Module: Forum for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 100.0% (245 out of 245)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Allow learners to use rich text editor Tillat bruk av teksteditor 07/16/08 06:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Se på studentens karakter 07/16/08 06:07 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Endre studentens karakter 07/16/08 06:07 AM erik engh Become a Translator!
You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Du må bidra med minst {0} innlegg innen hvert område før du avslutter. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:50 PM erik engh Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. Begrensing av vurderinger: minimum {0} og maksimum {1} LDEV-2921 04/18/14 02:50 PM erik engh Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. Du må vurdere minst {0} innlegg. LDEV-2921 04/18/14 02:50 PM erik engh Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. Du kan kun vurdere opp til {0} innlegg. LDEV-2921 04/18/14 02:50 PM erik engh Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. Det er en feil vedrørende minimum og/eller maksimum antall innlegg. Vennligst kontroller og prøv igjen. LDEV-2921 04/18/14 02:50 PM erik engh Become a Translator!
You have rated {0} postings already. Du har {0}innlegg allerede. LDEV-2921 04/18/14 02:50 PM erik engh Become a Translator!
More posts Flere poster LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 10:57 PM erik engh Become a Translator!
Loading more posts Last inn flere poster LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
Search... Søk.... LDEV-3586 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. Foreleseren har satt en frist for denne aktiviteten fra {0}. Etter dette vil denne aktiviteten ikke være tilgjengelig. 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
The input must be greater than 0 Inngangsresultat må være større enn 0 07/17/08 05:24 AM erik engh Become a Translator!
The input is invalid number format Inngangsresultat er ikke gyldig, feil tallformat. 07/17/08 05:24 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Release marks Publiser karakterer 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Karakterer i {0} har blitt publisert 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to add attachments Tillat studentene å laste opp vedlegg 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to create new topics Tillat studentene å opprette nye emner 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Number of posts per learner per thread. Antall innlegg pr. student pr. emne 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Minimum: Minimum: 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Maximum: Maksimum: 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
No minimum Intet minimum 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
No maximum Intet maksimum 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Maksimalt antall innlegg må være lik eller større enn minimum antall innlegg. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Antall tegn må være større enn null. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Vennligst legg til minst ett emne når "tillat studentene å lage nye emner" opsjonen er av. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Message attachment hidden Meldingsvedlegg er skjult 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Innsendelses begrensning 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Please input notebook entry Venligst skriv ditt notat 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Entry Skriv notat 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Se notater 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Subject can not be blank. Et subjekt kan ikke være tomt 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Body can not be blank. En samling kan ikke være tom. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Opprinnelig melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Studentens antall innlegg i forumet 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Date Dato 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Marks Karakter 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Merk: Etter at du har klikket på "Neste Aktivitet" og deretter går tilbake til dette forumet, så vil du ikke være istand til å delta med innlegg. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Foreleseren har satt opp denne aktiviteten slik at du ikke kan sende innlegg etter at du har avsluttet. Når du kommer tilbake til dette forumet så vil du kun få tillatelse til å se innleggene. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Marked? Gitt karakter ? 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. Begrensninger for dette forum: Minimum {0} og maksimum{1} pr diskusjon 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Entries Innlegg i notatblokken 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
No Nei 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Add Message Legg til Melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
View Message Vis Melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Reply Message Svar på Melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Edit Message Rediger Melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Subject Emne 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Body Instruksjon 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Attachment Vedlegg 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Sendt den: 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Svar som er gått gjennom 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Reply Svar 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Open Åpen 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
View Vis 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Reply Svar 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Done Ferdig 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
New Topic Nytt emne 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Oppdater 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Characters left Antall karakterer igjen 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Done Ferdig 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
On 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
The following error(s) occurred: Følgende feil oppstod: 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
provides following posts: sørger for de følgende poster: 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Comment Kommentar 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Not Available Ikke tilgjengelig 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Update mark Oppdater karakter 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Vennligst angi en karakter og en kommentar til rapporten av 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Session Name Sesjons navn 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No data Ingen brukere er tilgjengelige. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
View all marks Se alle karakterer 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Download marks Last ned karakterer 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
View forum Se forum 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Ingen sesjon er tilgjengelig 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Message subject hidden Meldingstema er skjult 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Message body hidden Meldingstekst er skjult 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Forum Monitoring Forum kontroll modus 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Forum Authoring Forum forfatter 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vent til at foreleseren har gjort ferdig innholdet for denne aktiviteten. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Forum Forum 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). On-line diskusjonsforum (asynkron). 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Diskusjonsforum passende for samarbeid og situasjoner over tid hvor alle deltakere ikke er pålogget samtidig. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Forum Tool Diskusjonsforum 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Forum Forum 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Opprett nytt emne 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når fullført 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Maksimalt antall karakterer pr. innsendelse 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Subject Emne 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Body Instruksjon 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Last post Siste melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Author Forfatter 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Started by Startet av 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Replies Svar 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
By Av 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Tilbake til listen med emner 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
# of Msg # av melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Aver mark Gjennomsnitts karakter 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Se på informasjon 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
View topic Vis emne 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Statistic Statistikk 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Average message mark Gjennomsnittlig karakter for melding 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
# of total message # antall av totale antall meldinger 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Value Required En verdi må angis. 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Mark must be a number Karakter må være en tallverdi 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Mark is invalid number format Karakteren er på et ugyldig tallformat 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank Tittelen kan ikke være tom 06/04/08 03:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. En foreleser har offentliggjort karakterer i et Forum i LAMS.\n Dine karakterer er:\n\n{0}. Denne meldingen sendes automatisk. Vennligst ikke besvar meldingen. 12/07/08 12:25 PM erik engh Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? Vil du virkelig slette dette emnet ? 11/12/10 08:03 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Show replies Vis svar LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Hide replies Skjul svar LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
learners studenter 11/06/10 08:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Show/Hide replies Vis/skjul svar LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
Minimum number of characters per posting Minimum antall karakterer pr innsendelse LDEV-3395 02/23/15 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Characters required Antalll karakterer som er nødvendig LDEV-3395 02/23/15 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Posts Innsendelser LDEV-3405 02/23/15 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 10:56 PM erik engh Become a Translator!
Latest post on Siste innsendelse LDEV-3405 02/23/15 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Replies Svar LDEV-3405 02/23/15 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Hver elev sin post er sendt til Forum LDEV-2374 09/17/12 03:01 AM erik engh Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. Vennligst ferdigstill eller avbryt den nåværende redigeringent før du starter på et ny redigering. LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. Endringene dine er lagret, men kan ikke vises på nytt. Vennligst velg oppfrisk for å laste inn forum meldingene. LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
Instructor Foreleser 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
No notebook entry was added. Ikke noen notater er lagt ved LDEV-3433 02/23/15 03:03 PM erik engh Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. minimum antall karakterer i svaret må være {0} LDEV-3395 02/23/15 03:05 PM erik engh Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. Du må legge til {0} karakterer for å fortsette. LDEV-3395 02/23/15 03:05 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: instructors forelesere 11/06/10 08:31 AM erik engh Become a Translator!
New Ny 08/12/09 08:40 AM erik engh Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. Vennligst ferdigstill eller avbryt det aktive svaret før du starter på et nytt svar. LDEV-3443 03/06/16 03:43 PM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Legg til et notat ved avsluttning av forumet med følgende informasjon: 07/16/08 06:02 AM erik engh Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). Innlegg for denne diskusjonen: Minimum {0} og maksimum {1}. Du har sendt inn {2} innlegg 07/16/08 06:03 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Tillat redigering av egne innlegg 07/16/08 06:06 AM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:13 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Forum Legg til en notatbok på slutten av forumet 08/27/08 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Informasjon for notatbok 08/27/08 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Notify learners when marks are released. Varsle studentene når karakterene offentliggjøres. 09/10/08 03:38 PM erik engh Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: Karakterer er offentliggjort 09/10/08 03:38 PM erik engh Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n For meldingen med tittel "{0} sendt den {1} er karakteren {2}.\n 09/10/08 03:38 PM erik engh Become a Translator!
On new postings send email to: For nye forsendelser send e-post til: 11/06/10 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Forum: {0} Forum:{0} 11/06/10 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Please enter conditions for Forum Vennligst legg til betingelser i Forum. 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Add condition Legg til betingelse 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Order Rekkefølge 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
There are no conditions Det er ingen betingelser 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Condition name can not be blank. Betingelsens navn kan ikke være tomt. 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Navnet er duplisert. Vennligst benytt et unikt navn. 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Det er ikke valgt spørsmål. Vennligst velg minimum et spørsmål. 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Error creating condition. Feil under oppsett av betingelser. 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
have all these words: har alle disse ord. 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
have this exact wording or phrase: har alle disse ord eller fraser: 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
have one or more of these words: har en eller flere av disse ordene: 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
have none of these unwanted words: har ingen av disse uønskede ord: 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Search in these topics: Søk innenfor disse emnene 10/30/08 02:35 AM erik engh Become a Translator!
Posts contain certain words Forsendelse inneholder visse ord 10/30/08 02:37 AM erik engh Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" Forsendele til første emne som inneholder ordet "LAMS" 10/30/08 02:37 AM erik engh Become a Translator!
Posts that... Send at.... 10/30/08 02:37 AM erik engh Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS {0}:\n{1}\n\n--e-post er sendt automatisk fra LAMS 11/06/10 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Login Logg inn 07/09/17 10:53 PM erik engh Become a Translator!
Advanced settings Avanserte innstillinger 07/09/17 10:55 PM erik engh Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. Maksimum innlegg for dette forumet er {0} per innsendelse. 03/21/10 03:02 AM erik engh Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. Minimum innlegg for dette forumet er {0} per innsendelse. 03/21/10 03:02 AM erik engh Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Maksimum innlegg for denne innsendelsen er {0}. Du har sendt inn {1} innlegg. 03/21/10 03:02 AM erik engh Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Minimum innlegg for denne innsendelsen er {0}. Du har sendt inn {1} innlegg. 03/21/10 03:02 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} Fil for opplasting er for stor, maks størrelse er:{0} LDEV-2415 02/16/12 02:03 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file is executable Opplastet fil kan kjøres LDEV-2415 02/16/12 02:03 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Fil for opplasting må ikke kunne kjøres og den må være mindre enn:{0} bytes LDEV-2415 02/16/12 02:03 AM erik engh Become a Translator!
{0} / {1} votes {0}/{1} stemmer 03/04/11 02:16 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings Tillat studentene å vurdere hverandres innsendelser 03/04/11 02:16 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. Studentene vil ikke kunne sende meldinger etter den definerte tid. 05/13/11 11:37 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato/tid: 05/13/11 11:37 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensninger 05/13/11 11:37 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/13/11 11:37 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/13/11 11:37 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Merknader LDEV-3843 07/04/17 01:47 AM erik engh Become a Translator!
Topics Emner 07/04/17 01:47 AM erik engh Become a Translator!
File Fil LDEV-4237 07/04/17 01:47 AM erik engh Become a Translator!
Activity cannot longer be editted Aktiviteten kan ikke editeres lengre LDEV-4054 07/04/17 01:47 AM erik engh Become a Translator!
Posting options Innsendings alternativer LDEV-3843 07/04/17 01:53 AM erik engh Become a Translator!
Activity completion Ferdistillelse av aktivitet LDEV-3843 07/04/17 01:53 AM erik engh Become a Translator!
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. Maksimalt antall karakterer pr innsendelse mån være større enn minimum antall. LDEV-4045 07/04/17 01:53 AM erik engh Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. Maksimal antall av vurderinger måvære større enn minimum antall LDEV-4045 07/04/17 01:53 AM erik engh Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. Det er en feil med minimum og/eller maksimum antall innsendelser. Vennligst kontroller og forsøk igjen. LDEV-4045 07/04/17 01:53 AM erik engh Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. Det er en feil med minimum og/eller maksimum antall innsendelser LDEV-4045 07/04/17 01:53 AM erik engh Become a Translator!
Forum Settings Forum oppsett LDEV-4371 07/27/17 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Configuration successfully saved. Oppstillingen ble lagret korrekt LDEV-4371 07/27/17 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Return to maintain LAMS Gå tilbake til LAMS vedlikehold LDEV-4371 07/27/17 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-4371 07/27/17 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. Ikke slett innlegg når studentene blir fjernet fra aktiviteten. LDEV-4371 07/27/17 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. Slå på "send anonym mail" for å skjule navnet ditt for de andre studentene. Instruktørene vil fortsatt se navnet ditt. LDEV-4459 05/19/18 03:03 PM erik engh Become a Translator!
Enable anonymous posts Knytt til anonym mail LDEV-4559 05/17/18 03:05 PM erik engh Become a Translator!
Post anonymously Send anonym mail LDEV-4559 05/17/18 03:05 PM erik engh Become a Translator!
Anonymous Anonym LDEV-4559 05/17/18 03:05 PM erik engh Become a Translator!
Marks have been released Karakterene er publisert LDEV-4621 11/06/19 08:30 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Lære mål LDEV-4644 11/06/19 08:30 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk etter og velg mål etter navn eller kode LDEV-4644 11/06/19 08:30 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/06/19 08:30 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/06/19 08:30 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læringsmålet LDEV-4786 11/06/19 08:30 AM erik engh Become a Translator!
A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Et media for å utveksle ideer og synspunkter på spesielle emner. 11/06/19 08:32 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations