Module: Survey for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 65.19% (118 out of 181)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
Survey Onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey Onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Tool to create Surveys Gereedschap om onderzoek op te zetten 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Answer surveys. Onderzoeksvragen beantwoorden 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey Tool Onderzoek-gereedschap 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Tool for survey. Gereedschap voor onderzoek. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Error page Fout-pagina 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Er is een fout opgetreden bij het afhandelen van uw verzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Onderzoek-beheer 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Basic Basis 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Advanced Geavanceerd 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Basic input information for survey Basis-informatie voor het onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please input advance options for survey Voer a.u.b. geavanceerde opties voor het onderzoek in 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title Titel 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructies 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Question Vraag 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Optional Optioneel 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add question Vraag toevoegen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add free text Vrije tekst toevoegen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add more answers Meer antwoorden toevoegen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add question Vraag toevoegen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Optional question Optionele vraag 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Allow 'Other' text entry 'Overige' tekstveld toestaan 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Allow multiple answers Meerdere antwoorden toestaan 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey questions list Onderzoeksvragen-lijst 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey Onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzigen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Delete Verwijderen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title Titel 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Lock when finished Op slot doen indien gereed 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Show survey on one page Onderzoek op 1 pagina tonen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save Opslaan 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleren 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Description: Omschrijving 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Er is een probleem in de onderzoeksbeheer-pagina, de reden is {0} 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Question can not be blank De vraag mag niet leeg zijn 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You must input at least two options. U moet minimaal 2 opties invoeren. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Done Klaar 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Onderzoek opnieuw afnemen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Afnemen] 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Append text: Toegevoegde tekst: 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Next Volgende 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Previous Vorige 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
of van 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Upload file failed: {0} Bestands-upload mislukt: {0} 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kon standaardwaarde voor dit gereedschap niet vinden. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Antwoord op deze vraag is verplicht. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Wilt u dit scherm sluiten zonder op te slaan? 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey Learning Leer-onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey Onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey to view Onderzoek te bekijken 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Summary Samenvatting 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Statistic Statistieken 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Activity Activiteit wijzigen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Group Groep 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Noot: aantal studenten, is het aantal studenten die de vragenlijst hebben gezien. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Type Type 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title Titel 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Number of Learners Aantal studenten 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Login name Login-naam 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleren 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Update Actualiseren 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzigen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Survey Onderzoek 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title can not be blank Titel mag niet leeg zijn 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Open Open 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Delete Verwijder 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
View Bekijk 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzig 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Klaar 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Completed Afgerond 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Rond af 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Upload Upload 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add Voeg toe 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleer 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Geen sessie beschikbaar 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Show Toon 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Hide Verberg 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save Sla op 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleer 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Access time Toegangstijd 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Wacht totdat de docent de activiteit heeft afgerond. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No survey available for this group. Geen onderzoek beschikbaar voor deze groep. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Try again Probeer opnieuw 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Up Verplaats omhoog 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Down Verplaats omlaag 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Learners list Studentenlijst 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Voeg kladblok toe aan het eind van de vragenlijst, met de volgende instructies: 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Voer een reflectie in 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Continue Doorgaan 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflectie bekijken 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Close Sluiten 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Open response Open reactie 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Vraag {0} taartdiagram 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Vraag {0} staafdiagram 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Candidate Answer Kandidaat antwoord 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Percentage Percentage 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
View pie chart Taartdiagram tonen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
View column chart Staafdiagram tonen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Possible answers Mogelijke antwoorden 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Total user response Alle antwoorden van de gebruiker 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} procent van de studenten in deze klas hebben dit antwoord gekozen. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The learner has chosen this answer De student heeft dit antwoord gekozen 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Er is een fout opgetreden bij het maken van het diagram, probeer het nogmaals. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Er kan slechts 1 optie of open tekst worden gekozen. 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Rapport van een individuele vraag 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Answer Antwoord 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Session Name Sessienaam 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
# of learners # studenten 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Learner Student 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Exporteren van het onderzoeksrapport is mislukt met als oorzaak: {0} 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Export Report Exporteer rapport 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Het geuploade bestand is groter dan de toegestane omvang van {0} bytes 12/11/07 03:14 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Other - please specify Other - please specify Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Not Available Message displayed when a reflection entry is not available. Become a Translator!
Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. message.activityLocked Become a Translator!
Notebook entries label.export.reflection Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Survey monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify instructors when a learner submits an answer label.authoring.advanced.notify.onanswersubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool event.answer.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.answer.submit.body Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Please enter conditions for Survey label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.survey Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.survey.default.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!