Module: Forum for Polish Poland

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 70.20% (172 out of 245)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Submit Wyślij 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error creating condition. Błąd tworzenia warunku 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add condition Dodaj warunek 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The following error(s) occurred: Wystąpił następujący błąd/błędy 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Inne 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Nazwa warunku nie może być pusta 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Nie wybrano żadnego pytania, wybierz przynajmniej jedno 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Posts contain certain words Posty zawierające określone słowa 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Download marks Ściągnij oceny 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Down W dół 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" Posty zawierające słowo "LAMS" 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Posts that... Posty, które... 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
have all these words: Zawierają te wszystkie słowa: 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
have this exact wording or phrase: Zawierają konkretne słowo lub frazę: 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
have one or more of these words: Zawierają jedno lub więcej tych słów: 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
have none of these unwanted words: Nie zawierają żadnego z tych słów: 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Search in these topics: Szukaj w tematach: 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć to okno bez zapisywania ? 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Minimum: Min 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Maximum: Max 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No minimum Brak 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No maximum Brak 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Maksymalna liczba postów musi być większa lub równa minimalnej liczbie postów 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Ograniczenie wprowadzonych znaków musi być większe niż zero. 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Musisz dodać przynajmniej {0} postów przed zakończeniem. 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Limit wypowiedzi 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Continue Dalej 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwisko 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Login Login 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Subject can not be blank. Temat nie może być pusty 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Body can not be blank. Wpis nie może być pusty 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Comments Komentarze 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Po kliknięciu na przycisku Zakończ/następna aktywność nie będziesz mógł korzystać z forum 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. Ograniczenia postów: minimum [0} maksimum {1} na wątek 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Yes Tak 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No Nie 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
On Włącz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Off Wyłącz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Value Required Wymagana jest wartość 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title can not be blank Tutuł nie może być pusty 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Subject Temat 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Body Treść 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Attachment Załącznik 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Wysłany 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Odpowiedzi w wątku 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Reply Odpowiedz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Open Otwórz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Reply Odpowiedz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Activity Następna aktywność 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
New Topic Nowy temat 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Refresh Odświeź 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Characters left Pozostało znaków 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
On Wł. 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Off Wył. 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add Dodaj 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The input is invalid number format Niewłaściwy format 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The input must be greater than 0 Wartość musi być większa od zera 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Edycja aktywności 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
provides following posts: Utworzył następujące posty: 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Comment Komentarz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Not Available Niedostępny 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Session Name Nazwa sesji 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: No data Żaden student nie jest dostępny 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View forum Widok forum 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Żadna sesja nie jest dostępna 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hide Ukryj 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Forum Forum 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Narzędzie do dyskusji on-line (asynchronicznne) 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Nauczyciel tak ustawił aktywność, że nie możesz dodawać postów. 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructor Instruktor 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
New Nowe 12/10/09 01:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Forum Tool Forum 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Forum Forum 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Utwórz nowy temat 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj kiedy zakończono 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Ograniczenie wprowadzania znaków 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Subject Temat 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Body Treść 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Last post Ostatni post 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Author Autor 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Started by Autor 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Replies Odpowiedzi 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
By Przez 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Powrót do forum 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
# of Msg # wiadomości 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Edycja aktywności 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View topic Widok tematu 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistic Statystyka 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/02/08 08:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload Załaduj 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Up W górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Taka nazwa już występuje. Wybierz inną 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please input notebook entry Dodaj kometarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: Marks were released Oceny zostały wystawione 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marks Oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark must be a number Ocena musi być liczbą 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marked? Ocenione? 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Oceny w {0} zostały pokazane. 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Aver mark Średnia ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Ddodaj przynajmniej jeden temat! Opcja "Zezwól studentom na tworzenie nowych tematów" jest wyłączona! 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Ilość wypowiedzi studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of posts per learner per thread. Ilość postów na jeden temat 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notify learners when marks are released. Powiadom studentów gdy zostaną wystawione oceny 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Narzędzie do dyskusji, użyteczne dla długookresowej współpracy, w sytuacji kiedy studenci nie są on-line w tym samym czasie 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to add attachments Zezwól studentom dodać załącznik 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Edytuj 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Edytor zaawansowany 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to create new topics Zezwól studentom na tworzenie nowych tematów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Zobacz ocenę użytkownika 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Edytuj ocenę użytkownika 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark is invalid number format Ocena ma nieprawidłowy format 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View all marks Zobacz wszystkie oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Prosze przypisać ocenę i komentarz dla raportu stworzonego przez 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark Ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Release marks Pokaż oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Forum Authoring Autor - Forum 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Update mark Zmień ocenę 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Date Data 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Widoka komentarza 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Forum Dodaj notatnik na koniec forum 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Entries Wpis do notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Wpis do notatnika na zakończenie forum według następujących instrukcji: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Widok instrukcji 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). Ograniczenia postów: minimum [0} maksimum {1} na wątek. Ty wysłałeś {2} postów 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n Dla komentarza o tytule "{0]" wysłanego na temat {1} ocena wynosi {2}. \n 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Message subject hidden Ukryty temat wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Average message mark Średnia ocena wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
# of total message # wszystkich wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add Message Dodaj wiadomość 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Message Odczytaj wiadomość 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Reply Message Odpowiedz na wiadomość 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Message Edytuj wiadomość 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Narzędzie Forum, znane także jako tablica wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Message body hidden Ukryta treść wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Message attachment hidden Ukryty załącznik 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Wiadomość 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Forum Monitoring Monitor - Forum 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please enter conditions for Forum Wprowadź warunki dla forum 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Brak warunków 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Poczekaj na nauczyciela aż zakończy definiowanie zawartości dla tej aktywności. 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. Nauczyciel wystawił oceny na forum.\nTwoje oceny:\n\n{0}\nTa wiadomość została wysłana automatycznie i prosimy na nią nie odpowiadać 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.min Become a Translator!
On new postings send email to: label.authoring.advanced.send.emails.to Become a Translator!
learners label.authoring.advanced.learners Become a Translator!
instructors label.authoring.advanced.teachers Become a Translator!
Forum: {0} event.newposting.subject Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS event.newposting.body Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? label.authoring.basic.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings label.authoring.advance.allow.rate.postings Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!