Module: Scribe for Welsh United Kingdom

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 72.54% (74 out of 102)

Translated Labels

English Welsh Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Offeryn Sgrifellwr Syncroneidd 02/07/07 04:54 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Group {0}: Grŵp {0}: 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Nifer y Dysgwyr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Cyfanswm y Dysgwyr yn y Grŵp: 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Ni chaniateir addasu’r cynnwys oherwydd mae un neu ragor o fyfyrwyr wedi rhoi cynnig ar y gweithgaredd. 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Does dim crynodeb ar gael ar gyfer yr offeryn hwn. 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Dim Penawdau Ar Gael 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Agor Sgrifellwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Send Anfon 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Clear Clirio 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
OK Iawn 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Done Wedi’i wneud 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Gorffen 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Continue Parhau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Next Nesaf 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ydych chi eisiau cau’r ffenestr hon heb ei chadw? 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Sgrifellwyr Blaenorol 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Try again Rhowch gynnig eto 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
No. of posts Nifer y negeseuon 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Learner Dysgwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Sgrifellwr Penodedig 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Nifer y Pleidleisiau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Enw Sesiwn 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Myfyrdodau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Dewis Sgrifellwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
No learners available Dim dysgwyr ar gael 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Agree Cytuno 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Cyflwyno Adroddiad 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Gorfodi Cwblhau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Add Ychwanegu 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Refresh Adnewyddu 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
{0} out of {1} agree Mae {0} allan o {1} yn cytuno 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. Rydych chi ar fin ymuno â thrafodaeth ac adroddiad grŵp. Dylech chi drafod y penawdau gyda gweddill eich grŵp a bydd eich sgrifellwr, {0}, yn nodi canfyddiadau’r grŵp.<br/>Os ydych yn cytuno â’r hyn sy’n cael ei ysgrifennu, cliciwch ar y botwm cytuno.<br/>Bob tro mae’ch sgrifellwr yn diweddaru’r adroddiad, rhaid i bawb glicio ar “Cytuno” eto.<br/>Pan fydd pawb wedi cytuno, bydd y Sgrifellwr yn cwblhau’r gweithgaredd hwn ac ni all gael ei newid rhagor. 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Offeryn Sgrifellwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Offeryn Sgrifellwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Creu Pennawd 02/05/07 08:10 AM Kristian Besley Become a Translator!
Basic Sylfaenol 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Advanced Uwch 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title: Teitl: 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Content: Cynnwys: 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Cyfarwyddiadau: 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Scribe Authoring Awduro Sgrifellu 02/05/07 08:11 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Ychwanegu Nodfwrdd ar ddiwedd y gweithgaredd Sgrifellu gyda’r cyfarwyddiadau canlynol: 02/05/07 08:12 AM Kristian Besley Become a Translator!
Lock when finished Cloi ar ôl gorffen 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Dewis Sgrifellwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Dysgwr Cyntaf 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Select in Monitor Dewis yn y Monitor 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Type Math 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
View Gweld 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Delete Dileu 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Golygu 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Changes saved Wedi cadw newidiadau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe Sgrifellwr Ar-lein 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Arhoswch i’r athro gwblhau cynnwys y gweithgaredd hwn. 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Scribe Monitoring Monitro Sgrifellwr 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Summary Crynodeb 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistics Ystadegau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Summary Crynodeb 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Cyfarwyddiadau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistics Ystadegau 12/20/06 09:55 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. Chi, {0} yw sgrifellwr eich grŵp. Yn y ffenestr hon mae angen i chi grynhoi ymatebion eich grŵp i’r penawdau sydd wedi’u seilio ar y drafodaeth. Bydd aelodau’ch grŵp yn clicio ar "Cytuno" pan fyddan nhw’n cytuno â’ch adroddiad. Pan fydd pawb (gan gynnwys chi) yn cytuno, cliciwch ar Gorfodi Cwblhau i barhau.<P>Os nad yw’r grŵp cyfan yn gallu cytuno â’r adroddiad, gallwch chi orfodi’r gweithgaredd i orffen trwy glicio ar “Gorfodi Cwblhau”. 02/06/07 03:44 AM Kristian Besley Become a Translator!
Report Adroddiad 02/06/07 03:46 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Myfyrio 02/07/07 10:51 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Myfyrio 02/07/07 10:51 AM Kristian Besley Become a Translator!
Scribe Sgrifellu 02/05/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
scribe sgrifellu 02/05/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Scribe Sgrifellu 02/05/07 08:09 AM Kristian Besley Become a Translator!
Headings Penawdau 02/05/07 08:09 AM Kristian Besley Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Show aggregated reports for all groupings. Authoring entry for showing the all the group's reports rather than just the report for the user's group. Become a Translator!
Other groups Learner heading shown when the group reports for other groups are shown. Become a Translator!
Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Are you sure you want to Force Complete? Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Scribe monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity message.waitForScribe Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!