Module: Chat for Polish Poland

Module Information

Module Name: Chat
Description: Syncronous Chat tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/27/06 01:11 AM
% translated: 81.89% (95 out of 116)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
No. of posts Liczba postów 12/04/06 01:32 AM Adam Stecyk Become a Translator!
have all these words: zawiera wszytskie słowa 12/25/09 12:35 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Dalej 12/04/06 01:32 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Down W dół 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 02/07/07 09:14 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Reflect on chat Komentarz na temat czatu 09/20/06 01:38 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statysyki 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Edycja aktywności 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Open chat Otwórz czat 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Everyone Każdy 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Please wait, loading chat client. Ładowanie czatu, proszę czekać... 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Send Wyślij 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Clear Wyczyść 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Zakończ 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Dalej 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Nie można kontynuować. Brakuje {0} 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapisywania zmian ? 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Chat History Historia czatu 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Chat Czat 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Chat Tool Narzędzie komunikacji synchronicznej 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Chat Czat 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Chat Tool Narzędzie komunikacji synchronicznej 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous chat tool Czat synchroniczny 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Title: Tytuł: 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Content: Zawartość: 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj po zakończeniu 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Filename Nazwa pliku 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Changes saved Zapisano zmiany 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Online chat Czat on-line 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Edycja aktywności 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 09/13/06 11:22 PM Adam Stecyk Become a Translator!
On Włączone 12/25/09 12:35 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/25/09 12:35 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/25/09 12:35 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edyttuj 12/25/09 12:35 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Up w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group {0}: Grupa {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Liczba studentów: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Całkowita liczba studentów w grupie: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Więcej niż jeden student realizuje daną aktywność. Zmiana zawartości spowoduje przesłanie różnych informacji do studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Modyfikacja zawartości nie jest możliwa. Jeden lub więcej studentów korzysta z tej aktywności. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Taka nazwa już istnieje. Wprowadź nową nazwę. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Chat Authoring Autor - Czat 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Podsumowanie dla tego narzędzia nie jest dostępne 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK OK 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Widok komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat Wpis do notatnika po zakończeniu czatu 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook available Notatnik niedostępny 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat with the following instructions: Wpis do notatnika po zakończeniu czatu według następujących instrukcji: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit messages Edycja wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Hide message Ukryj wiadomość 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Send message to: Wyślij wiadomość do: 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Messages contain word "LAMS" Wiadomości zawierające słowo "LAMS" 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Messages that... Wiadomści które 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Filter messages (separate each filtered word with a comma ie: word1, word2, etc) Filtr wiadomości 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
This activity has been set up to not to allow chatting after you have finished it. As you are returning to this Chat, you are able to see all messages but not allowed to chat anymore. Po zakończeniu chatu nie będziesz mógł ponownie chatować. Jeśli wrócisz będziesz mógł przeglądać rozmowę, ale nie będziesz mógł czatować. 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of messages: Całkowita liczba wiadomości: 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Recent messages: Ostatnie wiadomości: 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Messages contain certain words Wiadomości zawierające słowo 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no messages available for this group. Nie ma żadnych wiadomości dla tej grupy 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Chat Monitoring Monitor - Czat 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit conditions Edytuj warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Nie ma żadnych warunkó 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Chat, you wont be able to continue chatting. Uwaga: Po kliknięciu na "Następna aktywność" i powrocie do tego czatu, nie można kontynuować rozmowy 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Filtered words Filtruj 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add condition Dodaj warunek 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Kolejność 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Nazwa warunku nie może być pusta 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error creating condition. Wystąpił błąd podczas tworzenia warunku 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
have this exact wording or phrase: zawiera słowo lub frazę 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
have one or more of these words: zawiera jedno lub więcej tych słów: 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
have none of these unwanted words: nie zawiera żadnego z tych niechcianych słów: 02/19/10 12:48 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Proszę poczekać na nauczyciela aż dokończyć przygotowywanie zawartość tej aktywności. 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Number of posts output.desc.learner.number.of.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use the chat after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learner's messages sent in the Chat output.desc.all.users.messages.output.definition.chat Become a Translator!
Reflections label.reflections Become a Translator!
Chat options label.chat.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!