Module: Learner (Java) for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 36.89% (69 out of 187)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Please select an activity from the list Lütfen listeden bir etkinlik seçiniz. 11/30/08 12:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please close this window. Lütfen pencereyi kapatınız. 11/30/08 05:05 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group full Grup 11/30/08 05:22 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Presence Görünüm 11/30/08 05:22 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Scratchpad Karalama defteri 11/30/08 05:24 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Condition gate Koşul kapısı 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save to Notebook Not Defteri'ne kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. Bir koşul kapısına ulaştınız. Gerekli koşulları sağlayamadığınızdan geçemezsiniz. Lütfen önceki etkinliklere dönünüz. Cevaplarınızı düzelttikten sonra ileriki etkinliklere devam etmek için düğmeye basınız. 11/18/08 08:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. Lütfen grup seçiniz. Bazı gruplar en fazla üye sayısına ulaştığı için seçilemiyor olabilir. 11/30/08 05:22 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. En fazla seçmeli etkinlik sayısına erişildi. 11/30/08 05:23 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS Learner LAMS öğrenciler 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Zamanlı kapı 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: The maximum number of activities you may attempt is {0}. Not: Yapabileceğiniz en fazla etkinlik sayısına ({0}) ulaştınız. ilerleme çubuğunu kullanarak geri dönebilirsiniz. 11/30/08 05:26 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View All Tümünü göster 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
My Progress İlerleme durumu 11/30/08 05:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. Bu dersi tamamladınız. İstediğiniz zaman sol tarafataki mavi simgelere çift tıklayarak tekrar bu derse dönebilir ve etkinlikleri gözden geçirebilirsiniz 11/30/08 04:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... Sonraki etkinliğe geçmeden önce diğer görevi tamamlamak zorundasınız. 11/30/08 04:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Tarayıcınız frame yapısını desteklemiyor. 11/30/08 04:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown below. Not: Etkinlikeri bitirdikten sonra ilerleme çubuğunu kullanarak geri dönebilirsiniz. 11/30/08 04:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose Seç 11/30/08 04:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate İzin kapısı 11/30/08 04:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Created on Oluşturulma zamanı: 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Last Modified Son düzenlenme 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Entry Giriş 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit: {0} Düzenle: {0} 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Branching Dallanma 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Resume Devam et 11/30/08 04:50 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Zamanlı kapının açılma zamanı: 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} activities to finish. Bitirmek için {1} etkinlikten {0}'ını tamamlamanız gerekmektedir. 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Kapıyı senkronize et 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. Kapıda durdunuz.Grup/sınıfınız bu noktaya erişmeden devam edemezsiniz. Kapının açılması için en az 2 öğrencinin kapıda bekliyor olması gerekir. 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Zamanlı kapının kapanma zamanı: 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Submitted by: {0} Onaylayan: {0} 11/30/08 05:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {1}'de {0} kapıda bekliyor. 11/30/08 05:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. Bir dallanma noktasında durdunuz. İzleme bölümünde dallanma yerleştirilmeden devam edemezsiniz. 11/30/08 05:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Bir hata oluştu. LAMS şuanki etkinliğinizi işlemeden devam edemezsiniz. Bir yönetici etkinliği düzenliyor olabilir. 11/30/08 05:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. "Devam et" butonuna tıklayın veya pencereyi kapatıp tekrar açınız. Sorun devam ederse, birkaç dakika bekleyip tekrar deneyiniz. 11/30/08 05:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. Kapıda durdunuz.Devam etmeniz için kapının İzleme tarafından açılması gerekmektedir. 11/30/08 04:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Dallanma seçildikten sonra éSonrakié düğmesine tıklayınız. Sayfa 1 dakika içinde güncellenecektir. 11/30/08 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. Bir dallanma etkinliğine eriştiniz. İstediğiniz dallanmayı seçip daha sonra "Seç" düğmesine tılayınız. Dallanmayı geçmek istiyorsanız "Bitir" düğmesine tılayın ve dallanmadan sonraki etkinliğe geçiniz. 11/30/08 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Dersin bu bölümünde bitirilecek etkinlik yok. "Sonraki" düğmesine tıklayınız. 11/30/08 05:18 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Error occured Hata oluştu 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... Bir sonraki görev yükleniyor. Lütfen bekleyiniz... 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Congratulations, {0}, you have finished. Tebrikler, dersi bitirdiniz. 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Sonraki 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Groups Gruplar 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
My Notes Notlarım 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add New Yeni ekle 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save to Journal Günlüğe kaydet 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Journal Günlük 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Journals Günlükler 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No title Başlıksız 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Choose Seç 11/27/08 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Kapının açıldığı belirtildiyse sonrakine tıklayın. Sayfa 1 dakika içinde otomatik olarak güncellenecektir. 11/30/08 05:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. Sonraki'ne tıklarsanız sonraki etkinliğe gidersiniz. Normalde öğrenciler kapı açılana kadar bekleyeceklerdir. 11/30/08 05:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. Bazı görevleriniz grup gerektirmektedir. Grup seçilmeden devam edemezsiniz. Gruplar oluşturulduysa Sonrakine tıklayınız. Sayfa 5 dakika içinde güncellenecektir. 11/30/08 05:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. Sonraki düğmesine bastığınızda grup otomatik olarak oluşturulacaktır. Normalde öğrenci grup oluşturulana kadar kapıda bekleyecektir 11/30/08 05:02 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: The maximum number of sequences you may attempt is {0}. Not: Yapabileceğiniz en fazla akış sayısı {0}'dır. Başlayan veya biten sıralamalara ilerleme çubuğunu kullanarak tekrar bakabilirsiniz. 12/22/08 02:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Not: Akışları bitirdikten sonra ilerleme çubuğunu kullanarak geri dönebilirsiniz. 12/22/08 02:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} sequences to finish. {1}'in en az {0}'ını tamamlamadan bitiremezsiniz. 12/22/08 02:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. En fazla seçmeli akış sayısına erişildi. 12/22/08 02:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners in group gruptaki öğrenciler 01/03/10 04:13 PM Serkan TURNA Become a Translator!
Other Notes diğer notlar 01/03/10 04:13 PM Serkan TURNA Become a Translator!
Print Yazdır 03/29/10 12:48 AM Serkan TURNA Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Confirm group selection label.group.confirm.header Become a Translator!
Confirm label.group.confirm.button Become a Translator!
Are you joining label.group.confirm.areyoujoining Become a Translator!
Group Chat learner.im.group.chat Become a Translator!
Finish Kumalive button.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Ask a question button.kumalive.ask Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. message.released.lessons Become a Translator!
Poll button.kumalive.poll Become a Translator!
Instant messaging learner.im.title Become a Translator!
Users learner.im.users Become a Translator!
Send learner.im.send Become a Translator!
Hide lesson progress label.learner.progress.open.tooltip Become a Translator!
Show lesson progress label.learner.progress.closed.tooltip Become a Translator!
This is the current activity label.learner.progress.activity.current.tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity label.learner.progress.activity.completed.tooltip Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity label.learner.progress.activity.attempted.tooltip Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it label.learner.progress.activity.tostart.tooltip Become a Translator!
Double click to participate in this support activity label.learner.progress.activity.support.tooltip Become a Translator!
Exit button.exit Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
Notebook label.learner.progress.notebook Become a Translator!
Support Activities label.learner.progress.support Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again message.lesson.restart Become a Translator!
Restart message.lesson.restart.button Become a Translator!
Submit label.submit.button Become a Translator!
Review activity label.learner.progress.review.activity Become a Translator!
You have reached the gate on label.schedule.gate.reach Become a Translator!
days label.days Become a Translator!
hours label.hours Become a Translator!
minutes label.minutes Become a Translator!
seconds label.seconds Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in label.schedule.gate.open.remaining Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? message.learner.progress.restart.confirm Become a Translator!
Add note mynotes.add.new.current.lesson.button Become a Translator!
Error while loading data for report message.lesson.finished.report.load.error Become a Translator!
OK message.lesson.finished.ok Become a Translator!
Score gradebook.columntitle.mark Become a Translator!
Activity gradebook.columntitle.activity Become a Translator!
Average score gradebook.columntitle.averageMark Become a Translator!
Progress gradebook.columntitle.progress Become a Translator!
Lesson's score gradebook.lesson.complete Become a Translator!
Your score gradebook.learner.lesson.mark Become a Translator!
Enter rubric name label.kumalive.rubric.name Become a Translator!
Move rubric up label.kumalive.rubric.up Become a Translator!
Move rubric down label.kumalive.rubric.down Become a Translator!
Delete rubric label.kumalive.rubric.delete Become a Translator!
Rubrics to use label.kumalive.rubric.choose Become a Translator!
Kumalive: label.kumalive.title Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive label.kumalive.wait.start Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive label.kumalive.name.enter Become a Translator!
Create button.kumalive.create Become a Translator!
Finish question button.kumalive.finish.question Become a Translator!
Raise hand button.kumalive.raise Become a Translator!
Put hand down button.kumalive.putdown Become a Translator!
Raised hands label.kumalive.raised.hands Become a Translator!
Learners label.kumalive.learners Become a Translator!
Teacher label.kumalive.teacher Become a Translator!
Finish speaking label.kumalive.finish.speak Become a Translator!
Great! label.kumalive.mark.great Become a Translator!
Just OK label.kumalive.mark.ok Become a Translator!
Not so good label.kumalive.mark.bad Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. message.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? message.kumalive.finish.kumalive.confirm Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? message.kumalive.speak.not.raised.hand Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. label.kumalive.closed Become a Translator!
Name label.kumalive.report.full.name Become a Translator!
Kumalive report for {0} label.kumalive.report.sheet.header Become a Translator!
Learners summary label.kumalive.report.sheet.header.learners Become a Translator!
Kumalive name label.kumalive.report.name Become a Translator!
No marks label.kumalive.report.mark.none Become a Translator!
Marks label.kumalive.report.mark Become a Translator!
First name label.kumalive.report.first.name Become a Translator!
Last name label.kumalive.report.last.name Become a Translator!
Login label.kumalive.report.login Become a Translator!
Attempt label.kumalive.report.attempt Become a Translator!
Average label.kumalive.report.average Become a Translator!
Time label.kumalive.report.time Become a Translator!
Error while loading data for report message.kumalive.report.load.error Become a Translator!
OK button.kumalive.ok Become a Translator!
Export all button.kumalive.report.export.all Become a Translator!
Export selected button.kumalive.report.export.selected Become a Translator!
Create poll button.kumalive.poll.create Become a Translator!
Question (optional) label.kumalive.poll.question Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? label.kumalive.poll.question.tip Become a Translator!
Answers label.kumalive.poll.answer Become a Translator!
True label.kumalive.poll.answer.true Become a Translator!
False label.kumalive.poll.answer.false Become a Translator!
Positive label.kumalive.poll.answer.positive Become a Translator!
Negative label.kumalive.poll.answer.negative Become a Translator!
Yes label.kumalive.poll.answer.yes Become a Translator!
No label.kumalive.poll.answer.no Become a Translator!
Custom... label.kumalive.poll.answer.custom Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} label.kumalive.poll.answer.custom.tip Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} label.kumalive.poll.answer.custom.error.syntax Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed label.kumalive.poll.answer.custom.error.count Become a Translator!
Ask now! button.kumalive.poll.start Become a Translator!
Vote button.kumalive.poll.vote Become a Translator!
Finish poll button.kumalive.poll.finish Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? message.kumalive.poll.finish.confirm Become a Translator!
Close poll button.kumalive.poll.close Become a Translator!
Show votes to learners button.kumalive.poll.release.votes Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? message.kumalive.poll.release.votes.confirm Become a Translator!
Show votes & voters to learners button.kumalive.poll.release.voters Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? message.kumalive.poll.release.voters.confirm Become a Translator!
Not voted label.kumalive.poll.missing.voters Become a Translator!
Results label.kumalive.poll.results Become a Translator!
Total votes label.kumalive.poll.votes.total Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) audit.activity.started Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) audit.activity.stopped Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) audit.learner.lesson.complete Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Switch chart button.kumalive.poll.chart.switch Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
{0} learners label.learners Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!