Module: Notebook for Polish Poland

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 70.96% (88 out of 124)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Podczas zapisywania/usuwania pliku instrukcji {0} wystąpił błąd. Pliki mogły nie zostać zapisane poprawnie 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Aktywność nie jest gotowa. Zaczekaj aż nauczyciel zakończy przygotowanie tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Zaczekaj aż nauczyciel zakończy przygotowanie tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow rich text editor Zezwól na użycie edytora WYSIWYG 12/25/09 12:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Więcej niż jeden student realizuje daną aktywność. Zmiana zawartości spowoduje przesłanie różnych informacji do studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Zmiany zawartości nie są możliwe. Jeden lub więcej studentów korzysta z tej aktywności 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Modyfikacja zawartości nie jest możliwa. Jeden lub więcej studentów korzysta z tej aktywności. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Liczba studentów którzy zakończyli: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Całkowita liczba studentów w grupie: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. Uwaga! Jeśli naciśniej "Następna Aktywność: 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group {0}: Grupa {0}: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Przekroczono rozmiar pliku. Maksymalny rozmiar to {0} bajtów 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Taka nazwa już istnieje. Wprowadź nową nazwę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Up w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Down w dół 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} field is mandatory. Pole {0} jest wymagane 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. Pole {0} musi mieć odpowiedni format. Wartości dziesiętne nie są dozowolone 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. Pole {0} musi mieć format dziesiętny 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapisywania zmian ? 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Spróbuj ponownie 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Title: Tytuł: 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Content: Zawartość: 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj kiedy zakończono 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Filename Nazwa pliku 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Changes saved Zapisano zmiany 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Page contains unsaved changes Strona zawiera niezapisane zmiany 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edycja aktywności 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edycja aktywności 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Niedostępny 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Zakończ 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Dalej 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Created Utworzono 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Last modified Ostatnia modyfikacja 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Nie można kontynuować. Brakuje {0} 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
File size exceeded Przekroczono romziar pliku 09/13/06 11:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Nie wpisano żadnych notatek. Czy kontynuować ? 09/19/07 06:05 AM Adam Stecyk Become a Translator!
On Włączone 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add condition Dodaj warunki 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Authoring Autor - Notatnik 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Nazwa warunku nie może pozostać pusta 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
has all these words: zawiera wszystekie słowa 12/13/09 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Nie masz uprawnień do komentowania czynności po jej zakończeniu. Jeśli jesteś ponownie w Notatniku możesz przeglądac swoje wcześniejsze komentarze ale nie możesz wpisywać nowych. 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Narzędzie Notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Notatnik on-line 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK OK 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} Wystąpił wewnętrzny błąd notatnika. Błąd: {0} 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Notatnik 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Tool Narzędzie Notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Notatnik 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook for notes and reflections Notatnik do robienia notatek i komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Podsumowanie nie jest dostępne dla tego narzędzia 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook entry Wpis do notatnika 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Wpis zawiera słowo "LAMS" 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entry contains certain words Wpis zawiera słowa 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entry that... Wpisz że... 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Wpis do notatnika 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Monitoring Monitor - Notatnik 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Nie ma warunków 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit conditions Edytuj warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
has none of these unwanted words: Nie zawiera żadnego z niechcianych słów 02/19/10 02:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Kolejność 02/19/10 02:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error creating condition. Wystąpił błąd podczas tworzenia warunku 02/19/10 02:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
has this exact wording or phrase: zawiera to słowo lub frazę: 02/19/10 02:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
has one or more of these words: zawiera jedno lub więcej tych słów: 02/19/10 02:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!