Module: Voting for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Voting
Description: Voting tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 01:26 AM
% translated: 100.0% (161 out of 161)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Add a notebook at the end of voting with instructions: Legg til en notatbok ved slutten av avstemming 09/11/13 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit nomination Rediger alternativ 06/04/08 07:36 AM erik engh Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. Vent til en er blitt gruppeleder LDEV-3162 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Other learners participating in current group: Andre studenter som deltar i denne gruppen: LDEV-3162 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool Velg leder fra verktøyet Velg leder LDEV-3162 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Group leader: {0} Gruppe leder:{0} LDEV-3162 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
A total of {0} over {1} learners have voted Totalt antall {0} av {1} studenter har stemt LDEV-3168 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
All groups total Totalt antall grupper LDEV-3168 04/18/14 03:11 PM erik engh Become a Translator!
You haven't selected enough nominations. You should select at least Du har ikke valgt nok alternativer. Du bør minimum velge 03/11/10 06:54 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 11/01/06 02:44 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 11/01/06 02:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Create nomination Lag alternativ 11/01/06 02:43 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 06/04/08 07:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Se notater 06/04/08 07:29 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Notater 06/04/08 07:30 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow re-doing of votes after you have finished it. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke får lov til å endre stemmegivningen etter at du har gjort denne ferdig. 06/04/08 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Voting Monitoring Avstemming - kontroll modus 06/04/08 07:32 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 07:35 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Minimum votes Minimum stemmer 03/11/10 06:54 AM erik engh Become a Translator!
Your vote(s): Din stemmegiving er: 03/11/10 06:55 AM erik engh Become a Translator!
Visible Synlig 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Please select a group to view class statistics Vennligst velg en gruppe for å se klassens statistikk 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: All learner votes Alle studentenes stemmer 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learners' votes Studentene stemte 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Nomination: Alternativ: 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke dette vinduet uten å lagre ? 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Other Annen 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View votes chart Se på diagram for stemmegiving 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Erfaringsrapport 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Preview Forhåndsvis 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
The content has been created successfully. Innholdet er blitt lagret 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The "Maximum votes" field in Advanced section is invalid. Vennligst endre dette: Feltet "Maks antall alternativ" i det avanserte området er ugyldig. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Informasjon: 06/04/08 07:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The report is not available since no learners attempted the activity yet. Rapporten er ikke tilgjengelig fordi ingen har startet denne aktiviteten. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Total number of learners that completed voting: Totalt antall studenter som har gjennomført avstemmingen: 03/11/10 06:55 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 07:23 AM erik engh Become a Translator!
nominations. Alternativer. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 07:24 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 07:24 AM erik engh Become a Translator!
Your nominations are: Dine alternativer er: 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
You have selected too many nominations. You can only select Du har avgitt for mange alternativer. Du kan bare velge 06/04/08 07:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Velg gruppe: 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Studentens fremdriftsrapport 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
A system exception has occured: {0}. Contact your system administrator En systemfeil har oppstått:{0}. Vennligst kontakt systemadministrator. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
% % 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Vote Stemme 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
hidden skjult 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Pie chart Se på sektordiagram 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp igjen 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: New nomination Nytt alternativ 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Moves nomination down Flytt alternativet ned 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Moves nomination up Flytt alternativet opp 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
No nominations submitted. Please add at least one nomination. Det er ikke valgt et av altenativene. Vennligst send inn minst ett alternativ. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Enables editing of nomination Tillat endring av alternativ 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Deletes nomination Slett alternativ 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes in Advanced tab is invalid. Vennligst rett dette: Maks antall stemmer [avansert] er ugyldig. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
voting avstemming 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Voting Avstemming 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Voting Avstemming 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Voting Avstemming 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Voting Authoring Avstemming 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Status for alle stemmer 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Stats Status 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Voting Learning Avstemmnings erfaring 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Voting preview Forhåndsvis avstemming 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please define the nominations Venligst definer alternativene. 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow text entry Tillat å skrive tekst 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Nominations Alternativer 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Nomination Alternativ 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 10/02/06 05:42 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Class summary Status for klassens stemmer 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Modification of the content is not allowed since it is being used. Det er ikke tillatt å endre innhold fordi dette er i bruk. 06/04/08 07:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren har fullført innholdet for denne aktiviteten. 06/04/08 07:34 AM erik engh Become a Translator!
Total learners: Totalt antall studenter: 07/10/17 02:54 AM erik engh Become a Translator!
Finished learners: Ferdige studenter: 07/10/17 02:54 AM erik engh Become a Translator!
Votes Stemmer 07/10/17 02:55 AM erik engh Become a Translator!
View results Se resultat 07/10/17 02:55 AM erik engh Become a Translator!
Group: Gruppe: 07/10/17 02:56 AM erik engh Become a Translator!
Voting results so far Stemmeresultater så langt 07/10/17 02:57 AM erik engh Become a Translator!
Change Endre 07/10/17 02:57 AM erik engh Become a Translator!
Date/time Dato/tid 07/10/17 02:58 AM erik engh Become a Translator!
Vote Stem 07/10/17 02:58 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 07/10/17 02:58 AM erik engh Become a Translator!
Votes Stemmer 07/10/17 02:59 AM erik engh Become a Translator!
There are duplicate nomination entries. Det er dupliserte nominasjonsoppføringer. 07/10/17 03:01 AM erik engh Become a Translator!
None Ingen LDEV-2374 03/06/16 03:56 PM erik engh Become a Translator!
Other text nomination Annen nominering 07/10/17 03:02 AM erik engh Become a Translator!
View other text nomination Se på annen nominering 07/10/17 03:02 AM erik engh Become a Translator!
Close other text nominations Lukk andre nomineringer 07/10/17 03:03 AM erik engh Become a Translator!
Other text nominations Andre nomineringer 07/10/17 03:03 AM erik engh Become a Translator!
Display pie chart Vis sektordiagram 07/10/17 03:04 AM erik engh Become a Translator!
Display bar chart Vis stolpediagram. 07/10/17 03:04 AM erik engh Become a Translator!
or choose an input: eller velg en metode for data inngang LDEV-2374 03/06/16 03:56 PM erik engh Become a Translator!
Please select at least one nomination. Vennligst velg minst et forslag 02/05/08 01:16 AM erik engh Become a Translator!
Group leader's option is enabled Gruppe lederens mening er koblet til LDEV-3168 03/06/16 03:56 PM erik engh Become a Translator!
Learner selection Studentens valg 03/26/08 02:02 AM erik engh Become a Translator!
You have chosen to use input from an external tool. All defined nomitations will be deleted after save. Do you want to proceed? Du har valgt å benytte inngangsdat fra et eksternt verktøy. Alle ksterne anbefalinger vil slettes etter lagring. Ønsker du å fortsette ? LDEV-2374 03/06/16 03:56 PM erik engh Become a Translator!
Limit number of students the input will be taken from: Begrens antall studenter som det vil bli tatt inngangsdata fra: LDEV-2374 03/06/16 03:56 PM erik engh Become a Translator!
No limit Ingen grense LDEV-2374 03/06/16 03:56 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Neste aktivitet 04/13/08 02:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Neste aktivitet 04/13/08 02:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can redo your vote now. If you choose to continue, you won't be able to change your vote. Merk: Etter at du har klikket på "Resultat" så vil du ikke kunne endre din stemmegivning. 05/06/08 02:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of possible learners: Totalt antall mulige studenter: 05/15/08 12:42 AM erik engh Become a Translator!
You have {0} vote(s), please choose your option(s) Du har {0} stemmer, vennligst velg alternativene dine 05/15/08 12:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes Maksimalt antall stemmer 05/29/08 03:21 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Voting with the following instructions: Legg til et notat ved slutten av avstemming, med følgende informasjon: 07/17/08 02:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 07/17/08 02:51 AM erik engh Become a Translator!
Nomination text can not be blank. En nominasjon kan ikke være tom. 07/10/17 03:05 AM erik engh Become a Translator!
Voting Authoring Avstemmings forfatter 07/17/08 03:02 AM erik engh Become a Translator!
Other text entries: Andre tekst muligheter: 07/17/08 03:03 AM erik engh Become a Translator!
Display results once the learner has submitted his/her vote Vis resultater når studenten har gitt sin stemme 07/10/17 03:06 AM erik engh Become a Translator!
Voting tool where learners can select one or more options. Stemmeverktøy der studentene kan velge ett eller flere alternativer. 07/10/17 03:07 AM erik engh Become a Translator!
Voting tool where learners can select one or more options. Stemmeverktøy der studentene kan velge ett eller flere alternativer. 07/10/17 03:08 AM erik engh Become a Translator!
There are duplicate nomination entries. Det er dupliserte nominasjons-alternativ. 07/10/17 03:09 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Notatbok informasjon 08/27/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Your nomination is: Ditt alternativ er: 01/16/10 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Bar chart Stolpediagram 07/10/17 02:53 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to vote after the set date and time. Studentene ikke kunne stemme etter den definerte tid. 05/19/11 11:39 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato og tid: 05/19/11 11:39 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensning 05/19/11 11:39 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/19/11 11:39 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. Foreleseren har definert en begrensning for denne aktiviteten fra og med {0}. 05/19/11 11:39 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/19/11 11:39 AM erik engh Become a Translator!
Select leader Velg leder LDEV-3869 07/05/17 01:50 AM erik engh Become a Translator!
Options Alternativer LDEV-3869 07/05/17 01:50 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3869 07/05/17 01:50 AM erik engh Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of votes. Please check and try again. Det er en feil med min og maks antall stemmer.Vennligst kontroller og forsøk igjen LDEV-3869 07/05/17 01:50 AM erik engh Become a Translator!
Search... Søk.... LDEV-3584 07/05/17 01:50 AM erik engh Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a nomination that has already been selected, it would be reseted to zero -as the nomination has changed. Vrasel:: Hvis du editerer og endrer en som allerede er valgt, så blir denne satt tilbake til null-fordi valget er endret LDEV-4443 03/26/18 01:24 PM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:34 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:34 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:34 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations