Module: Forum for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 74.28% (182 out of 245)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
Forum Forum 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Forum Tool Orodje na forumu 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Forum Forum 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Ustvari novo temo. 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Title Naslov 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Instructions Navodila 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Save Shrani 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Dovoli udeležencem, da sami spreminjajo svoje objave. 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Največje število znakov na objavo. 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Last post Zadnja objava 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Author Avtor 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Replies Odgovori 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Nazaj na seznam tem 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
# of Msg število sporočil 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Poglej navodila 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
View topic Poglej temo 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Edit Uredi 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
# of total message število vseh sporočil 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
View Message Poglej sporočilo 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Edit Message Uredi sporočilo 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Subject Zadeva 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Objavljeno: 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Odgovori na temo: 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Reply Odgovori 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Open Odpri 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Delete Zbriši 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
View Poglej 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Edit Uredi 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Reply Odgovori 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Done Končano 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
New Topic Nova tema 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Refresh Osveži 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Basic Osnovno 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Advanced Napredno 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Instructions Navodila 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Upload Naloži 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Basic Osnovno 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Advanced Napredno 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Try again Poskusite ponovno 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Close Zapri 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Date Datum 04/03/10 10:57 AM Rok Bracun Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Orodje uporabno za razprave, ki so na voljo dalj časa in v katerih sodelujejo učenci, ki niso hkrati na voljo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Orodje za forum, poznano tudi kot Stran s sporočili. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Save Shrani 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Lock when finished Ob zaključku zakleni. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Dovoli učencem uporabo obogatenega teksta. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Subject Tema. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Body Telo 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Started by Začel: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Mark Ocena: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Aver mark Povprečna ocena 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Poglej uporabnikovo oceno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Uredi uporabnikovo oceno 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Edit Activity Uredi aktivnost 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Statistic Statistika 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Average message mark Povprečna ocena 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Value Required Zahtevana je vrednost. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Mark must be a number Ocena mora biti številka. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Mark is invalid number format Ocena je v neveljavni obliki. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Title can not be blank Naslov ne more biti prazen. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Add Message Dodaj sporočilo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Reply Message Odgovori na sporočilo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Body Telo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Attachment Priponka. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Next Activity Naslednja aktivnost. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Characters left Preostalo število znakov. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Done Končaj. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Submit Predloži. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
On Vključeno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Off Izključeno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Add Dodaj 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
The input is invalid number format Vnos je neveljavna oblika številke. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
The input must be greater than 0 Vnos mora biti večji od 0. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
The following error(s) occurred: Zgodile so se naslednje napake: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Summary Povzetek. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Edit Activity Uredi aktivnost. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
provides following posts: prispeva nasledje objave: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Comment Komentar 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Not Available Ni na voljo 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Update mark Osveži oceno 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Prosimo določite oceno in komentar za poročilo z 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Session Name Ime seje 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: No data Na voljo ni uporabnikov. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
View all marks Poglej vse ocene. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Download marks Snami ocene. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
View forum Poglej forum. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Na voljo ni nobene seje. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Message subject hidden Sporočilo teme je skrito. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Message body hidden Telo teme je skrito. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Show Pokaži. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Hide Skrij 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Forum Monitoring Nadziranje foruma 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Statistics Statistika 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Forum Authoring Ustvarjanje foruma 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Želite zapreti to okno brez shranjevanja? 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosimo počakajte, da učitelj konča z vsebino te aktivnosti. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Release marks Objavi ocene. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Ocene v {0} so bile objavljene. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Allow learners to add attachments Dovoli učencem dodajanje priponk. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Allow learners to create new topics Dovoli učencem ustvarjanje novih tem. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Number of posts per learner per thread. Število objav na učenca v posamezni temi. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Minimum: Najmanj: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Maximum: Največ: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
No minimum Brez spodnje omejitve. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
No maximum Brez zgornje omejitve. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Največje število objav mora biti večje ali enako najmanjšemu številu objav. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Omejitev dovoljenega števila znakov mora biti večja od nič. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. V vsaki temi morate prispevati vsaj {0} objav, da lahko končate z aktivnostjo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Prosimo dodajte vsaj eno temo, ko je možnost "dovoli učencem ustvarjanje novih tem" izključena. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Message attachment hidden Priponka sporočila je skrita. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Omejitev objav 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Dodaj zvezek na konec foruma s sledečimi navodili: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Please input notebook entry Prosimo vnesite vnos v zvezek 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Notebook Entry Vnos v zvezek 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Continue Nadaljuj 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Name Ime 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Login Prijavno ime 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vnos v zvezek 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Poglej vnose v zvezek 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Instructor Učitelj 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Subject can not be blank. Polje tema ne more biti prazno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Body can not be blank. Telo ne sme biti prazno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Prvotno sporočilo 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Število objav učenca v forumu 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Marks Ocene 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Comments Komentarji 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Po kliku na "Naslednja aktivnost" ob vrnitvi na ta forum ne boste mogli nadaljevati z objavljanjem. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Učitelj v tej aktivnosti ne dovoli naknadnih objav po končanju. Ob vrnitvi na ta forum si lahko ogledate objave, ne morete pa objavljati. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Marked? Ocenjeno? 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. Omejitve objav v tem forumu: najmanj {0} in največ {1} na temo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). Objave v tej temi: najmanj {0} in največ {1}. Objavili ste {2} sporočil. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Notebook Entries Vnosi v zvezek 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Yes Da 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
No Ne 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
On Vključeno 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Off Izključeno 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Forum Dodaj zvezek na konec foruma. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Notebook instructions Navodila za zvezek. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Notify learners when marks are released. Obvesti učence, ko so objavljene ocene. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: ocene so bile objavljene. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. Učitelj je objavil ocene v forumu v LAMS-u. \n Vaše ocene so: \n\n{0}\nTo sporočilo je bilo poslano avtomatsko, prosimo, da nanj ne odgovarjate. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n Za sporočilo naslovljeno "{0}", objavljeno v {1}, je ocena {2}.\n 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Conditions Pogoji 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Please enter conditions for Forum Prosimo vnesite pogoje za forum 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Conditions Pogoji 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Add condition Dodaj pogoj 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Conditions Pogoji 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Order Uredi 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
There are no conditions Pogoji niso določeni. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Name Ime 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Up Gor 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Down Dol 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Condition name can not be blank. Polje z imeni pogojev ne sme biti prazno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Podvojeno ime. Prosimo, izberite drug naslov. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Ni izbranih vprašanj. Prosimo, izberite vsaj eno. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Error creating condition. Napaka pri ustvarjanju pogojev. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Posts contain certain words Objave, ki vsebujejo določene besede. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Posts that... Objave ki, 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
have all these words: imajo vse besede: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
have this exact wording or phrase: imajo točno to besedo ali frazo: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
have one or more of these words: imajo eno ali več teh besed: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
have none of these unwanted words: nimajo nobene od teh nezaželjenih besed: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Search in these topics: Išči v teh temah: 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
New Novo 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. Največje dovoljeno število objav za ta forum je {0} na temo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. Najmanjše dovoljeno število objav za ta forum je {0} na temo. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Največje število objav za to temo je {0}. Objavili ste {1} objav. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Najmanjše število objav za to temo je {0}. Objavili ste {1} objav. 04/17/10 11:59 AM Rok Bracun Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Online razpravljalno orodje. 04/17/10 12:01 PM Rok Bracun Become a Translator!
By s/z/je 04/17/10 12:01 PM Rok Bracun Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" Objave do prve teme, ki vsebuje besedo "LAMS". 04/17/10 12:01 PM Rok Bracun Become a Translator!
Forum: {0} Forum: {0} 12/14/10 12:28 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? Ali res želite izbrisati to temo? 12/14/10 12:31 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
learners učenci 12/14/10 12:31 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: instructors učitelji 12/14/10 12:32 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
On new postings send email to: Pošlji email ob novih objavah k/h: 12/14/10 12:36 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS {0}:\n{1}\n\n-- LAMS je samodejno poslal email 12/14/10 12:37 AM Miha Pritržnik Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings label.authoring.advance.allow.rate.postings Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!