Module: Voting for Polish Poland

Module Information

Module Name: Voting
Description: Voting tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 01:26 AM
% translated: 77.63% (125 out of 161)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Allow text entry Umożliwia wpisania tekstu 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow re-doing of votes after you have finished it. Instruktor nie zezwala na zmiany po oddaniu głosu 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: All learner votes Wszystkie ankiety studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Student - Ankieta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Vote Wyślij głos 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Submit Wyślij 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Raport postępów studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total number of learners that completed voting: Całkowita liczba studentów, którzy zakończyli głosowanie 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Down W dół 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Widok komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Komentarze 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Moves nomination up Przesuń w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner selection Wybór studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total number of possible learners: Całkowita liczba możliwych studentów: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners' votes Studenci którzy głosowali 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Close other text nominations Zamknij otwarte ankiety 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nominations Otwórz ankiety 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Vote Głosuj 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hide Ukryj 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
hidden Ukryte 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Pie chart Pokaż wykres kołowy 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Bar chart Pokaż wykres kolumnowy 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Visible Widoczny 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title: Tytuł 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Nomination: Odpowiedź: 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapisywania zmian ? 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Nominations Odpowiedzi 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Nomination Odpowiedź 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Lock when finished Zablokuj po zakończeniu 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Other Inne 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: View votes chart Widok wykresu ankiety 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Całkowita liczba studentów: 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Liczba studentów którzy zakończyli: 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Raport nauczania 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Preview Podgląd 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add Dodaj 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The content has been created successfully. Zawartość została pomyślnie utworzona 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: The "Maximum votes" field in Advanced section is invalid. Pole Max Ilość Odpowiedzi w sekcji Zaawanoswane jest niepoprawne 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of the content is not allowed since it is being used. Modyfikacja zawartości nie jest możliwa. Zawartość jest używana 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Your vote(s): Twoje głosy są następujące. 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You have selected too many nominations. You can only select Wybrałeś za dużo odpwowiedzi. Możesz wybrać tylko 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
nominations. Odpowiedzi 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Voting results so far Wyniki ankiety 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: View results Wyniki końcowe 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Change Ponów głosowanie 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Zakończ 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Student 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Date/time Czas głosowania 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Zakończono 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Your nominations are: Twoje odpowiedzi: 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
A system exception has occured: {0}. Contact your system administrator Wystąpił wyjatek systemowy: {0}. Skontaktuj sie z administratorem. 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nomination Otwórz ankietę 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Całkowita liczba głosów 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
% % 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: View other text nomination Widok otwartych ankiet 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Zaczekaj aż nauczyciel zakończy przygotowanie tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No nominations submitted. Please add at least one nomination. Dodaj przynajmniej jedną odpowiedź 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Display pie chart Pokaż wykres kołowy wyników ankiety 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Display bar chart Pokaż wykres kolumnowy wyników ankiety 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Refresh Odśwież 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Create nomination Dodaj odpowiedź 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit nomination Edytuj odpowiedź 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: New nomination Nowa odpowiedź 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Nomination text can not be blank. Odpowiedź nie może pyć pusta 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add Zapisz odpowiedź 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Enables editing of nomination Edycja odpowiedzi 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes in Advanced tab is invalid. Maksymalna liczba głosów (Zaawansowane) jest niepoprawna 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
voting Ankieta 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Voting Ankieta 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Tworzy ankietę 09/26/06 02:30 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Voting Ankieta 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Tworzy ankietę 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Voting Ankieta 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Voting Authoring Ankieta 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Stats Statystyki 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edycja aktywności 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Voting Learning Student - Ankieta 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Voting preview Podgląd ankiety 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please define the nominations Zdefiniuj odpowiedzi 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes Max ilość głosów 09/26/06 02:31 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Dwie odpowiedzi są takie same 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Dwie odpowiedzi są takie same 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Wybierz grupę: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please select a group to view class statistics Wybierz grupę aby zobaczyć statystyki klasy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Group: Nazwa grupy: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Deletes nomination Usuwa odpowiedź 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Voting with the following instructions: Komentarz na temat ankiety z następującymi wskazówkami 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please select at least one nomination. Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź. 02/14/08 06:03 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Display results once the learner has submitted his/her vote Pokaż wyniki 04/01/08 06:56 AM Adam Stecyk Become a Translator!
On Włączone 01/27/10 04:18 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 01/27/10 04:18 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowne 01/27/10 04:18 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Your nomination is: Twoja ocena to: 01/27/10 04:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of voting with instructions: Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Ankiety 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Voting Authoring Autor - Ankieta 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The report is not available since no learners attempted the activity yet. Raport jest niedostępny. Żaden ze studentów nie korzystał jeszcze z tej aktywności 12/16/09 07:25 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Moves nomination down Przesuń w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Podsumowanie wszystkich ankiet 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Class summary Podsumowanie ankiety danej klasy 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Voting Monitoring Monitor - Ankieta 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can redo your vote now. If you choose to continue, you won't be able to change your vote. Uwaga: Po kliknięciu "Końcowe wyniki"; nie możesz zmienić swojego głosu/ów. 02/19/10 02:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have {0} vote(s), please choose your option(s) Masz {0} głosów, należy wybrać opcję 02/19/10 02:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Other text entries: Inne wpisy: 02/19/10 02:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Options label.voting.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of votes. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
You haven't selected enough nominations. You should select at least error.minNominationCount.not.reached Become a Translator!
Minimum votes label.minNomCount Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to vote after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
A total of {0} over {1} learners have voted label.total.number.students.voted Become a Translator!
All groups total label.all.groups.total Become a Translator!
or choose an input: label.data.flow.choose Become a Translator!
None label.data.flow.none Become a Translator!
You have chosen to use input from an external tool. All defined nomitations will be deleted after save. Do you want to proceed? msg.data.flow.clear.nominations Become a Translator!
Limit number of students the input will be taken from: label.advanced.data.flow.limit Become a Translator!
No limit label.advanced.data.flow.limit.none Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a nomination that has already been selected, it would be reseted to zero -as the nomination has changed. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!