Module: Survey for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 100.0% (181 out of 181)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Survey Legg til en notatbok ved slutten av prøven 09/11/13 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Change answers Endre svar 07/10/17 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:58 PM erik engh Become a Translator!
Survey Monitoring Oppfølging - oversikt LDEV-3204 04/18/14 02:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Informasjon 06/04/08 07:48 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 07:48 AM erik engh Become a Translator!
Description: Beskrivelse: 06/04/08 07:49 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 07:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 07:51 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 07/10/17 03:13 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 07/10/17 03:14 AM erik engh Become a Translator!
Survey Undersøkelse 07/10/17 03:14 AM erik engh Become a Translator!
Add free text Legg til fri tekst 11/01/06 02:47 PM erik engh Become a Translator!
You must input at least two options. Du må skrive inn minst to alternativer 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Legg til et notat ved slutten av spørsmålene, med følgende informasjon: 06/04/08 07:44 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren gjør ferdig innholdet for denne aktiviteten. 06/04/08 07:45 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 07:45 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 07:46 AM erik engh Become a Translator!
Error page Feil-side 06/04/08 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Not Available Ikke tilgjengelig 05/04/08 11:53 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Vennligst skriv et notat 06/04/08 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Login name Logg inn navn 05/11/08 10:16 AM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank Tittel kan ikke være tom 09/30/06 07:55 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Se notater 06/04/08 07:51 AM erik engh Become a Translator!
Question can not be blank Spørsmålet kan ikke være tomt 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Done Utført 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Det er et problem med godkjening av spørsmålssiden, årsaken er {0} 05/11/08 10:17 AM erik engh Become a Translator!
Append text: Legg til tekst: 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Previous Forrige 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
of av 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdig 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Ingen sesjon er tilgjengelig 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Access time Tilgangs tid 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Number of Learners Antall studenter 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Survey Learning Oversikt erfaring 05/11/08 10:18 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Update Oppdater 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Open Åpen 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Delete Fjern 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 09/30/06 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Opplasting av fil mislykkes {0} 09/30/06 08:02 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kan ikke hente standard innholds-dokument for dette verktøyet 09/30/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Obligatorisk spørsmål, vennligst gi et svar. 09/30/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Type Type 09/30/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
View pie chart Se på sektordiagram 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
View column chart Se på stolpediagram 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Possible answers Mulige svar 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
The learner has chosen this answer Studenten har valgt dette svaret 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. En feil oppsto ved generering av diagrammet, vennligst forsøk igjen. 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Kun et alternativ eller åpen tekst kan velges 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Rapport fra individuelle spørsmål 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Answer Svar 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Session Name Sesjonens navn 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
# of learners # av studentene 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke kan besvare prøven etter at du har gjort den ferdig. Når du kommer tilbake til prøven, kan du se svarene, men ikke endre dem. 06/04/08 07:54 AM erik engh Become a Translator!
Answer surveys. Svar oversikter 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Total user response Totalt antall bruker svar 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Feil oppsto under behandlingen av din forespørsel 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for survey Vennligst skriv alternativene for å gå videre 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Optional Alternativt 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Add more answers Legg til flere svar 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Optional question Alternativt spørsmål 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Tillat at annen tekst legges til 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Allow multiple answers Tillat flere svar 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Survey questions list Oversikt over spørsmål 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Delete Fjerne 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Show survey on one page Vis oversikten på en side 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/30/06 07:47 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Learners list Studentens liste 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Open response Åpent svar 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Spørsmål {0} Sektordiagram 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Spørsmål {0} Stolpediagram 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Candidate Answer Kandidatens svar 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Percentage Prosent 09/30/06 07:27 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 09/30/06 07:55 AM erik engh Become a Translator!
Survey to view Se på 09/30/06 07:55 AM erik engh Become a Translator!
Statistic Statistisk 09/30/06 07:55 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 09/30/06 07:55 AM erik engh Become a Translator!
Survey Prøver 05/26/08 06:47 AM erik engh Become a Translator!
Tool to create Surveys Verktøy for å lage prøver 05/26/08 06:47 AM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. Foreleseren har definert en frist fra {0}. Etter dette vil aktiviteten ikke være tilgjengelig. 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Det er ikke generert en eksport rapport på grunn av {0} 12/15/06 11:35 AM erik engh Become a Translator!
Export Report Eksport rapport 12/15/06 11:35 AM erik engh Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Filen som lastes opp overstiger maksimum tillatt filstørrelse som er {0} bytes 12/15/06 11:35 AM erik engh Become a Translator!
Search... Søk... LDEV-3585 03/06/16 03:52 PM erik engh Become a Translator!
Survey Prøver 05/26/08 06:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Prøver 05/26/08 06:50 AM erik engh Become a Translator!
Answer required Svar er påkrevet LDEV-3709 03/06/16 03:52 PM erik engh Become a Translator!
No notebook entry has been added. Ingen notat fra notatbok er lagt til. LDEV-3433 03/06/16 03:52 PM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 07/17/08 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. Merk: Etter at du har klikket på "{0}" og du deretter kommer tilbake til denne prøven, så vil du ikke kunne endre svarene dine. 07/10/17 03:12 AM erik engh Become a Translator!
[Change answer] [Gjør om svaret] 07/10/17 03:13 AM erik engh Become a Translator!
Answers from other Learners Svar fra andre studenter LDEV-3326 02/23/15 02:59 PM erik engh Become a Translator!
Show answers from other learners Vis svarene fra andre studenter LDEV-3326 02/23/15 02:59 PM erik engh Become a Translator!
View all responses Se alle svar LDEV-3326 02/23/15 02:59 PM erik engh Become a Translator!
Sort by answer Sorter etter svar LDEV-3326 02/23/15 02:59 PM erik engh Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} % av studentene i klassen har valgt dette svaret. 07/17/08 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Total responses so far: {0} Antall svar til nå: {0} LDEV-3326 02/23/15 03:02 PM erik engh Become a Translator!
Copy Kopi LDEV-1143 03/06/12 01:29 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/13/08 02:25 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/13/08 02:25 AM erik engh Become a Translator!
Notebook entries Notater 06/04/08 12:13 AM erik engh Become a Translator!
Survey Prøver 05/26/08 06:51 AM erik engh Become a Translator!
Survey Tool Verktøy for å lage prøver 05/26/08 06:52 AM erik engh Become a Translator!
Tool for survey. Verktøy for prøver 05/26/08 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Survey Prøver 05/26/08 06:54 AM erik engh Become a Translator!
Survey Prøver 05/26/08 06:55 AM erik engh Become a Translator!
No survey available for this group. Det er ingen prøver tilgjengelig for denne gruppen 05/26/08 06:55 AM erik engh Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Merk: Antall studenter er lik antall studenter som har sett på prøvene. 07/17/08 03:20 AM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatbok informasjon 08/27/08 01:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an answer Varsle foreleseren i kontrolmodus når studenten sender inn et svar 09/11/08 12:49 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool LAMS: En student har sendt inn et svar gjennom sørsmåls verktøyet 09/11/08 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Other - please specify Annet--vennligst spesifiser 10/12/08 11:59 AM erik engh Become a Translator!
Please enter conditions for Survey Vennligst gi inn betingelser for oversikten 10/30/08 03:01 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Add condition Legg til betingelse 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Order Rekkefølge 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
There are no conditions Det er ingen betingelser 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Condition name can not be blank. Betingelsens navn kan ikke være tomt 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Duplisert navn. Vennligst velg et unikt navn. 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Det er ikke valgt noen svar. Vennligst velg minst et svar. 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Error creating condition. En feil oppsto under lagring av betingelse 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Answers contain certain words Svaret inneholder visse ord. 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" Første svar inneholder ordet "LAMS" 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Answers that... Svar at.... 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
have all these words: har alle disse ordene: 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
have this exact wording or phrase: har akkurat disse ord eller frase: 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
have one or more of these words: har en eller flere av disse ord: 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
have none of these unwanted words: har ingen av disse uønskede ord: 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Search in these questions: Søk innenfor disse spørsmål: 10/30/08 03:00 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for survey Grunndata for oversikter 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Studenten {0} har sendt inn et svar på spørsmål gjennom spørsmåls verktøyet.\n\n. Denne meldingen er sendt ut automatisk pga systeminnstillingene. 02/14/12 05:25 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. Studentene vil ikke kunne svare på dette etter den definerte tid 05/13/11 11:47 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato/tid: 05/13/11 11:47 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensning 05/13/11 11:47 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/13/11 11:47 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/13/11 11:47 AM erik engh Become a Translator!
Options Alternativer LDEV-3867 07/05/17 01:48 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3867 07/05/17 01:48 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Meldinger LDEV-3867 07/05/17 01:48 AM erik engh Become a Translator!
Report Downloaded Raporter som nedlastet LDEV-4258 07/05/17 01:48 AM erik engh Become a Translator!
Date/time Dato/klokkeslett LDEV-4999 03/26/18 01:11 PM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:36 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:36 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:36 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:36 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:36 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:35 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations