Module: Survey for Lithuanian Lithuania

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 82.87% (150 out of 181)

Translated Labels

English Lithuanian Translation Dev task Last updated By Action
have none of these unwanted words: nenaudokite tokių nepageidautinų žodžių, kaip: 08/13/09 07:47 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Search in these questions: Ieškokite šiuose klausimuose: 08/13/09 07:47 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Cancel Nutraukti 08/13/09 07:19 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Nėra sesijos 08/13/09 07:20 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Save Įrašyti 08/13/09 07:20 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Cancel Nutraukti 08/13/09 07:21 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Access time Prieigos trukmė 08/13/09 07:21 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Survey Apklausos gale pridėti užrašų knygelę 08/13/09 07:34 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Notebook instructions Nurodymai dėl užrašų knygelės 08/13/09 07:34 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Besidubliuojantis pavadinimas. Prašome pasirinkti kitą nesikartojantį. 08/13/09 07:41 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Nepasirinkti jokie klausimai. Prašome pasirinkti bent vieną. 08/13/09 07:42 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Please enter conditions for Survey Prašome įrašyti Apklausos sąlygas 08/13/09 07:42 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Answers contain certain words Klausimuose yra tam tikrų žodžių 08/13/09 07:43 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" Pirmajame atsakyme yra žodis „LAMS“ 08/13/09 07:44 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Answers that... Atsako, kad ... 08/13/09 07:44 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
have all these words: štai šie žodžiai: 08/13/09 07:45 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Continue Tęsti 08/13/09 05:13 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Close Užverti 08/13/09 05:13 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Name Naudotojo vardas ir pavardė 08/13/09 05:14 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Done Atlikta 08/13/09 05:17 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Answer Atsakymas 08/13/09 05:17 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Question Klausimas 08/13/09 05:18 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Description: Aprašas 08/13/09 05:18 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Conditions Sąlygos 08/13/09 05:19 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Show Rodyti 08/13/09 05:19 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Hide Slėpti 08/13/09 05:19 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Title Antraštė 08/13/09 05:20 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Up Aukštyn 08/13/09 05:28 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Eksportuoti apklausą nepavyko dėl: {0} 08/13/09 05:30 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
No survey available for this group. Apklausų šiai grupei nėra. 08/13/09 05:33 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Down Žemyn 08/13/09 05:33 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Learners list Mokinių sąrašas 08/13/09 05:34 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Try again Bandykite dar kartą 08/13/09 05:34 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Pridėti užrašų knygelę apklausos gale su šiais nurodymais: 08/13/09 05:36 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Įrašykite užrašų knygelėje 08/13/09 05:37 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Įrašas užrašų knygelėje 08/13/09 05:38 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Įrašas užrašų knygelėje 08/13/09 05:38 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Žiūrėti užrašų knygelės įrašus 08/13/09 05:39 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Percentage Procentai 08/13/09 05:49 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Possible answers Galimi atsakymai 08/13/09 05:50 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Klausimas {0} „Pyrago“ tipo diagrama 08/13/09 05:51 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Klausimas {0} Stulpelių diagrama 08/13/09 05:52 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
View pie chart Žiūrėti „pyrago“ tipo diagramą 08/13/09 05:53 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
View column chart Žiūrėti stulpelių diagramą 08/13/09 05:53 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
# of learners Mokinių skaičius 08/13/09 05:55 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} procentai klasės mokinių pasirinko šį atsakymą. 08/13/09 05:56 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
The learner has chosen this answer Mokinys pasirinko šį atsakymą 08/13/09 05:57 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Generuojant diagramą įvyko klaida, bandykite dar kartą 08/13/09 05:57 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Galima pasirinkti tik vieną variantą ar viešą tekstą 08/13/09 06:00 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Candidate Answer Galimas atsakymas 08/13/09 06:01 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Open response Viešas atsakymas 08/13/09 06:02 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Session Name Sesijos pavadinimas 08/13/09 06:02 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Total user response Bendras naudotojų atsakymų skaičius 08/13/09 06:07 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Klausimo ataskaita 08/13/09 06:09 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Learner Mokinys 08/13/09 06:09 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Other - please specify Kita - prašome nurodyti 08/13/09 06:13 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Apklausa 08/13/09 06:13 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Apklausa 08/13/09 06:13 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Answer surveys. Dalyvaukite apklausose. 08/13/09 06:15 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Advanced Pažengusiesiems 08/13/09 06:22 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Basic Pradinis 08/13/09 06:23 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Basic input information for survey Pradinė įrašytina informacija apžvalgai 08/13/09 06:25 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Please input advance options for survey Įrašykite išplėstines apklausos parinktis 08/13/09 06:26 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Nurodymas 08/13/09 06:27 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Lock when finished Užrakinti pabaigus 08/13/09 06:37 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Show survey on one page Rodyti apklausą viename puslapyje 08/13/09 06:38 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Save Įrašyti 08/13/09 06:38 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Cancel Nutraukti 08/13/09 06:40 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Apklausos kūrimo puslapyje klaida {0} 08/13/09 06:41 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Question can not be blank Turi būti įrašytas klausimas 08/13/09 06:42 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
You must input at least two options. Turite įrašti bent dvi parinktis. 08/13/09 06:43 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Pradėti apklausą iš naujo 08/13/09 06:44 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Pradėti iš naujo] 08/13/09 06:44 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Append text: Pridėti tekstą: 08/13/09 06:45 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Next Kitas 08/13/09 06:45 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Previous Ankstesnis 08/13/09 06:45 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
of 08/13/09 06:47 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Upload file failed: {0} Failo įkelti nepavyko: {0} 08/13/09 06:48 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ar norite užverti šį langą neįrašę? 08/13/09 06:56 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Learning Mokymasis apklausai 08/13/09 06:58 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Apklausa 08/13/09 06:58 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Mokinių skaičius yra peržiūrėjusių apklausą mokinių skaičius. 08/13/09 07:01 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Type Tipas 08/13/09 07:01 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Title Antraštė 08/13/09 07:02 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Number of Learners Mokinių skaičius 08/13/09 07:02 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Login name Prisiregistravimo vardas 08/13/09 07:02 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Name Vardas 08/13/09 07:03 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Cancel Nutraukti 08/13/09 07:03 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Update Atnaujinti 08/13/09 07:03 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Edit Taisyti 08/13/09 07:04 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Apklausa 08/13/09 07:04 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
View Žiūrėti 08/13/09 07:07 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Edit Taisyti 08/13/09 07:07 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Next Activity Kita veikla 08/13/09 07:08 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Completed Baigta 08/13/09 07:08 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Next Activity Kita veikla 08/13/09 07:08 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Upload Įkelti 08/13/09 07:18 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Add Pridėti 08/13/09 07:19 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Error creating condition. Klaidas lemianti būklė. 08/13/09 06:12 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Tool to create Surveys Apklausų kūrimo priemonė 08/13/09 06:13 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Tool Apklausos priemonė 08/13/09 06:15 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Tool for survey. Apklausos priemonė. 08/13/09 06:16 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Error page Klaidos puslapis 08/13/09 06:17 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Klaida apdorojant Jūsų užklausą 08/13/09 06:18 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Apklausa 08/13/09 06:18 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Apklausų kūrimas 08/13/09 06:18 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Optional Pasirinktinai 08/13/09 06:27 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Add question Pridėti klausimą 08/13/09 06:28 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Add free text Įrašykite tekstą laisva forma 08/13/09 06:28 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Add more answers Pridėkite daugiau atsakymų 08/13/09 06:28 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Add question Pridėkite klausimą 08/13/09 06:29 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Optional question Klausimas pasirinktinai 08/13/09 06:29 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Leisti įrašyti tekstą „Kitas“ 08/13/09 06:30 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Allow multiple answers Leisti kelis atsakymus 08/13/09 06:30 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey questions list Apklausos klausimų sąrašas 08/13/09 06:31 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey Apklausa 08/13/09 06:31 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Edit Taisyti 08/13/09 06:31 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Delete Šalinti 08/13/09 06:32 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Title Antraštė 08/13/09 06:32 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Neįmanoma nuskaityti turinio įrašo šiai priemonei. 08/13/09 06:54 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Privalomas klausimas, prašome atsakyti. 08/13/09 06:55 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Survey to view Žiūrėtina apklausa 08/13/09 06:59 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Summary Apibendrinimas 08/13/09 06:59 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Statistic Statistika 08/13/09 06:59 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Edit Activity Taisyti veiklą 08/13/09 07:00 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Group Grupė 08/13/09 07:00 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Title can not be blank Antraštė turi būti įrašyta 08/13/09 07:06 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Open Atverti 08/13/09 07:06 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Delete Šalinti 08/13/09 07:07 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Šios veiklos turinio užbaigimui prašome palaukti mokytojo. 08/13/09 07:24 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Export Report Eksportavimo klaida 08/13/09 07:25 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Įkeliamas failas viršijo {0} baitų failo dydžio limitą 08/13/09 07:26 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Not Available Nėra 08/13/09 07:27 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. Pastaba: spustelėjus „Kita veikla“ ir grįžus į šią apklausą, nebegalėsite pakeisti savo atsakymų. 08/13/09 07:29 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. Instuktoriaus nustatyta, kad nebegalite pakartoti apklausos. Grįžus prie šios veiklos Jūs galėsite matyti atsakymus, bet negalėsite jų pakeisti. 08/13/09 07:31 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Notebook entries Užrašų knygelės įrašai 08/13/09 07:32 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
On Įjungti 08/13/09 07:32 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Off Išjungti 08/13/09 07:32 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Išsamūs nustatymai 08/13/09 07:33 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an answer Mokiniui atsiuntus atsakymus pranešti stebintiems mokytojams 08/13/09 07:35 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool LAMS: mokinys atsiuntė atsakymą į klausimą Apklausos priemonėje 08/13/09 07:37 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. {0} mokinys atsiuntė atsakymą Apklausos priemonėje.\n\nŠi žinute išsiųsta automatiškai, kaip nurodyta išsamiuose nustatymuose. 08/13/09 07:38 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Conditions Sąlygos 08/13/09 07:39 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Add condition Pridėti sąlygą 08/13/09 07:39 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Order Rikiavimas 08/13/09 07:39 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
There are no conditions Nėra jokių sąlygų 08/13/09 07:39 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Name Pavadinimas 08/13/09 07:40 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
Condition name can not be blank. Sąlyga negali būti be pavadinimo. 08/13/09 07:40 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
have this exact wording or phrase: štai tikslūs žodžiai ar frazė 08/13/09 07:45 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!
have one or more of these words: štai vienas ar keli iš šių žodžių: 08/13/09 07:46 AM Alfredas Macijauskas Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!