Module: Scribe for Polish Poland

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 81.37% (83 out of 102)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Submit report Wyślij raport 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Modyfikacja zawartości nie jest możliwa, ponieważ jeden lub więcej studentów właśnie z niej korzystają 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No learners available Brak studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Changes saved Zapisano zmiany 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Pierwszy student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edcyja aktywności 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Send Wyślij 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Clear Wyczyść 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Zakończ 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Continue Dalej 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Dalej 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Całkowita liczba studentów w grupie: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Zamknąć okno bez zapisywania ? 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No. of posts Nr z postów 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Liczba głosów 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Report Raport 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Nazwa sesji 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Agree Zgadzam się 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Wymuś zakończenie 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add Wyślij 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Refresh Odśwież 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} out of {1} agree Zgodziło się {0} z (1) 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowe 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title: Tytuł 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Content: Zawartość 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Headings Tematy 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj po zakończeniu 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj aktywność 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Żaden nagłówek nie jest dostępny 10/18/06 08:36 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Other groups Pozostałe grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group {0}: Grupa {0}: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity Proszę poczekać na nauczyciela by wybrał Raport dla tej czynności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Aktywność nie jest dostępna. Poczekaj aż nauczyciel zakończy przygotowywanie tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Show aggregated reports for all groupings. Pokaż zagregowane raporty dla wszystkich grup. Aby raporty były dostępne grupy muszą być dodane do aktywności. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Dodaj nagłówek 01/16/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook entries Wpisy do notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK OK 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Podsumowanie jest niedostępne 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Select in Monitor Wybierz w monitorze 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Czy na pewno chcesz wymusić Zakończone? Jeśli klikniesz przycisk OK, nie będzie mógł zmienić tekstu raportu, i nikt ze słuchaczy nie będzie mógł wybrać: Zgadzam się 02/19/10 02:15 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 02/19/10 02:15 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 02/19/10 02:15 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 02/19/10 02:15 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Wybierz raport 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
scribe Raportujący 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Scribe Raport 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Narzędzie do podsumowania dyskusji 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Scribe Raport 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Narzędzie do podsumowania dyskusji 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Narzędzie do podsumowania dyskusji 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Scribe Authoring Raport - Autor 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Wybierz raport 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe Raport on-line 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Scribe Monitoring Raport - Monitor 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. Za chwilę dołączysz do grupy dyskusyjnej. Twoje zadanie to dyskusja na zadane tematy z resztą grupy. W grupie został wyznaczony raportujący, {0}, który dokona podsumowania waszej dyskusji. Jeśli bedziesz się zgadzać z jego raportem wciśnij przycisk Zgadzam się. Gdy wszyscy członkowie grupy zgodzą się z raportem zostanie on przesłany dalej i nie bedzie można już go zmienić. 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Scribe Dodaj komentarz na końcu Raportu 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Komentarz na temat raportu 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. {0} jesteś raportującym w swojej grupie. W tym oknie dokonasz podsumowania dyskusji, która ma miejsce w oknie czatu. Członkowie twojej grupy będą oceniać twój raport poprzez wciśnięcie przycisku Zgadzam się, gdy zobaczą co napisałeś. Gdy wszyscy się zgodzą twój raport zostanie wysłany. Zawsze gdy zmieniasz, uaktualniasz tekst w raporcie wciskając przycisk Uaktualnij raport, członkowie grupy głosują ponownie. Jeżeli grupa nie może dojść do porozumienia w sparwie raportu, możesz wymusić koniec aktywności wciskając przycisk Wymuś koniec, ale musi być minimalna liczba osób które się zgodziły zanim to nastąpi. Minimalna procent wida na wykresie. Uwaga: Kiedy wybierzesz przycisk Zgadzam się, wszystkie zmiany jakich dokonałeś od ostatniej aktualizacji zostaną utracone, wiec najpierw wybierz przycisk Uaktualnij raport a dopiero potem Zgadzam się. 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Otwórz raport 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Historia raportu 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Przypisany raport 02/19/10 02:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!