Module: Scribe for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 72.54% (74 out of 102)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. Du er ved at melde dig til en gruppediskussion rapport. Du skal diskutere emnerne med resten af deltaerne i din gruppe, og din skribent, {0}, sørger så for at notere gruppens indlæg. Hvis du er enig i skribentens resumé, skal du klikke på "Enig". Hver gang din skribent opdaterer resuméet, skal alle klikke på "Enig" igen. Når alle har tilsluttet sig resuméet, bliver det afsendt og kan ikke længere ændres. 11/02/06 06:08 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Opret emne 11/02/06 06:09 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add Tilføj 11/02/06 06:10 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. Du, {0}, er skribent for din gruppe. I dette vindue skal du lave et resumé af din gruppes kommentarer til de emner, som diskuteres. Medlemmerne af din gruppe klikker på "Enig", når de kan tilslutte sig, hvad du har skrevet. Når alle (inklusive dig) er enige, skal du klikke på "Gennemtving afslut" for at fortsætte.Hvis gruppen ikke kan blive enig om resuméet, har du mulighed for at gennemtvinge en afslutning af aktiviteten ved at klikke på "Gennemtving afslut". 11/02/06 06:11 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Tilføj Notesbog efter Skriveværktøj med følgende instruktioner: 11/02/06 06:09 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics Statistik 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du at lukke dette vindue uden at gemme? 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Historie for Skriveredskab 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Try again Prøv igen 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
No. of posts Antal indlæg 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Learner Bruger 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Udpeget skribent 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Antal stemmer 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Report Rapport 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Navn på session 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflektioner 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Vælg skribent 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
No learners available Ingen brugere tilgængelige 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Agree Enig 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Send rapport 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Gennemtving afslut 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Refresh Genindlæs 10/22/06 02:17 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} out of {1} agree {0} ud af {1} er enig(e) 10/22/06 02:17 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Activity Redigér aktivitet 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0}: 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antal brugere 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Samlet antal brugere i gruppen: 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Ændring i indhold er ikke tilladt, da en eller flere brugere allerede har påbegyndt aktiviteten. 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Der er ikke noget resumé for dette værktøj. 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Ingen overskrifter tilgængelige 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Åbn skriveredskab 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Send Send 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Clear Ryd 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
OK OK 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Done Gjort 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Færdig 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Continue Fortsæt 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Next Næste 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 10/22/06 02:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
scribe skriveværtøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Scribe Skriveværktøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Skriveværktøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Scribe Skriveværktøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Skriveværktøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Synkront skriveværktøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Scribe Authoring Skriveværtøj Forfatter 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title: Titel: 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Content: Indhold: 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner: 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Headings Overskrifter 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Lock when finished Lås når fædig 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Vælg skribent 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Første bruger 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Select in Monitor Vælg i monitor 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Type Type 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Delete Slet 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Redigér 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Changes saved Ændringer gemt 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe Online skriveværktøj 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vent venligst på at læreren gør indholdet af aktiviteten færdig. 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Scribe Monitoring Skriverdskab Monitor 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Activity Redigér aktivitet 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics Statistik 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 10/22/06 02:24 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Show aggregated reports for all groupings. Authoring entry for showing the all the group's reports rather than just the report for the user's group. Become a Translator!
Other groups Learner heading shown when the group reports for other groups are shown. Become a Translator!
Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Are you sure you want to Force Complete? Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Scribe monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity message.waitForScribe Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!