Module: Notebook for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 100.0% (124 out of 124)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Print Skriv ut LDEV-5021 07/23/20 02:47 PM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:52 PM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 07:40 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Beklager, aktiviteten er ikke ferdig enda. Vennligst vent til at foreleseren har ferdigstilt aktiviteten. 06/04/08 07:41 AM erik engh Become a Translator!
Notebook for notes and reflections Notatbok for notater og refleksjoner 06/04/08 07:42 AM erik engh Become a Translator!
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. En feil har oppstått ved lagring/sletting av instruksjonsfilen {0}. Filen er sansynligvis ikke lagret riktig. 06/04/08 07:41 AM erik engh Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Filen er låst fordi den brukes av en student. Det er ikke tillatt å endre innholdet. 06/04/08 07:41 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke kan legge til notater etter at du er ferdig. Hvis du kommer tilbake, så vil du kunne se dine notater, men ikke kunne legge til nye. 06/04/08 07:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å endre innholdet fordi en eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten 06/04/08 07:42 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Authoring Notatbok 05/23/08 07:10 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Informasjon: 05/23/08 07:11 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Content: Innhold: 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Allow rich text editor Tillat tekst editor 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Filename Filnavn 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Type Type 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Changes saved Endringer er lagret 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Page contains unsaved changes Siden inneholder endringer som ikke er lagret 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook On-line notatbok 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0}: 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Antall studenter i gruppen: 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Start på notatbok 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
OK OK 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Done Utført 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Created Utført 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist endret 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Notebook entry Start på notatbok 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Kan ikke fortsette. {0} mangler. 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
File size exceeded Filstørrelsen er større enn tillatt 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} En intern feil har oppstått. Hvis du rapporterer feilen, så rapporter: {0} 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} feltet må fylles ut 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} feltet må inneholde et gyldig desimaltall. 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Forsøk igjen 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Notatbok 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Tool Verktøy for notater 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Notatbok 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Verktøy for notater 09/25/06 09:57 AM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har ikke skrevet noenting. Er dette riktig ? 09/06/07 12:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Each learners' entry in Notebook Hver students innlegg i notater LDEV-2374 09/17/12 03:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Neste aktivitet 04/13/08 02:24 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. Merk: Etter at du har klikket på "Neste Aktivitet" og du kommer tilbake hit, så vil du ikke ha tillatelse til å fortsette å legge til notater. 05/02/08 03:00 PM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Merk ! En eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet vil det medføre at studentene mottar forskjellig innhold. 12/31/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 07/17/08 03:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Antall ferdige studenter: 07/17/08 03:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Antall studenter: 07/17/08 03:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vennligst vent på at foreleseren har gjort ferdig innholdet for denne aktiviteten 07/17/08 03:07 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 07/17/08 03:07 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Monitoring Notatbok-kontroll modus 07/17/08 03:07 AM erik engh Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0} feltet må ha et gyldig tall. Desimaler er ikke tillatt. 07/17/08 03:09 AM erik engh Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Filen du har lastet opp overstiger maksimal tillatt filstørrelse som er {0}. 07/17/08 03:09 AM erik engh Become a Translator!
Comment: {0} Kommentar: {0} LDEV-3192 07/10/17 03:11 AM erik engh Become a Translator!
No sessions available Ingen sesjoner er tilgjengelig 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:26 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:26 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:26 AM erik engh Become a Translator!
Send email with comment to learner Send e-post med kommentar til studenten LDEV-3192 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. Foreleseren har lagt igjen en kommentar for å kunne legges inn i din notatbok LDEV-3192 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Click to edit Klikk for å editere LDEV-3192 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Notebook entries Notatbok tilgang LDEV-3588 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-3588 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Comment Kommentar LDEV-3588 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
No entry Ingen tilgang LDEV-3588 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Yes Ja LDEV-3588 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
No Nei LDEV-3588 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Instructor's comment Foreleserens kommentar LDEV-3681 03/06/16 04:05 PM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
has none of these unwanted words: har ingen av disse uønskede ord: 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Add condition Legg til betingelse 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Order Rekkefølge 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
There are no conditions Det er ingen betingelser 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Edit conditions Redigerbetingelse 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Condition name can not be blank. Navnet til betingelsen kan ikke være tomt. 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Navnet er duplisert. Vennligst velg et unikt navn. 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Error creating condition. Feil oppsto under lagring av betingelse 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Entry contains certain words Inngangsdataene inneholder visse ord 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Inngangadataene inneholder ordet "LAMS" 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Entry that... Inngangsdata med.... 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
has all these words: har alle disse ordene: 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
has this exact wording or phrase: har akkurat disse ordene eller frasen: 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
has one or more of these words: har en eller flere av disse ordene: 10/30/08 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det er ingen status for dette verktøyet 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Date and time restriction Dato og tids begrensning 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. Hvis dato og tidsbegrensning er definert, så vil studentene ikke kunne levere en besvarelse etter denne tid. 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Date and time: Dato og tid: 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensning 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. Foreleseren har definert en begrensning for denne aktiviteten fra og med {0}. 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/19/11 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe LDEV-3784 07/05/17 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Editing options Editerings alternativ LDEV-3857 07/05/17 01:49 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3857 07/05/17 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Response required? Er det krevet svar ? LDEV-4063 07/05/17 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Response is required Svar er krevet LDEV-4063 07/05/17 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Enable anonymous posts Koble til anonym mail LDEV-4559 05/18/18 12:06 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:35 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:35 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:35 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:35 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:35 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:35 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations