Module: Forum for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 74.28% (182 out of 245)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Forum Monitoring Övervaka forum 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 02/20/09 06:03 AM Leffe Eriksson Become a Translator!
Title can not be blank Titel kan inte vara tomt. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
Subject can not be blank. Ämnet kan inte vara tomt. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
Submit Skicka 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Begränsning av inlägg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Login Namn för login 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Body can not be blank. Brödtexten kan inte vara tom. 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructor Instruktör 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maximum: Maximum: 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Release marks Publicera betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Betyg i {0} har publicerats. 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to create new topics Tillåt de lärande att skapa nya ämnen 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of posts per learner per thread. Antalet inlägg per lärande och ämne 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum: Minimum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
No minimum Inget minimum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
No maximum Inget maximum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Det maximala antalet inlägg måste vara större än eller lika med det minimala antalet inlägg. 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Begränsningen av antalet inmatade tecken måste vara större än 0. 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Du måste bidra med minst {0} inlägg innan du avslutar. 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Var snäll och lägg till minst 1 ämne när alternativet 'Tillåt de lärande att skapa nya ämnen' är avaktiverat. 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Mark must be a number Betyget måste vara ett värde i form av ett heltal 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark is invalid number format Betyg/et är angivet i ett ogiltigt format 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Message Lägg till meddelande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Message Visa meddelande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Reply Message Svarsmeddelande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Message Redigera meddelande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Subject Ämne 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Body Body (brödtext) 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Attachment Bilaga 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Datum för inlägg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Trådade svar 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Reply Svara 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Open Öppna 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Reply Svara 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
New Topic Nytt ämne 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Uppdatera 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Characters left De tecken som återstår 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Ladda upp 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
The input is invalid number format Det inmatade värdet har ett ogiltigt format 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
The input must be greater than 0 Det inmatade värdet måste vara större än 0 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
The following error(s) occurred: Följande fel har inträffat: 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
provides following posts: erbjuder följande inlägg: 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comment Kommentar 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Not Available Inte tillgängligt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Update mark Uppdatera betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Var snäll och ange ett betyg och en kommentar för redovisningen av 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Session Name Namn på session 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No data Det finns inga tillgängliga användare 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
View all marks Visa alla betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Download marks Ladda ner betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
View forum Visa forum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Det finns ingen tillgänglig session 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Message subject hidden Ämnet för meddelandet är dolt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Message body hidden Brödtexten till meddelandet är dold 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forum Authoring Att skapa ett forum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du verkligen stänga detta fönster utan att spara? 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Message attachment hidden Bilaga till meddelande dold 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forum Forum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Ett verktyg för diskussioner om olika ämnen som är användbart för samarbeten som sträcker sig över lång tid och där de lärande inte är online samtidigt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forum Tool Verktyget forum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Verktyget forum, ett slags digital anslagstavla 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forum Forum 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Skapa ett nytt ämne att diskutera om 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är slutfört 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Tillåt redigering 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Tillåt Rich-redigeraren 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Begränsning av vilka tecken som kan användas 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Subject Ämne 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Body Body (brödtext) 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last post Senaste inlägg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Author Författare 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Started by Starta vid 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Replies Svar 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark Betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
By Av 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
# of Msg # av Meddelanden 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Aver mark Medelbetyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Se användarens betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Redigera användarens betyg 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Visa instruktioner 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
View topic Visa ämne 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic Statistik 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Average message mark Medelbetyg för meddelande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
# of total message # av komplett meddelande 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Value Required Det är obligatoriskt med ett värde 10/18/06 03:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:47 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
Please input notebook entry Var snäll och skriv in ett bidrag i anteckningsboken 11/07/10 12:17 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/08/10 11:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Tillbaka till listan över ämnen 11/08/10 11:34 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av forumet med följande instruktioner: 11/08/10 10:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Visa inlägg i anteckningsbok 11/08/10 11:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to add attachments Tillåt de lärande att lägga till bilagor. 11/08/10 11:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Ursprungligt meddelande 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Date Datum 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks Betyg/omdömen 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marked? Betygssatt? 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Entries Inlägg i anteckningsbok 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Nej 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Forum Lägg till en anteckningsbok i slutet av forumet 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notify learners when marks are released. Meddela de lärande när betyg omdömen offentliggörs 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS. Betyg/omdömen har offentliggjorts 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter conditions for Forum Var snäll och skriv in villkor för forum 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add condition Lägg till villkor 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Order Ordning 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no conditions Det finns inga villkor 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Up Upp 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Down Ner 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Condition name can not be blank. Namnet på ett villkor kan inte vara tomt. 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error creating condition. Fel vid skapande av villkor 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Posts contain certain words Inlägg innehåller vissa ord 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Posts that... Inlägg som... 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
have all these words: har alla dessa ord: 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
have this exact wording or phrase: har exakt detta uttryck eller denna fras: 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
have one or more of these words: har ett eller flera av dessa ord: 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
have none of these unwanted words: har inget av dessa oönskade ord: 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Search in these topics: Sök i dessa ämnen: 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
New Ny 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
learners lärande 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: instructors (distans)-lärare 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forum: {0} Forum: {0} 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS {0}:\n{1}\n\n-- epostmeddelanden har skickats automatiskt av LAMS 11/08/10 11:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Verktyg för asynkrona trådade diskussioner om olika ämnen i uppkopplat läge 11/25/10 02:19 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till det här forumet så kan du inte fortsätta att göra inlägg. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Antal inlägg i forumet för denne användare. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. (Distans)läraren har ställt in den här aktiviteten till att inte tillåta inlägg efter det att du har avslutat den. Om du kommer tillbaka hit så kommer du att kunna se alla inlägg men inte göra nya. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. Begränsningar av inläggen i det forumet: Minimum {0} och Maximum {1} per tråd. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). Inlägg i det forumet: Minimum {0} och Maximum {1}. Du har gjort {2} inlägg. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. En (distans)lärare har publicerat betyg/omdömen för en forum-aktivitet i LAMS. \nDina betyg/omdömen är:\n\nDet här meddelandet har skickats ut automatiskt, var snäll och svara inte på det. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n För inlägget benämnt "{0}" som gjordes den {1} är betyget/omdömet {2}. \n 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Dubblerat namn. Var snäll och välj ett unikt namn. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Det finns inga valda frågor. Var snäll och välj åtminstone en. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" Inlägg i det första ämnet innehåller ordet "LAMS". 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. Den miaximala begränsningen för inlägg i den här tråden är {0}. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. Den minimala begränsningen för inlägg i den här tråden är {0}. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Maximalt antal inlägg för den här tråden är {0}. Du har gjort {1} inlägg. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Minimalt antal inlägg för den här tråden är {0}. Du har gjort {1} inlägg. 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
On new postings send email to: Vid nya inlägg skicka e-post till: 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? Vill du verkligen ta bort det här ämnet? 11/28/10 06:39 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings label.authoring.advance.allow.rate.postings Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!