profilen (kun e-post og telefon kan endres) LDEV-1616 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
File Fil 07/10/17 03:31 AM erik engh Become a Translator!
Theme Tema LDEV-3674 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Cache nodes Hurtiglager noder 11/09/06 02:53 AM erik engh Become a Translator!
Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual. Merk: Fjerner du noder så vil LAMS server ytelse reduseres. Etter en stund så vil hurtiglageret bygges opp igjen og LAMS kjøres normalt. 11/09/06 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Invalid locale. {0} Ugyldig sted. {0} 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Maintain integrated servers Vedlikehold integrete servere 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Prefix Prefiks 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: User information URL Bruker informasjon URL 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Timeout URL Timeout URL 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add new server Legg til ny server 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Create one Lag en ny 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Please select... Vennligst velg .... 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
System Administration System administrasjon 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Key Nøkkel 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Value Verdi 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
This user has lesson and/or sequence data associated with it and cannot be deleted. Denne brukeren har leksjoner og/eller sekvenser tilordnet seg og kan derfor ikke fjernes. 11/08/06 12:34 PM erik engh Become a Translator!
You can enable the user account again by editing the user's profile. Du kan koble brukerkontoen til igjen ved å endre brukerens profil. 11/08/06 12:34 PM erik engh Become a Translator!
User has no associated data and can be safely removed. Brukeren har ingen data tilordnet seg og kan derfor fjernes uten fare. 11/08/06 12:34 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Create user Legg til ny bruker 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Assign roles Tildel roller 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Find users Finn brukere 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Actions Aksjon 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Import users Importer brukere 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
spreadsheet regneark 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Download the template Last ned mal 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Author Forfatter 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Author Admin Forfatter administarsjon 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
System Admin System administrasjon 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Member of Medlem av 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
With roles Med roller 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Changed {0} for course: {1} from: {2} to: {3} Endret {0} for kurs: {1} fra: {2} til: {3} 04/05/11 04:33 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Code Kode 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Status Status 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Created course: {0} of type: {1} Opprettet kurs: {0} av type: {1} 04/05/11 04:33 AM erik engh Become a Translator!
Default theme Standard tema LDEV-4123 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Manage global roles Administrere globale roller 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
No. Nr. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Oops! Oops ! 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Create Opprette 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Reset Sett tilbake 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Search Søke 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Enable Koble til 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Disable Koble fra 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Admin Vedlikeholde LAMS 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Id Id 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Key Nøkkel 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Disabled Koble fra 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit configuration settings Endre konfigurasjons oppsett 11/08/06 12:28 PM erik engh Become a Translator!
Changes to a tool's content using this screen will affect the tool's default appearance for all authors. Endringer i et verktøys innhold gjennom dette vinduet vil endre oppsettet for alle forfattere. 11/08/06 12:36 PM erik engh Become a Translator!
List scheduled jobs in Quartz queue List planlagte jobber i Quartz kø 11/08/06 12:36 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Maintain LAMS cache Vedlikehold LAMS hurtiglager 11/09/06 02:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Cache management Hurtiglager administrasjon 11/09/06 02:52 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Last name is required. Etternavn er påkrevet 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Email address is required. e-post adresse er påkrevet. 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Valid email address is required. En gyldig e-post adresse er påkrevet. 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
{0} is required. {0} er påkrevet 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
{0} is not unique. {0} er ikke unik. 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this account? Er du sikker på at du vil slette denne kontoen ? 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
This page contains a list of installed tools. Denne siden viser en liste av verktøy som er installert. 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Active Aktiv 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Hidden Skjult 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Archived Arkivert 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Removed Fjernet 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: User management Bruker administrasjon 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: User entry Bruker tiilgang 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
User ID Bruker id 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Password Passord 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm password Bekreft passord 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 11/08/06 11:28 AM erik engh Become a Translator!
Invalid authentication method. {0} Ugyldig autoriserings metode. {0} 11/08/06 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Show all users Vis alle brukere 11/09/06 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Postcode Postnummer 11/09/06 02:49 AM erik engh Become a Translator!
Name is required. Navn er påkrevet. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Password is required. Passord er påkrevet. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
You are not authorised to do this. Du har ikke tillatelse til dette. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Your new password does not match. Ditt nye passord er ikke riktig. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Your old password is not correct. Ditt gamle passord er ikke riktig 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
The file size exceeds the maximum 4096k limit. Filstørrelsen overskrider maks størrelse som er 4096k. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Delete Fjern 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Download the user template to create users. Last ned malen for å opprette brukere. 06/04/08 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Deleted userId: {0} Fjernet brukers id: {0} 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
No Nei 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Or eller 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Jobs Stilling 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Job name Stillingsnavn 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Job start date Start dato for stillingen 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Job description Stillingsbeskrivelse 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Invalid User Id. Ugyldig bruker id. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
First name is required. Fornavn er påkrevet. 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: First name Fornavn 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Etternavn 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 1 Adresse 1 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 2 Adresse 2 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 3 Adresse 3 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
City By 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
State Stat/Fylke 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Country Land 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Telefon, kveldstid 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Fax Faks 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Email e-post 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Roles Roller 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Manage users Administrere brukere 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add/Remove users Legg til/fjern brukere 11/08/06 11:23 AM erik engh Become a Translator!
Login is already taken. {0} Logg inn er allerede utført. {0} 06/04/08 11:39 AM erik engh Become a Translator!
Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Nedenfor listes alle nodene i hurtiglageret. Dette medfører at visse felles objekter legges i hukommelsen for å gjøre LAMS raskere. Det administreres automatisk og krever ingen manuelle inngrep. Derimot, hvis systemet ser ut til å beholde "gamle" verdier, forsøk da å tømme hurtiglageret. Når dette er gjort vil LAMS lese inn dataene fra databasen igjen. 06/04/08 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Edit Redigere 06/04/08 11:30 AM erik engh Become a Translator!
Monitor Kontroll modus 06/04/08 11:36 AM erik engh Become a Translator!
Login Logg inn 06/04/08 11:37 AM erik engh Become a Translator!
{0} files were deleted. {0} filer ble slettet. 06/04/08 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Warning: calculating the size of LAMS' temporary files may incur a performance hit on your server if it hasn't been cleaned out for a while. Merk ! Beregningen av størrelsen på LAMS midlertidige filer kan påvirke systemets ytelse dersom det er lenge siden du har slettet midlertidige filer. 06/04/08 11:44 AM erik engh Become a Translator!
Only one course Kun et kurs 07/10/17 03:32 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Update on login Oppdater ved logg inn 06/04/08 11:49 AM erik engh Become a Translator!
Note that you cannot upload files to a tool's default content, only edit the default text. Merk at du ikke kan laste opp filer til et verktøys standard innholdsområde, kun redigere standard tekst. 06/04/08 11:32 AM erik engh Become a Translator!
Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes. Merk : Hvis du fjerner en node så vil du fjerne noden og all undernoder. 06/04/08 11:34 AM erik engh Become a Translator!
One or more roles are invalid. {0} En eller flere roller er ugyldig {0} 06/04/08 11:35 AM erik engh Become a Translator!
Login is required. Logg inn er påkrevet. 06/04/08 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Download the roles template to add users to course/subcourse and assign their roles. Last ned malen for å legge brukere til kurs/delkurs og for å tildele disse roller. 07/10/17 03:30 AM erik engh Become a Translator!
Login as Logg inn som 06/04/08 11:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: System Admin screen size Skjermstørrelse for systemadministrator 04/14/08 01:55 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Verktøy administrasjon 09/14/07 06:34 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 07/05/17 09:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid course Id. {0} Ugyldig organisasjons id. {0} 07/05/17 09:01 AM erik engh Become a Translator!
Update login page text: Oppdater teksten på logg inn siden: 07/05/17 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Course Kurs 07/05/17 09:01 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Verktøy administrasjon 09/14/07 06:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP configuration LDAP konfigurering 09/14/07 06:34 AM erik engh Become a Translator!
Total Monitors: Totalt antall rette-lærere: 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Bind user distinguished name Lås brukerens spesielle navn 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Synchronise Synkroniser 09/14/07 06:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner screen size Skjermstørrelse for studenten 04/14/08 01:55 PM erik engh Become a Translator!
Force change password after login Krev at passordet endres etter login LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Enter own password or generate one Skriv inn elller generer ditt eget passord LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Custom tab URL URL for arkfane 03/04/08 06:18 AM erik engh Become a Translator!
Enable single activity lessons Koble til leksjon med en enkel aktivitet LDEV-3070 11/06/13 11:17 AM erik engh Become a Translator!
Function Funksjon 01/09/07 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 01/09/07 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 01/09/07 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Create time Angi tid 01/09/07 03:36 PM erik engh Become a Translator!
User does not exist {0} Brukeren finnes ikke {0} 12/15/06 11:37 AM erik engh Become a Translator!
{0} users were created successfully. {0} brukere ble korrekt laget. 12/15/06 11:37 AM erik engh Become a Translator!
unknown ukjent 03/30/07 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Depending on your server's file system, the actual space occupied may differ from the above. Avhengig av din servers fil system, så kan den faktisk benyttede størrelse være forskjellig fra angitt størrelse. 03/30/07 01:27 AM erik engh Become a Translator!
It's recommended to leave at least 1 day of temporary files in order not to remove anything that's currently in use. Det anbefales å beholde minimum 1 dag med midlertidige filer for å hindre at du sletter filer som er i bruk. 03/30/07 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Delete temporary files older than this number of days Slett midlertidige filer eldre enn dette antall dager 03/30/07 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Can join joint lessons Kan delta i felles leksjoner. 05/14/07 01:04 AM erik engh Become a Translator!
Can offer joint lessons Kan tilby felles leksjoner 05/14/07 01:04 AM erik engh Become a Translator!
Couldn't write value of {0} to {1}, please check your {2} configuration. Kunne ikke skrive verdien av {0} til {1}, vennligst kontroller din {2} konfigurasjon. 05/14/07 01:04 AM erik engh Become a Translator!
Please wait... Vennligst vent.... 07/09/07 12:48 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Delete old temporary files Slett gamle midlertidige filer 07/09/07 12:53 AM erik engh Become a Translator!
learning libraries in total totalt antall lærings bibliotek 07/09/07 12:57 AM erik engh Become a Translator!
You do not have the required privileges to perform this action. Du har ikke riktige rettigheter til å utføre denne operasjonen. 07/09/07 12:55 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Import results Importer resultater 07/09/07 12:48 AM erik engh Become a Translator!
Add unique suffix when importing Learning Designs Legg til en unik suffiks når du importerer et design. 11/10/12 07:13 AM erik engh Become a Translator!
Synchronise with LDAP Synkroniser med LDAP 09/14/07 06:34 AM erik engh Become a Translator!
...done! ...utført ! 09/14/07 06:34 AM erik engh Become a Translator!
Note that this process may take some time depending on the number of users contained in your LDAP tree; it's best to perform this operation when the LAMS server will not be under load. Merk at denne prosessen kan ta tid alt avhengig av antall brukere i din LDAP trestuktur; start derfor denne prosessen når LAMS serveren ikke er belastet med andre oppgaver. 09/14/07 06:38 AM erik engh Become a Translator!
The following errors were encountered: Følgende feil har oppstått: 09/28/07 06:47 AM erik engh Become a Translator!
LDAP server returned {0} users. LDAP serveren har returnert {0} brukere. 09/28/07 06:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: System configuration System konfigurasjon 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
Email E-post 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin username Administrators brukernavn på chat server 12/06/07 01:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin password Administrators passord på chat server 12/06/07 01:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Encrypt password in browser Krypter passordet fra nettleseren 12/06/07 01:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Search results page size Antall sider for søkeresultat 12/06/07 01:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded files Filer som er lasted opp 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server Chat server 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
LDAP LDAP 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
Features Muligheter 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
Versions Versjoner 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
Version Versjon 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Security protocol Sikkerhetsprotokoll 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate path Sti for SSL sertifikat 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate password SSL sertifikat passord 12/03/07 03:51 AM erik engh Become a Translator!
Server URL Server URL 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Temporary files directory Mappe for midlertidige filer 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: EAR directory EAR Mappe 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP server SMTP Server 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS support email e-post for LAMS kundestøtte 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP server URL URL for LDAP server 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Authentication mechanism Mekanisme for autentisering 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
{0} only accepts numeric characters {0} godtar kun numeriske verdier 12/03/07 12:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Look and feel Bestem utseende 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Content repository directory Mappe for innholds- database 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum memory used when uploading Maksimal størrelse av hukommelse ved opplasting 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Executable extensions Kjørbare utvidelser 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Inactive user timeout Maksimal tid for inaktiv bruker 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of days to keep preview Antall dager i forhåndsvisnings modus 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring client version Autoriser klient versjon 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner client version Studentens klient versjon 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Server version number Versjonsnummer for server 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Locale Lokal 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Language pack install date Installasjonsdato for valgt språk 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Help URL Hjelp URL 12/03/07 12:17 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Locale page direction Rettning til lokale sider 12/10/07 02:33 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server domain Chat server domene navn 12/10/07 02:33 AM erik engh Become a Translator!
Signup pages Registreringssider. 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Add to lessons? Legg til leksjoner ? 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Add as staff/monitor? Legg til som ansatt/foreleser ? 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Course Key Kursnøkkel 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Confirm course key Bekreft kursnøkkel 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Disabled? Koble fra ? 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Actions Aksjoner 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Added on Lagt til 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
This URL context is taken Denne URL er allerede benyttet 09/17/12 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Path to sign up Sti til registrering 09/17/12 03:24 AM erik engh Become a Translator!
List of signup pages Liste over registreringssider 09/17/12 03:24 AM erik engh Become a Translator!
Course keys did not match Kurnøkkel passet ikke. 09/17/12 03:24 AM erik engh Become a Translator!
Add a new signup page Legg til en ny registreringsside 09/17/12 03:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner role map Mapping av studentens rolle 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP attribute mapping Mapping av LDAP attributter 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Server URL context path Tjeneradressens kontekst filsti 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Cache debug listener Lyttetjeneste for feil-logging i mellomlagre 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server conference Chat-konferansetjener 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow direct lesson launch Godkjenn oppstart av direkte leksjoner 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Enable provisioning Gjør opprettelse av ressurs mulig 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: User's distinguished name prefix Brukers distinkte navneprefiks(navneforstavelse) 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: User's distinguished name suffix Brukers distinkte navnesuffiks(navneendelse) 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Author role map Mapping av forfatter rolle 12/15/07 11:08 AM erik engh Become a Translator!
{0} users in system. {0} brukere er i systemet. 12/18/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 12/18/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Learners Studenter 12/18/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Authors Forfattere 12/18/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Sysadmins Systemadministrasjon 12/18/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Author Administrators Forfatter administrator 12/18/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Created user {0}, named {1} Opprettet bruker {0}, med navn {1} 01/10/08 01:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: External server URL Ekstern server URL 06/09/09 10:27 PM erik engh Become a Translator!
Error processing spreadsheet row {0}: {1} Feil i prossesering av regnearkets linje {0}: {1} 01/10/08 01:23 AM erik engh Become a Translator!
Users Brukere 12/20/07 01:21 AM erik engh Become a Translator!
{0} users. {0} brukere. 12/20/07 01:21 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Potential users Mulige brukere 12/20/07 01:21 AM erik engh Become a Translator!
Click a user to remove them. Klikk på brukernavnet for å fjerne en bruker 12/20/07 01:21 AM erik engh Become a Translator!
Click a user to add them. Klikk på et brukernavn for å legge til en bruker 12/20/07 01:21 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 12/20/07 01:21 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Disable user Frakoble brukerens konto 01/01/08 05:15 AM erik engh Become a Translator!
{0} user accounts were created in LAMS. {0} bruker konti ble opprettet i LAMS. 01/01/08 05:18 AM erik engh Become a Translator!
{0} user accounts already existed in LAMS and were updated. {0} bruker konti var allerede registrert i LAMS og disse ble oppdatert. 01/01/08 05:19 AM erik engh Become a Translator!
Allow forgot password email link in front page? Tillate å vise e-post lenke i forsiden for å vise glemt passord 02/09/08 10:28 AM erik engh Become a Translator!
Email address from which the forgotten password emails will be sent E-post adresse som vil bli benyttet for å sende glemte passord 02/09/08 10:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Custom tab title Arkfane tittel 03/04/08 06:18 AM erik engh Become a Translator!
Remove group Fjern gruppe LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Untitled Uten tittel LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Tool groups management Administrasjon av verktøygrupper LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Add group Legg til gruppe LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this group? Er du sikker på at du vil fjerne denne gruppen ? LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
A group name can not be blank Et gruppenavn kan ikke være tmt LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Error while saving groups Feil ved lagring av grupper LDEV-3269 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Enable live edit Koble til aktive redigering LDEV-3410 03/06/16 04:03 PM erik engh Become a Translator!
Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet. Benytt dette skjermbilde for å importere brukere gjennom å registrere disse i Excel. 07/17/08 04:21 AM erik engh Become a Translator!
In i 07/17/08 04:29 AM erik engh Become a Translator!
User will be added to {0}. Bruker vil bli lagt til {0}. 07/17/08 04:32 AM erik engh Become a Translator!
No results matched your query. Ingen resultat passer din forespørsel. 07/17/08 04:32 AM erik engh Become a Translator!
The file you uploaded looks not an image. An image file usually has .jpg, .gif, .png or .bmp extension. Filen du laster opp ser ikke ut til å være en billedfil. Billedfiler er vanligvis formater med .jpg, .gif, .png eller .bmp navn 07/17/08 04:36 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile phone Mobiltelefon 07/17/08 04:38 AM erik engh Become a Translator!
There are {0} LDAP users in LAMS. Det er {0} LDAP brukere i LAMS 07/17/08 04:44 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring client version Overvåk klient versjon 07/17/08 04:50 AM erik engh Become a Translator!
Show all potential users. Vis alle mulige brukere 07/17/08 04:55 AM erik engh Become a Translator!
In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory. I regnearket er kolonner merket med (*) obligatoriske. 07/17/08 04:22 AM erik engh Become a Translator!
Failed to add user. Mislyktes i å legge til bruker. 07/17/08 04:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Oops! An unexpected exception thrown by the system. Contact your system administrator. Oops ! En uvented handling fra systemet. Kontakt systemadministrator. 07/17/08 04:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learning library management Administrasjon av lærebibliotek 07/17/08 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Course Manager Kurs leder 07/10/17 03:20 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor role map Mapping - kontroll modus 07/17/08 04:51 AM erik engh Become a Translator!
Create course Opprett nytt kurs 07/10/17 03:21 AM erik engh Become a Translator!
{0} potential users. {0} mulige brukere 07/17/08 04:54 AM erik engh Become a Translator!
Successfully imported {0} users. Import av {0} brukere var vellykket. 07/17/08 04:56 AM erik engh Become a Translator!
Successfully imported {0} role memberships. Import av {0} roller var vellykket. 07/17/08 04:56 AM erik engh Become a Translator!
Create subcourse Lag underkurs 07/10/17 03:21 AM erik engh Become a Translator!
Manage subcourses Administrer underkurs 07/10/17 03:28 AM erik engh Become a Translator!
Subcourse Delkurs 07/10/17 03:29 AM erik engh Become a Translator!
Tool Verktøy 09/29/08 12:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Tool version Verktøy versjon 09/29/08 12:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Database version Database versjon 09/29/08 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Import courses Importer kurs 07/10/17 03:33 AM erik engh Become a Translator!
When creating a course, make sure the row above it is empty. When creating a subcourse, place it directly under it's parent course. Når du oppretter et kurs, pass på at raden ovenfor er tom. Når du oppretter en delkurs, så plasser denne rett under dens hovedkurs. 07/10/17 03:34 AM erik engh Become a Translator!
Course Kurs 07/10/17 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Course access code Tilgangskode for kurs 07/10/17 03:36 AM erik engh Become a Translator!
Course Managers Kurs ledere 07/10/17 03:45 AM erik engh Become a Translator!
{0} user accounts were disabled in LAMS. {0} bruker konti ble frakoblet i LAMS. 10/01/08 01:20 PM erik engh Become a Translator!
User account will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted. Brukerens konto vil bli frakoblet istedenfor, mens dataene vedlikeholdes, og kontoen vil bli behandlet som fjernet. 10/01/08 01:20 PM erik engh Become a Translator!
Disabled account userId: {0} Frakoblet kontos bruker-id: {0} 10/01/08 01:20 PM erik engh Become a Translator!
Return to course Gå tilbake til kurs 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Base distinguished name Unikt basis navn 11/19/08 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Configuration cache refresh interval (minutes) Intervall for cash oppfrisking av konfigurasjon (minutter) LDEV-3254 07/08/14 03:55 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Bind user password Lås brukerens passord 11/19/08 01:49 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Search filter Søk i filter 11/19/08 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Authentication method Autentiserings metode 11/25/08 02:26 AM erik engh Become a Translator!
Maximum large upload size Maksimal filstørrelse for opplasting 07/10/17 03:51 AM erik engh Become a Translator!
Successfully imported {0} organisations. Import av {0} kurs var vellykket. 04/05/11 04:33 AM erik engh Become a Translator!
Choose course to clone lessons from Velg kurs som du skal dublisere en leksjon fra 07/10/17 03:52 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP user SMTP Bruker 01/16/09 03:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP password SMTP Passord 01/16/09 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Use this screen to bulk import courses and subcourses using an Excel spreadsheet. Benytt dette skjermbildet for å importere kurs og delkurs ved hjelp av et Excel regneark 07/10/17 03:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Media server Media Server 02/25/09 01:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Media server URL URL til media server 02/25/09 01:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Media server recordings URL URL til media server opptak 02/25/09 01:34 AM erik engh Become a Translator!
Logged in users Innloggede brukere LDEV-4408 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this subcourse is Kurs_id for denne delkurset er 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Enable Gradebook for learners Koble til karakterbok for studenter 04/14/09 12:35 AM erik engh Become a Translator!
It will not appear in course/subcourse lists, nor will the user be able to login. Den vil hverken vises i kurs/delkurs oversikter, eller vil brukeren være istand til å logge inn 07/10/17 03:48 AM erik engh Become a Translator!
Total courses: Totalt antall kurs: 07/10/17 03:50 AM erik engh Become a Translator!
Add all monitors in this course to each lesson? Legg til alle forelesere i dette kurset til hver leksjon ? 07/10/17 03:53 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this course is Kurs_id for denne kurset er 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
This course has no monitors! Please add some via the Add/Remove users screen. Dette kurset har ingen forelesere ! Vennligst legg til noen ved å benytte Legg til/Fjern brukere vinduet. 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Removed users will also be removed from subcourse. Brukere som fjernes blir også fjernet fra delkurs. 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Statistics by course Statestikk sortert pr kurs 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Delete old preview lessons Slett gamle forhåndsviste leksjoner LDEV-3662 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete all preview lessons? Er du sikker på at du vil fjerne alle forhåndsviste leksjoner ? LDEV-3662 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Error while deleting preview lessons Feil under fjerning av forhåndsviste leksjoner LDEV-3662 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Number of preview/all lessons: Antall fårhåndsviste/total antall leksjoner LDEV-3662 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Login request time to live should be a positive number. Aktiv Log-inn tid må være et positivt tall LDEV-3382 07/09/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Time to live for integration requests (in minutes) Aktiv tid for integrasjon forespørsel (i minutter) LDEV-3382 07/09/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Enforce time limitation for integration requests Legg inn tidsbegrensing for integrasjons forespørsler LDEV-3382 07/09/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Comma-separated list of monitor roles Komma-separert liste for kontroll roller LDEV-4096 07/09/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
This feature allows you to synchronise LAMS' database with your LDAP server. This includes updating existing users' profile and adding them to the LAMS course which matches their attributes. Denne egenskapen gjør det mulig å synkronisere LAMS database med din LDAP server. Dette inkluderer oppdatering av de eksisterende brukeres profiler og å legge dem til de LAMS kurs som passer til deres tilleggsinformasjon. 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Total subcourses: Totalt antall delkurs: 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Login Login LDEV-4408 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Session ID Sesjins ID LDEV-4408 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Add all learners in this course to each lesson? Legg til alle studenter til dette kurset for alle leksjoner ? 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
This course has no learners! Please add some via the Add/Remove users screen. Dette kurset har ingen studenter. Vennligst legg til noen ved å benytte Legg til/Fjern brukere vinduet. 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett LDEV-4408 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Server statistics Server statistikk 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Overall statistics Overordnet statistikk 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
Total users: Totalt antall brukere: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
User/s marked with a '*' will be automatically added to the parent course with the same roles. Bruker(e) som er markert med '*' blir automatisk lagt til hovedkurset med de samme roller. 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: can add new users Kurs administrator kan legge til nye brukere 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Total learning designs: Totalt antall design: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
Total lessons: Totalt antall leksjoner: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
Total activities: Totalt antall aktiviteter: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
Total completed activities: Totalt antall ferdige aktiviteter: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
Total Learners: Totalt antall studenter: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
Total Authors: Totalt antall forfattere: 08/10/09 11:35 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Theme management Emne administrasjon 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Theme Emne 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
CSS image directory CSS bilde arrkiv 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Current default theme Nåværende standard emne 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Add/Edit theme Legg til/rediger emne 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Make this theme the server default Opprett dette emnet som standard for serveren 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Make default Opprett som standard 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this theme? Er du sikker på at du vil slette dette emnet? 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
Please enter a new unused theme name, or click the edit icon to edit. Vennligst skriv inn et nytt emne navn, eller klikk på rediger ikonet for å redigere. 08/21/09 12:33 PM erik engh Become a Translator!
External groups URL Eksterne grupper URL LDEV-3621 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Server configuration Server konfigurering LDEV-3845 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Server monitoring Server kontroll modus LDEV-3845 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
User and course configuration Bruker og kurs konfigurering LDEV-3845 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Your passwords does not match. Passordet ditt er passer ikke LDEV-4023 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Force password change Tving på et nytt passord LDEV-4029 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
must be at least {0} characters long må minimum inneholde {0} karakterer LDEV-4023 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Number of failed logins before locking account Antall mislykkede log-in før kontoen låses LDEV-4030 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Number of minutes to lock account for Antall minutter som kontoen skal låses LDEV-4030 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Show warning when user's LAMS timezone does not match their computer/device. Varsle når LAMS tidssone ikke passer med datamaskinen/enhetens tidssone LDEV-4144 07/09/17 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Manage tool groups Administer verktøy grupper LDEV-3269 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Assign tools to groups for later use in Authoring Tilordne verktøy til grupper for senere godkjenning LDEV-3269 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Manage groups by dragging and dropping tools Administrer verktøy til grupper ved "drag and drop" verktøy LDEV-3269 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Site name Steds navn LDEV-3961 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Maintain LTI Tool Consumers Vedlikehold LTI for verktøy bruker LDEV-3997 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Edit tool consumer details Rediger verktøy for bruker LDEV-3997 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Add new tool consumer Legg til nytt verktøy for bruker LDEV-3997 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
LTI Tool Consumers(s) in total Totalt antall LTI verktøy brukere LDEV-3997 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Show full error message (stack trace) Vis komplett feilmelding(trestruktur) LDEV-4049 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Must contain uppercase letter(s) Må inneholde store bokstaver LDEV-4023 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Must contain lowercase letter(s) Må inneholde små bokstaver LDEV-4023 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Must contain at least one symbol(s) Må inneholde minst ett symbol LDEV-4023 07/09/17 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Objects bound with entity name {0} were removed Objekter med navn {0} er blitt fjernet LDEV-2811 02/25/12 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Listed below are cacheable classes and collections. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Listet opp nedenfor er det klasser og enheter med cache. Dette medfører at visse objekter vil bli værende i minnet for at LAMS skal kjøre raskere. Denne funksjonen håndteres automatisk og den krever ingen manuell inngripen. Men dersom systemet viser seg å holde på "gamle " verdier, så prøv først å fjeren alt fra cache. Når cache er rensket opp så vil LAMS laste dataene fra databasen igjen. LDEV-2811 02/25/12 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Cacheable entities Enheter med cache LDEV-2811 02/25/12 11:57 AM erik engh Become a Translator!
Clear all cached objects Fjern alle objektermed cach LDEV-2811 02/24/12 11:44 AM erik engh Become a Translator!
All cached objects were removed Alle objekter med cach ble fjernet LDEV-2811 02/24/12 11:44 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Students Studenter LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Use internal SMTP server Bruk intern SMTP server 03/06/10 09:02 AM erik engh Become a Translator!
Email e-post 03/10/10 02:10 PM erik engh Become a Translator!
OK Ok 03/10/10 02:10 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Clone lessons Dubliser leksjoner 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Clone lessons for {0} Dubliser leksjoner for {0} 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Choose Velg 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Select lessons Velg leksjon 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Select staff Velg personale 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Select learners Velg studenter 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Configure staff Sett sammen personale 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Configure learners Sett sammen studenter 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Clone Dubliser 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Cloned {0} lessons. Dubliserte {0} leksjoner 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
There are no lessons to clone. Det er ingen leksjoner som skal dubliseres 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Check the box for each lesson to clone it. Kryss av for hver leksjon som skal dubliseres 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
No lesson description Det er ingen beskrivelse av denne leksjonen 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Check the box of each learner to add to each of the new lessons. Kryss av for hver student for å legge dem til hver av leksjonene. 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Check the box of each monitor to add as staff to each of the new lessons. Kryss av for hver foreleser for å legge til personale til hver av de nye leksjonene. 03/11/10 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Creation date Data for opprettelse LDEV-4488 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Show "All my lessons" link in User's profile Vis lenken til "Alle leksjonene mine" i Bruker profilen 11/20/10 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Login Login LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Timezone management Administrasjon av tidssoner 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Available timezones Tilgjengelige tidssoner 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Select the timezones you want the users for choose from. The server timezone is: {0} Velg de tidssoner som du vil gjøre tilgjengelig for brukerne. Serverens tidssone er {0} 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Select Velg 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Time zone ID Tidssine ID 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Raw offset (Hours : Minutes) Tids off-set (Timer:Minutter) 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
DST offset (Minutes) DST off-set (Minutter) 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Display name Vis navn 04/11/10 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Enable Flash for learner window Koble til Flash for studentens skjermbilde 04/12/10 11:43 PM erik engh Become a Translator!
Time Zone Tidssone 04/12/10 11:43 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Enable notifications Tillater melding til organisasjonen 02/14/12 05:22 AM erik engh Become a Translator!
Email new password send nytt passord med e-post LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Email e-post LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Change password for Endre passord for LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Please wait while synchronisation completes... Synkronisering pågår. Vennligst vent til at denne er ferdig.... 11/27/10 05:13 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Endre passord LDEV-4519 03/26/18 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Generate new password Generer nyttpassord LDEV-4519 03/26/18 02:07 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring screen size Godkjenning av skjermstørrelse 11/29/10 03:44 AM erik engh Become a Translator!
Organisation ID Organisasjon ID 07/10/17 03:41 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse management Kurs/del-kurs administarsjon 04/05/11 04:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse entry Kurs/del-kurs tilgang 04/05/11 04:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse Kurs/del-kurs 04/05/11 04:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users in course. {0} brukere er i kurset. 04/05/11 05:13 AM erik engh Become a Translator!
Manage Users of {0} Administrere brukere i kurset: {0} 04/05/11 05:14 AM erik engh Become a Translator!
Locale Språk 04/05/11 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Course Manager role map Mapping av kursleders rolle 07/10/17 03:39 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Course Organisasjon 07/10/17 03:40 AM erik engh Become a Translator!
Maximum upload size Maksimum fil størrelse for opplasting 07/10/17 03:38 AM erik engh Become a Translator!
courses Kurs 07/10/17 03:38 AM erik engh Become a Translator!
Download the courses template to create courses and subcourse. Last ned kurs maler for å opprette kurs og delkurs 07/10/17 03:43 AM erik engh Become a Translator!
Course field map Mapping av kurs felt 07/10/17 03:44 AM erik engh Become a Translator!
subcourses Delkurs 07/10/17 03:44 AM erik engh Become a Translator!
List disabled accounts List frakoblede konto 07/05/17 10:59 PM erik engh Become a Translator!
Work phone Telefon, arbeid 07/05/17 11:00 PM erik engh Become a Translator!
Create lesson Opprett leksjon LDEV-3997 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Default theme Standard tema LDEV-3674 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Enable two-factor authentication Kobl til to-stegs autentisering LDEV-4076 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Change password Endre passord LDEV-4023 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Display a print button when the lesson is completed Vis en UTSKRIFT funksjon når leksjonen er ferdig LDEV-2639 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
Lesson finish callback URL Leksjon ferdig tilbakmelding URL LDEV-2628 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Server timezone management Administrasjon av tidssone for server 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Server timezone management Administrasjon av tidssone for server 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
Please, select server timezone Vennligst velg tidssone for server 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
Raw offset: {0} RAW offset: {0} 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
DST offset: {0} DST offset: {0} 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
Name: {0} Navn: {0} 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
Select Velg 10/18/11 02:50 AM erik engh Become a Translator!
Secret Hemmelig LDEV-3997 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of characters Minimum antall karkterer LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Password policy Passord policy LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Must contain at least a number Må inneholde minimum et tall LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
Password cannot be empty. Passordet kan ikke være tomt LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
must be less than 25 characters må være mindre enn 25 karakterer LDEV-4023 07/05/17 09:06 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 lower case letter minst 1 liten bokstav LDEV-4023 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Select file to import Velg fil for import LDEV-4305 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must be an Excel file and not exceed size of {0} Opplastet filmå være en Excel filog ikke overstige:{0} LDEV-4305 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} Opplastet fil er større enn maks filstørrelse:{0} LDEV-4305 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
File is not an Excel .xls file. Filen er ikke en Excel .xls fil LDEV-4305 07/05/17 11:06 PM erik engh Become a Translator!
Unable to delete portrait. See error file for details Kan ikke fjerne bildet. Se feilmeldings filen for detaljer LDEV-4427 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Delete portrait Fjern bildet LDEV-4427 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Display learner's portrait in a progress bar Vis bilde av studenten i oversikten LDEV-4436 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Reset password for course members Still tilbake passordet for kursdeltagerne LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Password reset Passordet er stilt tilbake LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Authors/monitors Forfatter/inspektør LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Authors/monitors password Passord for forfatter/inspektør LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Authors/monitors password Passord for forfatter/inspektør LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Passwords successfully changed Passordet er endret LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS password change LAMS passord er endret LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Your password has been changed to: {0}\n\n-- email sent automatically by LAMS Passordet ditt er endret til: {0}\n\n--en e-post sendes automatisk fra LAMS LDEV-4519 03/26/18 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Topic Emne LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Type of Event Hendelsestype LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Select topic... Velg emne.... LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Select type... Velg type.... LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Date Dqto LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Between dates Mellom datoer LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) Leksjon: {0} ({1}) LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Activity: {0} ({1}) Aktivitet: {0} ({1}) LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Created Leksjon er opprettet LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Started Leksjon er startet LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Lesson State Changed Leksjonens status er endret LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Activity Started Aktivitet er startet LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Activity Finished Aktiviteten er ferdig LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Complete Leksjonen er ferdig LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Mark Submitted Karakterer er innsendt LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Activity Edited Aktiviteten er editert LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Password Change Passord er endret LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Account Locked Konto er låst LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Mark Updated Karakterer er latet opp LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Mark Released Karakterer er frigitt LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Unknown Ukjent LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Leksjon LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Security Sikkerhet LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Unknown Ukjent LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Changes Made By Endringene er utført av LDEV-4501 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Delete all lessons Slett alle leksjoner LDEV-4485 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Deleting... Sletter.... LDEV-4485 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Delete all lessons from course Slett alle leksjonene fra kurset LDEV-4485 03/31/18 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Enable Kumalive Koble til Kumalive LDEV-4366 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Error while loading users into grid Feil ved lasting av brukere inn i grid LDEV-4519 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Event (Audit) Log Hendelses logg LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Learning Design Created Læringsdesign er opprettet LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Learner Force Completed Student "force" fullført LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Organisation or User Changed Organisasjon eller bruker erv endret LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Sysadmin Logged In As Sysadmin er logget inn som LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Action Attempted With Wrong Roles En aksjon er forsøkt utført med feil rolle LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Learner's Entry Modified Studentenes inngang er modifisert LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Learner's Entry Shown/Hidden Studentenes inngang er vist/skjult LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Learner Entry Studentens inngang LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Changes Made To Endringer er utført på LDEV-4501 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
You are about to PERMANENTLY delete ALL lessons from course "{0}". Are you ABSOLUTELY sure that you want to do this? There will be no turning back! Du er i ferd med å slette ALLE leksjoner permanent fra kurset "{0}". Er du helt sikker på at du vil gjøre dette? Det ikke mulig å angre. LDEV-4485 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
ALL lessons will be deleted, including active ones with learners in them. NO lessons will be left in the course. Are you sure you want to continue? ALLE leksjoner vil bli slettet, inkludert aktive leksjoner med elever. Ingen leksjoner vil bli igjen i kurset. Er du sikker på at du vil fortsette? LDEV-4485 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Error while deleting course lessons lessons Feil under sletting av kurs leksjoner LDEV-4485 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Number of remaining / total lessons: Antall gjenværende/ totalt antall leksjoner: LDEV-4485 03/31/18 11:51 AM erik engh Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown Passordet må inneholde de tegn som er spesifisert LDEV-4023 04/01/18 10:18 AM erik engh Become a Translator!
Live Edit Live Edit LDEV-4564 05/19/18 03:13 PM erik engh Become a Translator!
No data found Ingen data funnet LDEV-4573 05/19/18 03:13 PM erik engh Become a Translator!
You are about to permanently remove a course. Are you sure want to do this? Du er i ferd med å fjerne et kurs permanent. Er du sikker på at du vil gjøre dette? LDEV-4486 05/19/18 03:13 PM erik engh Become a Translator!
The course or one of its subcourses still contains lessons. They need to be permanently deleted first. You will be redirected to a page where you can do it. Kurset eller en av underkursene inneholder fortsatt leksjoner. De må slettes permanent først. Du blir omdirigert til en side der du kan gjøre det. LDEV-4486 05/19/18 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Enable Kumalive Aktiver Kumalive LDEV-4366 05/19/18 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Remarks Merknader LDEV-4565 05/19/18 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Allow direct access to main LAMS page for integration learners. Tillat direkte tilgang til LAMS siden for integrasjons studenter LDEV-4594 11/22/19 04:41 AM erik engh Become a Translator!
SMTP authentication security SMTP autentisering LDEV-4641 11/22/19 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Country Land LDEV-4625 11/22/19 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to see who is online Tillat studentene å se hvem som er logget på LDEV-4645 11/22/19 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Question bank Spørsmåls bank LDEV-4745 11/22/19 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Enable Live Edit Koble til dynamisk editering LDEV-4645 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Enable lesson notifications Koble til notat om leksjonen LDEV-4645 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Enable Instant Messaging Koble til meldingstjeneste LDEV-4645 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Learners always start from the first activity Studentene starter bestandig fra første aktivitet LDEV-4645 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Enable profile portrait editing Tillat å editere profil LDEV-4658 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Enable "Forgot your password" link at the login page Koble til "Du har glemt ditt passord" lenke til log in siden LDEV-4710 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Enable antivirus scanning on files upload Koble til antivirus scanning ved opplasting av filer LDEV-4755 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læreresultatet ? LDEV-4786 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Enable Word question import Koble til import av Word spørsmål LDEV-4745 11/22/19 06:00 AM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist endret LDEV-4593 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Consents Samtykke LDEV-4593 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Policy consents Samtykke til retningslinjer LDEV-4593 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Consented? Samtykket ? LDEV-4593 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Consented on Samtykket om LDEV-4593 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
User consents Brukers samtykke LDEV-4593 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Require email verification? Kreves det bekreftelse via e-post LDEV-4617 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Learners can restart the lesson Studentene kan starte om leksjonen LDEV-4645 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Lesson default settings Leksjonens standard oppsett LDEV-4645 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
ClamAV server host ClamAV server host LDEV-4755 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
ClamAV server port ClamAV server port LDEV-4755 11/21/19 11:56 AM erik engh Become a Translator!
Select a country Velg et land LDEV-4605 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Country is required. Land må velges LDEV-4605 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Policy type Retningslinje type LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Policy status Status for retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Version Versjon LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Add a new policy Legg til en ny retningslinje LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Active Aktiv LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Inactive Passiv LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Site policy Stedets retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Privacy policy Privat retningslinje LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Third party policy Tredje parts retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Other policy Andre retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Summary Oppsummering LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Full policy Fulle retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
View previous versions Se på foregående versjon LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Activate Aktiver LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Deactivate Deaktiver LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Minor change Mindre endring LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Full name Fullt navn LDEV-4593 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Created on Opprettet på LDEV-4615 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
SMTP port SMTP port LDEV-4641 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Search... Søk..... LDEV-4697 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Outcomes management Resultat administrasjon LDEV-4644 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Lærings resultat LDEV-4644 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg etter resultat eller kode LDEV-4644 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Lagt til resultat LDEV-4644 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
none ingen LDEV-4644 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-4693 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Antivirus Antivirus LDEV-4755 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
User login Bruker logg inn LDEV-4767 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
User logout Bruker logg ut LDEV-4767 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Configuration change Endring av oppsett LDEV-4778 11/20/19 09:45 AM erik engh Become a Translator!
Tool Marks Released Karakterer for verktøy er tilgjengelig LDEV-4620 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
Minor changes are meant to be wording changes that do not affect the meaning of the policy. If this option is not checked, then a new version of the policy will be created and users will be required to consent to this new policy version. Med mindre endringer menes kun endringer av ord som ikke forandrer meningen av retningslinjene. Hvis denne opsjonen ikke er kontrollert, så vil en ny versjon av retningslinjene bli laget og brukerne må samtykke i denne nye versjonen. LDEV-4593 11/22/19 06:06 AM erik engh Become a Translator!
Display activity scores on completion Vis resultat av aktiviteten når ferdig LDEV-4645 11/22/19 06:06 AM erik engh Become a Translator!
Percent of participants in top/bottom performers group (default: 27) Antall deltagere i topp/bunn gruppen for ytelse (Standard :27) LDEV-4745 11/22/19 06:06 AM erik engh Become a Translator!
Redirect user after logout to the following URL Etter utlogging så styr brukeren til den følgende URL LDEV-4761 11/22/19 06:06 AM erik engh Become a Translator!
Policies and consents Retningslinjer og samtykke LDEV-4593 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
Add/edit new policy Legg til/rediger retningslinje LDEV-4593 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
logged in users innloggede brukere LDEV-4905 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
Enable QTI question import/export Koble til import/eksport av QTI spørsmål LDEV-4745 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
Allow question manual merging Tillat manuell sammenslåing av spørsmål LDEV-4745 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
Last access Siste tilgang LDEV-4912 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
Started on: Startet den: LDEV-4912 11/22/19 05:49 AM erik engh Become a Translator!
An active policy will require consent from new users. Existing users will need to consent to this policy on their next log in. En ny retningslinje vil kreve samtykke fra nye brukere. Eksisterende brukere må samtykke ved neste innlogging. LDEV-4593 11/22/19 06:13 AM erik engh Become a Translator!
(a verification email will be send before user can log in for the first time) (en e-post for kontroll vil bli sent brukeren før første gangs logg inn) LDEV-4617 11/22/19 06:13 AM erik engh Become a Translator!
Use alternative parameter name "lis_person_sourcedid" to get user id Bruk et alternativt parameter navn "lis_person_sourcedid" for å få bruker id LDEV-4786 11/22/19 06:14 AM erik engh Become a Translator!
Groupings: only display names for learners within own group Gruppering: viser kun navn for studenter egen gruppe LDEV-4874 11/22/19 06:14 AM erik engh Become a Translator!
Minimum test participant number to calculate question indexes Minimum test deltagere for å kunne kalkulere spørsmåls indekser LDEV-4745 11/22/19 06:14 AM erik engh Become a Translator!
Privacy settings Oppsett for personvern LDEV-4874 11/22/19 06:16 AM erik engh Become a Translator!
Allow creating custom collections Tillat å lage kundetilpasset samlinger LDEV-4745 11/22/19 06:16 AM erik engh Become a Translator!
Allow question transfer between collections Tillat overføring av spørsmål mellom samlinger LDEV-4745 11/22/19 06:16 AM erik engh Become a Translator!
Force read-only access for monitors Koble til kun lese-tilgang for kontrollører LDEV-4745 11/22/19 06:16 AM erik engh Become a Translator!
Enable collapsing of subcourses Koble til at sub-kurs skal slås sammen LDEV-4918 12/06/19 06:51 AM erik engh Become a Translator!
Enable quick add of learning outcomes in authoring Legge til læremål LDEV-4786 02/25/20 03:09 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this LTI consumer? Er du sikker på at du vil slette denne LTI ? LDEV-4957 02/25/20 03:09 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to to delete this integrated server? Er du sikker på at du vil slette integrerte server ? LDEV-4957 02/25/20 03:09 PM erik engh Become a Translator!
Questions merged Spørsmålene er slått sammen LDEV-4745 12/27/19 03:40 PM erik engh Become a Translator!
Question bank Spørsmåls bank LDEV-4745 12/27/19 03:40 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations