Module: Survey for Maori New Zealand

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 88.39% (160 out of 181)

Translated Labels

English Maori Translation Dev task Last updated By Action
Notebook entries Tuhinga Pukatuhi 06/03/08 03:33 AM Robin Ohia Become a Translator!
Show Whakaaturia 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Hide Hunaia 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Answer surveys. Whakautu patapataitanga. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Tool Taputapu Patapataitanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Tool for survey. Taputapu mō te patapataitanga. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Error page Whārangi Hapa 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Tuhi Patapataitanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Basic Māmā 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Advanced Ara atu anō 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Add free text Tāpiri tuhinga wātea 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Add more answers Tāpiri whakautu anō 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Add question Tāpiri pātai 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Optional question Pātai kōwhiringa 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Whakaaetia te tāuru tuhi ko ‘Tētehi Atu’ 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Allow multiple answers Whakaaetia ngā kaiwhakamahi tini 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Survey questions list Rārangi pātai patapataitanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Show survey on one page Whakaaturia te patapataitanga ki te whārangi kotahi 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} He raru tō te whārangi tuhi patapataitanga, ko te pūtake ko {0} 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Question can not be blank Whakakīa te pātai 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Done Kua Mutu 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Mahia anō te patapataitanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Tāruaruatia] 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Append text: Tāpiri tuhi: 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Previous Ki Muri 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
of o 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Kāore e taea tēnei pātai te karo, tuhia tō whakautu. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Learning Akoranga Patapataitanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Survey to view Patapataitanga hei tirohanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Statistic Tauanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Type Tūmomo 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Number of Learners Tapeke ngā Ākonga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Title can not be blank Whakakīa te taitara 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
No survey available for this group. Kāore he patapataitanga i te wātea mō tēnei rōpū. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Try again Whakamātauria anō 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Up Nuku whakarunga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Down Nuku whakararo 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Continue Haere tonu 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Open response Huakina te urupare 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Pātai {0} Tūtohi Porowhita 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Pātai {0} Tūtohi Tīwae 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Candidate Answer Whakautu Ākonga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Percentage Ōrautanga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
View pie chart Tirohia te tūtohi porowhita 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
View column chart Tirohia te tūtohi tīwae 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Possible answers Whakautu ka taea 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Total user response Urupare katoa o te kaiwhakamahi 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. I kōwhirihia e te {0} ōrau o ngā ākonga tēnei whakautu. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
The learner has chosen this answer I kōwhirihia e te ākonga tēnei whakautu 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Kua puta he hapa i te hanga kauwhata, whakamātauria anō. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Ka taea te kōwhiri tētehi kōwhiringa noa iho, tētehi tuhinga noa iho. 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Pūrongo mō Tētahi Pātai 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
# of learners # o ngā ākonga 11/15/06 02:48 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Tirohia Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:02 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakorea 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners list Rārangi Ākonga 02/08/09 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Summary Rāpopotonga 10/14/07 06:24 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Tāurutia koa ō whakaaro 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kāore i taea te tiki ake te pūkete ihirangi taunoa mō tēnei taputapu. 02/02/09 09:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
Name Ingoa 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Close Katia 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Answer Whakautu 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learner Ākonga 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Tohutohu 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Question Pātai 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Optional Whiringa 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add question Tapiritia te pātai 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Delete Whakakorea 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tīaki 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Description: Whakamārama 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Group Rōpū 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Name Ingoa 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Open Huakina 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Delete Whakakorea 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
View Tirohia 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Completed Kua Oti 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add Tāpiritia 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tīaki 10/22/06 10:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. Kua whakaritea kore whakarereke i tēnei ngohe patapatai a muri i te mutunga. Ina hoki mai ki tēnei ngohe anō, ka taea te pānui i ngā korero i tuku engari kāore e taea te tuku whakautu mai anō. 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lock when finished Whakapūmautia ina oti 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
You must input at least two options. Me mātua tāuru kia rua ngā kōwhiringa i te itinga rawa. 01/28/09 05:18 PM Robin Ohia Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Kei te hiahia koe ki te kati i tēnei matapihi me te kore tiaki? 02/02/09 09:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Tāpiri Pukatuhi i te mutunga o te Patapataitanga me ngā tohutohu e whai ake: 01/24/07 05:42 AM Robin Ohia Become a Translator!
Export Report Pūrongo Tuku Atu 01/24/07 05:42 AM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline Rā kati 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. E kore ngā ākonga e āhei kia whakautu ki tēnei rangahau i muri i te rā me te wā i whakaritea 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Date/time: Rā/wā: 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Set restriction Tautuhi whakatiki 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Remove restriction Tango whakatiki 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. I whakaritea e te kaiako tētahi rā kati taea noatia te {0} mō tēnei ngohe. I muri i taua wā e kore tēnei ngohe e wātea mai. 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notification Whakamōhiotanga 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been set Kua oti te rā kati te tautuhi 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been removed Kua oti te rā kati te tango 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Copy Tārua LDEV-1143 11/15/12 07:42 PM Robin Ohia Become a Translator!
Basic input information for survey Pārongo tāuru māmā mō te patapataitanga 02/02/09 08:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Please input advance options for survey Tāurutia kōwhiringa ara atu anō mō te patapataitanga 02/02/09 08:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Patapataitanga 06/07/08 08:55 PM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Patapataitanga 06/07/08 08:55 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Patapataitanga 06/07/08 08:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Patapataitanga 06/07/08 08:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Patapataitanga 06/07/08 08:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Survey Patapataitanga 06/07/08 08:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
Tool to create Surveys He taputapu hei hanga Patapataitanga 06/07/08 08:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. Me mahara: Ka pāwhirihia "Ngohe Whai Ake" ka tae ki tēnei Patapataitanga, kāore e taea te tāpiri whakautu anō. 02/04/09 06:13 PM Robin Ohia Become a Translator!
Session Name Ingoa Wātū 02/02/09 09:03 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Kāore he Wātū i te Wātea 02/02/09 09:03 PM Robin Ohia Become a Translator!
On Kāngia 09/01/08 08:39 PM Robin Ohia Become a Translator!
Off Wetohia 09/01/08 08:39 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Survey Tāpiri Pukatuhi ki te mutunga o Patapataitanga 09/01/08 08:39 PM Robin Ohia Become a Translator!
Update Whakahōutia 01/04/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Arā Atu Anō 02/04/09 06:14 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Activity Whakatikaina te Ngohe 02/04/09 05:52 PM Robin Ohia Become a Translator!
Login name Ingoa Whakauru 02/08/09 06:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Me Mahara: ko te maha o ngā ākonga te maha o ngā ākonga kua titiro ki te patapataitanga. 02/01/09 06:21 PM Robin Ohia Become a Translator!
Not Available Kāore e Wātea ana 02/04/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Ki Mua 02/03/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Activity Ngohe Whai Ake 02/03/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Activity Ngohe Whai Ake 02/03/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Kua hipa atu te kōnae tuku i te mōrahi o ngā paita e whakaaetia {0} 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload Tukuna Atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Tatarihia kia oti i te kaiako ngā ihirangi o tēnei ngohe. 02/04/09 05:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Some error occurs when handling your request I puta he hapa i te wā e whaihangatia ana tō tono 02/08/09 06:02 PM Robin Ohia Become a Translator!
Access time Wā whakaāhei 02/08/09 06:32 PM Robin Ohia Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} I hapa te pūrongo Tuku Patapataitanga i te take: {0} 02/09/09 06:50 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload file failed: {0} Kua hapa te tuku kōnae: {0} 02/09/09 06:50 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notebook instructions Tohutohu Pukatuhi 02/10/09 04:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an answer Whakamōhiotia ngā kaiako aroturuki ina tuku whakautu mai tētehi ākonga 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool LAMS: I tuku patapataitanga tētehi ākonga me te taputapu Patapataitanga 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. I tuku te ākonga {0} i tētehi whakautu patapataitanga i te taputapu Patapataitanga.\n\nHe pānui aunoa tēnei pānui, i runga anō i ngā tautuhinga whatutoto o te taputapu. 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Other - please specify Tētehi Atu - whakamāramatia mai 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Please enter conditions for Survey Tāurutia ngā tikanga Patapataitanga 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Conditions Tikanga 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add condition Tāpiri Tikanga 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Conditions Tikanga 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Order Raupapa 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
There are no conditions Kāore he tikanga e tū ana 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Name Ingoa 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Condition name can not be blank. Kāore e taea te ingoa tikanga te noho piako 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Ingoa tārua. Kōwhiria he ingoa ahurei. 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Kāore anō he pātai kia kōwhiria. Kōwhiria tētehi. 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Error creating condition. I hapa te hanga tikanga. 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Answers contain certain words Kei roto ētehi kupu ake i te whakautu 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" Kei roto te kupu "LAMS" i te whakautu tuatahi 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Answers that... He whakautu ... 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
have all these words: kei roto ko ēnei kupu katoa: 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
have this exact wording or phrase: kei roto ko ēnei kupu pū, tēnei kīanga pū rānei: 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
have one or more of these words: kei roto kotahi neke atu rānei o ēnei kupu: 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
have none of these unwanted words: kāore tētahi o ēnei kupu kaore e hiahiatia i roto: 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!
Search in these questions: Rapuhia ki ēnei pātai: 02/26/09 03:17 PM Robin Ohia Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!