Module: Forum for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 52.65% (129 out of 245)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
Forum Forum 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Forum Tool Forum 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Gereedschap voor forums, ook berichtenbord genoemd 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Forum Forum 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Maak een nieuw onderwerp aan 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Title Titel 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Lock when finished Vergrendel wanneer U klaar bent 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Save Bewaren 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleren 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Body Inhoud 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Advanced Uitgebreid 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Submit Bevestigen 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Message body hidden Inhoud van bericht verborgen 08/03/06 03:33 PM Rob Joris Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Online asynchrone discussie 08/03/06 03:45 PM Rob Joris Become a Translator!
Off Af 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Add Toevoegen 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleren 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
The input is invalid number format Het formaat van het ingevoerde getal is ongeldig 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
The input must be greater than 0 De invoer moet groter aijn dan 0 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
The following error(s) occurred: Volgende fout heeft zich voorgedaan: 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Summary Samenvatting 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Edit Activity Bewerk activiteit 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Comment Commentaar 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Not Available Niet beschikbaar 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Session Name Sessie naam 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: No data Geen gebruikers beschikbaar 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
View forum Bekijk forum 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Geen sessie beschikbaar 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Message subject hidden Onderwerp van bericht is verborgen 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Show Laat zien 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Hide Verberg 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Statistics Statistieken 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Save Bewaar 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleer 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Basic Hoofdgegevens 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Advanced Uitgebreid 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Forum Authoring Bewerken van Forum 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Wil je dit venster sluiten zonder te bewaren ? 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Try again Probeer opnieuw 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Subject Onderwerp 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Last post Laatst verzonden 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Author Auteur 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Started by Gestart door 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Replies Antwoorden 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
By Door 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
# of Msg # van Msg 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Edit Activity Bewerk activiteit 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Bekijk de instructies 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
View topic Bekijk onderwerp 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Statistic Statistieken 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleer 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Edit Bewerken 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
# of total message # van totaal bericht 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Value Required Waarde verplicht 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Title can not be blank Een titel kan niet leeg zijn 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Add Message Voeg bericht toe 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
View Message Bekijk bericht 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Reply Message Antwoord op bericht 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Edit Message Bewerk bericht 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Subject Onderwerp 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Body Inhoud 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Attachment Bijvoegsel 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Gepost op 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Reply Antwoord 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Open Open 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Delete Verwijder 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
View Bekijk 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Edit Bewerk 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Reply antwoord 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Done Volledig 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Einde 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
New Topic Nieuw Onderwerp 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Refresh Vernieuw 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Characters left Overblijvende karakters 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Basic Basis 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructies 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Upload Opladen 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Done Volledig 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
On Aan 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
provides following posts: heeft volgende berichten gepost 08/03/06 02:59 PM Rob Joris Become a Translator!
Forum Monitoring Forum Monitoring 08/03/06 03:30 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Antwoorden in discussielijn 08/03/06 03:34 PM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Wacht tot de leraar de inhoud van deze activiteit vervolledigd 08/03/06 03:36 PM Rob Joris Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Discussie bij langdurende samenwerking, waarbij de deelnemers niet altijd online zijn 08/03/06 03:44 PM Rob Joris Become a Translator!
Close Sluiten 08/04/06 05:05 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructies 07/13/07 12:50 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Continue Doorgaan 07/13/07 12:55 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Aver mark Gemiddelde score 08/07/06 02:05 AM Rob Joris Become a Translator!
Mark Score 08/07/06 02:04 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Bekijk scores van gebruikers 08/07/06 02:05 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Mark must be a number De score moet een geheel getal zijn 08/07/06 02:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Mark is invalid number format De score is in een foutief numeriek formaat 08/07/06 02:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Update mark Score bijwerken 08/07/06 02:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Voeg een score en commentaar toe aan het rapport door 08/07/06 02:08 AM Rob Joris Become a Translator!
View all marks Bekijk alle scores 08/07/06 02:08 AM Rob Joris Become a Translator!
Download marks Scores downloaden 08/07/06 02:08 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Bewerk scores van gebruikers 08/07/06 02:06 AM Rob Joris Become a Translator!
Average message mark Gemiddelde score van bericht 08/07/06 02:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Maximum: Maximum: 08/11/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Release marks Wis scores 08/11/06 05:39 AM Rob Joris Become a Translator!
Allow learners to create new topics Sta leerlingen toe om nieuwe onderwerpen aan te maken 08/11/06 05:41 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Number of posts per learner per thread. Aantal postings per leerling per onderwerp 08/11/06 05:42 AM Rob Joris Become a Translator!
Minimum: Minimum: 08/11/06 05:42 AM Rob Joris Become a Translator!
No minimum Geen minimum 08/11/06 05:42 AM Rob Joris Become a Translator!
No maximum Geen maximum 08/11/06 05:43 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Je moet tenminste {0} postings bijdragen voor je kan eindigen. 08/11/06 05:46 AM Rob Joris Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Scores in {0} werden gewist 08/11/06 05:39 AM Rob Joris Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Het maximaal aantal postings moet groter of gelijk zijn aan het minimum. 08/11/06 05:43 AM Rob Joris Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. De beperking van het aantal invoerkarakters moet groter zijn dan nul. 08/11/06 05:45 AM Rob Joris Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Voeg tenminste 1 onderwerp toe wanneer het de leerlingen niet toegestaan is om onderwerpen aan te maken. 08/11/06 05:47 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook Entry Reflectie/Reactie 07/13/07 12:55 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Leerlingen toestaan hun eigen berichten te wijzigen 07/13/07 12:51 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Leerlingen toestaan de Rich Editor te gebruiken 07/13/07 12:52 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Het aantal tekens per bericht beperken 07/13/07 12:52 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Ga terug naar het forum 07/13/07 12:52 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Allow learners to add attachments Sta leerlingen toe om bijlages bij te voegen 07/13/07 12:53 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Message attachment hidden Berichtenbijlages onzichtbaar 07/13/07 12:53 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Subject can not be blank. Onderwerp mag niet leeg zijn. 07/13/07 12:53 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Instructor Instructeur 07/13/07 12:54 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Body can not be blank. Bericht mag niet leeg zijn. 07/13/07 12:54 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Reflectie/reactie bekijken 07/13/07 12:54 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie/Reactie 07/13/07 12:55 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Login Inlognaam 07/13/07 12:55 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 07/13/07 12:55 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please input notebook entry Voer aub uw reflectie/reactie in 07/13/07 12:56 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Voeg aan het eind van het forum een Aantekeningenschrift toe met de volgende instructies: 07/13/07 12:56 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Berichtbeperkingen 07/13/07 12:57 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Orginele boodschap 12/10/07 01:06 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Aantal posts van deze student in dit forum 12/10/07 01:07 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Date Label download marks heading date Become a Translator!
Marks Label download marks heading marks Become a Translator!
Comments Label download marks heading comments Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. label.postingLimits.forum.reminder Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Label responses locked Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Label responses locked reminder Become a Translator!
Marked? Heading on the monitoring summary tab indicating for the column indicating whether or not any of the learner's postings have been marked. Become a Translator!
Notebook Entries label.export.reflection Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Forum monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released. label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n event.mark.release.mark Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Conditions authoring.tab.conditions Become a Translator!
Please enter conditions for Forum label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Posts contain certain words output.desc.text.search.output.definition.forum Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" text.search.output.definition.forum.default.condition Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Posts that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these topics: textsearch.topics Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). label.postingLimits.topic.reminde Become a Translator!
New lable.topic.title.repliesnew Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.min Become a Translator!
On new postings send email to: label.authoring.advanced.send.emails.to Become a Translator!
learners label.authoring.advanced.learners Become a Translator!
instructors label.authoring.advanced.teachers Become a Translator!
Forum: {0} event.newposting.subject Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS event.newposting.body Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? label.authoring.basic.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings label.authoring.advance.allow.rate.postings Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!