Module: Survey for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 65.19% (118 out of 181)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Tilføj Notesbog efter Undersøgelse med følgende instruktioner: 11/02/06 06:06 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Tool to create Surveys Værktøj til at oprette undersøgelser 11/02/06 06:06 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add free text Tilføj fritekst 11/02/06 06:06 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Ingen session tilgængelig 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Show Vis 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Hide Skjul 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annuller 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Access time Starttid 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vent venligst på at læreren gør indholdet af denne aktivitet færdig. 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Lock when finished Luk når færdig 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Show survey on one page Vis undersøgelse på en side 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Description: Beskrivelse 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Der er et problem med undersøgelsens forfatterside, årsagen er {0} 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Question can not be blank Feltet til spørgsmål må ikke være tomt 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
You must input at least two options. Du skal tilføje mindst to muligheder 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Done Gjort 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Gennemfør undersøgelse igen 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Tag igen] 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Append text: Tilføj tekst 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Next Næste 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Previous Forrige 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
of af 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Upload file failed: {0} Upload af fil mislykkedes: {0} 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke hente fil til standard indhold for dette værktøj. 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Obligatorisk spørgsmål, svar venligst. 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du at lukke dette vindue uden at gemme? 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Learning Undersøgelse Bruger 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Undersøgelse 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey to view Undersøgelse til visning 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistic Statistik 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Activity Redigér aktivitet 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Group Gruppe 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Update Opdatér 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. NB: Antal brugere er det antal brugere, som har set undersøgelsen. 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Type Type 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title Titel 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Number of Learners Antal brugere 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Login name Login navn 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Name Navn 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Redigér 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Undersøgelse 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title can not be blank Du skal skrive en titel 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Open Åbn 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Delete Slet 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Redigér 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Færdig 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Completed Færdig 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Færdig 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Upload Upload 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add Tilføj 09/29/06 01:01 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
No survey available for this group. Ingen undersøgelse tilgængelig for denne gruppe. 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Try again Prøv igen 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Up Flyt op 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Down Flyt ned 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Learners list Brugerliste 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Skriv venligst din reflektion 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Continue Fortsæt 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Name Navn 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Vis reflektion 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Close Luk 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Open response Åben respons 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Spørgsmål {0} lagkagediagram 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Spørgsmål {0} søjlediagram 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Candidate Answer Svarmulighed 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Percentage Procent 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View pie chart Vis lagkagediagram 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View column chart Vis søjlediagram 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Possible answers Mulige svar 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Total user response Samlet respons 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} procent af brugere i klassen har valgt dette svar. 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The learner has chosen this answer Brugeren har valgt dette svar 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. En fejl opstod i.f.m. oprettelse af diagram, prøv venligst igen. 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Kun en mulighed eller åben tekst kan vælges. 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Rapport om individuelle spørgsmål 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Answer Svar 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Session Name Navn på session 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
# of learners # af brugerne 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Learner Bruger 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Answer surveys. Svar på undersøgelser 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Tool Værktøj til undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Tool for survey. Værktøj til undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Error page Fejlside 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Der opstår fejl under behandlingen af din forespørgsel 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Undersøgelse Forfatter 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic input information for survey Grundlæggende input information til undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Please input advance options for survey Skriv venligst avancerede muligheder for undersøgelse 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title Titel 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 09/29/06 12:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Question Spørgsmål 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Optional Valgfri 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add question Tilføj spørgsmål 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add more answers Tilføj flere svar 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add question Tilføj spørgsmål 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Optional question Valgfrit spørgsmål 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Tillad at skrive 'anden' tekst 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Allow multiple answers Tillad flere svar 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey questions list Undersøgelse spørgsmåls liste 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Survey Undersøgelse 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Redigér 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Delete Slet 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title Titel 09/29/06 12:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Eksportér rapport af undersøgelse fejlede af denne årsag: {0} 12/15/06 02:43 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Export Report Eksportér rapport 12/15/06 02:43 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Den uploadede fil har overskredet den maksimale filstørrelse på {0} bytes 12/15/06 02:43 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Other - please specify Other - please specify Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Not Available Message displayed when a reflection entry is not available. Become a Translator!
Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. message.activityLocked Become a Translator!
Notebook entries label.export.reflection Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Survey monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify instructors when a learner submits an answer label.authoring.advanced.notify.onanswersubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool event.answer.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.answer.submit.body Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Please enter conditions for Survey label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.survey Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.survey.default.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!