Module: Notebook for Welsh United Kingdom

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 48.38% (60 out of 124)

Translated Labels

English Welsh Translation Dev task Last updated By Action
Notebook Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Notebook Tool Offeryn Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Notebook Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Offeryn Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook for notes and reflections Nodfwrdd ar gyfer nodiadau a myfyrdodau 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Notebook Authoring Awduro Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Basic Sylfaenol 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Advanced Uwch 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title: Teitl: 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Content: Cynnwys: 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Cyfarwyddiadau: 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Lock when finished Cloi ar ôl gorffen 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Allow rich text editor Caniatáu golygydd testun cyfoethog 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Filename Enw Ffeil 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Type Math 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Changes saved Wedi cadw newidiadau 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Page contains unsaved changes Tudalen yn cynnwys newidiadau heb eu cadw 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Nodfwrdd Ar-lein 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Arhoswch i’r athro gwblhau cynnwys y gweithgaredd hwn 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Notebook Monitoring Monitro Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Summary Crynodeb 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistics Ystadegau 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Summary Crynodeb 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Cyfarwyddiadau 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistics Ystadegau 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Group {0}: Grŵp {0}: 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Nifer y Dysgwyr: 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Cyfanswm y Dysgwyr yn y Grŵp 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Nifer y Dysgwyr sydd wedi Gorffen 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Ni chaniateir addasu’r cynnwys oherwydd mae un neu ragor o fyfyrwyr wedi rhoi cynnig ar y gweithgaredd. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Nid oes crynodeb ar gael ar gyfer yr offeryn hwn. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
View Gweld 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ddim Ar Gael 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Learner Dysgwr 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Cofnod Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
OK Iawn 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Done Wedi’i wneud 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Gorffen 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Next Nesaf 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Created Wedi’i greu 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Last modified Addaswyd diwethaf 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Notebook entry Cofnod Nodfwrdd 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Methu parhau. Mae {0} yn eisiau. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
File size exceeded Mae maint y ffeil yn rhy fawr 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} Mae gwall mewnol wedi digwydd gydag Offeryn y Nodfwrdd. Os ydych yn adrodd y gwall hwn, adroddwch: <br/> <b>{0}</b> 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Mae gwall wedi digwydd wrth gadw/dileu ffeil gyfarwyddyd {0}. Mae’n bosibl na chaiff y ffeiliau eu cadw’n gywir. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Mae’r cynnwys wedi ei gloi oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio gan un neu ragor o ddysgwyr. Ni chaniateir addasu’r cynnwys. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Nid yw’r gweithgaredd yn barod eto. Arhoswch i’r athro orffen diffinio’r gweithgaredd. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Mae’r ffeil a lwythwyd i fyny yn fwy na’r maint ffeil mwyaf o {0} beit 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
{0} field is mandatory. Mae maes {0} yn ofynnol 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. Rhaid i faes {0} fod yn rhif dilys. Ni chaniateir pwyntiau degol. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. Rhaid i faes {0} fod yn rhif degol dilys. 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ydych chi eisiau cau’r ffenestr hon heb ei chadw? 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Rhowch gynnig eto 12/20/06 09:53 AM Kristian Besley Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Message learner blank input Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Conditions button.conditions Become a Translator!
has none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Entry contains certain words output.desc.text.search.output.definition.notebook Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" text.search.output.definition.notebook.default.condition Become a Translator!
Entry that... textsearch.heading Become a Translator!
has all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
has this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
has one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!