Module: Notebook for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 70.96% (88 out of 124)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Condition name can not be blank. Koşul adı boş olamaz. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add condition Koşul ekle 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Conditions Koşullar 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no conditions Koşul yok 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit conditions Koşulları düzenle 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Error creating condition. Kşul oluşturulurken hata oluştu. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Tool Not Defteri aracı 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Not Defteri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Not Defteri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Çevrimiçi Not Defteri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Monitoring Not Defteri izleme 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Not Defteri aracı 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
OK Tamam 11/17/08 05:26 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Type Tür 11/17/08 03:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
has none of these unwanted words: Bu sözcükler olmayan 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Order Sırala 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Up Yukarı 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Down Aşağı 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Tekrarlanan ad. Başka ad seçiniz. 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Entry contains certain words Belirli sözcükleri içeren girişler 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" "LAMS" sözcüğünü içeren 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Entry that... Girişler... 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
has all these words: Tüm bu sözcükleri içeren: 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
has this exact wording or phrase: Tam olarak şu sözcüğü içeren: 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
has one or more of these words: Bu sözcüklerden birini içeren 12/23/08 08:54 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Devam edilemiyor. {0} eksik 12/23/08 08:57 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bazı öğrenciler bu etkinliği yapıyor. İçeriğin değişmesi farklı öğrencilerin farklı içerikle karşılaşmasına neden olabilir. 12/23/08 08:57 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. Not: "Sonraki Etkinlik" düğmesine tıkladıktan sonra geri dönüp Not defterine ekleme yapamazsınız. 12/23/08 08:57 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Öğretmen bu etkinliği tekrar dönüp yapamayacağınız biçimde ayarladı. Not defterine geri döndüğünüzde notlarınızı görebilir ancak yeni not ekleyemezsiniz. 12/23/08 08:57 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title: Başlık 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Content: İçerik 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions: Yönergeler: 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow rich text editor Zengin metin düzenlemeye izin ver 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Filename Dosyaadı 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Changes saved Değişikliler kaydedildi. 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Page contains unsaved changes Sayfada kaydedilmeyen değişiklikler var. 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Bu etkinliğin içeriğini tamamlamak için öğretmeninizi bekleyin. 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
File size exceeded Dosya boyutu büyük. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} Not defterinde bir iç hata oluştu. Raporlamak isterseniz: {0} 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. {0} yönerge dosyasını silerken\kaydederken bir hata oluştu. Dosya düzgün kaydedilmeiş olabilir. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. İçerik öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandığı için kilitlenmiştir. İçeriğin değiştirilmesine izin verilmiyor. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Üzgünüm, bu etkinlik hazır değil. Öğretmeninizin etkinliği düzenleyip bitirmesini bekleyin. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Yüklenen dosya üst limitin {0} üstünde 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} zounlu alandır. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0} alanı geçerli bir numara olmalıdır. Ondalık virgüllere izin verilmiyor. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} alanı geçerli bir ondalık sayı olmalıdır. 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Tekrar dene 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Hiçbirşey yazmadınız. Doğru olduğundan emin misiniz? 12/23/08 08:51 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 12/23/08 08:42 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook for notes and reflections Notlar ve yansımalar için Not defteri 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group {0}: Grup {0}: 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Öğrenci sayısı 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Gruptaki toplam öğrenci sayısı 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Bitiren öğrenci sayısı 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Bu etkinlik yapılmaya başlandığı için içeriğin değiştirilmesine izin verilmiyor. 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Bu araç için özet mevcut değil 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Kullanılabilir değil 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Sonraki Etkinlik 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Sonraki 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Created Oluşturuldu 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Last modified Son düzenlenme 12/23/08 08:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Authoring Not Defteri tasarlama 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!