Module: Survey for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 77.34% (140 out of 181)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Done Klar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login name Login-namn 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Update Uppdatera 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank Titel kan inte vara tomt 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Open Öppna 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Completed Fullgjord 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Ladda upp 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Access time Tid för tillgänglighet 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och avvakta tills distansläraren har fyllt i allt innehåll i den här aktiviteten. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Det finns ingen tillgänglig session. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for survey Grundläggande input information för enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for survey Var snäll och mata in avancerade alternativ för enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktion 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Optional Valfri 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add question Lägg till fråga 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add free text Lägg till öppen text 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add more answers Lägg till fler svar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add question Lägg till fråga 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Optional question Valfri fråga 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Tillåt inlägg av text av typen 'Annan' 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow multiple answers Tillåt flerfaldiga svar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey questions list Lista över frågor i enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show survey on one page Visa enkäten på en sida 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description: Beskrivning: 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Det finns ett problem med sidan för att skapa en enkät och anledningen är {0} 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question can not be blank Frågan kan inte vara tom 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
You must input at least two options. Du måste mata in minst två alternativ 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Gör om enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Gör om] 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Append text: Lägg till text: 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Previous Föregående 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
of av 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Det gick inte att ladda upp filen:{0} 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Det gick inte att återvinna posten för standardinnehåll för det här verktyget. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Frågan är obligatorisk, var snäll och lämna ett svar. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du spara det här fönstret utan att spara? 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Learning Enkät om lärande 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey to view Enkät att visa 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic Statistik 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. antalet lärande är det antal lärande som har sett denna enkät. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Number of Learners Antal lärande 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
No survey available for this group. Det finns ingen enkät som är tillgänglig för den här gruppen. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Up Flytta upp 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Down Flytta ner 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners list Lista över lärande 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa reflektion 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Open response Öppna svar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Fråga {0} tårtdiagram 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Fråga {0 kolumndiagram 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Candidate Answer Svarsalternativ 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Percentage Procent 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
View pie chart Visa tårtdiagram 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
View column chart Visa kolumndiagram 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Possible answers Möjliga svar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total user response Totalt antal användarsvar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} procent av de lärande i klassen har valt detta svar. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
The learner has chosen this answer Den lärande har valt detta svar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Det inträffar fel i samband med att diagrammet ska skapas, var snäll och försök igen. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Det går bara att välja ett alternativ eller en öppen text. 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Rapport angående enskild fråga 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answer Svar 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Session Name Namn på session 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
# of learners # av lärande 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool to create Surveys Verktyg för att skapa enkäter 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answer surveys. Besvara enkäter 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Survey Tool Verktyget Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for survey. Verktyget för att skapa Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Det inträffar några fel är din förfrågan ska behandlas 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Enkät 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Att skapa enkäter 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/30/06 03:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an answer Meddela den övervakande (distans)läraren när en lärande skickar in ett svar. 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Export av rapport ang enkät misslyckades p.g.a.: {0} 12/13/06 03:59 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export Report Exportera rapport 12/13/06 03:59 AM Anders Berggren Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Storleken på den uppladdad filen har överskridit den maximalt tillåtna på {0} bytes. 12/18/06 03:28 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error page Sida för felmeddelande 11/25/10 02:29 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här enkäten så kan du inte ändra dina svar. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
Not Available Inte tillgänglig 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook entries Noteringar i anteckningsbok 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Other - please specify Övrigt - var snäll och specificera 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter conditions for Survey Var snäll och skriv in villkor för Enkät 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add condition Lägg till villkor 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Order ordna 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
There are no conditions Det finns inga villkor 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Condition name can not be blank. Namn på villkor kan inte vara tomt. 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Dubblerat namn. Var snäll och välj ett unikt namn. 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Answers that... Svar som... 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Search in these questions: Sök i de här frågorna: 11/17/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av enkäten med följande instruktioner: 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Survey Lägg till en anteckningsbok i slutet av enkäten 11/28/10 07:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error creating condition. Fel i sb med att villkor skulle skapas. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Var snäll och mata in en notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. message.activityLocked Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool event.answer.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.answer.submit.body Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.survey Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.survey.default.condition Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!