Module: Scribe for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 74.50% (76 out of 102)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Open scribe Open beoordeling 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Send Verzend 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Geen kopteksten beschikbaar 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Clear Wis 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleer 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
scribe Beoordelen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Scribe Beoordelen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Beoordelings-gereedschap 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Scribe Beoordelen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Beoordelings-gereedschap 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Synchroon beoordelings-gereedschap 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Scribe Authoring Beoordelings-omgeving 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Basic Basis 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Advanced Geavanceerd 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title: Titel: 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Content: Inhoud: 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instructies: 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Headings Koptekst 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Koptekst maken 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Lock when finished Op slot doen bij afronden 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Voeg een kladblok toe aan het eind van de beoordeling, met de volgende instructies: 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Kies een beoordeling 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Eerste student 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Select in Monitor Kies in monitor 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Type Type 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
View Bekijk 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Delete Verwijder 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzig 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Changes saved Sla wijzigingen op 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe Online beoordelen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Wacht totdat de docent de inhoud voor deze activiteit heeft afgerond. 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Scribe Monitoring Beoordeling-monitor 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Summary Samenvatting 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Activity Activiteit wijzigen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Statistics Statistieken 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Summary Samenvatting 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructies 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Statistics Statistieken 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Activity Beeindig activiteit 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Group {0}: Groep {0}: 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Aantal studenten 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Aantal studenten in de groep: 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Het wijzigen is niet toegestaan omdat 1 of meer studenten de activiteit hebben benaderd. 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Er is geen samenvatting voor dit gereedschap. 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
OK OK 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Done Gereed 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save Opslaan 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Afronden 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Continue Doorgaan 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Next Volgende 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save Opslaan 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleren 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Wilt u dit scherm sluiten zonder op te slaan? 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Beoordelings-geschiedenis 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Try again Probeer opnieuw 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflecie 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No. of posts Aantal posts 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Learner Student 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Toegekende beoordelaar 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Aantal stemmen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Report Rapport 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Sessienaam 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflecties 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Beoordelaar kiezen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No learners available Aantal beschikbare studenten 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Agree Instemmen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Rapport inleveren 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Afronding afdwingen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add Toevoegen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Refresh Actualiseren 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} out of {1} agree {0} van de {1} zijn het er mee eens 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. U, {0} bent de beoordelaar van deze groep. In dit scherm moet u de reactie van uw groep naar aanleiding van de discussie samenvatten. De leden van uw groep klikken vervolgens op Mee een wanneer ze het met uw rapport eens zijn. Als iedereen (inclusief u zelf) het er mee eens is, klik dan op "Afronden afdwingen", om door te gaan. 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. U staat op het punt een groepsdiscussie en -rapport te starten. U wordt geacht het materiaal te bediscussieren met uw groep en uw beoordelaar, {0}, zal de conclusie(s) noteren. 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Show aggregated reports for all groupings. Toon geagreggeerde rapporten voor alle groepen. Noot: dit werkt alleen als groepen aan deze activiteit zijn toegekend. 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Other groups Andere groepen 12/11/07 05:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Are you sure you want to Force Complete? Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Scribe monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity message.waitForScribe Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!