Module: Voting for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Voting
Description: Voting tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 01:26 AM
% translated: 78.88% (127 out of 161)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notebook entry Vnos v beležnico 04/17/10 12:53 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Group: Ime skupine: 04/17/10 12:53 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Glasovi učencev 04/17/10 12:54 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Other text entries: Drugi pisni vnosi: 04/17/10 12:55 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: All learner votes Vsi glasovi učencev 04/17/10 12:55 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
You have {0} vote(s), please choose your option(s) Imaš {0} glas(ov), izberi svojo možnost(i) 04/17/10 12:57 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
voting Glasovanje 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Voting Glasovanje 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Dovoli glasovanje. 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Voting Glasovanje 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Dovoli glasovanje. 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Voting Glasovanje 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Voting Authoring Glasovanje 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Basic Osnovno 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Advanced Napredno 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Summary Obnova 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Uredi aktivnost 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Voting preview Predogled glasovanja 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Allow text entry Dovoli vnos besedila. 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes Največje število glasov 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Lock when finished Zakleni ob zaključku. 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Title Naslov 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Instructions Navodila 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Down Dol 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Other Ostalo 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: View votes chart Poglej graf glasov 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Število sodelujočih 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Število udeležencev, ki so končali 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Poročilo o učenju 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
View Poglej 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Preview Predogled 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Advanced Napredno 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Instructions Navodila 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Add Dodaj 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Delete Izbriši 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Submit Pošlji 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
The content has been created successfully. Vsebina je bila uspešno ustvarjena. 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Save Shrani 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Naslednja aktivnost 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Uporabnik 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Naslednja aktivnost 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Edit Uredi 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Izberite skupino: 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Skupaj glasov 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
% % 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Show Prikaži 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
Hide Skrij 04/03/10 11:11 AM Rok Bracun Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of voting with instructions: Dodaj beležnico na koncu glasovanja 04/17/10 12:58 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nomination Odprto glasovanje 04/17/10 12:58 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: View other text nomination Ogled odprtih glasov 04/17/10 12:59 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Close other text nominations Zapri odprte glasove 04/17/10 12:59 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nominations Odprti glasovi. 04/17/10 12:59 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Pie chart Ogled tortnega diagrama 04/17/10 01:00 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Bar chart Ogled črtnega diagrama 04/17/10 01:01 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Group Skupina 04/17/10 12:43 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Refresh Osveži 04/17/10 12:43 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Display results once the learner has submitted his/her vote Prikaži vse rezultate 04/18/10 04:25 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Add Dodaj 04/17/10 12:44 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Continue Nadaljuj 04/17/10 12:44 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Close Zapri 04/17/10 12:44 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Learner Učenec 04/17/10 12:45 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Vote Glasuj 04/17/10 12:45 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Title: Naslov: 04/17/10 12:46 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Try again Poskusi znova 04/17/10 12:46 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Your vote(s): Tvoji glas(ovi): 04/17/10 12:46 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Pregled vnsov v beležnico 04/17/10 12:48 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Date/time Čas glasovanja 04/17/10 12:49 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Vnosi v beležnico 04/17/10 01:02 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Vote Oddaj glas 04/17/10 12:50 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Change Ponovi glas 04/17/10 12:50 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Instructions: Navodila: 04/17/10 12:50 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Visible Vidno 04/17/10 12:51 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
hidden skrito 04/17/10 12:51 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Learner selection Učenceva izbira 04/17/10 12:51 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Display pie chart Prikaži tortni diagram glasov 04/17/10 01:04 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 04/17/10 12:53 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Learners' votes Učenci, ki so glasovali 04/17/10 12:55 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Voting with the following instructions: Dodaj beležnico na koncu glasovanja z naslednjimi navodili: 04/17/10 01:12 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Display bar chart Prikaži črtni diagram glasov 04/17/10 01:04 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ali želite zapreti to okno brez shranjevanja? 04/18/10 04:09 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
A system exception has occured: {0}. Contact your system administrator Nastala je sistemska izjema: {0}. Kontaktirajte vašega sistemskega administratorja. 04/18/10 04:10 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: The "Maximum votes" field in Advanced section is invalid. Prosimo popravite: Okno "Maksimalno nominacij" v naprednem področju je neustrezno. 04/18/10 04:12 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
You have selected too many nominations. You can only select Izbrali ste preveč nominacij. Izberete lahko samo 04/18/10 04:13 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Navodila za beležnico 04/17/10 01:08 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Please define the nominations Prosimo, da določite nominacije. 04/18/10 04:15 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Voting results so far Napredujoči rezultati glasovanja 04/18/10 04:16 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Minimum votes Min glasov 04/17/10 01:09 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Total number of possible learners: Končno število možnih učencev. 04/17/10 01:10 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Poročilo učencevega napredka 04/18/10 04:20 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Class summary Poročilo o tipih glasov 04/18/10 04:20 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Please select at least one nomination. Prosimo, da izberete vsaj eno nominacijo. 04/18/10 04:21 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Povzetek vseh glasov 04/17/10 01:13 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can redo your vote now. If you choose to continue, you won't be able to change your vote. Zapomni: Po pristisku na "Vsi rezultati" ne boste mogli spremeniti vašega glasu(ov). 04/18/10 04:24 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Create nomination Ustvari nominacijo 04/18/10 03:52 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Edit nomination Uredi nominacijo 04/18/10 03:52 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: New nomination Nova nominacija 04/18/10 03:52 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: View results Vsi rezultati 04/18/10 04:25 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Nomination text can not be blank. Prosimo popravite: Besedilo nominacije ne sme biti prazno. 04/18/10 03:53 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Nominations Nominacije 04/18/10 03:53 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Nomination Nominacija 04/18/10 03:54 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Nomination: Nominacija: 04/18/10 03:54 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Your nomination is: Tvoja nominacija je: 04/18/10 03:55 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
nominations. nominacije. 04/18/10 03:55 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Deletes nomination Izbriše nominacijo 04/18/10 03:55 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Moves nomination down Premakne nominacijo dol 04/18/10 03:55 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Moves nomination up Premakne nominacijo gor 04/18/10 03:56 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
No nominations submitted. Please add at least one nomination. Ni nominacij. Prosimo, da dodate vsaj eno nominacijo. 04/18/10 03:56 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Your nominations are: Tvoje nominacije so: 04/18/10 03:57 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Enables editing of nomination Vklopi urejanje nominacije 04/18/10 03:58 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes in Advanced tab is invalid. Prosimo popravite: Maksimalno število glasov [Napredni jeziček] je neustezno. 04/18/10 04:00 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
On Vklopljeno 04/18/10 04:00 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Off Izklopljeno 04/18/10 04:01 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Prosimo popravite: Obstajata dva identična vnosa nominacije. 04/18/10 04:05 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Prosimo popravite: Obstajata dva identična vnosa nominacije. 04/18/10 04:05 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Modification of the content is not allowed since it is being used. Spreminjanje vsebine ni dovoljeno, ker je trenutno v uporabi. 04/19/10 11:23 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosimo počakajte, da učitelj dokonča vsebino te dejavnosti. 04/19/10 11:25 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
You haven't selected enough nominations. You should select at least Niste izbrali dovolj nominacij. Izbrati bi morali najmanj 04/19/10 01:17 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Total number of learners that completed voting: Število učencev, ki so zaključili glasovanje: 04/18/10 04:26 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: The report is not available since no learners attempted the activity yet. Poročilo še ni na voljo, ker še nobeden od uporabnikov ni začel te dejavnosti. 04/18/10 04:27 AM Miha Pritržnik Become a Translator!
Voting Authoring Urejevalnik glasvanja 04/19/10 11:31 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Voting Learning Učno glasovanje 04/19/10 11:34 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow re-doing of votes after you have finished it. Inštruktor je nastavil dejavnost tako, da ni možno ponovno glasovati. 04/19/10 11:38 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Voting Monitoring Nadzorovanje glasovanja 04/19/10 11:40 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Please select a group to view class statistics Prosimo izberite skupino za ogled razredne statistike. 04/19/10 11:42 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Stats Statistika 04/19/10 11:43 PM Miha Pritržnik Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Options label.voting.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of votes. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to vote after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
A total of {0} over {1} learners have voted label.total.number.students.voted Become a Translator!
All groups total label.all.groups.total Become a Translator!
or choose an input: label.data.flow.choose Become a Translator!
None label.data.flow.none Become a Translator!
You have chosen to use input from an external tool. All defined nomitations will be deleted after save. Do you want to proceed? msg.data.flow.clear.nominations Become a Translator!
Limit number of students the input will be taken from: label.advanced.data.flow.limit Become a Translator!
No limit label.advanced.data.flow.limit.none Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a nomination that has already been selected, it would be reseted to zero -as the nomination has changed. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!