Module: Learner (Java) for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 28.34% (53 out of 187)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
Resume Hervatten 03/07/08 12:14 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
LAMS Learner LAMS student 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Error occured Fout opgetreden 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... De volgende taak wordt geladen. Een ogenblik... 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Congratulations, {0}, you have finished. Gefeliciteerd, u bent klaar. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. De les is nu ten einde. U kunt dit scherm sluiten. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Next Volgende 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Beeindig 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... U moet de andere taak afronden voordat u naar de volgende activiteit kunt.... 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Uw browser ondersteunt geen frames! 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please select an activity from the list Selecteer een activiteit uit de lijst 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} activities to finish. U moet minimaal {0} van de {1} activiteiten afronden. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown below. Let op: wanneer u 1 van bovenstaande activiteiten afrondt, kunt u doorgaan via de voortgangsbalk aan de linker kant. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Choose Kies 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Sync poort 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. U bent bij een poort gestopt. U kunt niet verder totdat de hele groep/klas hier is aangekomen. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Toestemmings-poort 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. U bent gestopt bij een poort. U kunt niet verder totdat de poort is geopend via monitoring. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Plan poort 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Plan-poort wordt geopend op: 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Plan-poort wordt gesloten op: 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} van de {1} wachten voor een poort. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Klik Volgende wanneer u te horen krijgt dat de poort open is. Deze pagina wordt elke minuut verversd. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. Omdat dit een preview is, kunt u met Volgende door naar de volgende activiteit. Een student zou moeten wachten tot de poort open is. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Groups Groepen 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. Sommige van uw volgende activiteiten hebben een groep nodig. U kunt niet verder tot de groepen zijn geselecteerd. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. Omdat dit een preview is, wordt er een groep gemaakt als u op Volgende klikt. Normaal moet een student wachten tot de groep klaar is. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please close this window. Sluit dit scherm. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
My Notes Mijn aantekeningen 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
View All Alles bekijken 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Add New Nieuwe toevoegen 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save to Notebook Opslaan in kladblok 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save to Journal Opslaan naar Journaal 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Journal Journaal 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Scratchpad Krabbel-briefje 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title Titel 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Created on Gemaakt op 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Last Modified Laatst gewijzigd 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Entry Regel 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit: {0} Wijzigen: {0} 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleren 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzig 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Submitted by: {0} Ingediend door: {0} 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Close Sluiten 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Journals Journaals 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: No title Geen titel 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Er is een fout opgetreden en LAMS moet de huidige activiteit opnieuw berekenen voordat u verder kunt. Misschien is een staflid de les aan het wijzigen. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. Druk op "Vervolgen" of sluit en heropen dit scherm om door te gaan. Wanneer de fout nogmaals optreedt, wacht dan enkele minuten en probeer het opnieuw. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. U bent gestopt op een vertakkingspunt. U kunt niet verder voordat uw tak is geselecteerd in de beheeromgeving. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Druk op Volgende wanneer u hoort dat uw tak is geselecteerd. Deze pagina ververst elke minuut automatisch. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. U heeft een vertakking bereikt. Omdat dit een preview is, kunt u zelf een tak kiezen en op Kies drukken. Druk op Beeindigen om niets te doen met de vertakkingen, en door te gaan met de volgende activiteit. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Branching Vertakking 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Er zijn geen te maken activiteiten in dit deel van de les. Druk op Volgende om door te gaan. 12/10/07 06:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Confirm group selection label.group.confirm.header Become a Translator!
Confirm label.group.confirm.button Become a Translator!
Are you joining label.group.confirm.areyoujoining Become a Translator!
My Progress Label my progress (flashless interface) Become a Translator!
The maximum number of activities you may attempt is {0}. Message activity options note maximum Become a Translator!
You must complete at least {0} sequences to finish. Message activity set options activityCount Become a Translator!
Note: You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Message activity set options note Become a Translator!
The maximum number of sequences you may attempt is {0}. Message activity set options note maximum Become a Translator!
Group full label.learner.choice.group.full Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. label.learner.choice.group.message Become a Translator!
Choose label.choose.group.button Become a Translator!
Condition gate label.condition.gate.title Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. label.condition.gate.close.message Become a Translator!
Presence Label presence Become a Translator!
Group Chat learner.im.group.chat Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. label.optional.maxActivitiesReached Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. label.optional.maxSequencesReached Become a Translator!
Finish Kumalive button.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Ask a question button.kumalive.ask Become a Translator!
Learners in group label.view.groups.learners Become a Translator!
Other Notes mynotes.signature.unknown.heading Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. message.released.lessons Become a Translator!
Poll button.kumalive.poll Become a Translator!
Instant messaging learner.im.title Become a Translator!
Users learner.im.users Become a Translator!
Send learner.im.send Become a Translator!
Hide lesson progress label.learner.progress.open.tooltip Become a Translator!
Show lesson progress label.learner.progress.closed.tooltip Become a Translator!
This is the current activity label.learner.progress.activity.current.tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity label.learner.progress.activity.completed.tooltip Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity label.learner.progress.activity.attempted.tooltip Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it label.learner.progress.activity.tostart.tooltip Become a Translator!
Double click to participate in this support activity label.learner.progress.activity.support.tooltip Become a Translator!
Exit button.exit Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
Notebook label.learner.progress.notebook Become a Translator!
Support Activities label.learner.progress.support Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again message.lesson.restart Become a Translator!
Restart message.lesson.restart.button Become a Translator!
Submit label.submit.button Become a Translator!
Review activity label.learner.progress.review.activity Become a Translator!
You have reached the gate on label.schedule.gate.reach Become a Translator!
days label.days Become a Translator!
hours label.hours Become a Translator!
minutes label.minutes Become a Translator!
seconds label.seconds Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in label.schedule.gate.open.remaining Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? message.learner.progress.restart.confirm Become a Translator!
Add note mynotes.add.new.current.lesson.button Become a Translator!
Error while loading data for report message.lesson.finished.report.load.error Become a Translator!
OK message.lesson.finished.ok Become a Translator!
Score gradebook.columntitle.mark Become a Translator!
Activity gradebook.columntitle.activity Become a Translator!
Average score gradebook.columntitle.averageMark Become a Translator!
Progress gradebook.columntitle.progress Become a Translator!
Lesson's score gradebook.lesson.complete Become a Translator!
Your score gradebook.learner.lesson.mark Become a Translator!
Enter rubric name label.kumalive.rubric.name Become a Translator!
Move rubric up label.kumalive.rubric.up Become a Translator!
Move rubric down label.kumalive.rubric.down Become a Translator!
Delete rubric label.kumalive.rubric.delete Become a Translator!
Rubrics to use label.kumalive.rubric.choose Become a Translator!
Kumalive: label.kumalive.title Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive label.kumalive.wait.start Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive label.kumalive.name.enter Become a Translator!
Create button.kumalive.create Become a Translator!
Finish question button.kumalive.finish.question Become a Translator!
Raise hand button.kumalive.raise Become a Translator!
Put hand down button.kumalive.putdown Become a Translator!
Raised hands label.kumalive.raised.hands Become a Translator!
Learners label.kumalive.learners Become a Translator!
Teacher label.kumalive.teacher Become a Translator!
Finish speaking label.kumalive.finish.speak Become a Translator!
Great! label.kumalive.mark.great Become a Translator!
Just OK label.kumalive.mark.ok Become a Translator!
Not so good label.kumalive.mark.bad Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. message.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? message.kumalive.finish.kumalive.confirm Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? message.kumalive.speak.not.raised.hand Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. label.kumalive.closed Become a Translator!
Name label.kumalive.report.full.name Become a Translator!
Kumalive report for {0} label.kumalive.report.sheet.header Become a Translator!
Learners summary label.kumalive.report.sheet.header.learners Become a Translator!
Kumalive name label.kumalive.report.name Become a Translator!
No marks label.kumalive.report.mark.none Become a Translator!
Marks label.kumalive.report.mark Become a Translator!
First name label.kumalive.report.first.name Become a Translator!
Last name label.kumalive.report.last.name Become a Translator!
Login label.kumalive.report.login Become a Translator!
Attempt label.kumalive.report.attempt Become a Translator!
Average label.kumalive.report.average Become a Translator!
Time label.kumalive.report.time Become a Translator!
Error while loading data for report message.kumalive.report.load.error Become a Translator!
OK button.kumalive.ok Become a Translator!
Export all button.kumalive.report.export.all Become a Translator!
Export selected button.kumalive.report.export.selected Become a Translator!
Create poll button.kumalive.poll.create Become a Translator!
Question (optional) label.kumalive.poll.question Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? label.kumalive.poll.question.tip Become a Translator!
Answers label.kumalive.poll.answer Become a Translator!
True label.kumalive.poll.answer.true Become a Translator!
False label.kumalive.poll.answer.false Become a Translator!
Positive label.kumalive.poll.answer.positive Become a Translator!
Negative label.kumalive.poll.answer.negative Become a Translator!
Yes label.kumalive.poll.answer.yes Become a Translator!
No label.kumalive.poll.answer.no Become a Translator!
Custom... label.kumalive.poll.answer.custom Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} label.kumalive.poll.answer.custom.tip Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} label.kumalive.poll.answer.custom.error.syntax Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed label.kumalive.poll.answer.custom.error.count Become a Translator!
Ask now! button.kumalive.poll.start Become a Translator!
Vote button.kumalive.poll.vote Become a Translator!
Finish poll button.kumalive.poll.finish Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? message.kumalive.poll.finish.confirm Become a Translator!
Close poll button.kumalive.poll.close Become a Translator!
Show votes to learners button.kumalive.poll.release.votes Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? message.kumalive.poll.release.votes.confirm Become a Translator!
Show votes & voters to learners button.kumalive.poll.release.voters Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? message.kumalive.poll.release.voters.confirm Become a Translator!
Not voted label.kumalive.poll.missing.voters Become a Translator!
Results label.kumalive.poll.results Become a Translator!
Total votes label.kumalive.poll.votes.total Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) audit.activity.started Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) audit.activity.stopped Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) audit.learner.lesson.complete Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Switch chart button.kumalive.poll.chart.switch Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
{0} learners label.learners Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!