Module: Voting for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Voting
Description: Voting tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 01:26 AM
% translated: 78.88% (127 out of 161)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Learner progress report Rapport över den lärandes framsteg 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
A system exception has occured: {0}. Contact your system administrator Ett undantag på systemnivå har inträffat:{0}. Kontakta Din systemadministratör 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners' votes Lärande som har röstat 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Nomination: Nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill Du spara detta fönster utan att spara? 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
The content has been created successfully. Innehållet har skapats framgångsrikt. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The "Maximum votes" field in Advanced section is invalid. Var snäll och rätta till det här: Fältet 'Max nomineringar' i den Avancerade sektionen är ogiltigt. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of the content is not allowed since it is being used. Eftersom innehållet används så går det inte att redigera det. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The report is not available since no learners attempted the activity yet. Den här rapporten är inte tillgänglig eftersom inga användare har gjort några försök att genomföra den här aktiviteten ännu. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Your vote(s): De följande är dina röster. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have selected too many nominations. You can only select Du har avgivit för många nomineringar. Du måste välja. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Voting results so far Progression angående resultaten av omröstningen. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View results Övergripande resultat 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Change Gör om röstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Vote Skicka in röst 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Användare 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Date/time Tid för röstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your nominations are: Dina nomineringar är: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och avvakta tills läraren har lagt till allt innehåll för den här aktiviteten, 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Välj grupp: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of possible learners: Totalt antal möjliga lärande: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners that completed voting: Det totala antalet lärande som har fullgjort omröstningen: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nomination Öppna omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Totalt antal röster 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
% % 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View other text nomination Visa öppna omröstningar 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Close other text nominations Stäng öppna omröstningar 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nominations Öppna omröstningar 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Vote Röst 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
hidden dold 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Pie chart Visa tårtdiagram 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Bar chart Visa stapeldiagram 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Visible Synlig 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please select a group to view class statistics Var snäll och välj en grupp för att se klassens statistik. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Class summary Sammafattning av klassens röster 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Sammanfattning av alla röster 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Röster från lärande 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: All learner votes Alla röster från lärande 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Group: Namn på grupp: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Display pie chart Visa resultatet som ett tårtdiagram 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Display bar chart Visa resultatet som ett stapeldiagram 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Återställ 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create nomination Lägg till nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit nomination Redigera nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: New nomination Ny nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Moves nomination down Flyttar nominering nedåt 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Moves nomination up Flyttar nominering uppåt 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
No nominations submitted. Please add at least one nomination. Det finns inga nomineringar. Var snäll och lägg till minst en nominering. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Var snäll och åtgärda detta: Det finns dubbletter av nomineringar. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Nomination text can not be blank. Var snäll och åtgärda detta: Texten för nominering kan inte vara tom. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add Spara nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enables editing of nomination Aktiverar redigering av nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Deletes nomination Tar bort nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes in Advanced tab is invalid. Var snäll och åtgärda detta: Maxantalet röster [Tabben Avancerad] är ogiltigt. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Var snäll och åtgärda detta: Det finns dubbletter av nomineringar. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflekterande inlägg 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa reflektion 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
voting omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Voting Omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Tillåter format för omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Voting Omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Tillåter format för omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Voting Omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Voting Authoring Omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Stats Statistik 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Voting Authoring Författa omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Voting Learning Omröstning - att lära 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Voting preview Förhandskgranska - omröstning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please define the nominations Var snäll och definiera nomineringarna. 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow text entry Tillåt inmatning av text 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Nominations Nomineringar 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Nomination Nominering 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Lock when finished Låst vid avslutning 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Down Ner 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Other Övrigt 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View votes chart Visa diagram över röster 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Räkning av totalt antal användare: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Räkning av användare som avslutat: 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Rapport över 'att lära' 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Preview Förhandsgranska 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Submit Skicka 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 10/18/06 07:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Voting Monitoring Övervaka omröstning 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes Max antal röster 12/13/06 03:57 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner selection Den lärandes val 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please select at least one nomination. Var snäll och välj åtminstone en nominering. 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Display results once the learner has submitted his/her vote Visa övergripande resultat 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have {0} vote(s), please choose your option(s) Du har {0} röster, var snäll och välj dina alternativ. 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
Other text entries: Övriga inmatningar av text 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of voting with instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av omröstningen. 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your nomination is: Din nominering är: 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
You haven't selected enough nominations. You should select at least Du har inte valt tillräckligt många nomineringar. Du bör välja åtminstone 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Minimum votes Minimalt antal röster 11/18/10 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
nominations. nomineringar. 11/18/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can redo your vote now. If you choose to continue, you won't be able to change your vote. När du har klickat på 'Sammanlagda resultat' kommer du inte att kunna ändra din/a röst/er. 11/18/10 12:12 PM Anders Berggren Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow re-doing of votes after you have finished it. (Distans)läraren har ställt in den här aktiviteten så att du inte kan ändra dina röster efter det att du har avslutat den. 11/18/10 12:13 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Voting with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av omröstningen med följande instruktioner: 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Options label.voting.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of votes. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to vote after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
A total of {0} over {1} learners have voted label.total.number.students.voted Become a Translator!
All groups total label.all.groups.total Become a Translator!
or choose an input: label.data.flow.choose Become a Translator!
None label.data.flow.none Become a Translator!
You have chosen to use input from an external tool. All defined nomitations will be deleted after save. Do you want to proceed? msg.data.flow.clear.nominations Become a Translator!
Limit number of students the input will be taken from: label.advanced.data.flow.limit Become a Translator!
No limit label.advanced.data.flow.limit.none Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a nomination that has already been selected, it would be reseted to zero -as the nomination has changed. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!