Module: LAMS Administration for Polish Poland

Module Information

Module Name: LAMS Administration
Description: User and group management, Server configuration settings, etc
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/08/06 01:31 AM
% translated: 52.50% (346 out of 659)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Key Klucz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Value Wartość 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show all users Pokaż wszystkich użytkowników 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Global roles Role globalne 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Import Import 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet. Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Click the help icon above for more information. Aby uzyskać więcej informacji kliknij ikonę pomocy 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Author Autor 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Author Admin Administrator autorów 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
System Admin Administrator systemu 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Member of Członek 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
With roles Role 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Code Kod 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Description Opis 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Locale Locale 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Status Status 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Manage global roles Zarządzaj globalnymi rolami 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
In w 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Oops! Ups! 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Create Utwórz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Reset Reset 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Search Szukaj 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Enable Włącz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Disable Wyłącz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Admin Edycja LAMS 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Maintain login page Edycja strony logowania 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Maintain integrated servers Edycja serwerów 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit integrated server Edycja serwera 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Id Id 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Key Klucz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Description Opis 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Prefix Prefix 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Disabled Wyłączony 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course Organizacja 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: User information URL URL uzytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Timeout URL Timeout URL 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: integrated server(s) in total Liczba zintegrowanych serwerów 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add new server Dodaj nowy serwer 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create one Utwórz 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please select... Wybierz... 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
System Administration Administrator systemu 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit configuration settings Edycja ustawień 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Job list Lista zadań 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
List scheduled jobs in Quartz queue List scheduled jobs in Quartz queue 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit default tool content Edycja ustawień narzędzia zawartości 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maintain LAMS cache Zarządzaj cache'm systemu LAMS 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Cache management Zarządzanie cache'm 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Cache nodes Cache Nodes 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Invalid User Id. Niewłaściwy identyfikator użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
First name is required. Imię jest wymagane 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Last name is required. Nazwisko jest wymagane 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} is required. {0} jest wymagane 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} is not unique. {0} już występuje 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
One or more roles are invalid. {0} Jedna lub więcej ról są niewłaściwe 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Invalid authentication method. {0} Niepoprawna metoda identyfikacji {0} 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Invalid locale. {0} Niepoprawny locale {0} 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No results matched your query. Brak wyników wyszukiwania 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
This page contains a list of installed tools. Strona pokazuje listę zainstalowanych narzędzi 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Changes to a tool's content using this screen will affect the tool's default appearance for all authors. Zmiana zawartości narzędzia wpłynie na ustawienia narzędzia dla wszystkich autorów 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You must assign at least one role. Musisz przypisać przynajmniej jedną rolę 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You must assign at least one role for each user. Musisz przypisać przynajmniej jedną rolę dla każdego użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Active Aktywny 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hidden Ukryty 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Archived Archiwum 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: User management Zarządzanie użytkownikami 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
User ID ID użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Login Login 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Password Hasło 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm password Potwierdź hasło 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: First name Imię 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Nazwisko 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 1 Adres 1 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 2 Adres 2 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 3 Adres 3 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
City Miasto 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
State Województwo 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Postcode Kod pocztowy 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Telefon (wieczór) 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile phone Telefon komórkowy 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Fax Fax 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Email Email 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Roles Role 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Manage users Zarządzanie użytkownikami 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create user Utwórz nowego użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Assign roles Przypisz role 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Find users Znajdź użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit user details Usuń szczegóły użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Disable user Wyłącz użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Actions Akcje 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Import users Import użytkownika 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: List disabled accounts Pokaż wyłączonych użytkowników 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
spreadsheet Arkusz kalkulacyjny 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Oops! An unexpected exception thrown by the system. Contact your system administrator. Ups! Wystąpił nieoczekiwany błąd systemu. Skontaktuj się z administratorem 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid course Id. {0} Niewłaściwy identyfikator organizacji 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name is required. Nazwa jest wymagana 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Login is required. Login jest wymagany 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Login is already taken. {0} Taki login już istnieje. {0} 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Password is required. Hasło jest wymagane 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You are not authorised to do this. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Your new password does not match. Nowe hasło nie zostało poprawnie wprowadzone 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Your old password is not correct. Stare hasło jest niewłaściwe 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The file size exceeds the maximum 4096k limit. Zbyt duży rozmiar pliku. Maks: 4096k 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You need to have the sys admin role to do this. Musisz mieć uprawnienia/rolę administratora systemu żeby wykonać tą operację 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You need to assign at least one role. Muszisz przypisać przynajmniej jedną rolę 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Changed {0} for course: {1} from: {2} to: {3} Zmieniono: {0} dla organizacji: {1} z: {2} na: {3} 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Disabled account userId: {0} Wyłączono identyfikator użytkownika: {0} 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Yes Tak 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No Nie 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Or Lub 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Jobs Zadania 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Job name Nazwa zadania 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Job description Opis zadania 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Country Państwo 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Telefon (dzień) 12/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Results per page Ilość wyników na stronie 12/05/06 10:23 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Authors Autorzy 01/17/08 11:04 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You do not have the required privileges to perform this action. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji 08/20/07 10:54 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Import results Wyniki operacji importu 08/20/07 10:56 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Zarządzanie narzędziami 09/19/07 06:01 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Zarządzanie narzędziami 09/19/07 06:01 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Theme Temat 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add/Edit theme Dodaj/edytuj temat 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The following errors were encountered: Pojawiły się następujące błędy: 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error processing spreadsheet row {0}: {1} Błąd podczas przetwarzania arkusza kalkulacyjnego. Rząd {0}: {1} 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Email Poczta 01/17/08 11:06 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Download the template Ściągnij szablon 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP configuration Konfiguracja LDAP 09/19/07 06:01 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Synchronise Synchronizacja 09/19/07 06:01 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please enter a new unused theme name, or click the edit icon to edit. Wprowadź nową nieużywaną nazwę tematu, albo kliknij na ikonkę żeby edytiwać. 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Download the user template to create users. If you specify an organisation id to import a user into, you must specify at least one role to apply to that group or subgroup 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are {0} LDAP users in LAMS. {0} użytkowników LDAP w systemie LAMS 09/19/07 06:02 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Synchronise with LDAP Synchronizacja z LDAP 09/19/07 06:04 AM Adam Stecyk Become a Translator!
...done! ... wykonano 09/19/07 06:04 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Description Opis 02/07/07 09:11 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Custom tab title Tytuł 04/01/08 07:00 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Are you sure you want to delete this theme? Czy na pewno chcesz usunąć ten temat? 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Make this theme the server default Ustaw temat jako domyślny dla serwera 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No. Nr 05/22/07 01:35 AM Sebastian Komorowski Become a Translator!
User does not exist {0} Użytkownik nie istnieje {0} 12/29/06 09:45 PM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} users were created successfully. {0} użytkownicy zostali pomyślnie dodani 12/29/06 09:46 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual. Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Create time Czas utworzenia 02/07/07 09:12 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Organisation ID Id organizacji 08/20/07 10:53 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learning library management Zarządzanie biblioteką nauczania 02/07/07 09:10 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Please wait... Proszę czekać... 08/20/07 10:53 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Function Funkcja 02/07/07 09:12 PM Adam Stecyk Become a Translator!
learning libraries in total Liczba bibliotek nauczania 02/07/07 09:11 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 02/07/07 09:11 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Warning: calculating the size of LAMS' temporary files may incur a performance hit on your server if it hasn't been cleaned out for a while. Ostrzeżenie: Obliczenie wielkości tymczasowych plików na serwerze może prowadzić do błędów jeżeli nie usuwano tymczasowych plików przez dłuższy czas 04/03/07 10:21 AM Adam Stecyk Become a Translator!
unknown nieznany 04/03/07 10:23 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager Kierownik grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse management Zarządzanie grupami/podgrupami 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: can browse all users in the system Administratorzy grup mogą zarządzać użytkownikami 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: can change status of course Administratorzy grup mogą zmieniać status 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Theme management Zarządzanie tematem 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse Grupa/Podgrupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Subcourse Podgrupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Manage courses Zarządzanie grupami 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Manage subcourses Zarządzanie podgrupami 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create subcourse Utwórz nową podgrupę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note that this process may take some time depending on the number of users contained in your LDAP tree; it's best to perform this operation when the LAMS server will not be under load. Opracja może potrwać kilka chwil. 09/19/07 06:04 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create course Utwórz nową grupę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS support email Email do LAMS Support 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Versions Wersje 01/17/08 11:06 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: It will not appear in course/subcourse lists, nor will the user be able to login. Użytkownik nie pojawi się na liście żadnej grupy i nie będzię mógł się zalogować 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note that you cannot upload files to a tool's default content, only edit the default text. Nie można załadować plików dla zawartości narzędzia, możliwa jest tylko edycja 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course Managers Kierownicy grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: subcourses podgrupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: courses grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users in course. {0} użytkowników w grupie. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum memory used when uploading Maksymalny rozmiar pamięci wykorzystywany podczas wysyłania plików 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum large upload size Maksymalny rozmiar wysyłanych plików (Large) 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum upload size Maksymalny rozmiar wysyłanych plików 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded files Wysłane pliki 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager role map Mapa roli kierownika grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Only one course Tylko jedna grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course field map LDAP Group Field Map 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Download the courses template to create courses and subcourse. Pobierz szablon, aby tworzyć grupy i podgrupy. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: When creating a course, make sure the row above it is empty. When creating a subcourse, place it directly under it's parent course. Podczas tworzenia grupy upewnij się, że rząd powyżej jest pusty. Podczas tworzenia podgrupy, umieść ją bezpośrednio pod jej grupą macierzystą. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Use this screen to bulk import courses and subcourses using an Excel spreadsheet. To okno umożliwia import grup i podgrup z pliku arkusza kalkulacyjnego Excel. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Import courses Import grup 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Depending on your server's file system, the actual space occupied may differ from the above. W zależności od plików systemowych serwera, ilość miejsca na dysku może różnić się od powyższej 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP server Serwer SMTP 01/17/08 11:03 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: File Załaduj arkusz kalkulacyjny 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total Learners: Wszystkich studentów: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners Studenci 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner client version Wersja modułu studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner role map Mapa roli nauczyciela 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Can join joint lessons Może dołączyć do wspólnych lekcji 06/04/07 10:22 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Can offer joint lessons Może zaproponować wspólne lekcje 06/04/07 10:22 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Couldn't write value of {0} to {1}, please check your {2} configuration. Nie można zamienić wartości {0} na {1}. Sprawdź konfigurację {2} 06/04/07 10:23 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Login as Zaloguj jako 06/04/07 10:25 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Custom tab URL Ustawienia URL 04/01/08 06:59 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Tool Narzędzie 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait while synchronisation completes... Poczekaj aż zakończy się synchronizacja 10/04/07 08:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
LDAP server returned {0} users. Serwer LDAP pokazał {0} użytkowników 10/04/07 08:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: {0} user accounts were created in LAMS. Liczba utworzonych użytkowników w systemie: {0} 10/04/07 08:32 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: {0} user accounts were disabled in LAMS. Liczba użytkowników, którzy zostali wyłączeni: {0} 10/04/07 08:33 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 01/17/08 10:58 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Security protocol Protokół szyfrujący 01/17/08 11:02 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Następny 01/17/08 11:03 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} users. {0} użytkowników. 01/17/08 11:04 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Server version number Numer wersji serwera 01/17/08 11:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Users Użytkownicy 01/17/08 11:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} users in system. {0} użytkowników w systemie. 01/17/08 11:18 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show all potential users. Pokaż wszystkich potencjalnych użytkowników. 02/14/08 06:09 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Potential users Potencjalni użytkownicy 02/14/08 06:29 PM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} potential users. {0} potencjalnych użytkowników. 02/15/08 06:17 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: System configuration Konfiguracja systemu 02/17/08 02:06 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Sysadmins Administratorzy systemu 02/17/08 02:15 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
{0} only accepts numeric characters {0} tylko znaki numeryczne 02/17/08 02:22 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Successfully imported {0} users. Zaimportowano {0} użytkowników. 02/17/08 02:30 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Successfully imported {0} organisations. Zaimportowano {0} organizacji. 02/17/08 02:31 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP server URL Adres URL serwera LDAP 02/17/08 02:36 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate password Hasło certyfikatu SSL 02/17/08 02:37 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate path Ścieżka dostępu do certyfikatu SSL 02/17/08 02:39 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Allow Live Edit Włącz Live Edit 02/17/08 02:41 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin username Nazwa administratora serwera Chat 02/17/08 02:46 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Version Wersja 02/17/08 02:51 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server Serwer Chat 02/17/08 02:52 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
LDAP LDAP 02/17/08 02:54 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Server URL context path Server URL Context Path 02/17/08 03:07 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Author Administrators Administrator autorów 02/17/08 03:17 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin password Hasło administratora serwera Chat 02/17/08 05:34 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Search results page size Rozmiar strony z wynikami szukania 02/17/08 05:35 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Encrypt password in browser Szyfrowanie hasła z przeglądarki 02/17/08 05:41 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
User has no associated data and can be safely removed. Użytkownik nie ma przypisanych zadań i może zostać usunięty 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Features Cechy 02/17/08 05:47 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Authentication mechanism Mechanizm uwierzytelniania 02/18/08 04:47 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: User's distinguished name suffix Unikalny przyrostek nazwy użytkownika 02/18/08 04:55 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Allow direct lesson launch Pozwól na Direct Lesson Launch 02/18/08 05:04 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Allow forgot password email link in front page? Pozwolić na link "zapomniałem hasła" na stronie logowania? 02/18/08 05:42 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Created user {0}, named {1} Stworzony użytkownik {0}, nazwa {1} 02/17/08 02:18 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Locale Język serwera 02/17/08 02:51 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Server URL Adres URL serwera 02/17/08 02:55 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Temporary files directory Katalog plików tymczasowych 02/17/08 02:55 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Help URL Adres URL - dział pomocy 02/17/08 03:02 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: EAR directory Lokalizacja katalogu EAR 02/17/08 03:04 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server domain Domena serwera Chat 02/17/08 03:07 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Successfully imported {0} role memberships. Zaimportowano {0} ról. 02/17/08 03:11 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory. In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory (login, password, first name, last name, and email). 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Author role map Mapa roli autora 02/17/08 04:46 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Executable extensions Rozszerzenia wykonywalne 02/17/08 04:50 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
Manage Users of {0} Zarządzanie użytkownikami 02/17/08 05:39 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP attribute mapping Mapowanie atrybutów LDAP 02/17/08 05:46 PM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server conference Serwer Chat (konferencja) 02/18/08 04:49 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: User's distinguished name prefix Unikalny przedrostek nazwy użytkownika 02/18/08 04:56 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Inactive user timeout Czas wygaśnięcia sesji 02/18/08 05:19 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Content repository directory Katalog repozytorium danych 02/18/08 05:31 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Number of days to keep preview Liczba dni przechowywania podglądu 02/18/08 05:44 AM Marcin Chojnowski Become a Translator!
*** UPDATED: Cache debug listener Cache Debug Listener 04/01/08 06:56 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Locale page direction Strona serwera 04/01/08 06:57 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} files were deleted. Usunięto {0} plików 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Delete old temporary files Usuń tymczasowe pliki 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Deleted userId: {0} Usunięto identyfikator użytkownika: {0} 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
This user has lesson and/or sequence data associated with it and cannot be deleted. Użytkownik ma przypisaną lekcję lub projekt i nie może być usunięty 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to delete this account? Czy na pewno chcesz usunąć to konto 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete temporary files older than this number of days Usuń pliki tymczasowe starsze niż liczba dni 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Delete Usuń użytkownika 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
User account will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted. User will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted 12/20/09 05:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total users: Wszystkich użytkowników: 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Download the roles template to add users to course/subcourse and assign their roles. Aby dodać użytkowniów do grup/podgrup załaduj i przypisz uprawnienia 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Email address from which the forgotten password emails will be sent Adres email, z którego zapomniane hasło zostanie wysłane 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: can add new users Administratorzy grup mogą dodawać nowych użytkowników 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Email address is required. adres email jest wymagany 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Valid email address is required. poprawny adres email jest wymagany 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Failed to add user. Użytkownik nie został dodany 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: User/s marked with a '*' will be automatically added to the parent course with the same roles. Użytkownicy z zaznaczoną '*' będą automatycznie dodani do grupy z tymi samymi rolami 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
User will be added to {0}. Użytkownik będzie dodany do {0} 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Click a user to add them. Zaznacz użytkownika, aby go dodać. 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users were added to course/subcourse. {0} użytkowników zostało dodanych 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: This feature allows you to synchronise LAMS' database with your LDAP server. This includes updating existing users' profile and adding them to the LAMS course which matches their attributes. To narzędzie umożliwia synchronizację bazy danych systemu LAMS z serwerem LDAP. 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The file you uploaded looks not an image. An image file usually has .jpg, .gif, .png or .bmp extension. Załadowany plik nie jest obrazem, rozszerzenia dla obrazów to:has .jpg, .gif, .png lub .bmp 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Look and feel Look and Feel 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Removed users will also be removed from subcourse. Usunięci użytkownicy zostaną także usunięci z podgrup 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this course is Id organizacji dla tej grupy to: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this subcourse is Id organizacji dla tej podgrupy to: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring screen size Autor- rozmiar ekranu 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring client version Wersja modułu Autora 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
It's recommended to leave at least 1 day of temporary files in order not to remove anything that's currently in use. Zaleca się pozostawienie plików tymczasowych przynajmniej z ostatniego dnia, aby nie usunąć czegoś co może być obecnie w użyciu 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes. Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Remove Usuń 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Click a user to remove them. Zaznacz użytkownika aby go usunąć. 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Remove Usuń 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add/Remove users Dodaj/Usuń użytkowników 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Removed Usunięty 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total courses: Wszystekich grup: 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total lessons: Wszyskie lekcje: 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total activities: Wszystkie czynności 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Statistics by course Statystyka w grupach 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total Authors: Wszystkich autorów: 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} user accounts already existed in LAMS and were updated. Liczba użytkowników już istniejących i zmienionych: {0} 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/20/09 05:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Created course: {0} of type: {1} Utworzono organizację: {0} o typie: {1} 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid operation for this type of course. Niewłaściwa operacja dla tego typu organizacji 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Update login page text: Uaktualnij tekst na stronie logowania 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Update on login Zaktualizuj podczas logowania 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Language pack install date Data wersji językowej 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Job start date Data rozpoczęcia zadania 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You can enable the user account again by editing the user's profile. Można włączyć konto użytkownika edytując jego profil 12/25/09 03:24 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Enable provisioning Włącz zabezpieczanie LDAP 12/25/09 03:24 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Search filter Szukaj filtra 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP user użytkownik SMTP 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP password hasło SMTP 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Media server Serwer z danymi 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Media server URL Media Server URL 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: External server URL Zewnętrzny serwer URL 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Server statistics Statystyki serwera 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total learning designs: Liczba projektów studenckich 12/25/09 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total completed activities: Liczba wypełnionych czynności: 12/25/09 03:31 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Description Opis 12/25/09 03:31 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: User entry Wpis użytkownika 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse entry Grupy/podgrupy 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total Monitors: Liczba monitorujących 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring client version Wersja modułu Monitora 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Monitors Monitorujący 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor screen size Ustawianie Wielkości ekranu 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor role map Mapa roli monitora 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Monitor Monitor 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Enable Gradebook for learners Włącz Dziennik dla studentów 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner screen size Rozmiar ekranu studenta 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: System Admin screen size Rozmiar ekranu nauczyciela 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Tool version Wersja narzędzia 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Database version Wersja bazy danych 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Base distinguished name Unikatowa nazwa bazy danych 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Authentication method Metoda weryfikacji autentyczności 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Overall statistics Ogólne statystyki 02/19/10 02:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total subcourses: Razem podgrupy: 02/19/10 02:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Current default theme Domyślny motyw 02/19/10 02:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Make default Dodać domyślne 02/19/10 02:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Media server recordings URL Media Server Recordings URL 02/19/10 02:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
CSS image directory Katalog obrazu CSS 02/19/10 02:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Bind user distinguished name Unikatowa nazwa użytkownika Bind 02/19/10 02:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Bind user password Hasło użytkownika Bind 02/19/10 02:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Enable Kumalive config.kumalive.enable Become a Translator!
Remarks audit.remarks Become a Translator!
Live Edit label.type.live.edit Become a Translator!
No data found label.no.data.found Become a Translator!
You are about to permanently remove a course. Are you sure want to do this? msg.delete.organisation.confirm Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Delete old preview lessons sysadmin.batch.preview.lesson.delete Become a Translator!
Are you sure you want to delete all preview lessons? msg.cleanup.preview.lesson.confirm Become a Translator!
Error while deleting preview lessons msg.cleanup.preview.lesson.error Become a Translator!
Create lesson label.create.lesson Become a Translator!
Maintain LTI Tool Consumers label.manage.tool.consumers Become a Translator!
Edit tool consumer details label.edit.tool.consumer Become a Translator!
Add new tool consumer label.add.tool.consumer Become a Translator!
Secret sysadmin.serversecret Become a Translator!
LTI Tool Consumers(s) in total label.tool.consumers.count Become a Translator!
Show full error message (stack trace) config.stacktrace.error Become a Translator!
Number of preview/all lessons: label.cleanup.preview.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.cleanup.preview.lesson.progress Become a Translator!
Site name config.site.name Become a Translator!
The course or one of its subcourses still contains lessons. They need to be permanently deleted first. You will be redirected to a page where you can do it. msg.delete.organisation.delete.lessons.confirm Become a Translator!
Invalid theme error.theme.invalid Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Must contain uppercase letter(s) config.password.uppercase Become a Translator!
Comma-separated list of monitor roles sysadmin.lti.consumer.monitor.roles Become a Translator!
Minimum number of characters config.password.minimum.characters Become a Translator!
Enable two-factor authentication label.2FA.property.enable Become a Translator!
Show warning when user's LAMS timezone does not match their computer/device. config.show.timezone.warning Become a Translator!
Must contain lowercase letter(s) config.password.lowercase Become a Translator!
Password policy config.header.password.policy Become a Translator!
Must contain at least a number config.password.numerics Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Default theme config.default.html.theme Become a Translator!
Number of minutes to lock account for config.lock.out.time Become a Translator!
Must contain at least one symbol(s) config.password.symbols Become a Translator!
Enable single activity lessons config.authoring.single.activity Become a Translator!
Allow direct access to main LAMS page for integration learners. config.allow.direct.access.for.integration.learners Become a Translator!
Your passwords does not match. error.password.mismatch Become a Translator!
Password cannot be empty. error.password.empty Become a Translator!
Force password change admin.user.change.password Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
Use internal SMTP server config.use.internal.smtp.server Become a Translator!
Email label.email Become a Translator!
Clone lessons title.clone.lessons Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Clone lessons for {0} title.clone.lessons.for Become a Translator!
Choose course to clone lessons from title.choose.group Become a Translator!
Choose label.choose Become a Translator!
Select lessons title.select.lessons Become a Translator!
Select staff title.select.staff Become a Translator!
Add all monitors in this course to each lesson? message.add.all.monitors Become a Translator!
Configure staff label.configure.staff Become a Translator!
Select learners title.select.learners Become a Translator!
Add all learners in this course to each lesson? message.add.all.learners Become a Translator!
Configure learners label.configure.learners Become a Translator!
Clone label.clone Become a Translator!
Cloned {0} lessons. message.cloned.lessons Become a Translator!
There are no lessons to clone. message.no.lessons Become a Translator!
Check the box for each lesson to clone it. message.check.to.clone.lesson Become a Translator!
No lesson description message.no.lesson.description Become a Translator!
This course has no learners! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.learners Become a Translator!
Check the box of each learner to add to each of the new lessons. message.check.to.add.learner Become a Translator!
This course has no monitors! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.monitors Become a Translator!
Check the box of each monitor to add as staff to each of the new lessons. message.check.to.add.monitor Become a Translator!
Return to course label.return.to.group Become a Translator!
Timezone management admin.timezone.title Become a Translator!
Available timezones admin.timezone.available.timezones Become a Translator!
Select the timezones you want the users for choose from. The server timezone is: {0} admin.timezone.select.timezones.you.want.users.choose Become a Translator!
Select admin.timezone.select Become a Translator!
Time zone ID admin.timezone.time.zone.id Become a Translator!
Raw offset (Hours : Minutes) admin.timezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset (Minutes) admin.timezone.dst.offset Become a Translator!
Display name admin.timezone.display.name Become a Translator!
Enable Flash for learner window admin.user.enable.flash.for.learner.window Become a Translator!
Time Zone admin.user.time.zone Become a Translator!
Show "All my lessons" link in User's profile config.show.all.my.lesson.link Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.server.timezone.management Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.title Become a Translator!
Please, select server timezone admin.servertimezone.select.server.timezone Become a Translator!
Raw offset: {0} admin.servertimezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset: {0} admin.servertimezone.dst.offset Become a Translator!
Name: {0} admin.servertimezone.name Become a Translator!
Select admin.servertimezone.select Become a Translator!
Enable profile editing config.profile.edit.enable Become a Translator!
Enable partial profile editing (only email and contact number can be changed) config.profile.partial.edit.enable Become a Translator!
Lesson finish callback URL sysadmin.lessonFinishUrl Become a Translator!
Display a print button when the lesson is completed config.display.print.button Become a Translator!
Enable remote server user registration config.server2server.registration.enable Become a Translator!
Enable notifications admin.enable.course.notifications Become a Translator!
Cacheable entities cache.entries.title2 Become a Translator!
Listed below are cacheable classes and collections. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. cache.explanation4 Become a Translator!
Clear all cached objects cache.button.remove.all Become a Translator!
Objects bound with entity name {0} were removed cache.removed Become a Translator!
All cached objects were removed cache.removed.all Become a Translator!
Number of failed logins before locking account config.failed.attempts Become a Translator!
Add/edit new signup page Admin add edit signup page Become a Translator!
Signup pages Admin signup title Become a Translator!
Course Admin group Become a Translator!
Add to lessons? Admin lessons Become a Translator!
Add as staff/monitor? Admin staff Become a Translator!
Course Key Admin course key Become a Translator!
Confirm course key Admin confirm course key Become a Translator!
Description Admin description txt Become a Translator!
Disabled? Admin disable option Become a Translator!
Path to sign up Admin context path Become a Translator!
Submit Admin submit Become a Translator!
Actions Admin actions Become a Translator!
Course access code Admin group code Become a Translator!
Added on Admin added on Become a Translator!
Add a new signup page Admin add new signup page Become a Translator!
List of signup pages Admin list signup pages Become a Translator!
Course keys did not match Error course keys unequal Become a Translator!
This URL context is taken Error context exists Become a Translator!
Add unique suffix when importing Learning Designs config.authoring.suffix Become a Translator!
Name cannot contain any of these characters < > ^ * @ % $ error.name.invalid.characters Become a Translator!
Display login tab as default admin.login.tab Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces error.username.invalid.characters Become a Translator!
User data validation config.header.user.validation Become a Translator!
Enforce username validation (only alphanumeric, hyphen (-), underscore (_), period (.), at sign (@) and single quote (') allowed) config.user.validation.username Become a Translator!
Enforce first and last name validation (only letters, hypen (-), space ( ) and single quote (') characters allowed) config.user.validation.first.last.name Become a Translator!
Enforce properly formatted emails config.user.validation.emails Become a Translator!
Configuration cache refresh interval (minutes) config.cache.refresh Become a Translator!
Login request time to live should be a positive number. error.login.request.ttl.negative Become a Translator!
Time to live for integration requests (in minutes) sysadmin.login.request.ttl Become a Translator!
Enforce time limitation for integration requests sysadmin.login.request.ttl.enable Become a Translator!
Manage tool groups tool.groups.open.button Become a Translator!
Assign tools to groups for later use in Authoring tool.groups.open.button.tooltip Become a Translator!
Tool groups management tool.groups.dialog.title Become a Translator!
Manage groups by dragging and dropping tools tool.groups.dialog.instructions Become a Translator!
Add group tool.groups.add.group.button Become a Translator!
Remove group tool.groups.remove.group.button.tooltip Become a Translator!
Untitled tool.groups.group.default.name Become a Translator!
Are you sure you want to remove this group? tool.groups.remove.confirm Become a Translator!
A group name can not be blank tool.groups.group.name.error Become a Translator!
Error while saving groups tool.groups.save.error Become a Translator!
Enable live edit config.live.edit Become a Translator!
Default theme config.default.theme Become a Translator!
External groups URL sysadmin.extGroupsUrl Become a Translator!
Server configuration server.config.title Become a Translator!
Server monitoring server.monitor.title Become a Translator!
User and course configuration user.course.title Become a Translator!
Change password admin.user.changePassword Become a Translator!
Logged in users sysadmin.maintain.session Become a Translator!
Login sysadmin.maintain.session.login Become a Translator!
Session ID sysadmin.maintain.session.id Become a Translator!
Unable to delete portrait. See error file for details error.portrait.removal.failed Become a Translator!
Delete portrait label.delete.portrait Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
Uploaded file must be an Excel file and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
File is not an Excel .xls file. error.attachment.not.xls Become a Translator!
Delete sysadmin.maintain.session.delete Become a Translator!
Display learner's portrait in a progress bar config.display.portrait Become a Translator!
Reset password for course members admin.org.password.change.title Become a Translator!
Creation date admin.organisation.create.date Become a Translator!
Event (Audit) Log label.event.log Become a Translator!
Password reset admin.org.password.change.button Become a Translator!
Authors/monitors admin.org.password.change.is.staff Become a Translator!
Students admin.org.password.change.is.learner Become a Translator!
Generate new password admin.org.password.change.generate Become a Translator!
Email new password admin.org.password.change.email Become a Translator!
Force change password after login admin.org.password.change.force Become a Translator!
Enter own password or generate one admin.org.password.change.custom Become a Translator!
Login admin.org.password.change.grid.login Become a Translator!
Name admin.org.password.change.grid.name Become a Translator!
Email admin.org.password.change.grid.email Become a Translator!
Error while loading users into grid admin.org.password.change.grid.error.load Become a Translator!
Change password for admin.org.password.change.choose Become a Translator!
Change password admin.org.password.change.submit Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.staff Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.learners Become a Translator!
Passwords successfully changed admin.org.password.change.success Become a Translator!
LAMS password change admin.org.password.change.email.subject Become a Translator!
Your password has been changed to: {0}\n\n-- email sent automatically by LAMS admin.org.password.change.email.body Become a Translator!
Topic label.event.topic Become a Translator!
Enable Kumalive config.allow.kumalive Become a Translator!
Type of Event label.event.type Become a Translator!
Select topic... label.select.topic Become a Translator!
Select type... label.select.type Become a Translator!
Date label.date Become a Translator!
Between dates label.between.dates Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) label.lesson.with.name Become a Translator!
Activity: {0} ({1}) label.activity.with.name Become a Translator!
Learning Design Created label.type.teacher.learning.design.create Become a Translator!
Lesson Created label.type.teacher.lesson.create Become a Translator!
Lesson Started label.type.teacher.lesson.start Become a Translator!
Lesson State Changed label.type.teacher.lesson.change.state Become a Translator!
Activity Started label.type.learner.activity.start Become a Translator!
Activity Finished label.type.learner.activity.finish Become a Translator!
Lesson Complete label.type.learner.lesson.complete Become a Translator!
Mark Submitted label.type.learner.lesson.mark.submit Become a Translator!
Activity Edited label.type.activity.edit Become a Translator!
Learner Force Completed label.type.force.complete Become a Translator!
Organisation or User Changed label.type.user.org.admin Become a Translator!
Sysadmin Logged In As label.type.login.as Become a Translator!
Password Change label.type.password.change Become a Translator!
Action Attempted With Wrong Roles label.type.role.failure Become a Translator!
Account Locked label.type.account.locked Become a Translator!
Notification label.type.notification Become a Translator!
Mark Updated label.type.mark.updated Become a Translator!
Mark Released label.type.mark.released Become a Translator!
Learner's Entry Modified label.type.learner.content.updated Become a Translator!
Learner's Entry Shown/Hidden label.type.learner.content.show.hide Become a Translator!
Unknown label.type.unknown Become a Translator!
Lesson label.area.lesson Become a Translator!
Security label.area.security Become a Translator!
Notification label.area.notification Become a Translator!
Marks label.area.marks Become a Translator!
Learner Entry label.area.learner.content Become a Translator!
Unknown label.area.unknown Become a Translator!
Changes Made By audit.change.made.by Become a Translator!
Changes Made To audit.change.made.to Become a Translator!
Delete all lessons admin.delete.lessons Become a Translator!
You are about to PERMANENTLY delete ALL lessons from course "{0}". Are you ABSOLUTELY sure that you want to do this? There will be no turning back! msg.delete.all.lesson.confirm.1 Become a Translator!
ALL lessons will be deleted, including active ones with learners in them. NO lessons will be left in the course. Are you sure you want to continue? msg.delete.all.lesson.confirm.2 Become a Translator!
Error while deleting course lessons lessons msg.delete.all.lesson.error Become a Translator!
Number of remaining / total lessons: label.delete.all.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.delete.all.lesson.progress Become a Translator!
Delete all lessons from course sysadmin.lesson.delete.title Become a Translator!
Minor changes are meant to be wording changes that do not affect the meaning of the policy. If this option is not checked, then a new version of the policy will be created and users will be required to consent to this new policy version. label.policy.minor.change.hint Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required. error.country.required Become a Translator!
Policies and consents admin.policies.title Become a Translator!
Add/edit new policy admin.add.edit.policy Become a Translator!
Name label.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Policy status label.policy.status Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Last modified label.last.modified Become a Translator!
Consents label.consents Become a Translator!
Add a new policy label.add.new.policy Become a Translator!
An active policy will require consent from new users. Existing users will need to consent to this policy on their next log in. label.policy.status.hint Become a Translator!
Active label.policy.status.active Become a Translator!
Inactive label.policy.status.inactive Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
View previous versions label.view.previous.versions Become a Translator!
Activate label.activate Become a Translator!
Deactivate label.deactivate Become a Translator!
Minor change label.minor.change Become a Translator!
Policy consents label.policy.consents Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
User consents label.user.consents Become a Translator!
Full name label.user.full.name Become a Translator!
Tool Marks Released label.type.tool.mark.released Become a Translator!
Created on admin.user.create.date Become a Translator!
Require email verification? admin.email.verify Become a Translator!
(a verification email will be send before user can log in for the first time) admin.email.verify.desc Become a Translator!
SMTP port config.smtp.port Become a Translator!
SMTP authentication security config.smtp.auth.security Become a Translator!
Country config.server.country Become a Translator!
Enable "Forgot your password" link at the login page config.enable.forgot.your.password.link Become a Translator!
Display activity scores on completion sysadmin.lesson.gradebook.complete Become a Translator!
Enable Live Edit sysadmin.lesson.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications sysadmin.lesson.notification Become a Translator!
Allow learners to see who is online sysadmin.lesson.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging sysadmin.lesson.im Become a Translator!
Learners always start from the first activity sysadmin.lesson.force.restart Become a Translator!
Learners can restart the lesson sysadmin.lesson.allow.restart Become a Translator!
Lesson default settings sysadmin.lesson.default Become a Translator!
Enable profile portrait editing config.enable.portrait.editing Become a Translator!
Outcomes management admin.outcome.title Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Name sysadmin.maintain.session.name Become a Translator!
Enable antivirus scanning on files upload config.av.enable Become a Translator!
ClamAV server host config.av.host Become a Translator!
ClamAV server port config.av.port Become a Translator!
User login label.type.login Become a Translator!
User logout label.type.logout Become a Translator!
Configuration change label.type.config.change Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Use alternative parameter name "lis_person_sourcedid" to get user id sysadmin.alternative.user.id.name Become a Translator!
Privacy settings config.header.privacy.settings Become a Translator!
Groupings: only display names for learners within own group config.restricted.displaying.user.names.in.groupings Become a Translator!
logged in users sysadmin.maintain.session.count Become a Translator!
Antivirus config.header.antivirus Become a Translator!
Enable QTI question import/export config.qb.qti.enable Become a Translator!
Enable Word question import config.qb.word.enable Become a Translator!
Allow creating custom collections config.qb.collections.create.enable Become a Translator!
Allow question transfer between collections config.qb.collections.transfer.enable Become a Translator!
Force read-only access for monitors config.qb.monitors.read.only Become a Translator!
Minimum test participant number to calculate question indexes config.qb.stats.min.participants Become a Translator!
Percent of participants in top/bottom performers group (default: 27) config.qb.stats.group.size Become a Translator!
Allow question manual merging config.qb.merge.enable Become a Translator!
Question bank config.header.qb Become a Translator!
Redirect user after logout to the following URL sysadmin.logoutUrl Become a Translator!
Last access sysadmin.maintain.session.access Become a Translator!
Started on: sysadmin.maintain.session.created Become a Translator!
Enable collapsing of subcourses config.enable.collapsing.subcourses Become a Translator!
Enable quick add of learning outcomes in authoring config.learning.outcome.add.enable Become a Translator!
Questions merged label.type.questions.merged Become a Translator!
Question bank label.area.question.bank Become a Translator!
Are you sure you want to delete this LTI consumer? label.manage.tool.consumers.delete Become a Translator!
Are you sure you want to to delete this integrated server? sysadmin.server.delete Become a Translator!
Course settings admin.course.settings Become a Translator!
Course managers can admin.course.managers.can Become a Translator!