Module: Notebook for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 70.96% (88 out of 124)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Notebook Monitoring Övervaka anteckningar 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Anteckningar 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Content: Innehåll 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow rich text editor Tillåt Rich Text-redigeraren 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Filename Filnamn 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Changes saved Ändringarna har sparats 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Page contains unsaved changes Sidan innehåller ändringar som inte har sparats 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Anteckningar i uppkopplat läge 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Var snäll och avvakta tills läraren har lagt till allt innehåll till denna aktivitet. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group {0}: Grupp {0} 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Antal lärande: 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Totalt antal lärande i gruppen: 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Antal lärande som är klara: 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det går inte att redigera innehållet eftersom en eller flera lärande har gjort försök på aktiviteten. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det finns ingen sammanfattning tillgänglig för det här verktyget. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Inte tillgänglig 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Tool Verktyg för anteckningar 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Anteckningar 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Verktyg för anteckningar 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook for notes and reflections Anteckningar av tankar och reflektioner 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Authoring Anteckningar - författarläge 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Created Skapad 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last modified Senast ändrad 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Det går inte att fortsätta. {0} saknas. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
File size exceeded För stor fil 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} Ett internt fel i verktyget Anteckningad har uppstått. Om du rapporterar detta fel, ange isåfall {0}: 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Ett fel har uppstått i samband med sparandet/borttagandet av av instruktionsfilen {0}. Filerna är kanske inte sparade på rätt sätt. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Innehållet har låsts eftersom det används av en eller flera lärande. Det går inte att redigera innehållet. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Den uppladdade filen är större än den maximalt tillåtna storleken {0} bytes. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} field is mandatory. Fältet {0} är obligatoriskt. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. Fältet {0} måste vara ett giltigt tal. Decimaler är inte tillåtna. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. Fältet {0} måste vara ett gilitgt decimaltal. 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga detta fönster utan att spara? 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Försök igen 08/24/06 05:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Den här aktiviteten är tyvärr inte klar ännu. Var snäll och avvakta tills läraren har formulerat instruktionerna för aktiviteten. 08/24/06 05:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
has none of these unwanted words: har inget av dessa oönskade ord: 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add condition Lägg till villkor 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Order Ordna 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no conditions Det finns inga villkor 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit conditions Redigera villkor 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Up Uppåt 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Down Neråt 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Condition name can not be blank. Namnet på villkoret kan inte vara tomt. 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Dubblerat namn, var snäll och välj ett unikt namn. 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error creating condition. Fel vid skapande av villkor. 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Entry contains certain words Inlägget innehåller vissa ord. 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Inlägget innehåller ordet "LAMS". 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Entry that... Inlägg som... 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
has all these words: har alla dessa ord: 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
has this exact wording or phrase: har den här exakta formuleringen eller frasen: 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
has one or more of these words: har ett eller flera av dessa ord: 11/17/10 06:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har inte skrivit någonting. Är du säker på att det här är rätt? 11/25/10 01:08 PM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En lärande har redan påbörjat den här aktiviteten. Om du ändrar innehållet så kommer olika lärande att få olika information. 11/25/10 01:08 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och kommer tillbaka till den här anteckningsboken kommer du inte att kunna fortsätta att lägga till noteringar. 11/25/10 01:08 PM Anders Berggren Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Distansläraren har ställt in den här aktiviteten så att du inte ska kunna lägga till noteringar när du har avslutat den. När du kommer tillbaka till anteckningsboken så kan du bara läsa noteringarna. 11/25/10 01:08 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!