Module: Monitor (Java) for Maori New Zealand

Module Information

Module Name: Monitor (Java)
Description: Monitor interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 07:33 AM
% translated: 36.34% (173 out of 476)

Translated Labels

English Maori Translation Dev task Last updated By Action
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Loading... (Kei te utaina …) 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Required information not received from server. Error code: Kāore ngā Pārongo e Hiahiatia ana i whiwhi mai i te tūmau. Waehere Hapa: 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Please enter a new group name to add. Tuhia tētehi ingoa rōpū hōu ki te tāpiri. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Please select a group to remove. Kōwhirihia he rōpū ki te tango. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Remove selected group Tangohia te rōpū i kōwhirihia 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Add selected to group Tāpirihia ki te rōpū 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Preview data deleted Kua Whakakorea ngā Raraunga Arokite 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Preview data for {0} lesson(s) has been deleted. Kua whakakorea ngā raraunga arokite mō te {0} akoranga. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
This option is not supported for this activity. Kāore e tautokona ana tēnei kōwhiringa mō tēnei ngohe. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: No such lesson with a lessonID of : {0} exists. Kāore he akoranga me te kaitāutu akoranga:{0} 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Invalid activityID :{0}. Kaitāutu ngohe muhu:{0} 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Invalid Activity type: {0}. Only ToolActivity allowed. Tūmomo Ngohe Muhu: {0}. Ngohe Taputapu noa iho ka whakaaetia. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Invalid activityID/lessonID : {0} : {1}. Kaitāutu ngohe/akoranga muhu: {0} : {1}. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
An error has occurred. Please start again. Reason for error: {0} I puta he hapa. Tīmataria anō. Pūtake o te hapa: {0} 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, you do not have the privilege to perform this action. Aroha mai, kāore anō koe kia whakamanahia ki te mahi i tēnei. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Nothing changed as activity "{0}" is already complete. Kāore he rerekētanga nā te mea kua oti kē te ngohe “{0}”. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity stopped at a grouping activity "{0}" due to system error. I tū te uruhi whakaoti ki tētahi ngohe whakarōpū “{0}” nā te hapa pūnaha. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity stopped at a grouping activity "{0}" that cannot be completed. I tū te uruhi whakaoti ki tētahi ngohe whakarōpū “{0}” kāore e taea te whakaoti. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity stopped at a gate "{0}" that cannot be opened. I tū te uruhi whakaoti ki te tomokanga “{0}” kāore e taea te whakatuwhera. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity successful to end of the lesson. Ka tika te uruhi whakaoti ki te mutunga o te akoranga. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity has finished processing. Please check the learner's progress bar for their current activity. Kua oti te uruhi whakaoti te tukatuka. Tirohia koa te pou kaneketanga o te ākonga mō tāna ngohe o nāianei. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity successful. Ka tika te uruhi whakaoti. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Error occured He Hapa 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Tomokanga Tukutahi 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Tomokanga Whakaae 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Tomokanga Whakarite 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate will be opened at: Ka tuwheratia te Tomokanga Whakarite hei te: 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate will be closed at: Ka katia te Tomokanga Whakarite hei te: 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: You may open the gate for the whole class Kāore e taea e te akomanga te haere tonu kia tuwheratia rā anō e koe te tomokanga 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Gate was opened Kua tuwheratia te tomokanga 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Closed Kua katia 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} o te {1} e tatari ana i mua i te tomokanga 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Maximum number of groups: Tapeke rōpū ka whakaaetia: 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Place the lesson participants in their groups. Initially you can add and remove learners, but once a groups is used (that is, a participant starts an activity that uses the grouping) you will not be able to remove learners from it. Even if a group is in use you can still add learners. The changes are saved immediately. Ki te waihanga rōpū, tuhia he ingoa rōpū me te pāwhiri i Tāpiri Rōpū. Tāruaruatia ina hiahiatia. Tīpakohia he rōpū, ka kōwhiri ai i ngā ākonga i te Tīwae 2, ka pāwhiri i Tāpiritia ki te rōpū. Tīpakohia ngā ākonga i te Tīwae 3, ka pāwhiri Tangohia ngā mema ki te tango i a rātou mai i ngā rōpū. Ka tiakina ngā rerekētanga i tō pāwhiringa i tētehi o ngā pātene. 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learners without a group Ngā ākonga kāore tō rātou Rōpū 11/15/06 01:22 AM Robin Ohia Become a Translator!
Last modified: {0} Kētanga mutunga: {0} 05/05/10 08:32 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson "{0}" created with learning design "{1}" ({2}) Kua hangaia "{0}" me te hoahoa akoranga "{1}", kua whakaritea te kawe kōpaki ki {2}. 02/03/09 04:16 PM Robin Ohia Become a Translator!
No groups have been created. Kāhore anō tētehi rōpū kia waihangatia. 02/03/09 04:16 PM Robin Ohia Become a Translator!
Finished Kua Mutu 07/30/06 06:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Open Huakina 07/30/06 06:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: General instructions: Tohutohu Whānui 07/30/06 06:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Groups Rōpū 07/30/06 06:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Monitor :: LAMS Aroturuki :: LAMS 07/30/06 06:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add group Tāpiri rōpū 07/30/06 06:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Enable Instant Messaging Whakāhei te Tuku Kōrero Tere 05/05/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Show average Whakaatu Toharite 04/02/09 01:32 AM Robin Ohia Become a Translator!
Search Rapuhia 04/02/09 01:32 AM Robin Ohia Become a Translator!
Learner Ākonga 04/02/09 01:32 AM Robin Ohia Become a Translator!
Allow Learners to see who is online Āhei ngā ākonga kia kite ko wai i tuihono mai 05/05/10 08:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
Send Tuku LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
[put message here] [kuhuna te karere ki konei] LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Set the number of days the lesson will be available to learners. After this period the lesson will not longer be shown. If the time should count from the moment the learner starts the lesson, select the option for individual time limit. Tautuhitia te maha o ngā rā e wātea ai te akoranga ki ngā ākonga. I muri i tēnei wā e kore te akoranga e whakaaturia. Mēnā e tika ana kia whai mana te wā mai i te tīmatanga kautanga a te ākonga i te akoranga, tīpakona te kōwhiringa mō te tepe wā takitahi. 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Hello, Kia ora, LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
[put message here] [kuhuna te karere ki konei] LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) Akoranga {0} ({1}) LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Hello, Kia ora, LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Enable lesson intro Whakahohe whakataki akoranga LDEV-2829 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Display design image Whakahohe atahanga hoahoa LDEV-2829 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Time limitations Ngā herenga wā 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Number days: Tau o ngā rā: 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Is this time limit for each individual? Koinei te herenga wā mō ia tangata? 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notify learners that: Whakamōhiotia ngā ākonga ko: LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lesson notifications: {0} Ngā pānuitanga akoranga: {0} LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Course notifications: {0} Ngā pānui kaupapa ako: {0} LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
User name [login] Ingoa kaiwhakamahi [takiuru] LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lesson name Ingoa akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Are assigned to this lesson Kua tohua mō tēnei akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Haven't finished this lesson Kāore anō kia whakaoti i tēnei akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Now Ināianei LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Have finished this lesson Kua oti tēnei akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Haven't started this lesson Kāore anō kia tīmata i tēnei akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Have started this lesson Kāore anō kia tīmata i tēnei akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Haven't reached particular activity Kāore anō kia tae ki tēnei ngohe motuhake LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Have X days to deadline E X ngā wā ka tae ki te rā kati LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Have finished a particular lesson Kua oti tētahi akoranga motuhake LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Haven't started a particular lesson Kāore anō kia tīmata i tētahi akoranga motuhake LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Haven't started any lessons Kāore anō kia tīmata i ētahi akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Have finished these lessons Kua oti tēnei akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Choose activity Kōwhiria he ngohe LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Choose number of days to deadline Kōwhiria ngā rā ki te rā kati LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS notification Whakamōhiotanga LAMS LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Choose lesson Kōwhiri akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Choose lessons Kōwhiri ngā akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS notification Whakamōhiotanga LAMS LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Emails have been successfully sent to selected learners. Kua oti pai ētahi ī-mēra te tuku ki ngā ākonga i tīpakona ai LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Enable lesson notifications Whakahohe whakamōhiotanga akoranga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
By this date: I mua i tēnei rā: LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Schedule Te Wātaka LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Emails have been successfully scheduled to be sent on specified date. Kua oti pai ngā īmēra te hōtaka kia tukua i te rā i tautuhitia. LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
List of scheduled emails Te rārangi o ngā īmēra i hōtakatia LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Scheduled date Te rā i āta hōtakatia LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Email body Tinana o te īmēra LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notify learners that Whakamōhiotia ngā ākonga ko LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Back to notifications Hoki ki ngā whakamōhiotanga LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Schedule Te Wātaka LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Conditions Ngā Tikanga LDEV-2782 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Dependencies Ngā Whirinakitanga LDEV-2782 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Select a lesson that learners will need to complete before they can see the lesson you are about to create. Tīpakona he akoranga me mātua whakaoti e ngā ākonga e āhei ai rātou ki te kite i te akoranga e anga ana koe ki te hanga. LDEV-2782 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Choose a date when you want the message to be delivered. Note that the message will be sent to the learners that fulfil the criteria at the scheduled date. Kōwhiritia he rā e hiahia ana koe kia tukua te karere. Kia mōhio ka tukua te karere ki ngā kaiwhakamahi katoa ka tutuki ngā paearu i a rātou hei te rā i hōtakatia. LDEV-2802 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
Haven't finished these lessons Kāore anō ēnei akoranga kia oti LDEV-2819 11/15/12 07:33 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Place the lesson participants in their branches. Initially you can add and remove learners, but once a participant starts one of the branches then you will not be able to remove learners from any branches. If you try to remove someone from a branch and they will not remove then check their progress - if they start using the branch while you are on this screen you will not get any errors but you will not be able to remove them from the branch. You will still be able to add learners to branches. Whakaurua ngā ākonga ki ō rātou pekanga. I te tīmatanga ka taea te tāpiri me te tango kaiwhakamahi engari hei te tīmatanga a te ākonga i tētehi pekanga e kore rawa e taea te tango kaiwhakamahi i ngā pekanga katoa. Mēnā ka whai koe te tango i tētahi ākonga i tētehi pekanga, ā, kāore e taea te tango, tirohia ki tāna kāneketanga - mēnā ka tīmata ia ki te whakamahi i te pekanga i a koe e noho ana i tēnei mata, kāore he hapa e puta, engari e kore rawa e taea te tango i taua ākonga i te pekanga. Ka taea tonutia te tāpiri kaiwhakamahi ki ngā pekanga. 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
Branch Pekanga 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learners without a branch Ngā ākonga kāore he Pekanga 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add selected to branch Tāpiritia ngā kōwhiringa ki te Pekanga 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Remove selected from branch Tangohia ngā kōwhiringa i te Pekanga 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Groups without a branch Ngā rōpū kāore he Pekanga 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Groups of the selected branch Ngā rōpū o te Pekanga i kōwhirihia 10/15/07 02:36 PM Robin Ohia Become a Translator!
Started Kua Timata 05/31/08 10:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Not started Kaore i Timata 05/31/08 10:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Completed Kua Oti 05/31/08 10:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Kaore i tō pūtirotiro hōtaka ipurangi e whakaatu tapanga. 05/31/08 10:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
Status: Tunga 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners Ākonga 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Enter new name: Tāpiri Ingoa Hōu 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Delete group Whakakore Rōpū 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
OK Āe 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Yes Āe 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
No Kao 01/05/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Scheduling Whakaritenga 05/05/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Members of selected group Kaimahi Rōpū i kōwhirihia 01/22/09 04:35 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Members of selected branch Kaimahi Rōpū Pekanga i kōwhirihia 01/22/09 04:35 PM Robin Ohia Become a Translator!
Remove selected members Tangohia ngā kaimahi i kōwhirihia 01/22/09 04:35 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Condition gate Tomokanga Tikanga 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Allow to pass Tukuna kia haere 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
You may allow a single learner to pass the gate Ka taea te tuku i tētehi ākonga kia haere ki tua i te tomokanga 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Forbidden to pass Kua whakakorea te haere tonu 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Waiting at the gate Tatari ana i mua i te tomokanga 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Allowed to pass Kua tukuna kia haere 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Group functions: Taumahi Rōpū: 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Change group name Whakarerekē Ingoa Rōpū 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Are you sure you want to delete this group? Ka tino pīrangi ki te muku i tēnei rōpū? 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Because some learners have already entered this grouping activity, it will only be possible to add new learners to groups. Learners can not be removed from groups. Once a learner is added to a group, the action can not be undone. Nā te whakauru a ētehi ākonga ki tēnei ngohe whakarōpū, ka taea anake te tāpiri ākonga hou. E kore e taea te tango ākonga i ngā rōpū. Kia tāpiria he ākonga ki tētehi rōpū, e kore e taea te wete i taua mahi. 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Because some learners have already entered this branching activity, it will only be possible to add new learners to branches. Learners can not be removed from branches, therefore, once a learner is added to a branch, the action can not be undone. Nā te whakauru a ētehi ākonga ki tēnei ngohe pekanga, ka taea anake te tāpiri ākonga hou ki ngā pekanga. E kore e taea te tango ākonga. Kia tāpiria he ākonga ki ngā pekanga, e kore e taea te wete i taua mahi. 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: This grouping activity is used for branching. Groups can therefore not be added or deleted. Mō te whakapeka tēnei ngohe whakarōpū. Nō reira kāore e taea te tāpiri, te tango rānei i ngā rōpū. Engari, ka taea tonutia te tautapa ākonga ki ngā rōpū. Kia oti tēnei, kumea ngā ingoa ki te papa rōpū hāngai. Ka mahi tonutia ngā whakarerekētanga. 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
You are presently in group view mode. Groups can not be modified. Kei te aratau tirohanga ā-rōpū koe. Kāore e taea te whakarerekē rōpū. 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Have not met conditions Kāore anō ngā tikanga kia tutuki 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Note: This will allow all learners to pass regardless of the specified conditions. Me mahara: Ka tuku tēnei kia haere tonu ngā ākonga katoa ahakoa ngā tikanga kua waitohua. 02/25/09 03:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners {0} Ākonga {0} 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lesson: {0} Akoranga {0} 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Description: Whakamārama 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners: Ākonga 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Start in Monitor Tīmataria i Aroturuki 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
{0} learners {0} ākonga 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
{0} monitors {0} aroturuki 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Monitors {0} Aroturuki 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Add Lesson to {0} Tāpiri akoranga ki {0} 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lesson Akoranga 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Class Akomanga 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Advanced Ara Atu Anō 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Enable Whakaahei 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
Details Taipitopito 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
{0} {1} ({2}) {0}{1}({2}) 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
No learner data. Kāore he rarau o te ākonga. 04/07/10 02:00 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced options Tautuhinga Whatutoto 04/12/10 08:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title is a required field. Whakakīa te āpure taitara. 05/05/10 08:14 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: No. learners per lesson: Tau. ngā Ākonga o ia akoranga: 05/05/10 08:28 PM Robin Ohia Become a Translator!
Alert Kia Matohi 05/05/10 08:28 PM Robin Ohia Become a Translator!
A valid sequence must be selected. Kōwhiria he raupapa tūturu. 05/05/10 08:28 PM Robin Ohia Become a Translator!
Please select a future date and time for scheduling. Kōwhiria he wā me tētehi rā mō te whakaritenga 05/05/10 08:28 PM Robin Ohia Become a Translator!
There must be at least 1 monitor member and learner selected. Kōwhiria tētehi kaimahi me tētehi ākonga i te itinga rawa. 05/05/10 08:28 PM Robin Ohia Become a Translator!
{0} instances of {1} have been started. {0} o ngā putanga {0} i tīmataria. 05/05/10 08:28 PM Robin Ohia Become a Translator!
Enable Live Edit Āhei te Whakatikatika 05/05/10 08:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
{0} instances of this lesson will be created and approximately {1} learners will be allocated to each lesson. {0} o ngā putanga o tēnei akoranga hei hanga e {1} rānei ngā akonga e whai tūnga ki ia akoranga. 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Split learners into separate copies of this lesson? Wehewehea ākonga ki ētehi akoranga tārua o tēnei akoranga? 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
Select the sequence to add a lesson, and click on Add now Kōwhiria te raupapa ako hei tāpiritanga, pāwhiria Tāpiritia 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
No learners loaded, please go to the Learners tab. Kāore ngā ākonga i tāpitia, whakamahia te tapanga Ākonga. 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
unselected Kāore i kōwhirihia 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
selected I kōwhirihia 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
Please use drag 'n drop to select or unselect monitors and learners Whakamahia te kume me te waihō whakakore ngā kaiaroturuki ākonga rānei i kōwhirihia 11/03/10 07:01 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Choose a course grouping to use in this lesson or create a new one. You are working with copies, so any changes made here have no influence on the original course groupings. Grouping with zero groups are not listed here. Once a grouping is chosen, the only way to come back to the grouping list is to manually remove all groups. Whakarōpūtia ngā ākonga. I te tīmatanga ka taea te tāpiri, te tango rānei ngā ākonga, engari whakamahia kautia ana te whakarōpūtanga (arā, ka tīmataria e te ākonga tētehi ngohe e whakamahi ana i taua whakarōpūtanga) kāore e taea te tango i tētehi ākonga mai i te rōpū. Mehemea ka whakamātau koe ki te tango i tētehi ākonga i te rōpū, ā, kāore i taea, tangohia kētia te tirotiro i tāna kaneketanga – mēnā ka tīmataria e rātou te whakamahi i te rōpū i tō wā titiro ki tēnei mata, kāore i puta ngā hapa, engari kāore e taea e koe te tango i a rātou mai i te rōpū. Ka taea tonutia e koe te tāpiri ākonga ki ngā rōpū. 11/07/10 02:48 PM Robin Ohia Become a Translator!
Place the groups in their branches. Initially you can add and remove groups, but once a participant starts one of the branches then you will not be able to remove groups from any branches. You will still be able to add groups to branches. Whakaurua ngā rōpū ki ngā pekanga. I te tīmatanga ka taea te tāpiri me te tango i ngā rōpū, engari hei te tīmatanga a te ākonga i tētehi pekanga e kore rawa e taea te tango rōpū i ngā pekanga katoa. Ka taea tonutia te tāpiri rōpū ki ngā pekanga. 11/07/10 02:48 PM Robin Ohia Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Lesson completion lesson.chart.title Become a Translator!
In progress lesson.chart.started Become a Translator!
by {0} label.gate.gate.open.user Become a Translator!
Not started lesson.chart.not.started Become a Translator!
Completed lesson.chart.completed Become a Translator!
Email label.email Become a Translator!
Lesson introduction label.lesson.introduction Become a Translator!
(ctrl+click or ⌘+click to select multiple learners) learner.group.multi.select Become a Translator!
Instant messaging lesson.im Become a Translator!
Do you want to add all learners to the class? class.add.all.confirm Become a Translator!
All learners were added to the class class.add.all.success Become a Translator!
Add all button.edit.class.add.all Become a Translator!
{0} is currently editing this lesson. label.person.editing.lesson Become a Translator!
View forum label.view.forum Become a Translator!
Notifications index.emailnotifications Become a Translator!
Lesson Tab lesson Become a Translator!
Order by completion Learners order Become a Translator!
Email reports lesson.progress.email Become a Translator!
Send now progress.email.send Become a Translator!
Schedule reports progress.email.configure Become a Translator!
LAMS lesson progress: {0} progress.email.subject Become a Translator!
[0] email(s) sent. progress.email.sent.success Become a Translator!
Exported on: export.dateheader Become a Translator!
Send the current learners progress report by email to yourself only now? progress.email.send.now.question Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. progress.email.send.failed Become a Translator!
Please select a date first. progress.email.select.date.first Become a Translator!
Please add your first two dates and then a list can be generated. progress.email.enter.two.dates.first Become a Translator!
Would you like to generate a list of dates based on your first two dates? You can then select from the list. progress.email.would.you.like.to.generate Become a Translator!
How many dates would you like generated? progress.email.how.many.dates.to.generate Become a Translator!
Reports will be emailed on: progress.email.will.be.sent.on Become a Translator!
Add date progress.email.add.date Become a Translator!
Generate date list progress.email.generate.date.list Become a Translator!
Date: progress.email.select.date Become a Translator!
Progress reports progress.email.title Become a Translator!
# of Learners progress.email.heading.number.learners Become a Translator!
The instructor has moved you to another activity. force.complete.learner.command.message Become a Translator!
The learner has to complete the activities before this activity to access it Label learner progress activity tostart tooltip Become a Translator!
Double click to open this support activity Label learner progress activity support tooltip Become a Translator!
Sequence Tab sequence Become a Translator!
View a chart of the selected learner progress against time for each activity Button timechart tooltip Become a Translator!
Page Learners page Become a Translator!
Learners Tab learners Become a Translator!
Clear search results Learners search phrase clear tooltip Become a Translator!
Live Edit Button live edit Become a Translator!
Edit the current design for this lesson Button live edit tooltip Become a Translator!
Live Edit allows you to modify the design of your lesson while the learners are attempting it. If you continue, your design will appear in Authoring for you to modify. Once you have done your changes you MUST "Apply changes" to the design so learners can progress. If these changes are not applied, the learners will NOT be able to continue with the lesson. Do you want to continue? Button live edit confirm Become a Translator!
Journal entries Button journal entries Become a Translator!
View all Journal Entries saved by Learners Button journal entries tooltip Become a Translator!
Countdown Timer label.countdown.timer Become a Translator!
Click on an activity to move learner "[0]" or outside any activity to cancel. Force complete click Become a Translator!
Are you sure you want to move learner "[0]" to the end of lesson? Force complete end lesson confirm Become a Translator!
Notify students that email.notify.students.that Become a Translator!
Delete notification email.notifications.delete Become a Translator!
About to delete the scheduled notification: {0} email.notification.delete.alert1 Become a Translator!
Enter countdown time: label.enter.countdown.time Become a Translator!
Start label.start Become a Translator!
Time Left: label.countdown.time.left Become a Translator!
This cannot be undone. Do you want to delete? email.notification.delete.alert2 Become a Translator!
Time chart Button timechart Become a Translator!
Notifications email.notifications Become a Translator!
Email button.email Become a Translator!
Name: Lesson name Become a Translator!
Description: Lesson description Become a Translator!
Status: Lesson state Become a Translator!
Learners Lesson learners Become a Translator!
Class: Lesson class Become a Translator!
Manage Lesson Lesson manage Become a Translator!
View/Email Learners Button view learners Become a Translator!
Shows all learners assigned to this lesson and allows to email them Button view learners tooltip Become a Translator!
Edit class Button edit class Become a Translator!
Edit the list of learners and monitors assigned to this lesson Button edit class tooltip Become a Translator!
Open IM Button open im Become a Translator!
Change status: Lesson change state Become a Translator!
Select status Lesson select state Become a Translator!
Apply Button apply Become a Translator!
Change the status of this lesson based on the drop down selection Lesson change state tooltip Become a Translator!
Start: Lesson start Become a Translator!
Schedule Button schedule Become a Translator!
Schedule lesson to start in a future time Button schedule tooltip Become a Translator!
Start now Button start now Become a Translator!
Start the lesson immediately Button start now tooltip Become a Translator!
Allow learners to see who is online Lesson enable presence Become a Translator!
Now learners can see who is online Lesson enable presence alert Become a Translator!
Now learners can not see who is online Lesson disable presence alert Become a Translator!
Enable Instant Messaging Lesson enable im Become a Translator!
Instant Messaging is now enabled Lesson enable im alert Become a Translator!
Instant Messaging is now disabled Lesson disable im alert Become a Translator!
Required tasks Lesson required tasks Become a Translator!
Are you sure you want to move learner "[0]" to activity "[1]"? Force complete activity confirm Become a Translator!
Permission gate Lesson task gate Become a Translator!
Choose grouping Lesson task grouping Become a Translator!
Instructor chosen branching Lesson task branching Become a Translator!
Go Button task go Become a Translator!
Complete this task now Button task go tooltip Become a Translator!
Monitors Lesson monitors Become a Translator!
You have selected to remove this lesson. Removed lessons can not be retrieved again. Continue? Lesson remove alert Become a Translator!
WARNING: This lesson is about to be removed! Lesson remove doublecheck alert Become a Translator!
Created but not started Lesson state created Become a Translator!
Scheduled Lesson state scheduled Become a Translator!
Started Lesson state started Become a Translator!
Suspended Lesson state suspended Become a Translator!
Finished Lesson state finished Become a Translator!
Archived Lesson state archived Become a Translator!
Removed Lesson state removed Become a Translator!
Disable Lesson state action disable Become a Translator!
Activate Lesson state action activate Become a Translator!
Remove Lesson state action remove Become a Translator!
Archive Lesson state action archive Become a Translator!
No date was selected. Please select a date and time. Error lesson schedule date Become a Translator!
Class Lesson group dialog class Become a Translator!
This is the current activity Label learner progress activity current tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity Label learner progress activity completed tooltip Become a Translator!
The learner has attempted but not yet finished this activity Label learner progress activity attempted tooltip Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. email.notifications.problems.sending.emails Become a Translator!
You have dropped the learner "[0]" on either its current or on its completed activity "[1]". Force complete drop fail Become a Translator!
To move a learner to the end of lesson, drag the learner icon over to this bar. Force complete end lesson tooltip Become a Translator!
learners in total. Learner group count Become a Translator!
Double-click for full list Learner group show Become a Translator!
Finished Learners: [0] of [1] Learner finished count Become a Translator!
End of lesson Learner finished dialog title Become a Translator!
Sort Learner group sort button Become a Translator!
Move learner to... Button force complete Become a Translator!
View learner Button view learner Become a Translator!
Close Button close Become a Translator!
Help Button help Become a Translator!
Open help page Button help tooltip Become a Translator!
Refresh Button refresh Become a Translator!
Reload the latest progress data Button refresh tooltip Become a Translator!
Presence lesson.presence Become a Translator!
Double click on an activity for more details sequence.help.info Become a Translator!
Lesson URL: lesson.learner.url Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Select/Unselect all learner.group.select.all Become a Translator!
You are about to remove student(s) from a lesson. The student(s) will not have access to this lesson any longer. Do you also want to remove the student(s) progress? learner.group.remove.progress Become a Translator!
You are moving learner "[0]" to activity "[1]". You can opt to delete the content of activities that have been previously done, so the learner has to enter the content/answers again. force.complete.remove.content Become a Translator!
Delete content force.complete.remove.content.yes Become a Translator!
Keep content force.complete.remove.content.no Become a Translator!
This gate is based on each learner's previous activity completion time label.schedule.gate.activity.completion.based Become a Translator!
Attempted to force complete learner {0} to {1}. LessonId:{2}. audit.force.complete Become a Translator!
Attempted to force complete learner {0} to the end of the lesson. LessonId:{2}. audit.force.complete.end.lesson Become a Translator!
Content being edited lesson.task.content.edited Become a Translator!
This activity requires attention lesson.task.attention Become a Translator!
Define later lesson.task.define.later Become a Translator!
Next page learner.group.forward.1 Become a Translator!
The learner has not started the lesson yet label.learner.progress.not.started Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
10 pages forward learner.group.forward.10 Become a Translator!
Previous page learner.group.backward.1 Become a Translator!
10 pages back learner.group.backward.10 Become a Translator!
users lesson.presence.count Become a Translator!
Not completed lesson.chart.not.completed Become a Translator!
Red squares indicate the current position of the learner in the lesson. tour.learners.progress.content.2 Become a Translator!
Green triangles represent activities not yet reached. tour.learners.progress.content.3 Become a Translator!
Sorting tour.completion.sorting.title Become a Translator!
Turn on to sort the completed learners first or turn off to sort alphabetically. tour.completion.sorting.content Become a Translator!
View the entries in the learner's journal. These are entries are made in Learner, using the <b>Save to Journal</b> option in the <b>Notebook</b>. tour.journal.entries.content Become a Translator!
Send an email to a particular learner. tour.email.content Become a Translator!
This function is disabled while the tour is running. tour.this.is.disabled Become a Translator!
Prev tour.prev Become a Translator!
Next tour.next Become a Translator!
More tour.more.help Become a Translator!
End Tour tour.end.tour Become a Translator!
Tour label.tour Become a Translator!
Monitor Tour tour.intro.title Become a Translator!
This short tour will show you the features of the LAMS Monitoring screen. You can stop the tour at any time by clicking End Tour, and restart it again by clicking on the Tour button. tour.intro.content Become a Translator!
End Of Tour tour.end.title Become a Translator!
Thank you for taking the tour. To restart the tour, click the Tour button again. tour.end.content.1 Become a Translator!
For further help, click on the <b>More</b> button below. tour.end.content.2 Become a Translator!
Tab Selection tour.tab.selection.title Become a Translator!
Monitoring is broken into three areas, accessed by these titles at the top of the page. tour.tab.selection.content.1 Become a Translator!
<b>Lesson</b> gives the overall lesson details. tour.tab.selection.content.2 Become a Translator!
<b>Sequence</b> gives an overview of the lesson design and is used to access the activities. tour.tab.selection.content.3 Become a Translator!
<b>Learners</b> shows the details about each learner. tour.tab.selection.content.4 Become a Translator!
Updates the screen. tour.tab.refresh.content Become a Translator!
Click on the current status to change the status. The lesson can be Started, Suspended, Archived or Removed. tour.lesson.state.content.1 Become a Translator!
<b>Started</b> or Activated lessons are available for learners to participate in. tour.lesson.state.content.2 Become a Translator!
Grades by learner tour.gradebook.learner.grades Become a Translator!
View each learner in the lesson and their overall mark. Click on the + to see the details for individual activities. tour.gradebook.learner.grades.content Become a Translator!
Started learners / total learners lesson.ratio.learners.tooltip Become a Translator!
Grades by activity tour.gradebook.activity.grades Become a Translator!
View the average marks for each activity. Click on the + to see the details for learners. tour.gradebook.activity.grades.content Become a Translator!
Export tour.gradebook.export.grades Become a Translator!
Download the grades in an Excel (.xlsx) spreadsheet. tour.gradebook.export.grades.content Become a Translator!
Gradebook tab.gradebook Become a Translator!
<b>Gradebook</b> shows the marks for each learner. tour.tab.selection.content.5 Become a Translator!
Release marks tour.gradebook.release.marks Become a Translator!
Enable/Disable the marks being shown to learners tour.gradebook.release.marks.content Become a Translator!
Show chart tour.gradebook.show.marks.chart Become a Translator!
Show/hide a graph of the marks. tour.gradebook.show.marks.chart.content Become a Translator!
Show dates tour.gradebook.show.dates Become a Translator!
Show/hide some of the date columns in the grids to make it easier to read. tour.gradebook.show.dates.content Become a Translator!
Chart tour.gradebook.marks.chart Become a Translator!
Click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. tour.histogram.help.content Become a Translator!
<b>Suspended</b> or Disabled lessons are lessons that have been disabled by a monitor. Learners cannot see but not access disabled lessons. Learners currently in the lesson (with a learner window open) can progress through the lesson. tour.lesson.state.content.3 Become a Translator!
<b>Archived</b> lessons do not appear on learner's main screen, but are available for Monitors to view. tour.lesson.state.content.4 Become a Translator!
<b>Removed</b> lessons are removed altogether and cannot be retrieved. tour.lesson.state.content.5 Become a Translator!
This area shows the number of learners who have started the lesson so far, and the total number of learners who are able to access it. tour.lesson.count.learners.content.1 Become a Translator!
Note that this does NOT indicate the number of learners online at this moment, but rather how many learners have joined the lesson since it was started. tour.lesson.count.learners.content.2 Become a Translator!
Display the learners in the class. From the resulting learner list you can email a particular learner. tour.learner.in.class.content Become a Translator!
Add or Remove learners from the lesson. tour.edit.class.content Become a Translator!
Send an email notification to one or more learners. Notifications can be scheduled for later sending. tour.email.notifications.content Become a Translator!
Click on <b>Presence</b> to allow learners to see who is currently online. tour.lesson.im.content.1 Become a Translator!
Once Presence is on, the number of learners online is shown on the Presence button. Click <b>Instant Messaging</b> to allow learners to message each other. tour.lesson.im.content.2 Become a Translator!
Click on Presence and Instant Messaging again to disable. tour.lesson.im.content.3 Become a Translator!
View the learners' messages using <b>Open IM</b>. tour.lesson.im.content.4 Become a Translator!
Graph showing the proportion of learners who have not started the lesson, are in progress or have completed the lesson. Hover over the graph sections to see the percentages. tour.completion.chart.content Become a Translator!
The sequence tab allows you to manage where learners are in the lesson or make changes to the lesson design. tour.tab.sequence.content Become a Translator!
Double click on any activity to see the details for that activity. tour.activity.content Become a Translator!
View and Move Learners tour.move.learners.title Become a Translator!
If you have a small number of learners in an activity, hover over each person icon in an activity to find the right learner, then click on the learner to open a view of their current activity or click and drag the icon to move them to another activity. tour.move.learners.small.content Become a Translator!
Moving a learner forward to a new activity marks them as completed in the earlier activity or activities, without the learner completing the activity themselves. tour.move.learners.affect.content Become a Translator!
If you have a large number of learners in an activity, click on the group/people icon on the top right of the activity. This will bring up a box allowing you to select one or more learners to move, or to see the current activity view for a particular learner. tour.move.learners.large.content Become a Translator!
Completed Learners tour.completed.learners.title Become a Translator!
The completed learners appear at the bottom of the screen. To make a learner complete the lesson, click and drag the learner's icon from their current activity to this area at the bottom of the screen. tour.completed.learners.content Become a Translator!
Learner Search tour.learner.search.title Become a Translator!
Enter a first name, last name or login to search for a learner. tour.learner.search.content Become a Translator!
Live Edit tour.live.edit.title Become a Translator!
Change the lesson design. You can only change the parts not yet accessed by learners, such as adding new activities later in the lesson. tour.live.edit.content Become a Translator!
Learners gives a learner by learner view of lesson progression. More learners are available via paging. tour.tab.learners.content Become a Translator!
Blue circles indicate activities which have been completed by the learner. tour.learners.progress.content.1 Become a Translator!
Lesson "{0}" ({1}) removed permanently. audit.lesson.removed.permanently Become a Translator!
Lesson "{0}" ({1}) status changed from "{2}" to "{3}" audit.lesson.status.changed Become a Translator!
Overall learner's progress progress.email.heading.overall.progress Become a Translator!
Gate label.gate.title Become a Translator!
Unknown label.unknown Become a Translator!
Email sent by automatically by LAMS on scheduled request progress.email.sent.automatically Become a Translator!
Activity label.activity Become a Translator!
Status label.status Become a Translator!
Email learners progress reports tour.progress.email.send.title Become a Translator!
Email a summary of the learners progress to yourself immediately. tour.progress.email.send.content Become a Translator!
Schedule progress reports tour.progress.email.configure.title Become a Translator!
Set up the dates to automatically send emails with a summary of learners progress to all monitors for this lesson. tour.progress.email.confure.content Become a Translator!
Selected date is in the past. error.date.in.past Become a Translator!
learners email.notifications.archived.messages.list.learners Become a Translator!
Now learners can see their activity scores on lesson completion. lesson.display.activity.scores.alert Become a Translator!
Lesson finishes {0} label.lesson.finishes Become a Translator!
Lesson starts {0} label.lesson.starts Become a Translator!
Show Weights tour.gradebook.show.weight Become a Translator!
Show/hide the activity weights used for marking this lesson. tour.gradebook.show.weight.content Become a Translator!
No learners in group. label.no.learners Become a Translator!
TBL Monitor label.tbl.monitor Become a Translator!
Teams label.teams Become a Translator!
Students & Teams label.students.teams Become a Translator!
Student label.student Become a Translator!
Gates label.gates Become a Translator!
iRA label.ira Become a Translator!
Schedule lesson to be disabled at a future time button.schedule.disable.tooltip Become a Translator!
Disable now button.disable.now Become a Translator!
Disable the lesson immediately button.disable.now.tooltip Become a Translator!
Reschedule label.reschedule Become a Translator!
Now learners can not see their activity scores on lesson completion. lesson.hide.activity.scores.alert Become a Translator!
Click on <b>Display activity scores on completion</b> to allow learners to see their activity scores when they finish a lesson. Click again to disable. tour.display.activity.scores.content Become a Translator!
Lesson description shown to the learner when the lesson is launched. It may be changed with the Lesson Introduction button below. tour.lesson.description Become a Translator!
Change the lesson description (shown above). This description is shown to the learner when the lesson is launched. tour.edit.lesson.introduction Become a Translator!
tRA label.tra Become a Translator!
Burning Qs label.burning.questions Become a Translator!
Forum label.forum Become a Translator!
AEs label.aes Become a Translator!
Sequence label.sequence Become a Translator!
Design label.sequence.diagram Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
{0} users knocking on the gate... label.users.knocking.on.gate Become a Translator!
Comparison label.comparison Become a Translator!
Change leader label.change.leader Become a Translator!
Bar chart label.bar.chart Become a Translator!
Score label.score Become a Translator!
iRA responses for label.ira.responses.for Become a Translator!
tRA responses for label.tra.responses.for Become a Translator!
Note that the leader change only will take place for the activities in which the existing leader has not been set or commenced. label.note.leader.change Become a Translator!
Current leader: label.current.leader Become a Translator!
Leader has been successfully changed label.leader.successfully.changed Become a Translator!
Switch to regular monitor label.switch.to.regular.monitor Become a Translator!
Peer Review label.peer.review Become a Translator!
Display activity scores on completion label.display.activity.score Become a Translator!
Export email.notifications.archived.export.button Become a Translator!
Notification email.notifications.archived.export.sheet.name Become a Translator!
Message: email.notifications.message.header Become a Translator!
Scheduled email.notifications.scheduled.messages.button Become a Translator!
Archived email.notifications.archived.messages.button Become a Translator!
List of archived emails email.notifications.archived.messages.list Become a Translator!
Sent on email.notifications.archived.messages.list.sent.date Become a Translator!
Sent to email.notifications.archived.messages.list.sent.count Become a Translator!
End: lesson.end Become a Translator!
Scheduled end date must be after the start date. error.lesson.end.date.must.be.after.start.date Become a Translator!
Stop label.stop Become a Translator!
Resume label.resume Become a Translator!
Hours label.hours Become a Translator!
Minutes label.minutes Become a Translator!
Seconds label.seconds Become a Translator!
Reset label.reset Become a Translator!
Time has expired. label.time.is.expired Become a Translator!
Tool contribution lesson.task.tool Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Open now button.task.gate.open.now Become a Translator!
Opens gate immediately button.task.gate.open.now.tooltip Become a Translator!
Open selectively... button.task.gate.open Become a Translator!
Choose which learners can go through the gate button.task.gate.open.tooltip Become a Translator!
Opened label.task.gate.opened Become a Translator!