Module: Scribe for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 81.37% (83 out of 102)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Report Rapor 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Scribe Rapor 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No. of posts Mesaj sayısı 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Oylama sayısı 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Oturum adı 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No learners available Öğrenci yok 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Agree Katılıyorum 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Raporu onayla 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Bitirmeye zorla 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Ekle 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Refresh Yenile 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Other groups Diğer gruplar 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Rapor seç 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
scribe Rapor 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Scribe Rapor 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Rapor aracı 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Rapor aracı 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Rapor aracını senkronize et 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Scribe Authoring Rapor tasarlama 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Rapor seç 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 12/23/08 10:15 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe Çevrimiçi rapor 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Scribe Monitoring Rapor izleme 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Lütfen rapor etkinliğini seçmeden önce öğretmeni bekleyiniz 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Rapor geçmişi 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Belirlenmiş rapor 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. Grup tartışma ve raporlamaya girmek üzeresiniz. Grubun geri kalanı ile başlıkları ve yazınızı tartışacaksınız. Eğer yazılan metinle aynı fikirdeyseniz "Katılıyorum" düğmesine tıklamalısınız. Raporunda her günceleme yaptığında diğer öğrencilerin "Katılıyorum" düğmesini yeniden tıklamaları gerekecektir. Tüm öğrenciler "Katılıyorum" u tıkladıktan sonra rapor değiştirilemeyecek ve etkinlik tamamlanacaktır. 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Scribe Raporun sonuna Not defteri ekle 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Raporun sonuna Not defteri ekle 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Type Tür 11/17/08 03:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. Bu pencerede grubun diğer yanıtlarını tartışmaları temel alarak özetlemek zorundasın. Grubun üyeleri özetin konusunda hemfikir olduklarında "Katılıyorum" düğmesine tıklayacaklardır. Tüm üyeler (sen dahil) "Katılıyoruma tıkladıktan sonra devam etmek için "Bitirmeye zorla" düğmesine tıklayın.Eğer tüm üyeler rapor konusunda hemfikir olmazlarsa "Bitirmeye zorla" düğmesine tıklayarak etkinliği sonlandırabilirsin. 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Rapor aç 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Bu etkinlik öğrenciler tarafından yapılıyor olduğunda düzenlemeye izin verilmiyor. 12/23/08 10:15 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Özet yok 12/23/08 10:15 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: First learner İlk öğrenci 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Select in Monitor İzlemede seç 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Changes saved Değişiklikler kaydedildi. 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik düzenle 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik düzenle 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group {0}: Grup {0} 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Öğrenci sayısı 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Gruptaki toplam öğrenci sayısı 12/23/08 10:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Başlık yok 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Send Gönder 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Clear Temizle 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
OK Tamam 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki etkinlik 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Sonraki 12/23/08 10:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title: Başlık 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Content: İçerik 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions: Yönergeler 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Headings Başlıklar 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Başlık oluştur 12/23/08 10:05 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Bitirmeye zorlamak istediğinizden emin misiniz? Eğer öyleyse Tamama basın. Diğer öğrenciler katılıyorum düğmesini tıklamadan Rapor metnini değiştiremeyeceksin. 12/23/08 10:23 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Show aggregated reports for all groupings. Gruplar için uzlaşılan raporları göster. Not: Bu etkinliğe atanan gruplar içindir. 12/23/08 10:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} out of {1} agree {0}'da {1} katılıyor. 12/23/08 10:21 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity Lütfen öğretmenin bu aktivite için yazar seçmesi için bekleyiniz. 03/29/10 01:04 AM Serkan TURNA Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!