Module: Chat for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Chat
Description: Syncronous Chat tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/27/06 01:11 AM
% translated: 81.89% (95 out of 116)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
No. of posts Antal inlägg 12/02/06 11:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 12/02/06 11:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Antal lärande: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Totalt antal lärande i grupp: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of messages: Totalt antal lmeddelanden: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Recent messages: Den senaste meddelandena: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det finns ingen tillgänglig sammanfattning för det här verktyget. 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no messages available for this group. Det finns inga tillgängliga meddelanden för den här gruppen. 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit messages Redigera meddelanden 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Open chat Öppna chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Hide message Dölj meddelande 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Send message to: Skicka meddelande till 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Everyone Samtliga 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please wait, loading chat client. Var snäll och vänta medan klienten för startas. 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Send Skicka 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Clear Rensa 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Det går inte att fortsätta. [0} saknas. 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Chat History Historik chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Reflect on chat Reflektera över chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Chat Chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Chat Tool Verktyget chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Chat Chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Chat Tool Verktyget chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous chat tool Synkront verktyg för chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Chat Authoring Att ställa in chat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Content: Innehåll: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är avslutat 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Filename Filnamn 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Týp 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Changes saved Ändringar sparade 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Online chat Chat i uppkopplat läge 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group {0}: Grupp {0}: 10/30/06 03:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:56 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 01/20/07 04:28 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det inga tillgängliga anteckningar 01/20/07 04:28 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat Lägg till en anteckningsbok i slutet av chatten 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Filtered words Filtrerade ord 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add condition Lägg till villkor 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Order Ordna 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no conditions Det finns inga villkor 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit conditions Redigera villkor 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Up Uppåt 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Down Neråt 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Condition name can not be blank. Namn på villkor kan inte vara tomt. 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Dubblerat namn. Var snäll och välj ett unikt namn. 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error creating condition. Fel vid skapande av villkor. 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Messages contain certain words Meddelanden innehåller vissa ord 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Messages contain word "LAMS" Meddelanden innehåller ordet "LAMS". 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Messages that... Meddelanden som... 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
have all these words: har alla dessa ord: 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
have this exact wording or phrase: har exakt den här formuleringen eller frasen 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
have one or more of these words: har ett eller flera av dessa ord: 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
have none of these unwanted words: har inget av dessa oönskade ord: 11/17/10 06:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/25/10 12:19 PM Anders Berggren Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det är inte tillåtet att modifiera innehållet eftersom en eller flera lärande redan har gjort försök på aktiviteten. 11/25/10 12:20 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 12:20 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av chatten med de följande instruktionerna: 11/25/10 12:37 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Filter messages (separate each filtered word with a comma ie: word1, word2, etc) Filtrera meddelanden (separera varje filtrerat ord med komma t ex: ord1,ord2,ord3 osv 11/25/10 12:40 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa notering i anteckningsbok 11/25/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/25/10 12:43 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Chat, you wont be able to continue chatting. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här chatten så kan du inte fortsätta att chatta. 11/25/10 12:50 PM Anders Berggren Become a Translator!
This activity has been set up to not to allow chatting after you have finished it. As you are returning to this Chat, you are able to see all messages but not allowed to chat anymore. Den här aktiviteten har utformats så att du inte ska kunna chatta när du har fullföljt den. När du kommer tillbaka kommer du att kunna se alla meddelanden men du får inte fortsätta att chatta. 11/25/10 12:50 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/25/10 01:32 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!
Chat Monitoring Att övervaka chat 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Number of posts output.desc.learner.number.of.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use the chat after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learner's messages sent in the Chat output.desc.all.users.messages.output.definition.chat Become a Translator!
Reflections label.reflections Become a Translator!
Chat options label.chat.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!