Module: Learner (Java) for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 28.34% (53 out of 187)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Der er opstået en fejl og du kan ikke fortsætte uden at LAMS genberegninger din aktuelle aktivitet. En administrator er muligvis igang med at redigere sessionen. 05/25/07 01:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. Vælg "fortsæt" eller luk og genåbn dette vindue for at fortsætte. Hvis fejlen gentager sig så vent 5 minutter og prøv igen. 05/25/07 01:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Resume Fortsæt 03/07/08 12:18 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: No title Ingen titel 10/09/06 12:37 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Journals Logbog 10/08/06 12:26 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Submitted by: {0} Indsendt af: {0} 10/04/06 01:50 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Close Luk 10/04/06 01:50 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
My Notes Mine noter 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View All Vis alle 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add New Tilføj ny 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save to Notebook Gem i notesbog 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save to Journal Gem i journal 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Journal Journal 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Scratchpad Notesblok 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Entry Indlæg 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit: {0} Redigér: {0} 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Regidér 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title Titel 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Created on Oprettet 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Last Modified Senest ændret 10/01/06 02:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Please close this window. Luk venligst dette vindue. 09/26/06 01:31 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
LAMS Learner LAMS Bruger 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Error occured Der er opstået en fejl 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... Næste opgave indlæses. Vent venligst.... 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Congratulations, {0}, you have finished. Tillykke, du har gennemført. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. Du har nu gennemført denne lektion. Du kan nu lukke vinduet. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Next Næste 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Afslut 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... Du skal afslutte den anden opgave før du går videre til næste aktivitet.... 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Din browser kan ikke læse rammer! 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Please select an activity from the list Vælg en aktivitet fra listen 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} activities to finish. Du skal gennemføre mindst {0} ud af {1} aktiviteter for at afslutte. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown below. NB! Når du har afsluttet en af ovenstående aktiviteter, kan du vende tilbage til dem ved at bruge progressionsbjælken til venstre. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Choose Vælg 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Synkron port 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. Du er stoppet ved en port. Du kan ikke fortsætte før alle i din gruppe/klasse når dette punkt. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Adgangsport 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. Du er stoppet ved en port. Du kan ikke fortsætte før porten er åbnet i Monitoren. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Tidsplan port 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Tidssat port bliver åbnet: 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Tidssat port bliver lukket: 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} ud af {1} venter foran porten. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Klik på "Næste" hvis du får besked på at porten er åben. Denne side vil automatisk blive genindlæst om 1 minut. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. Hvis du klikker på "Næste" kommer du til næste aktivitet. Brugeren skal normalt vente til porten er åbnet. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. Nogle af de følgende opgaver skal udføres af en gruppe. Du kan ikke fortsætte før en gruppe er valgt. Klik på "Næste" hvis du får besked om at grupperne er dannet. Denne side vil automatisk blive genindlæst om 5 minutter. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. Hvis du klikker på "Næste" dannes der automatisk grupper. Normalt skal brugeren vente til at grupperne er dannet. 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Groups Grupper 09/22/06 04:18 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. Du er standset ved en forgrening. Du kan ikke fortsætte før du vælger en forgrening i Monitor. 09/27/07 01:23 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Klik på "Næste" hvis du gøres opmærksom på, at forgreningen er valgt. Denne side opdateres automatisk om 1 minut. 09/27/07 01:23 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. Du er kommet til en forgreningsaktivitet. Fordi du er i "Vis" kan du vælge hvilken forgrening, du vil se og klikke på "Vælg". Klik på "Afslut" for at springe over forgreningsaktiviteten og fortsætte med næste aktivitet. 09/27/07 01:23 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Branching Forgrening 09/27/07 01:23 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Der er ingen aktiviteter at færdiggøre i denne part af lektionen. Klik på "Næste" for at fortsætte. 09/27/07 01:23 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Confirm group selection label.group.confirm.header Become a Translator!
Confirm label.group.confirm.button Become a Translator!
Are you joining label.group.confirm.areyoujoining Become a Translator!
My Progress Label my progress (flashless interface) Become a Translator!
The maximum number of activities you may attempt is {0}. Message activity options note maximum Become a Translator!
You must complete at least {0} sequences to finish. Message activity set options activityCount Become a Translator!
Note: You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Message activity set options note Become a Translator!
The maximum number of sequences you may attempt is {0}. Message activity set options note maximum Become a Translator!
Group full label.learner.choice.group.full Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. label.learner.choice.group.message Become a Translator!
Choose label.choose.group.button Become a Translator!
Condition gate label.condition.gate.title Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. label.condition.gate.close.message Become a Translator!
Presence Label presence Become a Translator!
Group Chat learner.im.group.chat Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. label.optional.maxActivitiesReached Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. label.optional.maxSequencesReached Become a Translator!
Finish Kumalive button.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Ask a question button.kumalive.ask Become a Translator!
Learners in group label.view.groups.learners Become a Translator!
Other Notes mynotes.signature.unknown.heading Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. message.released.lessons Become a Translator!
Poll button.kumalive.poll Become a Translator!
Instant messaging learner.im.title Become a Translator!
Users learner.im.users Become a Translator!
Send learner.im.send Become a Translator!
Hide lesson progress label.learner.progress.open.tooltip Become a Translator!
Show lesson progress label.learner.progress.closed.tooltip Become a Translator!
This is the current activity label.learner.progress.activity.current.tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity label.learner.progress.activity.completed.tooltip Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity label.learner.progress.activity.attempted.tooltip Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it label.learner.progress.activity.tostart.tooltip Become a Translator!
Double click to participate in this support activity label.learner.progress.activity.support.tooltip Become a Translator!
Exit button.exit Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
Notebook label.learner.progress.notebook Become a Translator!
Support Activities label.learner.progress.support Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again message.lesson.restart Become a Translator!
Restart message.lesson.restart.button Become a Translator!
Submit label.submit.button Become a Translator!
Review activity label.learner.progress.review.activity Become a Translator!
You have reached the gate on label.schedule.gate.reach Become a Translator!
days label.days Become a Translator!
hours label.hours Become a Translator!
minutes label.minutes Become a Translator!
seconds label.seconds Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in label.schedule.gate.open.remaining Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? message.learner.progress.restart.confirm Become a Translator!
Add note mynotes.add.new.current.lesson.button Become a Translator!
Error while loading data for report message.lesson.finished.report.load.error Become a Translator!
OK message.lesson.finished.ok Become a Translator!
Score gradebook.columntitle.mark Become a Translator!
Activity gradebook.columntitle.activity Become a Translator!
Average score gradebook.columntitle.averageMark Become a Translator!
Progress gradebook.columntitle.progress Become a Translator!
Lesson's score gradebook.lesson.complete Become a Translator!
Your score gradebook.learner.lesson.mark Become a Translator!
Enter rubric name label.kumalive.rubric.name Become a Translator!
Move rubric up label.kumalive.rubric.up Become a Translator!
Move rubric down label.kumalive.rubric.down Become a Translator!
Delete rubric label.kumalive.rubric.delete Become a Translator!
Rubrics to use label.kumalive.rubric.choose Become a Translator!
Kumalive: label.kumalive.title Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive label.kumalive.wait.start Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive label.kumalive.name.enter Become a Translator!
Create button.kumalive.create Become a Translator!
Finish question button.kumalive.finish.question Become a Translator!
Raise hand button.kumalive.raise Become a Translator!
Put hand down button.kumalive.putdown Become a Translator!
Raised hands label.kumalive.raised.hands Become a Translator!
Learners label.kumalive.learners Become a Translator!
Teacher label.kumalive.teacher Become a Translator!
Finish speaking label.kumalive.finish.speak Become a Translator!
Great! label.kumalive.mark.great Become a Translator!
Just OK label.kumalive.mark.ok Become a Translator!
Not so good label.kumalive.mark.bad Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. message.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? message.kumalive.finish.kumalive.confirm Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? message.kumalive.speak.not.raised.hand Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. label.kumalive.closed Become a Translator!
Name label.kumalive.report.full.name Become a Translator!
Kumalive report for {0} label.kumalive.report.sheet.header Become a Translator!
Learners summary label.kumalive.report.sheet.header.learners Become a Translator!
Kumalive name label.kumalive.report.name Become a Translator!
No marks label.kumalive.report.mark.none Become a Translator!
Marks label.kumalive.report.mark Become a Translator!
First name label.kumalive.report.first.name Become a Translator!
Last name label.kumalive.report.last.name Become a Translator!
Login label.kumalive.report.login Become a Translator!
Attempt label.kumalive.report.attempt Become a Translator!
Average label.kumalive.report.average Become a Translator!
Time label.kumalive.report.time Become a Translator!
Error while loading data for report message.kumalive.report.load.error Become a Translator!
OK button.kumalive.ok Become a Translator!
Export all button.kumalive.report.export.all Become a Translator!
Export selected button.kumalive.report.export.selected Become a Translator!
Create poll button.kumalive.poll.create Become a Translator!
Question (optional) label.kumalive.poll.question Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? label.kumalive.poll.question.tip Become a Translator!
Answers label.kumalive.poll.answer Become a Translator!
True label.kumalive.poll.answer.true Become a Translator!
False label.kumalive.poll.answer.false Become a Translator!
Positive label.kumalive.poll.answer.positive Become a Translator!
Negative label.kumalive.poll.answer.negative Become a Translator!
Yes label.kumalive.poll.answer.yes Become a Translator!
No label.kumalive.poll.answer.no Become a Translator!
Custom... label.kumalive.poll.answer.custom Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} label.kumalive.poll.answer.custom.tip Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} label.kumalive.poll.answer.custom.error.syntax Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed label.kumalive.poll.answer.custom.error.count Become a Translator!
Ask now! button.kumalive.poll.start Become a Translator!
Vote button.kumalive.poll.vote Become a Translator!
Finish poll button.kumalive.poll.finish Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? message.kumalive.poll.finish.confirm Become a Translator!
Close poll button.kumalive.poll.close Become a Translator!
Show votes to learners button.kumalive.poll.release.votes Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? message.kumalive.poll.release.votes.confirm Become a Translator!
Show votes & voters to learners button.kumalive.poll.release.voters Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? message.kumalive.poll.release.voters.confirm Become a Translator!
Not voted label.kumalive.poll.missing.voters Become a Translator!
Results label.kumalive.poll.results Become a Translator!
Total votes label.kumalive.poll.votes.total Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) audit.activity.started Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) audit.activity.stopped Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) audit.learner.lesson.complete Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Switch chart button.kumalive.poll.chart.switch Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
{0} learners label.learners Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!