Module: Survey for Welsh United Kingdom

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 65.19% (118 out of 181)

Translated Labels

English Welsh Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notebook entry Myfyrio 02/07/07 10:50 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Myfyrio 02/07/07 10:50 AM Kristian Besley Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Methwyd allforio adroddiad yr Arolwg oherwydd y rheswm hwn: {0} 01/12/07 07:26 AM Kristian Besley Become a Translator!
Export Report Allforio Adroddiad 01/12/07 07:26 AM Kristian Besley Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Mae’r ffeil a lwythwyd i fyny yn fwy na’r maint ffeil mwyaf o {0} beit 01/12/07 07:26 AM Kristian Besley Become a Translator!
No survey available for this group. Does dim arolwg ar gyfer y grŵp hwn. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Try again Rhowch gynnig eto 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Up Symud i fyny 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Down Symud i lawr 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Learners list Rhestr Dysgwyr 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Mewnbynnwch fyfyrdod 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Continue Parhau 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Name Enw 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Gweld myfyrdod 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Close Cau 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Cwestiwn {0} Siart Cylch 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Cwestiwn {0} Siart Colofn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Candidate Answer Ateb Ymgeisydd 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Percentage Canran 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
View pie chart Gweld Siart Cylch 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
View column chart Gweld Siart Colofn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Possible answers Atebion Posibl 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. Mae {0} y cant o ddysgwyr y dosbarth wedi dewis yr ateb hwn. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
The learner has chosen this answer Mae’r dysgwr wedi dewis yr ateb hwn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Mae gwall yn digwydd wrth gynhyrchu’r siart, rhowch gynnig eto 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Dim ond un dewis neu destun agored gallwch chi ei ddewis 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Adroddiad Cwestiwn Unigol 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Answer Ateb 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Session Name Enw Sesiwn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Learner Dysgwr 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Tool to create Surveys Offeryn i greu Arolygon 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Answer surveys. Ateb arolygon. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Tool Offeryn Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Tool for survey. Offeryn ar gyfer arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Error page Tudalen gwall 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Mae rhyw wall yn digwydd wrth drin eich cais 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Awduro Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Basic Sylfaenol 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Advanced Uwch 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Basic input information for survey Gwybodaeth sylfaenol a fewnbynnir ar gyfer arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Please input advance options for survey Mewnbynnwch ddewisiadau ymlaen llaw ar gyfer arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title Teitl 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Cyfarwyddyd 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Question Cwestiwn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Optional Dewisol 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Add question Ychwanegu cwestiwn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Add free text Ychwanegu testun rhydd 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Add more answers Ychwanegu rhagor o atebion 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Add question Ychwanegu cwestiwn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Optional question Cwestiwn dewisol 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Caniatáu cofnod testun ‘Arall’ 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Allow multiple answers Caniatáu atebion lluosog 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey questions list Rhestr cwestiynau arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Golygu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Delete Dileu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title Teitl 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Lock when finished Cloi ar ôl gorffen 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Show survey on one page Dangos arolwg ar un dudalen 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Description: Disgrifiad: 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Mae problem gyda’r arolwg wrth awduro’r dudalen, y rheswm yw {0} 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Question can not be blank Ni all y cwestiwn fod yn wag 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
You must input at least two options. Rhaid i chi fewnbynnu o leiaf dau ddewis. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Done Wedi’i wneud 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Ailwneud arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Ailwneud] 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Append text: Atodi testun 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Next Nesaf 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Previous Blaenorol 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
of o 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Upload file failed: {0} Methwyd llwytho i fyny ffeil: {0} 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Methwyd adalw cofnod cynnwys rhagosodedig ar gyfer yr offeryn hwn. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Cwestiwn gorfodol, rhowch ateb. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ydych chi eisiau cau’r ffenestr hon heb ei chadw? 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Learning Dysgu Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey to view Gweld arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Summary Crynodeb 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistic Ystadegyn 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Group Grŵp 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Noder: nifer y dysgwyr yw nifer y dysgwyr sydd wedi gweld yr arolwg. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Type Math 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title Teitl 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Number of Learners Nifer y Dysgwyr 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Login name Enw Mewngofnodi 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Name Enw 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Update Diweddaru 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Golygu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Survey Arolwg 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title can not be blank Ni all y teitl fod yn wag 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Open Agor 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Delete Dileu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
View Gweld 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Golygu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Wedi gorffen 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Completed Wedi cwblhau 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Gorffen 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Upload Llwytho i fyny 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Add Ychwanegu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Dim Sesiwn Ar Gael 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Show Dangos 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Hide Cuddio 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Access time Amser cyrchu 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Arhoswch i’r athro gwblhau cynnwys y gweithgaredd hwn. 12/20/06 09:58 AM Kristian Besley Become a Translator!
Total user response Cyfanswm yr atebion gan ddefnyddwyr 02/06/07 05:19 AM Kristian Besley Become a Translator!
Open response Agor ateb 02/06/07 05:18 AM Kristian Besley Become a Translator!
# of learners # y dysgwyr 02/06/07 05:20 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Ychwanegu Nodfwrdd ar ddiwedd yr Arolwg gyda’r cyfarwyddiadau canlynol: 02/05/07 06:34 AM Kristian Besley Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Other - please specify Other - please specify Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Not Available Message displayed when a reflection entry is not available. Become a Translator!
Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. message.activityLocked Become a Translator!
Notebook entries label.export.reflection Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Survey monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify instructors when a learner submits an answer label.authoring.advanced.notify.onanswersubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool event.answer.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.answer.submit.body Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Please enter conditions for Survey label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.survey Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.survey.default.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!