Module: Forum for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 75.10% (184 out of 245)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Edit Düzenle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Reply Cevap ver 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Konu başlığı cevapları 08/21/08 08:48 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
New Topic Yeni Konu 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Refresh Yenile 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The input must be greater than 0 Girdi 0'dan büyük olmalı 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The following error(s) occurred: Aşağıdaki hata oluştu. 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No data Kullanıcı yok 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Oturum yok 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Message subject hidden Mesaj konusu gizli 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Message body hidden Mesaj gövde metni gizli 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Forum Monitoring Tarışma Tahtası izleme 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Ekle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 09/23/08 02:08 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comment Yorum 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Session Name Oturum Adı 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No minimum En az sınırı yok 08/21/08 08:48 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show Göster 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hide Gizle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Minimum: En az 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Maximum: En fazla 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Condition name can not be blank. Koşul adı boş bırakılamaz. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add condition Koşul ekle 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please enter conditions for Forum Forum için koşulları giriniz. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 07/17/08 06:32 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No maximum En fazla sınırı yok 08/21/08 08:48 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Asenkron tartışma aracı 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Forum Tool Forum aracı 08/21/08 08:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Forum aracı mesaj tahtası veya tartışma tahtası olarak da bilinir. 08/21/08 08:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Forum Forum 08/21/08 08:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Error creating condition. Yetki oluşturulurken hata oldu. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Öğrencinin forumdaki mesaj sayısı 08/21/08 08:38 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no conditions Koşul yok 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. En fazla gönderi sayısı en az gönderi sayısına eşit veya daha büyük olmalıdır. 08/21/08 08:40 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Yeni konu oluştur 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Öğrencilerin kendi mesajlarını değiştirmelerine izin ver 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Öğrencilerin zengin metin kullanmalarına izin ver 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Her bir mesaj için kullanılacak karekter üst limiti 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Subject Konu 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Body Gövde 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Last post Son mesaj 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Started by Başlatan kişi 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Replies Yanıtlar 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Konu listesine geri dön 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinliği düzenle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistic İstatistik 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. Bu forum için gönderi sınırlılıkları: Her konu başlığı için En az {0} ve En fazla {1} 08/21/08 08:41 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Not: "Sonraki Etkinlik" ği tıkladıktan sonra Forum sayfasına döndüğünüzde gönderiyi tamamlayamayacaksınız. 08/21/08 08:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title can not be blank Başlık boş bırakılamaz 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Message Mesaj Ekle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Reply Message Mesaja cevap ver 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Message Mesajı düzenle 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Subject Konu 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Body Gövde 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Attachment Eklenti 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Reply Cevap ver 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Open 07/17/08 06:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View topic Konuyu görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View forum Forumu görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Yönergeleri görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Message Mesajı görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Not defteri notlarını görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 09/23/08 02:08 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Lütfen etkinlik içeriğinin tamamlanması için öğretmeni bekleyiniz 08/12/08 03:34 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Message attachment hidden Mesaj eki gizli 08/12/08 03:34 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Gönderme limiti 08/12/08 03:34 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments Yorumlar 08/12/08 03:34 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Value Required Bir değer girin 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Gönderim tarihi 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload Yükle 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Submit Onayla 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinliği düzenle 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name İsim 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructor Öğretici 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Subject can not be blank. Konu alanı boş olamaz 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Date Tarih 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Yes Evet 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No Hayır 08/12/08 02:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 08/12/08 02:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 08/12/08 02:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Login Kullanıcı adı 08/12/08 02:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Body can not be blank. Gövde metni boş olamaz 08/12/08 02:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Orjinal mesaj 08/12/08 02:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
By Kimden 08/12/08 03:21 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Lütfen "Öğrencilerin yeni konu oluşturmaları" seçeneğini kapattığınızda en az bir konu ekleyiniz. 08/21/08 08:38 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
# of total message # toplam mesajın 08/12/08 03:21 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Characters left Karekterleri sola yasla 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The input is invalid number format Geçersiz format 08/12/08 03:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Tartışma aracı tüm öğrencilerin aynı anda çevrimiçi olmasını gerektirmeyen uzun süreli işbirlikli ortamlar için kullanışlıdır. 08/21/08 08:10 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 08/21/08 08:10 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Not Available Mesaj kullanılabilir değil 08/21/08 08:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to add attachments Öğrencilerin dosya eklemesine izin ver. 08/21/08 08:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to create new topics Öğrencilerin yeni konu oluşturmalarına izin ver. 08/21/08 08:30 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Karekter limiti 0'dan büyük olmalıdır. 08/21/08 08:31 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
provides following posts: Aşağıdaki gönderilere izin ver 08/21/08 08:33 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Her konu için en az {0} gönderi ile katılmalısınız. 08/21/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Öğretmen etkinliğinizi bitirmeden mesaj göndermenize izin vermi,ycek biçimde ayarladı. Bu forum sayfasına tekrar döndüğünüzde konuları görebilecek ancak mesaj gönderemeyeceksiniz. 08/21/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Number of posts per learner per thread. Her konu başlığı için her bir öğrencinin gönderi sayısı 08/21/08 08:46 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). Bu konu başlığı için gönderiler: En az {0} ve en fazla {1}. {2} mesaj gönderdiniz. 08/21/08 08:46 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
# of Msg Mesajların 08/21/08 08:50 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Forum Forum 08/21/08 08:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Ayarlar 09/23/08 02:08 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 11/01/08 02:53 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Up Yukarı 11/01/08 02:53 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Down Aşağı 11/01/08 02:53 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
have all these words: Tüm kelimeleri içeren 11/01/08 03:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
have one or more of these words: bu kelimelerden birini veya birkaçını içeren 11/01/08 03:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Search in these topics: Bu konularda arama yap 11/01/08 03:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Order Sıra 11/01/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Bu yetki adı zaten mevcut. Başka bir ad seçiniz. 11/01/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Hiçbir soru seçilmedi. En az bir tane seçiniz. 11/01/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Posts that... Mesajlar 11/01/08 03:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
have this exact wording or phrase: Tam olarak bu sözcüğü içeren 11/01/08 03:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
have none of these unwanted words: Bu sözcükleri içermeyen 11/01/08 03:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Posts contain certain words Belirli sözcükleri içeren mesajlar 11/01/08 03:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" "LAMS" sözüğünü içeren mesaj konuları 11/01/08 03:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Forumun sonuna aşağıdaki yönergeler ile birlikte not defteri ekle 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please input notebook entry Lütfen not defterine not ekleyin 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Forum Forum'un sonuna Not deftei ekle 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Author Tasarım 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Forum Authoring Forum Tasarım 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Lütfen rapor için bir puan atayınız ve yorum yazınız. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark Puanla 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Aver mark Ortalama Puan 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Kullanıcı puanını görüntüle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Kullanıcı puanını düzenle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Average message mark Ortalama mesaj puanı 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark is invalid number format Puan geçersiz sayı formatında 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Update mark Puanı güncelle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View all marks Tüm puanları görüntüle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Download marks Puanları indir 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. LAMS'in Forum etkinliğinde bir öğretmen puanları yayınladı.\nPuanlarınız:\n\n{0}Bu mesaj otomatik olarak gönderilmiştir, lütfen yanıtlamayınız. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n Mesaj başlığı "{0}" gönderim tarihi {1} puan {2}. \n 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: Puanlar yayınlandı 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notify learners when marks are released. Puanlar yayınlandığında öğrencileri bilgilendir 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marked? Puanla? 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark must be a number Puan bir sayı olmalıdır 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks Puanlar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks in {0} have been released. {0}'daki puanlar yayımlandı 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Release marks Puanları yayımla 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
New Yeni 01/03/10 03:50 PM Serkan TURNA Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. Bu forum için bir kerede maksimum gönderi adedi {0}. 03/29/10 12:46 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. Bu forum için bir kerede minimum gönderi adedi {1}. 03/29/10 12:46 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Bu forum için maksimum gönderi adedi {0}. Sizin gönderdiğiniz mesaj adedi {1}. 03/29/10 12:46 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). Bu forum için minimum gönderi adedi {0}. Sizin gönderdiğiniz mesaj adedi {1}. 03/29/10 12:46 AM Serkan TURNA Become a Translator!
On new postings send email to: Yeni ilanları şu e-posta adresine gönder: 02/24/11 03:11 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
learners öğrenenler 02/24/11 03:11 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: instructors öğretmenler 02/24/11 03:13 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Forum: {0} Forum: {0} 02/24/11 03:13 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS {0}:\n{1}\n\n-- e-posta LAMS tarafından otomatik olarak gönderilmiştir 02/24/11 03:13 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? Bu konuyu silmek istediğinden emin misin? 02/24/11 03:13 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
{0} / {1} votes {0} / {1} oy 03/06/11 02:03 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings Öğrencilerin birbirlerinin gönderilerini değerlendirmesine izin ver 03/06/11 02:03 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!