Module: Notebook for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 49.19% (61 out of 124)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
Filename Filnavn 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Type Type 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Changes saved Ændringer gemt 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Page contains unsaved changes Siden indeholder ændringer, der ikke er gemt 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Online notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vent venligst på at læreren bliver færdig med indholdet i denne aktivitet 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Notebook Monitoring Notesbog Monitorering 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigér aktivitet 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics Statistik 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics Statistik 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigér aktivitet 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0}: 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Antal brugere: 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Samlet antal brugere i gruppen: 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Antal brugere, der har gennemført: 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Ændring af indholdet er ikke tilladt, da en eller flere brugere har forsøgt sig på aktiviteten. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Der er intet resumé tilgængeligt for dette værktøj. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgængelig 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Learner Bruger 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Note i notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
OK OK 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Done Gjort 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Afslut 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Next Næste 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Created Oprettet 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Last modified Sidst ændret 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Notebook entry Note i notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Kan ikke fortsætte. {0} mangler. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
File size exceeded Filstørrelse overskredet 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} En intern fejl er opstået i værktøjet notesbog. Hvis du rapporterer fejlen, så skriv: {0} 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. En fejl er opstået under gemning/sletning af instruktionsfilen {0}. Filen er muligvis ikke gemt korrekt. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Indholdet er blevet låst, da det bruges af en eller flere brugere. Ændring af indholdet er ikke tilladt. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Beklager, aktiviteten er ikke klar endnu. Vent venligst på at læreren bliver færdig med at definere aktiviteten. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Den uploadede fil overskreder den maksimale filstørrelse på {0} bytes 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} field is mandatory. Feltet {0} er obligatorisk at udfylde. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. Feltet {0} skal indeholde et gyldigt tal. Decimaltal er ikke tilladt. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. Feltet {0} skal indeholde et gyldigt decimaltal. 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du at lukke dette vindue uden at gemme? 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Prøv igen 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Notebook Notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Notebook Tool Værktøj til notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Notebook Notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Værktøj til notesbog 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook for notes and reflections Notesbog til noter og reflektioner 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Notebook Authoring Notesbog Forfatter 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title: Titel 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Content: Indhold 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Lock when finished Lås når færdig 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Allow rich text editor Tillad Rich Text Editor 09/22/06 04:33 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har ikke skrevet noget. Er du sikker på, at det er korrekt? 09/27/07 01:31 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Conditions button.conditions Become a Translator!
has none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Entry contains certain words output.desc.text.search.output.definition.notebook Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" text.search.output.definition.notebook.default.condition Become a Translator!
Entry that... textsearch.heading Become a Translator!
has all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
has this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
has one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!