Module: LAMS Common for Maori New Zealand

Module Information

Module Name: LAMS Common
Description: Java backend pages covering: * common functionality * themes (skinning) * auditing * authoring validation
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/25/06 12:57 AM
% translated: 16.77% (53 out of 316)

Translated Labels

English Maori Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: A condition gate must have an Input Tool. Me noho tētehi Taputapu Tāuru ki te Tomokanga tikanga 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cannot confirm that the .zip file is compatible with the current version of LAMS. It may be from a newer version of LAMS. Version from .zip file is {0}, current LAMS version is {1}. Import may fail. Kāore e taea te whakatūturutia te kōnae .zip i te whakaāheitanga ki tēnei momo āhuatanga ā LAMS. Tērā pea nō tētehi momo āhuatanga hōu kē. Ko tēnei momo āhuatanga .zip ko {0}, ko te momo āhuatanga ā LAMS ko {1}. Tēnā pea kāore i te tuku tōtika mai. 01/04/09 07:25 PM Robin Ohia Become a Translator!
The activity with signature {0} is skipped because a matching tool cannot be found. I waiho te ngohe me te tohu {0} na te mea kāore i te rapu te taputapu 11/15/06 01:34 AM Robin Ohia Become a Translator!
Unable to import tool content for tool {0}. Caused by {1}. Kaore e taea te kawe mai ngā ihirangi taputapu mō te taputapu {0}. Ko te pūtake ko {1} 11/15/06 01:34 AM Robin Ohia Become a Translator!
No valid tools in this learning design. Kāore he taputapu whai mana ki tēnei hoahoa akoranga. 11/15/06 01:34 AM Robin Ohia Become a Translator!
Validation error: He hapa whakamanatanga 11/15/06 01:34 AM Robin Ohia Become a Translator!
Group Rōpū 11/14/06 06:35 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: {0} Run sequences {0} ngā Raupapa Whakahaere 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Other error Hapa atu Anō 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A transition must have an activity before or after the transition Me hono te Tauwhiro ki tētehi ngohe i mua, i muri rānei i te tauwhiro 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
An activity must have an input or output transition Me whai tauwhiro tāuru, tauwhiro huaputa te ngohe 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
This activity has no input transition Kāore he tauwhiro tāuru ki tēnei ngohe 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
No activities are missing their input transition. Karekau he ngohe e ngaro ana te tauwhiro tāuru. 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
This activity has no output transition Kāore he tauwhiro tāuru ki tēnei ngohe 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
No activities are missing their output transition. Karekau he ngohe e ngaro ana te tauwhiro tāuru. 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
Grouping is required Me mātua whakarōpū 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
Grouping is not supported Kāore te whakarōpū i te tautokona 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
Grouping is selected but does not exist Kua kōwhiritia te whakarōpū engari kāore i te tīari 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
An Optional Activity must have one or more activities Me whiwhi tētehi Ngohe Kōwhiringa i te ngohe kotahi, neke atu rānei 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
This Optional Activity has invalid order ids He kaitāutu raupapa kāore e whai mana kei tēnei Ngohe Kōwhiringa 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A Schedule gate cannot have equal start and end time offsets. Kāore e whakaaetia kia whai wāhikē tētehi Tomokanga Whakarite e ōrite ai te wā tīmata me te wā whakamutu. 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A Schedule gate cannot have the start time offset greater than end time offset Kāore e whakaaetia kia whai wāhikē tīmata tētehi Tomokanga tērā e nui ake ai i te wāhi kē mutunga 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
User theme saved. Kua tiakina te kaupapa ākonga 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
Invalid theme type. Momo kaupapa kāore e whai mana 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
No such theme exists. Karekau tētehi kaupapa pēnei 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
No such User exists. Karekau tētehi Ākonga pēnei 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: User {3} ({4}) Changed text for user {0}. Old text: {1} New Text: {2}. I hurihia ngā tuhinga a {0}. Tuhinga tawhito: {1} Tuhinga Hōu: {2} 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: User {2} ({3}) Hide entry for user {0}. Entry was {1} Hunaia te tāurunga a {0}. Ko te {1} te tāurunga 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: User {2} ({3}) Show entry for user {0}. Entry was {1} Whakaaturia te tāurunga a {0}. Ko te {1} te tāurunga 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Tomokanga Whakaae 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Synchronise gate Tukutahi Tomokanga 11/13/06 08:43 PM Robin Ohia Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. I puta mai ētahi raru i te ngananga ki te tuku īmēra. Tēnā, whakapā atu ki tō kaiwhakahaere pūnaha. LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: The import file must be a LAMS format .zip file exported from LAMS 2 or above. Me noho te kōnae kawe mai hei kōnae .zip tērā i kawea ake i te momo LAMS 2, i te momo nui atu rānei, hei kōnae .las rānei kua kawea ake i te momo LAMS 1.0.2. 12/11/06 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
Password changed for: {0} Kua whakarerekētia te kupuhuna mō: {0} 10/15/07 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A learner's output branching activity must have a default branch. Me noho tētehi Pekanga Taunoa ki te Ngohe Pekanga Huaputa Utauta. 10/22/07 02:51 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A branch must have a first Activity. Me whai te pekanga i tētehi Ngohe timatanga 10/22/07 02:51 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A group based branching activity must have all Groups assigned to Branches. Tautapatia ngā Rōpū ki ngā Pekanga mō te Ngohe Pekanga Whai Rōpū. 10/22/07 02:51 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A learner's output branching activity must have an input tool. Me noho te Taputapu Tāuru ki te Ngohe Pekanga Huaputa Utauta. 10/22/07 02:51 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's output branching activity must have at least one condition. Me noho tētehi tikanga i te itinga rawa ki te Ngohe Pekanga Huaputa Ākonga. 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
A condition has a bad or missing comparison value. He uara whakaorite i te he i te ngaro rānei kei te tikanga. 01/28/09 05:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
More groups exist than the number of groups that should exist. He nui rawa te tau rōpū ki ngā rōpū tūturu. 05/31/08 10:59 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A Branching activity must have at least one Branch. Me noho kia kōtahi te Pekanga ki te Ngohe Pekanga. 01/28/09 05:18 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A group based branching activity must have a Grouping Activity. Unless Define Later is turned on, it must have at least one group. Me noho te Ngohe Whakarōpū ki te Ngohe Pekanga Whai Rōpū. Mehemea kua whakarite te Tautuhi Ā Muri Atu me whai kia kōtahi te rōpū. 01/28/09 05:18 PM Robin Ohia Become a Translator!
Created user: {0}, Full Name: {1} Kua hangaia he kaiwhakamahi hōu: {0}, Ingoa: {1} 02/03/09 04:16 PM Robin Ohia Become a Translator!
The sequence contains one or more Share Resources activities. Please check these activities as any file or uploaded websites in the activity will be invalid and will cause an error for the learners. Links to external websites should not cause any errors. Kōtahi te ngohe Tiritiri Rauemi neke atu rānei i te raupapa ako. Āta tirohia ēnei ngohe, ka noho muhu tētahi kōnae, ētehi paetuku e tīkina ana kāre e whaimana ana i roto i tēnei ngohe, ā, ka whakaputa hapa mā ngā ākonga. Ko te tikanga, kāore ngā hononga ki ngā paetuku o waho e whakaputa hapa. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS: Message delivery failed LAMS: I hapa te tuku kōrero 02/09/09 06:50 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS was resending a message to users, but eventually it gave up. The message was:\n I te tuku karere anō a LAMS ki ngā kaiwhakamahi, engari kāore i āhei te mahi. Ko te karere ko:\n 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
\nUsers' login names:\n \nIngoa takiuru kaiwhakamahi:\n 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: A condition gate must have at least one condition. Me noho tētehi tikanga kotahi i te itinga rawa ki te Tomokanga Tikanga. 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
If you are planning to have support activities you need at least one support activity in the container. Mehemea ko te tāpiri ngohe tohutoro te whakaaro me noho tētehi ngohe tohutoro i te itinga rawa ki rō paepae raupapa ako. 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
A maximum of {0} support activities is allow. Please remove one or more support activities. Ka taea kia {0} o ngā ngohe tautoko. Tangohia tētehi ētehi rānei 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
You need at least one activity in the sequence. Me noho kia kotahi ngohe i te itinga rawa ki te raupapa ako. 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Public folder Kōnae Tuihono 02/25/09 03:05 PM Robin Ohia Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
You cannot login as this user as he/she is an Integration Learner and 'Allow direct access to main LAMS page for integration learners' is turned off in the system configuration. error.cannot.login.as.with.not.allow.direct.access Become a Translator!
Virgin Islands, British country.VG Become a Translator!
Virgin Islands, U.S. country.VI Become a Translator!
Andorra country.AD Become a Translator!
Course email.notifications.course Become a Translator!
Lesson email.notifications.lesson.caption Become a Translator!
lesson email.notifications.lesson Become a Translator!
tool email.notifications.tool Become a Translator!
activity email.notifications.activity Become a Translator!
Activity {0} requires existing grouping but no group for user {1} exists yet. error.requires.existing.grouping Become a Translator!
Grouping is not used in any of activities validation.error.GroupingNotUsed Become a Translator!
User {3} ({4}) Changed mark for user {0}. Old mark: {1}, new mark: {2} audit.change.mark Become a Translator!
Tunisia country.TN Become a Translator!
Teacher {0} has started editing activity {1} in monitor audit.started.editing.activity Become a Translator!
Teacher {0} has finished editing activity {1} in monitor audit.finished.editing.activity Become a Translator!
Teacher {0} has cancelled editing activity {1} in monitor audit.cancelled.editing.activity Become a Translator!
Change initiated by audit.change.initiated.by Become a Translator!
Tool {0}: audit.tool.prefix Become a Translator!
French Southern Territories country.TF Become a Translator!
Togo country.TG Become a Translator!
Thailand country.TH Become a Translator!
Tajikistan country.TJ Become a Translator!
Tokelau country.TK Become a Translator!
Timor-Leste country.TL Become a Translator!
Turkmenistan country.TM Become a Translator!
Tonga country.TO Become a Translator!
Turkey country.TR Become a Translator!
Trinidad And Tobago country.TT Become a Translator!
Tuvalu country.TV Become a Translator!
Taiwan country.TW Become a Translator!
Tanzania, United Republic Of country.TZ Become a Translator!
Ukraine country.UA Become a Translator!
Uganda country.UG Become a Translator!
United States Minor Outlying Islands country.UM Become a Translator!
United States country.US Become a Translator!
Uruguay country.UY Become a Translator!
Uzbekistan country.UZ Become a Translator!
Holy See (Vatican City State) country.VA Become a Translator!
Bonaire, Saint Eustatius and Saba country.BQ Become a Translator!
Viet Nam country.VN Become a Translator!
Vanuatu country.VU Become a Translator!
Wallis And Futuna country.WF Become a Translator!
Samoa country.WS Become a Translator!
Yemen country.YE Become a Translator!
Mayotte country.YT Become a Translator!
South Africa country.ZA Become a Translator!
Zambia country.ZM Become a Translator!
Zimbabwe country.ZW Become a Translator!
Morocco country.MA Become a Translator!
Monaco country.MC Become a Translator!
Moldova, Republic Of country.MD Become a Translator!
Montenegro country.ME Become a Translator!
Saint Martin country.MF Become a Translator!
Madagascar country.MG Become a Translator!
Marshall Islands country.MH Become a Translator!
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of country.MK Become a Translator!
Mali country.ML Become a Translator!
Myanmar country.MM Become a Translator!
Mongolia country.MN Become a Translator!
Macao country.MO Become a Translator!
Northern Mariana Islands country.MP Become a Translator!
Martinique country.MQ Become a Translator!
Mauritania country.MR Become a Translator!
Montserrat country.MS Become a Translator!
Malta country.MT Become a Translator!
Mauritius country.MU Become a Translator!
Maldives country.MV Become a Translator!
Malawi country.MW Become a Translator!
Mexico country.MX Become a Translator!
Malaysia country.MY Become a Translator!
Mozambique country.MZ Become a Translator!
Namibia country.NA Become a Translator!
New Caledonia country.NC Become a Translator!
Niger country.NE Become a Translator!
Norfolk Island country.NF Become a Translator!
Nigeria country.NG Become a Translator!
Nicaragua country.NI Become a Translator!
Netherlands country.NL Become a Translator!
Norway country.NO Become a Translator!
Nepal country.NP Become a Translator!
Nauru country.NR Become a Translator!
Niue country.NU Become a Translator!
New Zealand country.NZ Become a Translator!
Oman country.OM Become a Translator!
Panama country.PA Become a Translator!
Peru country.PE Become a Translator!
French Polynesia country.PF Become a Translator!
Papua New Guinea country.PG Become a Translator!
Philippines country.PH Become a Translator!
Pakistan country.PK Become a Translator!
Poland country.PL Become a Translator!
Saint Pierre And Miquelon country.PM Become a Translator!
Pitcairn country.PN Become a Translator!
Puerto Rico country.PR Become a Translator!
Palestinian Territory, Occupied country.PS Become a Translator!
Portugal country.PT Become a Translator!
Palau country.PW Become a Translator!
Paraguay country.PY Become a Translator!
Qatar country.QA Become a Translator!
Réunion country.RE Become a Translator!
Romania country.RO Become a Translator!
Serbia country.RS Become a Translator!
Russian Federation country.RU Become a Translator!
Rwanda country.RW Become a Translator!
Saudi Arabia country.SA Become a Translator!
Solomon Islands country.SB Become a Translator!
Seychelles country.SC Become a Translator!
Sudan country.SD Become a Translator!
Sweden country.SE Become a Translator!
Singapore country.SG Become a Translator!
Sint Maarten (Dutch part) country.SX Become a Translator!
Saint Helena country.SH Become a Translator!
Slovenia country.SI Become a Translator!
Svalbard And Jan Mayen country.SJ Become a Translator!
Slovakia country.SK Become a Translator!
Sierra Leone country.SL Become a Translator!
San Marino country.SM Become a Translator!
Senegal country.SN Become a Translator!
Somalia country.SO Become a Translator!
Suriname country.SR Become a Translator!
Sao Tome And Principe country.ST Become a Translator!
El Salvador country.SV Become a Translator!
Syrian Arab Republic country.SY Become a Translator!
Swaziland country.SZ Become a Translator!
Turks And Caicos Islands country.TC Become a Translator!
Chad country.TD Become a Translator!
Dominica country.DM Become a Translator!
Dominican Republic country.DO Become a Translator!
Algeria country.DZ Become a Translator!
Ecuador country.EC Become a Translator!
Estonia country.EE Become a Translator!
Egypt country.EG Become a Translator!
Western Sahara country.EH Become a Translator!
Eritrea country.ER Become a Translator!
Spain country.ES Become a Translator!
Ethiopia country.ET Become a Translator!
Finland country.FI Become a Translator!
Fiji country.FJ Become a Translator!
Falkland Islands (Malvinas) country.FK Become a Translator!
Micronesia, Federated States Of country.FM Become a Translator!
Faroe Islands country.FO Become a Translator!
France country.FR Become a Translator!
Gabon country.GA Become a Translator!
United Kingdom country.GB Become a Translator!
Grenada country.GD Become a Translator!
Georgia country.GE Become a Translator!
French Guiana country.GF Become a Translator!
Guernsey country.GG Become a Translator!
Ghana country.GH Become a Translator!
Gibraltar country.GI Become a Translator!
Greenland country.GL Become a Translator!
Gambia country.GM Become a Translator!
Guinea country.GN Become a Translator!
Guadeloupe country.GP Become a Translator!
Equatorial Guinea country.GQ Become a Translator!
Greece country.GR Become a Translator!
South Georgia And The South Sandwich Islands country.GS Become a Translator!
South Sudan country.SS Become a Translator!
Guatemala country.GT Become a Translator!
Guam country.GU Become a Translator!
Guinea-Bissau country.GW Become a Translator!
Guyana country.GY Become a Translator!
Hong Kong country.HK Become a Translator!
Heard Island And Mcdonald Islands country.HM Become a Translator!
Honduras country.HN Become a Translator!
Croatia country.HR Become a Translator!
Haiti country.HT Become a Translator!
Hungary country.HU Become a Translator!
Indonesia country.ID Become a Translator!
Ireland country.IE Become a Translator!
Israel country.IL Become a Translator!
Isle Of Man country.IM Become a Translator!
India country.IN Become a Translator!
British Indian Ocean Territory country.IO Become a Translator!
Iraq country.IQ Become a Translator!
Iran, Islamic Republic Of country.IR Become a Translator!
Iceland country.IS Become a Translator!
Italy country.IT Become a Translator!
Jersey country.JE Become a Translator!
Jamaica country.JM Become a Translator!
Jordan country.JO Become a Translator!
Japan country.JP Become a Translator!
Kenya country.KE Become a Translator!
Kyrgyzstan country.KG Become a Translator!
Cambodia country.KH Become a Translator!
Kiribati country.KI Become a Translator!
Comoros country.KM Become a Translator!
Saint Kitts And Nevis country.KN Become a Translator!
Korea, Democratic People's Republic Of country.KP Become a Translator!
Korea, Republic Of country.KR Become a Translator!
Kuwait country.KW Become a Translator!
Cayman Islands country.KY Become a Translator!
Kazakhstan country.KZ Become a Translator!
Lao People's Democratic Republic country.LA Become a Translator!
Lebanon country.LB Become a Translator!
Saint Lucia country.LC Become a Translator!
Liechtenstein country.LI Become a Translator!
Sri Lanka country.LK Become a Translator!
Liberia country.LR Become a Translator!
Lesotho country.LS Become a Translator!
Lithuania country.LT Become a Translator!
Luxembourg country.LU Become a Translator!
Latvia country.LV Become a Translator!
Libyan Arab Jamahiriya country.LY Become a Translator!
Saint Vincent And The Grenadines country.VC Become a Translator!
Venezuela country.VE Become a Translator!
United Arab Emirates country.AE Become a Translator!
Afghanistan country.AF Become a Translator!
Antigua And Barbuda country.AG Become a Translator!
Anguilla country.AI Become a Translator!
Albania country.AL Become a Translator!
Armenia country.AM Become a Translator!
Angola country.AO Become a Translator!
Antarctica country.AQ Become a Translator!
Argentina country.AR Become a Translator!
American Samoa country.AS Become a Translator!
Austria country.AT Become a Translator!
Australia country.AU Become a Translator!
Aruba country.AW Become a Translator!
Åland Islands country.AX Become a Translator!
Azerbaijan country.AZ Become a Translator!
Bosnia And Herzegovina country.BA Become a Translator!
Barbados country.BB Become a Translator!
Bangladesh country.BD Become a Translator!
Belgium country.BE Become a Translator!
Burkina Faso country.BF Become a Translator!
Bulgaria country.BG Become a Translator!
Bahrain country.BH Become a Translator!
Burundi country.BI Become a Translator!
Benin country.BJ Become a Translator!
Saint Barthélemy country.BL Become a Translator!
Bermuda country.BM Become a Translator!
Brunei Darussalam country.BN Become a Translator!
Bolivia country.BO Become a Translator!
Brazil country.BR Become a Translator!
Bahamas country.BS Become a Translator!
Bhutan country.BT Become a Translator!
Bouvet Island country.BV Become a Translator!
Botswana country.BW Become a Translator!
Belarus country.BY Become a Translator!
Belize country.BZ Become a Translator!
Canada country.CA Become a Translator!
Cocos (Keeling) Islands country.CC Become a Translator!
Congo, The Democratic Republic Of The country.CD Become a Translator!
Central African Republic country.CF Become a Translator!
Congo country.CG Become a Translator!
Switzerland country.CH Become a Translator!
Côte D'Ivoire country.CI Become a Translator!
Cook Islands country.CK Become a Translator!
Chile country.CL Become a Translator!
Cameroon country.CM Become a Translator!
China country.CN Become a Translator!
Colombia country.CO Become a Translator!
Costa Rica country.CR Become a Translator!
Cuba country.CU Become a Translator!
Cape Verde country.CV Become a Translator!
Christmas Island country.CX Become a Translator!
Curaçao country.CW Become a Translator!
Cyprus country.CY Become a Translator!
Czech Republic country.CZ Become a Translator!
Germany country.DE Become a Translator!
Djibouti country.DJ Become a Translator!
Denmark country.DK Become a Translator!