Module: Survey for Polish Poland

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 82.87% (150 out of 181)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Wprowadź komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Pozwól na wprowadzanie "Innych opcji" 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Podczas operacji wystąpiły błędy 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Podczas generowania wykresu wystąpił błąd. Spróbuj ponownie 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error page Błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please enter conditions for Survey Proszę wprowadzić warunki dla Testu 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Nie ma Żadnych warunków 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. Po zakończeniu testu nie masz możliwości poprawiania odpowiedzi. Jeśłi powrócisz do pytania możesz oglądac swoją odpowiedź ale nie możesz jej zmienić 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Nazwa już istnieje. Proszę wpisać nową unikatową nazwę. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload file failed: {0} Nie załadowano pliku: {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} procent studentów wybrało tą odpowiedź 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload Załaduj 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No survey available for this group. Test nie jest dostępny dla tej grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Up W górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Załadowany plik przekracza dopuszczalny limit o {0} bajtów 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners list Lista studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The learner has chosen this answer Student wybrał tą odpowiedź 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
# of learners # studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Liczba studentów to liczba studentów, którzy przejrzeli test 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of Learners Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj po zakończeniu 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show survey on one page Jedno pytanie na stronę 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Description: Opis 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Question can not be blank Pytanie nie może być puste 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You must input at least two options. Musisz podać przynajmniej dwie opcje 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Uruchom test ponownie 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] Uruchom ponownie 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Append text: Dodaj tekst 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Następny 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Previous Poprzedni 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
of z 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Odpowiedź na to pytanie jest wymagana 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapisywania ? 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Learning Student - Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey to view Widok testu 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistic Statystyka 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Dodaj aktywność 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Login name Login 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Student 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title can not be blank Tytuł nie może być pusty 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Open Otwórz 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Completed Zakończono 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add Dodaj 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Sesja jest niedostępna 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hide Ukryj 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Access time Czas dostępu 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Continue Dalej 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwisko 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Open response Pokaż odpowiedź 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Pytanie {0} - wykres kołowy 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Pytanie {0} - wykres kolumnowy 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Percentage Procent 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View pie chart Pokaż wykres kołowy 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View column chart Pokaż wykres kolumnowy 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Possible answers Możliwe odpowiedzi 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Total user response Całkowita liczba odpowiedzi 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Wybrane może zostać tylko jedna opcja lub dowolny tekst 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Raport pytania 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Answer Odpowiedź 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Session Name Nazwa sesji 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Tool to create Surveys Narzędzie do tworzenia testów 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Answer surveys. Odpowiedź testu 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Tool Narzędzie do tworzenia testów 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Tool for survey. Narzędzie do tworzenia testów 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowe 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic input information for survey Podstawowe informacje dla testu 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please input advance options for survey Wprowadź instrukcje zaawansowane dla testu 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instrukcja 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Question Pytanie 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Optional Opcjonalne 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add question Dodaj pytanie 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add free text Dodaj dowolny tekst 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add more answers Dodaj więcej odpowiedzi 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add question Dodaj pytanie 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Optional question Pytanie opcjonalne 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Allow multiple answers Pozwól na wielokrotne odpowiedzi 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey questions list Lista pytań 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Survey Test 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 10/04/06 02:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Poczekaj aż nauczyciel zakończy dodawania zawartości do tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Eksport ankiety nie powiódł sie z powodu {0} 12/29/06 09:49 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Export Report Raport eksportu 12/29/06 09:49 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Activity Następna aktywność 05/26/08 06:23 PM Sebastian Komorowski Become a Translator!
Not Available Nie dostępna 05/26/08 06:24 PM Sebastian Komorowski Become a Translator!
Next Activity Następna aktywność 05/26/08 06:24 PM Sebastian Komorowski Become a Translator!
Add condition Dodaj warunki 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Kolejność 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Pole musi być wypełnione. 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Nie wybrano żadnego pytania, Prosze wybrać przynajmniej jedno pytanie, 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
have all these words: zawiera wszytskie te słowa: 12/10/09 04:43 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Zaawansowane ustawienia 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Other - please specify Inne proszę określić 12/10/09 04:42 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Search in these questions: Szukaj w tych pytaniach: 12/11/09 03:31 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
have one or more of these words: Posiada jedno albo więcej tych słów 12/11/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" Pierwsza odpowiedź zawiera słowo "LAMS" 12/11/09 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answers contain certain words Odpowiedzi zawierają konkretne słowa. 12/11/09 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Widok komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook entries Komentarze 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Survey Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Badania 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nie można odzyskać zawartości dla tego narzędzia 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Candidate Answer Odpowiedź 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Update Uaktualnij 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} Wystąpił problem z testem. Powód: {0} 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Autor - Test 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Down W dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Komentarz na temat testu 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an answer Poinformuj monitorujacego nauczyciela jeśli student przedłoży odpowiedź 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. Uwaga: Po kliknięciu "Następna aktywność"; i powrocie do tego badania, nie będziesz mógł zmienić swojej odpowiedzi. 02/19/10 02:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool LAMS: student odpowiedział na pytania ankiety narzędziu Badania 02/19/10 02:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error creating condition. Błąd podczas tworzenia warunku 02/19/10 02:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answers that... Odpowiedzi, które... 02/19/10 02:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
have this exact wording or phrase: zawiera to słowo lub frazę: 02/19/10 02:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
have none of these unwanted words: nie zawiera żadnego z niechcianych słów 02/19/10 02:10 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Student {0} odpowiedział na pytania ankiety w narzędziu Badania. \n\n wiadomość wysłana automatycznie. 02/19/10 02:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!